Kanyakumari

Lat­est posts by Dinko Telećan (see all)

  .

  .

  javor za Stradivarija

  .
  Stradi­var­i­jev nećak iz Kreše­va piše stricu:
  koje ću sta­blo javoro­vo izabrati?
  Stradi­vari iz Cre­mone nećaku piše:
  ono deblo moraš naći
  koje samo se za živ­ot izborilo,
  ne javor u šumi javorovoj,
  nego sta­blo u šumi miješanoj,
  na liti­ci visokoj,
  u surovim uvje­ti­ma izrasli javor,
  jer to je pravi javor,
  taj ima snagu,
  toliku snagu
  da će jednom
  nakon mno­go gluhoće
  i nakon mnogih odustajanja
  i u jed­noj pjes­mi zazvučati

  .

  .

  ros­na

  .

  kad je vidokrug more kiše
  a djelokrug mla­ka u slivniku
  od uta­pan­ja spašavam
  misao na rosu
  na rajčici
  u zemlji čijim rubom kročiš
  u pred­večer­je rublje noseći

  .

  .

  lep­tiro­va

  .

  ispod svjetiljke
  mori me ugasivost
  samo njezina

  još jed­na besana

  gov­orit će još samo
  pla­meni jezici
  koji­ma će nekoliko
  plod­nih nesanica
  iza­ći u susret

  .

  .

  nakon

  .

  živ­jet ćemo na otocima
  i poz­dravl­jati se veslima
  sit­no će nam biti
  bro­jat ćemo
  prav­i­ti kat­a­log smočnice
  i ured­no plaćati grobarine
  i ušutka­vati budale
  koje uporno popravl­ja­ju brodove
  i naruču­ju smolu da se pono­vo otisnu
  bez stra­ha od provale vode
  od upale
  od preki­da programa

  .

  .

  nad Pazin­skom jamom

  .

  ako nad bez­danom se spotakneš
  onda padaš zauvijek;
  nad ponorom je drugačije –
  dno je dohvatno
  a ima i nastavak:
  jeze­ro pod gradom
  i tok koji te izbaci na neku obalu
  i pro­duži ti bijeg
  i to je on ovd­je dolje
  koji gle­da te oči­ma od crne magle
  o tako stu­den i okat
  abyssus abyssum invocat

  prođe tako vrijeme
  pri­jet­nje budu smješnije
  ras­porediš oči po liticama
  skutriš se u Hiži od besid
  i od besi­da gradiš hiže
  tada s ponorom bivaš blizak
  tada ste sve bliže i bliže
  već ste kao prst i nokat
  jer
  abyssus abyssum invocat

  i tražiš toplinu ovd­je gore
  na sig­urnom izm­jerenom terenu
  nalaz­iš pod­logu stopalima
  obu­vaš ih u šlape
  kao par smrznu­tih životinja
  prsti­ma iznalaz­iš oslonce tople
  ali spa­sonos­ni tu nisu
  ni svi­la damast ni brokat
  jer
  abyssus abyssum invocat

  i prođe još vremena
  udo­maćiš se i zahvaljuješ
  što prim­io te još jedan prostor
  što uvezao te u sebe
  i šti­ti te od onog što slu­tio nije
  Jules Verne
  i topli­je je
  ali ne bi te izbav­i­lo iz tog onog
  ni da se uto­pliš u kući na trokat
  jer
  abyssus abyssum invocat

  i onda krv hoćeš krvlju
  potvrditi
  biti sta­men krušan nadponoran
  i sjetiš se da dvo­ji­ca su na kraju
  Bog i vino
  a tu je ter­an vjeran
  što ga čed­no dan­ju kušat možeš
  a noć kad nad Jamom se zgusne
  i lokat
  jer
  abyssus abyssum invocat

  .….….….….….….….….….….….….….…..Pazin, ožujak/travanj 2013.

  .

  .

  Kanyaku­mari

  .

  tako si me nježno zaskočila
  da sam mis­lio da osta­jem isti
  a ruko­vala si mal­jem od lunarne alge:
  prvo si skrši­la razloge za put i povratak
  pa razloge uopće, pa putokaze,
  svježe obo­jene čam­ce za spašavanje,
  niš­tavnu pop­ut­binu, navike umišl­jenog nomada,
  pa si me umoči­la u kipuće more,
  posuši­la me potom, prostr­la po otpacima,
  okrenu­la mi glavu pre­ma sun­cu što se lju­bi s mjesecom,
  gur­nu­la mi šaku u želudac
  i iz nje­ga išču­pala skulp­turu ljubećeg para
  koju je kiseli­na skaši­la u neš­to smiješno
  i onda si rekla: nema te
  nema ničeg što mis­lio si da jesi
  ima samo posude koja može biti samo zlatna
  u koju smi­je se uli­ti mli­jeko snježne lavice

  .

  .

  treći dan

  .

  treći dan na novom mjestu –
  kad znaš gdje riža nije prekuhana
  gdje u sum­rak val­ja smo­tati duhan
  kamo vodi onaj putel­jak uz jezero
  gdje će na tom puteljku maj­mu­ni banu­ti pred tebe
  koji pro­davač drži najzre­li­ju papaju
  koje su terase navečer prebučne
  kako radi koja slav­ina u kupaonici
  na koju bro­jku nav­inu­ti ven­ti­la­tor u sobi
  i kad si već dru­gi put razmis­lio o tome
  kako bi bilo živ­jeti ovdje
  ovd­je gdje ko da baš onaj treći dan se odvija
  – tada je pravi čas da nas­taviš put
  ako te neš­to ond­je nije baci­lo u zanos
  ili baš onda
  ako jest

  .

  .….….….….….….….….….….….…Anu­rad­ha­pu­ra, Šri Lan­ka, 3. vel­jače 2014.

  .

  .

  što bih volio

  .

  volio bih se zvati Bik koji sjedi
  volio bih živ­jeti na mostu a ne pod njim
  volio bih biti boddhisattva
  volio bih provesti sedam god­i­na u Kapadokiji
  volio bih navod­n­ja­vati crvenu rižu
  volio bih od svih kle­cala načini­ti let­jelicu za sve
  volio bih obnovi­ti Rabelaisov samostan
  volio bih se kotrl­jati uzbrdo
  volio bih pretvoriti Pen­ta­gon u cvjećarnicu
  volio bih si usa­di­ti srce od nepre­varlji­va kristala
  volio bih imati četvr­to oko
  volio bih da me voli djevo­j­ka iz Aragona
  volio bih stavi­ti lava u džep
  ali mogu i bez toga

  .

  .

  Spin­oza

  .

  I na kra­ju – brusi­ti svo­je leće.
  I nijed­na riječ razuml­je­na, življena,
  I nema žala zbog tog.
  Kao ni zbog izopćenja.
  Ime u imenici­ma, man­ji krug u većem.
  I sreća u cjelovu, u jeci, odrazu,
  Stazi na kojoj pognu­ta se sje­na kreće.

  .

  .

  posljed­nje životinje

  .

  stot­inu mišjih srda­ca kuca uglas
  dvjesto mrtvih alba­trosa cjen­ka se sa saku­pl­jači­ma perja
  tris­to ćaknu­tih čiuaua polaže zak­letvu Velikom psu
  četiris­to jare­bi­ca čeru­pa se oko invalidske mirovine
  pet­sto ježe­va pro­da­je svo­je tije­lo za zdjelu ječma
  šesto stono­ga naruču­je štik­le po mjeri
  sedamsto bijelih lavo­va počin­je pos­to­jati odlukom suda
  osam­sto mra­va čilo nasel­ja­va čipove
  devet­sto je pti­ca od kojih obzor je vrlo siv
  hil­jadu je nači­na da se ne bude živ

  .

  .

  pre­ma ružmarinu

  .

  ali ima­ju tu sjenu, tu sjenu
  te oči
  taj tren kraj jez­era koje sjaji
  to što se vješa o crne grane da sjaji
  da odagna misao na garež, na sjenu
  to, baš to, taj prst
  koji stre­mi visoko, u pregibima
  ima sjenu, tu sjenu
  i kad uran­ja i kad izranja
  i kad sni­va i kad pri­tiska crno dugme
  na nj pada svjet­lo, jez­er­sko svjetlo
  koje grli, ne hti­jući, tu sjenu, tu sjenu
  kojoj ribe se čude
  kojoj riblje oči se čude
  i sje­na onda pris­ta­je biti
  posta­ja pričin i ukras
  u oku crne ribe
  koja ne zna
  koja ni izdale­ka ne zna
  za ružmarin

  .

  .

  bis

  to bih opet
  to kad riječ se otisne u svo­ju slobodu
  kad se kumu­lus ras­ci­jepi bez napora
  znaš ono kad
  začas se podigne šator rastvori tijelo
  popiša grani­ca nap­ne stak­leni luk
  ili kad
  izgori se u spo­ju a ostane sve
  pok­loni se lom­no vje­dro u koje sve stane
  a i kad
  osvanem pred tobom poma­lo zvjezdolik
  s plad­njem punim podrumnog praha
  e to bih opet
  još samo jednom

  .

  .

  žica

  .

  obruč se steže
  kruzi se sužavaju
  kamere se pale

  bodl­je su bolje
  od žice koju prsti na sedefu
  ugađa­ju s drugima
  a žileti su još bolji od bodlji

  nećete ova­mo preko
  nećete u naš podskup
  u naš obran­jeni brlog
  preko rijeke preko smeđe međe
  povučene žile­tom sa zajed­ničkog tržišta

  jelen se zapleo u žici
  i pogled mu se gasi
  dok se crvèni snijeg
  i goto­vo nitko osim njega
  sni­je­ga na granici

  obruč se steže
  pogled se koči
  oblaci promiču
  bez zapreke

  .

  .….….….….….….….….….….….….……Evropa, ljeto/jesen 2015.

  .

  .

  .

  .

   

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja