Vanda Mikšić

Rođena je u Šibeniku 1972. Diplomirala u Zagrebu talijanski i francuski jezik s književnošću, doktorirala u Bruxellesu. Radila u Bruxellesu i Parizu u hrvatskim diplomatskim predstavništvima, u Zagrebu kao samostalna prevoditeljica, suradnica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, znanstvena suradnica na ULB-u, docentica na Odjelu za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru, suradnica je Centra za knjigu, članica uredništva časopisa Tema i suurednica biblioteke Domaine croate pri francuskoj izdavačkoj kući L´Ollave. Objavila je teorijsku knjigu Interpretacija i prijevod (2011) te dvadesetak znanstvenih i stručnih članaka u hrvatskoj i francuskoj periodici te zbornicima. Dobitnica je nekoliko nagrada. Pjesme su joj prevođene na francuski, turski i makedonski jezik.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja