author-avatar

O autoru Nina Iskrenko

(1951 – 1995) Jedna od nasjajnijih moskovskih pesnikinja novog talasa. U poeziji se javila sredinom osamdesetih godina. Rođena je u Petrovsku, diplomirala fiziku na Moskovskom univerzitetu. Radila kao prevodilac naučno – tehničke literature. Njena poezija se nije uklapala ni u kakve okvire, svaki „izam” bio joj je tesan i neprirodan, svaki kanon neprihvatljiv. Pisala je kako je disala, gubila ritam, preskakala rimu, pisala po dijagonali ili popreko, mešala „biblijski jezik sa tramvajskim”, gradila svoj, samo sebi svojstven, poetski jezik. Objavila je tri knjige, sve nakon 1990. godine.