Drama

50 konceptualnih komada

.

.

Teatar 1 minutnog akta

Komad. 5-10. Tropikalizam.

Devojka u kupaćem kostimu izalazi na scenu. Spremna da pliva u voću. Konus sa voćem. Pritiskaju breskvu. Breskva puca nad kupaćim, dinja, grožđe nad otvorenim ustima. Devojka je srećna.

Kraj komada.

Komad. Čaša vode.

Gospodin izlazi na scenu u sakou, seda na obasjanu stolicu. Na stalku dve čaše sa vodom, ispija polako jednu čašu. Zatim ustaje i odlazi.

Kraj komada.

Komad. 5-10. Bodypaint.

Mladiću do pola golom slikaju dva kruga oko bradavica (jednim potezom, u jednom i u drugom smeru).

Momak crta tri paralelne crte na obrazu devojke.

Momak crta levi rub brade i krug oko desne bradavice.

Kraj komada

Komad.

Devojka u dugoj beloj haljini igra bosa, u pesku. Slow motion. Koreografija. Reflektor.

Podiže pesak.

Isto to, u plitkoj vodi. Muzika.

Kraj komada

Komad. Retros. Abeceda/azbuka.

Fade-in. U mraku osvetljena stolica, akter ulazi i seda na stolicu. Na stolu čaša vode, mikrofon. Akter deklamuje abecedu unazad.

Fade-out.

Kraj komada.

Komad. Retros.

Fade-in. U mraku osvetljena stolica. Akter ulazi i seda na stolicu. Gledalac govori brojeve od 100.000 unazad, neki četiri minuta.

Ponekad sa teškoćama. Ponekad pogreši. Napravi pauzu, obriše se ubusom ili koncentriše. Nastavlja ozbiljno aludirajući na složenost brojanja.

Kraj komada.

Komad. Retroreader.

…na stolu knjiga. Gledalac čita knjigu unazad, reč po reč. Rečenicu čita tako da se razume smisao rečenice. Čita rečenicu po rečenicu, gde je rečenica osnovna jedinica za razumevanje retroaktivnog čitanja.

Akteri se mogu takmičiti ko će razumnije pročitati retro forme  (mini priču ili pesmu). Gledalac sarađuje sa publikom, tako da zajedno dođu do razmevanja lingvističkih jedinica.

Retrolingvalna vežba. Posebnim usaglašavanjem govora. Fokusom, prizvukom, i simultanim sopstvenim i javnim razumevanjem (receptivnim i emisionim), govornom veštinom, govorom saopštava fiksnu lingvalnu vrednost. Retorički i gnoseološki tekst.

Zatim čita svaku reč različito, da se ne razume ni rečenica, ni ligato između reči.

Kraj komada

Isti tekt, tri raspoloženja.

Drugo značenje svaki put.

Lingvalna forma je samo delimični tekst, gde zapravo okolnosti (kontekst čitanja) i govor (ne aktivna interpretacija) formiraju značenje, efektivnu poruku, a time i lingvističku i gnoseološku vrednst. Je samo delimična forma koja svoje značenje dobija u apsolutnom tekstu.  Apsolutni tekst nije literarna nego lingvistička forma.

Konačne forme nisu apsolutne i trajne nego njihova aktivna upotreba uz ostale uslove.

poput gnoseološkog kompleksa (kognitivnog nivoa, interpretatitivne emocionalnosti, i celog seta drugih okolnosti)

konkretne forme gde umetnost nije konkretan jer je tek efekat te forme konkretan, a on zavisi od odnosa gledaoca prema toj formi

Za razliku od teksta govor je apsolutna vrednost, gde se razume smisao, emocija i naglasak teksta.

Govor je apsolutni tekst.

Retrogradna ligatura.

Leksički legato je estetska, juktapoziciona i minimalna forma, koja se ugrađuje u šire, konceptualne i strukturne (epistemološke) celine poput memorisanih delova, pasusa, narativa.

Ligato je pokazatelj logičke i gnoseološke povezanosti između korelativa kao nosilaca značenja.

3-4 rečenice su srednje dužine su ligato jedinice. Sve preko tri do četiri rečenice govora unazad stvara teškoće u rezumevanju.

Konceptualni film. Publika gleda sebe.

Komad. Kamerman.

Gledalac ulazi, seda na stolicu. Uživa u sedenju. Opušten je. Zatim uzima kameru i počinje da snima publika sa scene, levo i desno.  Publika gleda film na projektno platnu iza.

Zumira nekoliko gledalaca iz prvih redova. Šverkuje. Na sceni se zatim okreće u krug sa ispruženom kamerom ka publici, pri tom slikajući naizmenično scenu-publicku, publiku-scenu. Catching carousel.

Outward (catching) carousel.

Zatim se vrteći okreće ansmejan sa kamerom  u ispruženim rukama okrenutoj k sebi. Slika sebe i okrećuću pozadinu, scenu i osvetljenu publiku. Inward carousel.

Kraj komada

Konceptualni film.

Kombinacija planova. Hibridni plan.

Scena. Gledalac sedi okrenut upravo u odnosu na publikum, na sredini scene ili nešto bliže publici. Kamera sa stalkom je takođe okrenuta upravo u odnosu na publikum i snima aktera koji nešto govori u kameru. U pozadini je projekciono platno koje prikazuje en face profil gledaoca koji govori.

Između gledalaca i publike, kamerman okrenut leđima publici snima gledaoca, i projekciono platno na kome gledalac u en face nešto govori .

Gledaoci tako istovremeno vide dva plana, en face i profil gledaoca, film i kamermana koji je funkcija-transfer kamermana koje se ne vidi a koji slika kamermana i gledaoca. Ogledalo plan.

Scena 2. Tunel ogledalo.

Dva velika ogledala između njih četvorica/šestorica kameramana jedan iza drugog okrenuti prema drugoj trojici kamermana. Snimak pokazuje output snimanja prvog, drugog, trećeg, odnosno pozicije, nivo a time i vid njihovog snimanja (pošto podrazumeva subsetove, obuhvat i narativ). Svaki nivo je komplentarni subset prethodnog, odnosno dopunjuje prethodni nivo snimanja. Dakle pord planova, koji su na filmu tehnička razmera, postoje i ravni, koje su konceptualni obuhvati, koji obuhvataju celinu i deo su celine. Ravan je obuhvat celine i sam je narativna celina. Ravan je ceo (kom)pleks koji obuhvata celinu manjeg plana. Konceptualne ravni su moguće kod narativa i hibridnih planova.

Drugi snima prvog i odraz u ogledalu, trećeg i prvog  i odraze. Time se stiče utisak tunela i različitih nivoa gledanja.

Komad. Prostorni film.

Gledalac. Kamera. Upravo na publiku, kamerman 1, leđima prema publikumu. Kamerman 2, snima sve plus kamermana 1.

Nekoliko projektnih planova. Od najeg ka većem, s leva na desno na sceni. prvo platno snimak gledaoca; drugo, profil snimak gledaoca i kamere i en face snimka; treće ditto i kamermana 1 i platna 1 i 2.

Komad. Ljubav dva kamermana.

Dvoje sa kamerom. Dva naspram ogledala. Mladić i devojka.

Svako od njih snima svoje ogledalo, drugo ogledalo, partnera u svom ogledalu, zatim se okreću sa kamerom i snimaju jedno drugo, najzad se zagrle a kamere snimaju samo potilje njih koji su zagrljeni.

Dovoljan je snimak iz rakursa devojke, ili iz dva naizmenična rakursa.

Komad.

Mladić i devojka razgovaraju, istovremeno na platnu je film neposredne radnje. Gledalac iz publike ima korektiv u vidu projekcije drugog plana.

Kraj komada.

Komad. Komad dva gledaoca.

Dve stolice u sredini scene okrenute sučelice, jedan gledalac dolazi i seda na stolicu, diže kameru. Drugi   gledalac dolazi sa kamerom i snima prvog gledaoca. Dva gledaoca snimaju jedan drugog, gledajući prvo iz perspekta prvog, zatim iz perspekta drugog. Film na platnu iza, simulatano.

Kraj komada.

Komad.5. kamerman.

Gledalac ulazi, seda na stolicu, uživa u sedenju. Opušten je.

Komad. Jedenje banane.

Devojka seda sa selotejpom na ustima. Donose bananu. Devojka oljušti bananu. Selotejp, banana, poza. Act shot

Fade-in. Momak u čizmama donosi kotaricu sa bananama i stavlja po jednu babanu u usta devojaka. Tri devojke imaju srebrni selotejp sa okruglom rupom u sredini. U usta mladić stavlja banane. Devojke banane zagrizu ustima. Act shot

Fade-out.

Fade-in. Devojka u pantalonama sa hamburg šeširom jede banane. Polako degustira, kada pojede, ispruži ruku sa korom banane i ispusti da padne i otvori se. u performansu devojka nastoji da pojede što veći broj banana.

Fade-out

Trajanje: 1 /5 minuta

Akteri: Devojka, tri Devojke, devojka sa hamburg šeširom, mladić u čizmama

Objekti: Kotarica sa bananama, srebrni selotejp

Komad. Banana split

Devojka sa oljuštenom bananom u ustima. U ruci drži otvoreni kišobran.

Devojka sa tregrima secka banane.

Starac sa breskvom u ustima vozi biciklo.

Tri devojke sa hamburg šeširima jedu po jabuku. Tri jabuke.

Devojka stavlja cvet u flašu sa pivom.

Mladić sa sapogama sipa peska u koktel čaše.

Sipa pesak po sceni,  da se čuje zvuk peska. Peskom hodaju devojke u čizmama.

Kraj komada

Komad. Istinita maska.

5-10 aktera. Muškarci. Gledalac ulazi na scenu među aktere obučene u mak sa istim belim maskama.

Jedan akter pokaže pravo lice, zatim vrati masku i izmeša se među akterima, gledalac nastoji  da pogodi koji od njih je akter „sa licem“. Ispruži kažiprst, onda taj skine masku. Što više promaši to se lice više mešaju.  Pogodi, onda nastaje ples maski.

Opet ispruži (stilski) kažiprst.

Gledalac odlazi sa scene. Akteri staju u red, skinu maske i poklone se.

Kraj komada

Komad.

Plavuša sa blic aparatom se uslikava blicom u ogledalu.

Komad.

Sto i mikrofon. Na stolu predmeti. Akter proizvodi zvuke, češalj, itd.

komad. Platno.

razapeto belo platno, kvadratno. Ulazi glumac sa mačem/floretom uzdignutim i prilazi sad već obasjanom kvadratnom platnu te probija u sredini, izvlači mač, slika je gotova.

Konceptualno slikarstvo, akt-koncept, performativno slikarstvo.

Ili mač posekotinom dijagonalno po platnu.

Mačevalac odlazi. Mladić stiže i pipa rubove/poderotine, ponekad zagledajući numiozno.

Kraj komad

Komad. Belo platno.

Na središtu scene stoji belo platno. ulazi slikar (ili više slikara) i počinje da boji platno belom bojom.

Belo na belom. Konceptualni kolorizam. Apstraktna redukcija.

Kraj komada

Komad. Krug.

Platno belo u obliku kruga. sa desne strane mizascena, tri devoje. Tri valjka. Boje kružno platno potezima kružno od sredine kruga.

Naspram sa druge strane kružno (ili kvadratno) ogledalo.

Scena 2.

Kružni ram i kružno ogledalo. Stolica ispred ogledala, stolica iza rama. Ram i ogledalo su na postolju. Jedna devojka dolazi i seda. Sedeći se ogleda kao u slici. Druga devojak dolazi i seda naspram prve devojke, sedeći gleda kroz ram da je slika.

Kraj komada

Komad. Potpisano ogledalo.

Lepa devojka zahteva od slikara da je naslika. Slikar odbija, dolazi do ogledala i potpiše se preko, na ispod ogledala.

Interaktivna slika.

Kraj komada

Komad. Kozmetički teaser.

Akter slika brkove devojkama i helix krugove.

„Molim vas učinite me najprivlačnijom među ženama, koju ćete šminku upotrebiti?“

Podiže ruž. Uzima ruž i crta na ogledalu mačije brkove.

Devojke crtaju ružom uglove usta slikara, on njima mačje brkove.

Bele krugove oko usta celom protežnošću (oko usta). I veliku crvenu tufnu na vrhu nosa.

Muškarci sa crnim nakarminisanim ustima.

Devojke sa crveno nakarminisanim ustima.

Muškarci bele kapke.

Devojke bele kapke. Crna usta. Crne kapke sa zlatnim trepavicama i crvena usta.

Devojke sa crvenom pegom na nosu.

Mladići sa crvenom ili belom pegom na nosu.

Sub karmin. Nanosi se samo ispod donjeg ruba usta.

Dvobojni karmin. Dve devojke. Gornja usna ljubičasta, donja tamno crvena, druga obrnuto.

Kraj komada

Komad. Sunce i ogledalo.

Tri devojke kruže na rolšuama oko kružnog ogleda. Reflektor snažno obasjava ogledalo. Konobar donosi stolicu ispred ogledala. Devoje sednu na stolicu.

Tri devojke sa rolšuama i tregerima sede za stolom čija je površina ogledalo. Konobar sa leptir mašnom donosi ružu i stavlja na sredinu stola. Svaka od tri devojke pomiriše ružu.

Za drugim stolom tri devoje. Konobar na sto donosi čašu vode, u sredini.

 Kraj komada

Komad.

Sto sa površinom ogledala snažno obasjan reflektorom odozgo. Plavuša dolazi do stola sa metalnom posudom punom leda. Sipa toplu vodu u led, led počinje da puca. Plavuša odlazi.

Komad. Filotipovi.

Debela devojka nosi ružu i poklanja je trojici mladića.

Starac nosi pivo i led. Poklanja ih mladićima.

Devojke sa konus kapama nose u kotaricama šišarke.

Tri starca za stolom piju pivo. Plava donosi trima devojkama belo vino.

Belo vino, šišarke, med, i pivo

Ogledalo polivaju alkoholom, i zapale da gori, zatim stavljaju slamu u plamen, vuku med.

Posipaju vodom, peru, seku srpom i ližu jezikom.

Komad. Publika gleda sebe.

Unosi se i instalira kamera. Tehničar pažljivo podešava kameru na publiku. slika je na platnu pozadi. Tehničar odlazi. Svetlo na sceni se gasi. Publika gleda samu sebe.

Kraj komada

Komad. Lice iz publike.

Aktivna participacija. Transfer razmena i komunikacija sa publikumom. Heurizam. Transfer-koncept. inverzija konceptualnog umetnika.

Stolica. Jedno lice iz publike seda na stolicu i postaje gledalac naspram publikuma.

Kraj komada

Komad. Aplauz.

Tri gledaoca iz publike izlaze na scenu jedan po jedan u trajanju od minut. Svake se klanja i salvama zahvaljuje. Kolektivna terapija.

Kraj komada

Komad.

Glumac/gledalac, na scenu izlazi nekoliko redova publike,  trebaju da se rukuju sa akterom. Prilaze i iskreno izjavljuju zahvalnost.

Masovni stres. Inverzna konceptualna terapija, total individual, „famous crowd“.

Kraj komada

Komad.

Ulični performansi. Akter se kreće ulicom gde ga veliki broj prolaznika poznaje i pozdravlja za razliku od bezlične gužve.

Konceptualni akt broja.

Teatar bez publike. Radni teatar.

Konceptualni amfiteatar. Publika je blisko povezana sa izvođačima, i sama učestvuje kao izvođač u teatru. Participativni i interaktivni teatar. Uni-level teatre. Nulti nivo razlika između aktera, gledalaca, učesnika i uloga sa ciljem što bolje ekspolatacije teatarskih formi.

Komad. Koncept zadatak.

Teatar konceptualnog performansa. Brojanje velikog broja.

Devojka odseca kiku. Zatim počinje naglas da broji vlasi.

Kraj komada

Komad. Listanje.

Listanje knjige sa brojem strana većim od 1500. Akter sedi na stolici i lista list po list. Publika gleda listanje. Povremeno ili stalno da bi razbio indiferenciju akter govori broj strana.

„i think you read a book“

Nakon što je zatvorio.

Akter lista knjigu pored mikrofona na srednjoj distanci.

Kraj komada

Komad. Gledalac ispred ili iza.

Na scenu izlazi gledalac, stavlja stolicu. Brzo sedne spreman da gleda publikum. Tek što je seo i fokusirao se, dolazi polako i stavlja stolicu ispred gledaoca novi gledalac, i gledalac izviruje iza nastojeći da nešto vidi, uto stiže i treći gledalac stavlja stolicu ispred drugog, drugi izviruje, zatim četrvti ispred trećeg, sve do osmog gledaoca. Sada sedi svih sedam, izviruju levo i desno sa sedišta, samo osmi opušteno gleda predstavu. Prvi najzad reši da makne stolicu udesno i seda, drugi automatski namešta stolicu ispred prvog, treći ispred drugog, itd. Osmi i dalje gleda. (sede pola minuta)

Prvi iznova makne stolicu udesno i svi se pomere, ovaj put je dinamika izraženija.

Prvi je maknuo i treći u isti red, smeta mu, četvrti smeta osmom; prvi pomeri u levo sasvim, treći i četvrti stižu za prvim, eto ga i drugi i peti, itd. Najzad su u pravoj liniji, međutim osmi se okreće pored ovolikog tumbanja, ne može da opušteno gleda. Ustaju svi sa stolice i počinju da se svađaju.

Prvom je dosadila svađa uzima stolicu i seda sasvim pozadi (okrenut publikumu), drugi, treći, četvrti, itd. stavljaju stolice ispred. Svi gledaju i izviruju ka publici. Ustaju i odlaze, reflektor naglašava sedišta koja su identična sedištima publikuma.

Zatim, sedmi makne da vidi iza osmog, šesti  sedmog, peti, itd., svi su u dijagonali.

Komad. Radovi na knjizi. Zakivanje knjige ekserima za drveni zid.

Bušenje rupe u knjizi i stavljanje drvene olovke kroz knjigu.

Act shot

Uspravna knjiga, olovka u knjizi.

Sipanje peska između stranica knjige.

Sečenje ćoška knjige. Rendanje knjige u polukružni oblik. Sečenje u trougao. Nož u knjizi. Staviti noževe u debelu knjigu polako na nekoliko desetina stranica, a onda ih rotirati, i zakucati knjigu ekserima.

Komad. Egg performance.

Akter izlazi na scenu. Seda na stolicu. Devojka-akter razbije jaje o glavu muškarca.

Kraj komada

Komad. Jaje u ustima.

Nekoliko aktera sede na stolicama, svakom stavljaju jaje u usta. Akteri ih čuvaju neoštećene. Onda svako pokaže jaje iz usta. Isklizne ga na ispruženi dlan, i dlan sedeći ispruže.

Akter nosi šešir u obliku prstena (bez vrha). Pere ogledalo i zaliva palamar sa šampanjcem.

Pere ogledalo sa pivom, zatim ispira vodom.

U tamnom odelu sa crvenim debrisom (debris šešir), pere ogledalo. Sipa pesak.

Kraj komada

Komad. Sand bathing.

Gledalac na stolici sa paprirnom kragnom. Stavljaju mu novine sa prorezom na glavu, do ramena. Onda sledeće još šire. Zatim sipaju pesak na glavu, da klizi i pada preko novina na pod.

Kraj komada

Komad. Statue’s hair.

Na sceni se nalazi muška bista na postolju. Ulaze devojke i nose šampone, vodu. Ritual, navlaže kosu, traljaju da se peni. Promenjuje se i traljaju, razgovaraju.

Akt performans, ispiraju vodom. Nakon što su završile kolektivni kult, odlaze sa scene.

Kraj komada

Komad. Lateral act. Lateralni teatar.

Privlačna žena dolazi na scenu elegantnim hodom. Seda na stolicu ukoso i koriguje šminku sa ogledalom.

Zatim odlazi.

Kraj komada

Devojke ritualno zajedno peru kose u pivu.

Zatim ih međusobno upiliću.

Na jezicima devojaka je naslikan krug; i tri paralelne crte po licu.

Aksilarni akt, akt u zagradi, uzgredni performans, underperformance. Fokus nije posvežen finitnom aktu, procesu, ili razvou (razvoj po sebi je senzacionalistički, demonstrativan,  dakle neiprovizatorski, klasičan). Razvoj je osnova konzervativnog teatra. Efekat je cilj opšteg masovnog teatra.  Razvojni performans (development performance) sadrži zaplet (uvod), realizaciju (akt) i reakciju, dakle, dramske elemente u nedramskom okruženju, klasične partikule u novoj strukturi, show and shock, međutim, svakako da je određena tendencija teatra stvoriti jedan ne-razvoj prema strukturi, novi gest prema ambijentu ili naprosto – ambijentalnu radnju.

Akt nije radnja i nije vremenski i interpersonalno postavljen, ili limitiran. Akt je izraz kako spoljašnji –reakcija, tako i unutrašni– struktura. U teatru ništa nije podrazumevano i sve je podrazumevano. To je  priroda eksperimentalnog teatra.

Transgresivni akt (uzgredni akt) nasuprot razvojnom, nema za cilj strukturnu radnju, nego sekundarni, neobavezni događaj, pokušaj, oblik, kontemplaciju, underart, desuspenciju, non-show act, non-show as shock. Akt je u osnovi, specifični ambijentalni performans, eterizacija.

Komad. Osvrtaj.

Čovek sa blokejima hoda scenom. Ne suviše brzo.  Ulazi s leva, izlazi s desna. Negde na polovini puta, blago se okrene da pogleda u stranu.

Cilj komada je underart, motiv, element.

Zamračenje.

Kraj komada.

Komad.

Čovek obučen u svetlo odelo, poslovno, prilazi, i sasvim formalno seda na stolicu. Obazire se levo-desno, isprsi, zatim pogleda na sat. Potom ustaje i odlazi.

Radnja se nije zbila. Fokus na aktivno nedešavanje. Cilj je nametnuti izostanak efekta kao konceptualnu formu.

Kraj komada.

Komad. Chair dance.

Devojka se kreće, za njom muškarac nosi stolicu. Kreće da sedne, muškarac stavlja stolicu. Zatim devojka ustaje, muškarac  nosi stolicu za devojkom.

Kraj komada

Komad. Obojeno ogledalo.

Ogledalo. Kofa sa bojom i sunđerom.

Akter izvadi sunđer iz plave boje pređe sunđerom preko ogledala zatim kofom spere ogledalo. Pređe žutom, zelenom, crvenom, posle crvene ne spere nego pređe plavom.

Kraj komada.

Komad.

Staklo između dva aktera i publikuma. Sunđer natopljen vodom devojka pritiska uz staklo muškarac prilazi i hvata između prsta devojku i sunđer, pomaže, zajedno se kreću sunđerom. Devojka kreće sa dva sunđera po staklu, uživa u glatkoći; onda zajedno sa muškarcem, kreću se obgrljeni i klize po staklu.

Slika veliki pravilni krug po staklu u jednom potezu, sunđerom ili kistom, pritiska grudi o vlažno staklo.

Kraj komada.

Komad.

Starac sa bradom pije pivo. Dve plavuše za mini stolom piju šampanjac, mladić vuče veliko belo platno po sceni. Bacaju latice ruže po kišobranu koji je otvoren i koji nosi akter.

Devojke sa uključenim ajfonom. Svaka osetljava svoje lice, i konus u pomračini.

Starac u velikom šeširu

Plavuša jede breskvu.

Kraj komada.

Komad. Performans.

Iz plave kose vadi se vlas, i sa njom se seče oljuštena breskva na kalote i kriške. Zatim je pojedu.

Plavom vlasi devojke seku banane na split. Isto pojedu.

Kraj komada.

Komad. Performans.

Mladići poređani u krug, sa srpovima spojenim i u unutrašnjem krugu.

Dvojica po dvojica razdvajaju se  i nastavljaju, zakačeni srpom.

Dionis.

Akter srpom para belo platno.

Kraj komada.

Crtanje osmica na butinama devojaka.

Trougla na pleksusu muškarca.

Krug oko leve bradavice.

Back to list

Iz rubrike

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *