Autor: Nevena LukinićRođena je 1994. godine u Pančevu. Osnovne i master studije komparativne književnosti završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Interesuje se za putopisnu književnost, književnu imagologiju i interdisciplinarne pristupe književnosti. Radi u izdavaštvu i uređuje književnost za decu.