author-avatar

O autoru Ljiljana Pticina

Rođena u Somboru (1985), a živi i u Somboru i u Tivtu sa porodicom.Poseduje tri fakultetske diplome (Pedagoški fakultet u Somboru, Filološki fakultet u Beogradu, Filozofski fakultet u Novom Sadu). Doktorand Filozofskog fakulteta, bavi se komparativnom književnošću, sa glavnim usmerenjem na postmodernu književnost. Govori tri strana jezika (engleski, ruski, nemački), a trenutno uči arapski i španski. Objavila je jednu zbirku pesama u izdanju biblioteke „Karlo Bijelicki“, objavljuje pesme, priče, prevode priča, književne kritike, putopise i naučne radove iz oblasti jezika i književnosti. Objavljivala je u sledećim časopisima: Koraci, Trag, Avangrad, Kult, Libartes, te na književnom portalu Crna Ovca. Bila jedan od osnivača, koordinatora i prevodilaca u Prevodilačkom srcu. Izlagala je naučne radove na mnogim konferencijama, koji su potom i objavljeni ili su u procesu objavljivanja (Srbija, Slovenija, Italija, Španija, Holandija). Trenutno angažovana kao volonter prevodilac u časopisu Libartes.