author-avatar

O autoru Zdenka Valent Belić

pesnikinja, prevoditelјka i urednica književnog časopisa „Nový život“. Doktorirala u Bratislavi na katedri estetike Filozofskog fakulteta Univerziteta „Komenski“. Objavila je dvojezičnu zbirku poezije Eterizacija van konTEKSTa (2018), zbirku na srpskom jeziku Apokrifi po Lilit (2020), koje su objavlјene i na slovačkom (2020) i engleskom jeziku (2021, 2022), knjigu razgovora Imigranti u Vavilonskoj kuli (2017), takođe i na slovačkom jeziku: Imigranti v Babylovnskej veži (2018), knjigu za decu Pamätník rodiny Perlenschlipovej (Spomenar porodice Perlenšlip, 2019), zbirku eseja Zvuk Eurydikiných krokov (Bat Euridikinih koraka, 2019) i Obraz Srbov v slovenskej literatúre (2020) koja je takođe objavlјena na srpskom Slika Srba u slovačkoj književnosti (2021) i zbirka eseja i kritika O poeziji i drugim vrlinama (2021). Poezija joj je prevođena na engleski, kineski, makedonski, rumunski, mađarski,italijanskim ruski i rusinski jezik, zastuplјena u nekim izborima i zbornicima. Priredila i prevela dvojezični zbornik savremene lirike (zajedno sa Miroslavom Demakom) Novi duhovni most (2020), priredila je panoramu iz savremene slovačke vojvođanske pripovetke i poezije Ohmatávanie pulzu 1 i 2 (Opipavanje pulsa, 2021, 2022) i Almanah eseja DNK (2021) i prevela preko pedeset knjiga sa slovačkog, češkog i srpskog jezika, mahom proznih dela slovačkih klasika (R. Sloboda, D. Mitana, D. Dušek, A. Balaž, V. Šikula i dr.). Dobitnica je nekoliko nagrada za prevod i poeziju, među najznačajnijima je nagrada „Pavol Orsag Hvjezdoslav“ (2012) i Prevod godine DKV (2016) a za poeziju godišnju nagradu „Novi život“ (2018) i Stražilovo (2020) i Bard godine od udrženja Pars artem (2021). Dobitnica je Medalјe za multukulturalnost i interkulturalnost koju dodelјuje Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski“ (2021).