author-avatar

O autoru Igor Holjin

(1920 – 1999) Rođen u porodici carskog oficira. Otac, koji je u građanskom ratu bio na strani crvenih, umire posle rata od tifusa. Teško detinjstvo završava u dečijim domovima seleći se iz mesta u mesto. Tridesetih godina dospeva u radnu koloniju u jednom manastiru, odakle, zbog gladi, beži ne zna-jući kuda. Besprizornik. U otadžbinskom ratu od po-četka do kraja. Dva puta ranjavan. Bio je istaknuti ruski pesnik, jedan od tvoraca baračke škole poezije. Lianozovac od 50-tih godina. Tih godina piše knjige: Stanovnici baraka, Kosmički stihovi, a do kraja 70-tih još dve knjige stihova. Godine 1974. umire mu žena na porođaju, i dok mu je dete bez staratelja, punih sedamnaest godina ne piše stihove. Pesnik avangardista čija se poezija oslanja na „oberiute“ – Harmsa, Vvedenskog i Olejnikova. Pi-sao slobodnim stihom, jezikom bogatim humorom, kalamburom, igrom reči, pop-art kolažom i konceptualizmom, nastojeći da poezijom otkrije lice i naličje stvarnosti. Pisao od 1949. godine, a prva mu je knjiga izašla u Parizu 1989, nešto kasnije i u Moskvi.