author-avatar

O autoru Nermin Vučelj

(1969), profesor francuske književnosti i kulture na Filozofskom fakultetu u Nišu. Rođen i odrastao u Novom Pazaru. Studirao na Filološkom fakultetu u Beogradu, magistrirao i doktorirao na nauci o književnosti. Objavio 40 naučno-stručnih radova u filološkim časopisima i učestvovao s izlaganjima na 20 domaćih i 6 inostranih konferencija. Autor je tri monografske studije: Andre Žid i poetika (Novi Pazar, 2010), Didro i estetika (Niš, 2015), Francuska kultura: jezik, društvo i duhovnost kroz epohe (Niš, 2020).