author-avatar

O autoru Sara Arva

Rođena je 1995. godine u Zrenjaninu. Završila je osnovne (Srpska književnost i jezik sa komparatistikom) i master (Srpska književnost) akademske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu trenutno pohađa doktorske akademske studije (Srpska književnost) i zaposlena je u svojstvu istraživača-pripravnika. Interesuje se za književnost XX veka, savremenu književnu produkciju, ali i nastavno proučavanje književnosti i (srpskog kao stranog) jezika.