Vladan Kuzmanović

(Beograd, 1977), avangardni pesnik, teoretičar, pisac, konceptualista, objavio Adipiscing (KDP, 2018), prvi srpski nonsens konceptualni roman, Apstraktnu poeziju: Od Koda do Gliča (Kobo Books, 2019), pesme. Ojavljuje intervjue sa L=a=n=g=u=a=g=e, Slam, Oulipo i Flarf pesnicima u američkim i kanadskim časopisima (Ginosco Literary Journal, Vallum Magazine).

Sva prava zadržana © 2015 - 2020 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja