Big Time In The Jungle I

Lat­est posts by Tijana Mitić (see all)

   

  .

  .

  .

  .

  Big Time in the Jun­gle bavi se svakod­nevn­im živ­o­tom lju­di u jugo­is­točnoj Azi­ji, u zeml­ja­ma pogođen­im siro­maštvom. Posledice Vijet­nam­skog rata se još uvek oseća­ju, dok novi gradovi izniču iz pepela porušenih sela. Čovek se nalazi na početku novog raz­dobl­ja i pokuša­va da se inte­griše u mod­er­no društ­vo, dok neki odbi­ja­ju promenu i žive jed­nos­ta­van život.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja