author-avatar

O autoru Simonida Lončar

Rođena 26. II 2001. godine u Vrbasu. Osnovnu školu završila je u Savinom Selu, srednju školu je pohađala u Subotici. Studira na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na trećoj godini Odseka za srpsku književnost. Bavi se pisanjem proze, poezije, eseja i kritika. Autor je objavljenih tekstova ,,Antitetički odnos teme i narativnog stila u romanu Kuća sećanja i zaborava Filipa Davida“ (magazin ,,PULSE“, 2020) i ,,Komparativno posmatranje motiva erotopatije u poetološkoj misli Sapfe i Anice Savić Rebac“ (časopis ,,Trag“, 2021), kao i kritike ,,Grozota ili... čitati untraške?“. Poeziju i prozu objavljuje u časopisima i pesničkim zbornicima.