author-avatar

O autoru Slobodan Giša Bogunović

(Beograd, 1961), diplomirani je filozof, izabrani član Akademije arhitekture Srbije (AAS) i urednik sajta ove institucije. Biografskim odrednicama je zastupljen u “Enciklopediji srpskog naroda” SANU i Matice srpske, kao i u “Leksikonu pisaca srpske književnosti”. Autor je troknjižja “Arhitektonska enciklopedija Beograda 19. i 20. veka”, I tom – “Arhitektura”, II – “Arhitekti”, III – “Pojmovi” (“Beogradska knjiga”, 2005), dvojezičnog romana “Status astmatikus/Status asthmaticus” (Nezavisna izdanja S. Mašića, 2009) i biografskog leksikona “Ljudi Politike – Leksikon saradnika, 1904–1941” (“Politika” ad, 2019). Za ovo poslednje delo poneo je nagradu za publicistiku i doprinos istoriji štampe Udruženja novinara Srbije. Na tom predlošku, u saradnji s Bojanom Andrić, realizovao je četvorodelnu TV seriju “Ljudi Politike” za ”Trezor” RTS-a (2020). Priredio je i dve stručne monografije – “Akademija arhitekture Srbije” (2011) i “Milan Pališaški, arhitekta (2013). Objavio je takođe preko stotinu članaka iz estetike, istorije i teorije arhitekture, desetinu proznih tekstova i uvodnih eseja za izložbene kataloge. Piše i prozu, eseje, recenzije i studije, a na početku profesionalnog rada bavio se i pisanjem televizijskih scenarija i različitih pozorišnih formi, režijom i komponovanjem muzike u teatru “Nova osećajnost". TV adaptacija njegove predstave “Ona će doći” predstavljala je Radio-televiziju Beograd na Festivalu u Edinburgu (1984). Živi i radi u Beogradu.