Izgledam, dakle nisam

Lat­est posts by Nenad Šapon­ja (see all)

  .

  .

  .

  Obas­ja­va me poza:
  Ono­ga što nije

   

  Pro­laz­im pored ogledala
  koja mogu da jedu biće.

  Trudim se
  da ih ne primetim.

  Trudim se
  da ne prime­tim sebe u drugom.

  .

  .

  Naj­man­ji sadržalac ničeg

   

  I tako,
  raz­me­nio sam sebe za ništa,
  rastvo­rio sam niš­ta u sebi.

  Raz­ma­tram čaroli­ju dvojnosti,
  zamenu mes­ta u kojem nisam.

  Bran­im se od polovične okrut­nos­ti dana
  u kojem bih da jesam,
  dana u kojem sam dru­gi sa drugim,
  u kojem sam naj­man­ji sadržalac ničeg.

  .

  .

  Pokaži gde si bio:
  i više te neće biti 
  na tom mestu

   

  Imam li pra­va i moći
  da pojačam svo­je prisustvo
  u ovom sve­tu, u ovom biću,
  a da ne pomer­im razmere opakog?

  .

  .

  Svakog dana,
  sa lju­dožder­i­ma
  igram ško­lice

   

  Gde si bio,
  dok si sma­trao da jesi?

  Bio sam ceo i sasvim,
  bio sam zarez i navod,
  u prisustvu,
  u prostoru
  u kome se ne razaznaju
  ni gov­or ni šapat.

  I dok vreme tuđe
  izjedaše moje,
  priča o jagnjetu
  skla­pala mi je sva­ki dan.

  .

  .

  Moraš da osetiš blizinu:
  inače te nema

   

  Sva­ki put
  kada me pre­seče privid
  potražim sebe usred reči.

  Nisam nigde,
  iako osećam da jesam.

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja