Nevena Lukinić

Rođena je 1994. godine u Pančevu. Apsolvent srpske književnosti i jezika sa komparatistikom na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Piše kratke priče. Interesuje se za savremeno dramsko stvaralaštvo.

Sva prava zadržana © 2015 - 2020 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja