author-avatar

O autoru Zorica Jošić

Rođena je 1994. godine u Ljuboviji. Objavljuje pesme u časopisima i čita na knjževnim večerima. Učešće u projektima Argh, Poezin sa poetskim performansima. Pisala pesme za časopis Librarion, kao i kratke filmske prikaze za časopise Helly Cherry i Dotkom. Nezavisna scena svih kreativnih dodelila joj je drugu nagradu “Rade Tomić” za najbolju neobjavljenu pesmu na konkursu za decu i mlade. Učestvovala na tribini “Vasko Popa” na Međunarodnom beogradskom sajamu knjiga i Radionici kreativnog pisanja izdavačke kuće Enklava, Uvrštena u Antologiju savremenih kratkih književnih formi INAKU, Skoplje. Objavljivana na portalima Astronaut, Hiperboreja, Čovjek časopis.