author-avatar

O autoru Radoman Čečović

Rođen sam 20. aprila 1979. godine, u Pavinom Polju. Pet dana prije mog rođenja Crnu Goru je zadesio užasni zemljotres – sve sam skloniji pomisli kako sam na svijet došao uz tektonske fanfare i radost samog Zevsa. Osnovnu školu pamtim po učitelju, nastavniku književnosti i traumatičnom prelasku iz osamdesetih u devedesete. Dakle, vidio sam rezerviste, masovne sahrane i ratne profitere. Tih godina mnogo sam čitao, najčešće bez reda i razumijevanja. Objavio sam dvije knjige pjesama – Krivotvorene pjesme (2011), Podzemne vode (2023) i jednu knjižicu kratkih priča Priče o malim i velikim čudima (2014. sa Kemalom Musićem). Sve češće pomislim kako je svaka biografija samo paragraf u nekrologu. Radim u školi, kao nastavnik književnosti.