Drama

Led

LICA:

 

Ivan, 35 godina, voditelj i producent Horror reality showa

Katarina, 30 godina, njegova žena

Drezgić, 45 godina, industrijalac igračaka

Viktor, 35 godina, Ivanov bivši kolega i prijatelj

Utvara, neodređenih godina i pola

Vreme i mesto: danas i ovde

 

 

NAPOMENE: Ovo je drama sa mininmalnim brojem replika i stoga svaka reč ima posebno značenje i treba se posebno naglašavati, kao da od nje zavisi život. Drama je upućena na pokret, mimiku a oni se odvijaju nešto usporenije nego u običnom životu, kao da , recimo, u komadu gravitacija odgovara onoj na Mesecu. Dužina predstave bi tako, u realnom trajanju, bila oko 45 minuta .

 

Prva scena

Scena je gola, u polumraku na sredini scene je video-bim.Na video-bimu kratko poigrava, snimlojen, titravo, ručnom kamerom prostorija u ogledalima ui kojoj je na sredini stolica. Tijana, u crvenoj haljini (liči na Saskiju Rivs, britansku glumicu) seda na stolicu. Slika zadrhti, Tijana nešto zausti i slike nestane. Ivan, srednje visine, poslovno obučen, sa aktovkom u ruci stupa na scenu s leva, sigurno, krupnim koracima.  U Ivanovom držanju ima nečeg kicoški arogantnog. Važnim pokretom zateže kravatu na vratu. Okrene se ležerno, vadi privezak iz džepa. Pištanje automatskog zavtaranja kola, off. Privezak ritualno stavlja nazad u džep. Put mu preseče na polovini scene Utvara, osoba u crnom kaputu, sa crnom maskom na licu.Ivan se strese i odstupi unazad. Utvara zamahne pesnicom a Ivan podigne aktovku i zaustavi udarac.  Utvara udara još jednom i još jednom a Ivan blokira udarce. Utvara zamahne četvrti put, naleti na Ivanov blok i tiho jekne. Utvara se previja od bola. Ivan odskoči u stranu i krene da Utvaru udari koferom po glavi a onda stane. Utvara se ispravi. Pauza isprekidana njihovim disanjem. Ivanu ispadne kofer iz ruke. Ivan krene  ka desnoj strani scene. Utvara mu preseče put. Ivan pokušava da je zaobiđe ali ga ona ouvek pretekne što se pretvara u ples sa komplikovanom, slalomaškom koreografijom.  Utvara zamahne rukom a Ivan odskoči u stranu. Pada na leđa. Utvara mu prilazi. Ivan pokuša da uzme tašku ali je Utvara šutne u mrak.Utvara prilazi Ivanu i nogom ga šutne u grudi.Ivan se bori za vazduh. Utvara prelazi šakom preko njegovog lica, gotovo nežno a zatim ga udara prvo samo šakom a zatim stisnutim pesnicama po licu.Ivanove ruke se podižu prema vratu Utvare a zatim se spuste nemoćno na zemlju. Ritam Utvarinih udaraca jenjava. Utvara othukne, ustaje i otresa prašinu sa sebe, proteže ruke kao posle naporne vežbe.  Ivan bauljavo ustaje. Namešta frizuru, kravatu i tetura do aktovke. Utvara pali cigaretu, žudno udiše dim. Utvara prilazi Ivanu koji stoji, sleđen od straha. Utvara mu zateže kravatu, popravlja nabore na sakou,prilazi mu s leđa,  lagano ga poljubi u obraz, gurne snažno kolenom u leđa i odlazi sa scene.

 

 

  

Druga scena

Ivanov stan. Na zidu u sredini stana je video-bim. Na video-bimu se vrti crveno-bela hipnotička spirala. U levom uglu leži Ivan. U desnom uglu je Ivanova žena Katarina, vitka, u jednostavnom belom kompletu, sa VR  kacigom na glavi. Katarina se smeje, ispušta zvuke gugutanja, krkljanja, zvižduće kao ptica, mijauče. Ivan pokušava da podigne glavu. Klone mu glava.Katarina pravi pokrete kao da nešto krhko drži u rukama, prelazi šakama preko tog imaginarnog predmeta. Ivan ispusti glas koji je slab, šišteći. Katarina se smeje, njen smeh je zarazan, jak, kreće se od iskrenog, iskričavog prema histeričnom, neobuzdanom. Ivan joj prilazi, sporo se vukući, pedalj po pedalj. Katarina prestaje sa smehom. Stavlja prst na usta ali ne izgovara ništa, kao da nekog ućutkuje.  Katarina, držeći imaginarni predmet u rukama, počinje da pleše, da se vrti po stanu. Prolazi tik pored Ivanove šake. Ivan pokuša da je uhvati za nogu ali mu se ona izmakne, ne obraćajući pažnju na njega. Katarina stane, zadihana. Katarina seda u turski sed. Ivan joj prilazi, hvata je za ivicu suknje. Katarina obara bretelu sa desnog ramena i otkriva dojku. Ivan se podiže u polused, ječeći. Skida Katarini kacigu sa glave. Katarina vrisne i pokrije dojku šakom. Ivan baca kacigu u stranu. Katarina ga ošamari a zatim hitro navuče bretelu. 

I: Opet Kaća?

Katarina zabrinuto prelazi šakom preko njegovog lica. Ivan se odmakne unazad, kao oparen. Katarina ustaje, uzima kacigu i odlazi. Ivan se izvali na pod othuknuvši. Dolazi Katarina sa alkoholom i vatom. Čisti mu rane. Ivan se otima kao malo dete a Katarina se bledo osmehuje i trudi da ga umiri. Katarina ga uhvati šakama za lice. Ivan zaurla od bola. Katarina mu snažnim poljupcem začepi usta. Ivan je zagrli i snažno privuče sebi a zatim se odmakne od nje.

K: Zašto Ivane?

Ivan pljesne rukama. Na video-bimu je špica HORROR REALITY SHOW-a, IVAN PRODUCTION ,u split- screenu u četiri polja, a na svakom od tih polja je Ivan koji, iznad natpisa šoa važno pokazuje prstom u pravcu publike.

I(na platnu): Ne plašite se? Plašićete se! Sto dana u horror kampu za tri stotine hiljada evra, dvanaest najboljih-samo je jedan izabrani.

Ivan pljesne rukama. Slike nestane.

I: Zavist. Svuda sam, bogat, lep, imam tebe.Prijaviću policiji.

K: Kad?

I: Sutra?

Katarina uhvati Ivana između nogu.

K: Zašto Ivane?

Ivan sa naporom skine njenu šaku  sa svojih prepona. Katarina mu razlabavljuje košulju, ljubi ga u vrat, žurno je otkopčava, spušta se sve niže i niže. Ivan je zgrabi za kosu i cimne naviše. Katarina napravi pokret naniže glavom ali je Ivan još jače stegne.

I: Imam posla.

Ivan ustaje, pucne prstima.Na video-bimu je Sekretarica.Katarina odlazi, besno, nadesno.

S:Šefe, imate u deset sa Perovićem, u dva sa Filipovićem. A,da, Novaković je otkazao.

Ivan pucne prstima. Na video-bimu je Drezgić.

D: Ja sam vaš novi komšija Drezgić.Ako imate vremena navratite sa vašom lepom suprugom, recimo sutra u šest. Imam za vas egzotične koktele i zanimljive poslovne ponude. Prijatno.

Ivan odmahne rukama i nestane slike na ekranu. Pogleda ka mestu gde je stajala Katarina, zausti nešto. Zastane. Krene u pravcu u kojem je Katarina otišla. Vraća se sa nepomičnom Katarinom u  rukama. Na  Katarininoj glavi je VR  kaciga. Ivan joj skida kacigu. Krv poteče iz Katarininih ušiju. Ivan polaže Katarinu da legne a zatim zatapše dva puta odsečno i na Katarinu pada blještav kvadrat svetlosti. Zujanje, off. Kvadrat svetlosti se pomera gore-dole  duž Katarininog tela, kao da je skenira. Ivan uzima VR kacigu, vadi iz nje jedan deo, nalik na karticu, stavlja ga u džep. Igra se nervozno s kacigom, ne zna šta će s njom, a zatim kacigu baca na pod, šutira je, naskače na nju.Ivan je izbezumljen. Okreće se oko sebe tražeći na čemu će sledećem iskaliti bes. Pauza, samo zujanje aparata iznad Katarininog tela. Ivan vadi karticu iz džepa i grize je a zatim baca daleko od sebe.  Katarina se trgne par puta, kratko. Još uvek nije pri svesti. Ivan mahne glavom iznad svoje glave. Šljašteći zrak nestane. Katarina uzdahne, ustane naglo pa tek onda otvori oči. Ona je dezorijentisana, gtleda ga sa čuđenjem. Ivan je uzima za ruku i povlači nadole. Katarina leže na njegovo krilo. Ivan vatom čisti njene uši. Ivan se sagne i šapne joj nešto na uvo. Katarina se blago nasmeši. Ivan osloni svoje čelo na njeno. Poljubi je, blago.

I: »Kato, lepa Kato…

K: …najlepša Kato u svetu hrišćanskome«.

I: Moja muza i  više od toga.

Katarina se podigne u polused  i stavi šake na glavu. Panišno pipa po glavi a zatim gleda oko sebe i pokaže prema razlupanoj kacigi. Ivan je uzme za ruku kojom pokazuje kacigu a zatim šaku spusti na svoje srce. Katarina se zaplače a Ivan je privije uz sebe. Katarina se otima.Ivan je privija uz sebe, čini se da se rve s njom i miluje istovremeno.Obara je na pod. Seda na njene grudi. Katarina pokriva lice šakama.Ivan podiže šaku stisnutu u pesnicu. Stane. Ustaje. Popravlja sako, košulju, kosu. Namešta kravatu karakterističnim pokretom. Katarina se trapavo trudi da ustane. Ivan se sagne i pomogne joj da ustane. Lagano je poljubi u rame. Katarina se nesigurno nasmeši. Ivan je privuče sebi, pretvori svoje telo u gigantski poljubac.

K: Uskoro? Obećavaš?     

I: Ne obećavam.Uskoro, to je sve.

 Ivan uzima aktovku i zauzima pompeznu pozu kao iz prve scene. Katarina staje pored njega i zauzimaju pozu kao da poziraju za par godine. Fleš fotoaparata. Mrak.

 

 

  

Scena treća

 

Upaljen je video-bim. Soba sa ogledalima, subjektivan kadar. Tijana se naginje prema publici. Namešta kosu, ovlašnim, lenjim pokretima. Objektiv kamere je njeno ogledalo.Pokreti postaju odsečniji, brži. Razbaruši kosu. Hitrim pokretom je vrati unazad. Pali cigaretu. Izbacuje melanholično dug oblak iz sebe.

T: Kamera je loše ogledalo. To sam shvatila. Znam da želiš da čuješ koga mrzim, koga volim, da serviram najnoviji trač. Zanima te da li se tresem svake noći kad legnem  Da li čekam sa nečim oštrim ispod jastuka? Hoćeš da ušuškaš malu Tijanicu?  Razočaraću te. Razočaraću vas.  Nema ničega. Ovde se ništa ne događa. Kad sam radila kao kasirka. verovala sam u ono što dobijem za platu. U bar-kodove na robi. I to je to. Sad ne verujem ni u to.

Tijana ustaje, zalepi usne za kameru. Zatim pribije grudi uz kameru. Smeje se.

T: To čekaš da vidiš? Nije nešto? Rekla sam ti da je kamera loše ogledalo.

Klik, off. Nestaje slike na video-bimu, samo sneg.     

 

 

 

 Četvrta scena

 

 

Drezgićev stan, pod je prekriven plastičnim, gumenim loptama, šlaufovima raznih veličina.Na sredini stana, uza zid, nalazi se trambulina. U desnom uglu, gotovo sasvim potonuo u šlauf, sedi Drezgić.Na nogama su mu velike, pufnaste papuče braon boje.  Katarina i Ivan stoje kao da poziraju za par godine,kao na kraju treće scene. Drže se za ruke. Nedaleko od njih su dva mala šlaufa sa leve i desne strane. Bljesak. Katarina i Ivan se trgnu. Drezgić iskače iz svog šalufa i prilazi im. Ivan krene da se rukuje s njim a Drezgić stane ne ispruživši pri tom ruku. Drezgić im pokaže na male šlaufove.Raspliću ruke. Oni sedaju, pokušavajući tragikomično da uspostave balans na šlaufovima. Ivan zausti da nešto kaže. Drezgić ga zaustavi rukom. Pucne prstima i stvori se prijatan, prigušen štimung svetla. Drezgić razdvoji ruke, kao da otvara vrata na liftu i na scenu pohrli lagana, opijajuća melodija sa ritmom tanga. Drezgić odlazi do svog šlaufa. Katarina se nagne sa svog šlaufa,  vuče Ivana za rukav i pokazuje u pravcu Drezgića. Ivan je potapše u »sve je u redu« maniru po šaci. Katarina ga opet povuče za rukav i padne sa dušeka. Drezgić se okrene, pritrči neobično gipko, nagnut preteće, to izgleda tako zastrašujuće da se ivan izmakne u stranu. Drezgić stane tik do Katarine, podigne je, namesti na njen šlauf a onda okrene prema Ivanu i potapše ga po obrazu a zatim ode do svog šlaufa. Drezgić iz svog šlaufa izvlači dve velike koktel-čaše sa povećim suncobranima i donosi ih Ivanu i Katarini. Oni krenu da piju ali ih Drezgić zaustavi pokretom. Drezgić iz svog šlaufa izvlači koktel- čašu sa najvećim suncobranom a za njom i velike braon rukavice i  ogromnu glavu plišanog mede. Rukavice-šape  stavlja na šake a glavu mede na svoju.

D: Ovako mi je udobnije.

Meda pije koktel. Katarina vrisne i pokrije lice rukama. Ivan pokuša da, ne ustajući, zagrli Katarinu ali sklizne sa šlaufa. Prilazi im Drezgić-Meda, miluje Katarinu po glavi. Ona se guši u suzama. Ivan ustane ali ga Drezgić, spustivši šapu na rame, vrati nazad na šlauf. Drezgić vodi za ruku Katarinu do trambuline, pokretima je ohrabruje da se popne. Katarina okleva. Drezgić skine medveđu masku i pokaže joj pokretom glave da se popne na trambulinu. Ona se penje i počinje slabašno da skače. Drezgić joj šakama daje ritam. Ivan krene prema njima onda se okrene i vrati po aktovku koju je ostavio pored šlaufa. Usput žurno popravlja kosu, namešta nabore na odelu, zateže kravatu. Katarina skače na trambulini. Na licu joj je blažen izraz lica, na ivici sa suzama. Šake su joj na stomaku, prelaze preko njega, kružno ga masiraju. Katarina tiho mrmlja, detinje.

I: Vi ste u biznisu?

Drezgić mu stavi ruku na usta.

D: Opusti se.

Skida svoju masku, stavlja je na Ivanovu glavu, a zatim mu daje šape, papuče.Ivan postaje Meda.

I: Vi ste u biznisu?

D: Pravim lopte, šlaufove. Bezopasne stvari.

Katarina mrmlja jače,detinje.

I: A akcioni vojnici, avioni, pištolji, bombe?To se sad traži.Vidite, naš poslednji sponzor je bila fabrika lutkica akcionih heroja Destroyer.

Ivan klekne pred Drezgićem , savija se do torbe. Drezgić ga uhvati za mišicu. Odmahne glavom. Ivan pruža papire Drezgiću a ovaj ih baci u stranu. Ivan uzima papire i nudi mu ih.

I: Možete ponovo da ih pravite.

Drezgić skida Ivanu masku, šape. Oblači ih. Katarina se povija, skačući, prema svojim kolenima, spušta šake na njih. Skače u tom položaju.Drezgić odlazi do svog šlaufa, vadi iz njega mitraljez i puca u Ivana. Padaju Ivan i Katarina koja vrišti. Drezgić baca  mitraljez u stranu. Prilazi Ivanu. Ivan ispruži šaku prema koferu. Drezgić  šutne aktovku  u stranu. Drezgić ga čvrsto ščepa i podigne na noge.

D: Zato sam prestao.

Drezgić pucne prstima. Dečija pesma »Spavajmo, sanjajmo«, off. Drezgić prilazi Katarini, pruža joj ruku i ona je prihvata. Plešu lagano.

I: A posao?

Drezgić se plešući sa Katarinom približi Ivanu i privuče ga njima.

D: Mamac. Hoću samo da vas upoznam.

Ivan, Katarina i Meda plešu kao u nekoj kabaretskoj završnici, u vrsti, sa rukama oko pojasa.

Peta scena

 

    Scena je gola, svetlo prigušeno. Katarina stoji u napetom iščekivanju. Ivanova leva ruka je  zabačena unazad. Ivan se okreće, osluškuje. U desnoj ruci drži kofer. Telo mu je apsolutno mirno, samo se glava pomera. Katarina se iskašlje. Ivan se brzo okrene ka njoj.

I: Šššššš!

Ivan se vrati u prvobitni položaj.Trgne mu se desna ruka, kao da ima svoju volju. Njeno trzanje, u svim pravcima, predstavlja svojevrsni ludački ples. Pokušava da je obuzda levom ali se ona manično opire. Stegne je par puta. Katarina krene ka Ivanu ali on zamahne kao da će je udariti i ona odstupi. Pauza. Ivanova desna šaka počne da se trese a kažiprst nervozno lupka po aktovci. Ivan se okreće oko sebe, pokreti vrata su mu sve brži. Iz mraka istrči Utvara, Ivan u s leđa. Obara ga. Katarina otvori usta za vrisak ali iz njih ne izađe ništa.Utvara seda na Ivanova leđa , zgrabi ga za kosu, krene da udari njegovom glavom o pod a onda se okrene prema Katarini. Katarina klima glavom a zatim odmahuje. Utvara hitro skoči i sruči seriju kratkih udaraca špicom cipele u Ivanova rebra. Prvi put Ivan jekne a sledeći udarci su propraćeni Ivanovim mumlanjem. Katarina seda na tle i posmatra Utvaru koja prebija Ivana. Utvara okrene Ivana na leđa, spusti stopalo na njegovo lice, prelazi stopalom niz njegove grudi, stomak a zatim ga snažno šutne među noge. Katarina jekne. Ivan je bez glasa. Njegova glava se okrene, umorno, prema Katarini. Utvara prilazi Katarini, podiže je, privuče sebi, obori naniže, u tango-stavu, poljubi, blago odgurne i ode. Katarina se okrene za Utvarom  sa ispruženom rukom, kao da ga doziva.

 

 

 

 

Šesta scena

 

 

Upaljen je video bim. Tijana je u sobi sa ogledalima. Podiže visoko svoju nogu i stopalom prelazi preko objektiva kamere.

T: Voliš stopala? Ti si footsucker?!

Namesti lažno mazan izraz lica. Ustaje sa stolice. Podiže haljinu iznad kukova.Počne da uvija kukovima, okreće leđa kameri, pomiče zadnjicu brzo, kao da je u pitanju snimak striptiz igračice na ubrzanom premotavanju. Tijana onda spusti svoju haljinu, naglo, okrene stolicu sa naslonom prema kameri i sedne na nju, kaubojski.

T:  Upravo sam te izgubila. Sad sam to shvatila. A rekli su mi da ću te ovako najlakše dobiti. Tebe, pravog. Samo glupe kasirke mogu da veruju u tako nešto. Sad smo kvit. Ja znam da sam izgubila nekog divnog a ti si upravo video šta si sve izgubio. Jaka stvar, a?!

Tijana pali cigaretu.

T: Mislila sam na tebe i pre nego što si počeo da me gledaš. Osećala sam te tu, dole, ovde, svuda. Čekaj, samo malo.Hoću nešto da proverim.

Tijana ustaje, okreće se oko sebe, dodiruje zidove, sagledava svoje lice. Spušta šake na svoj odraz.

T: Ne mogu da se dodirnem.

Okreće se prema kameri. Naslanja se leđima na staklo.

T: Provali, tišina. Niko ne dolazi da me zaustavi. Nije ih briga, samo da je neko ovde i da sere ono što mu prvo padne na pamet. To je valjda poenta života-dok čuješ i gledaš tuđe gluposti ti znaš da te još ima. Volela bih da slušam tvoje gluposti. Da me smoriš tvojim glupostima, da mogu da živim tamo, napolju. Da se odvezemo negde za vikend. Dugo nisam izašla iz grada. Dugo nisam izašla odavde. Ali od toga ionako nema ništa, jel’ da?

Nestane slike. Na video-bimu su crvena slova PAUSE. 

 

 

 

Sedma scena

 

Ivanov stan. Ivan sedi na podu. Na video-bimu  je dokumentarni snimak arktičke pustoši. Ivan je okrenut leđima publici a licem prema video-bimu. Zvono na vratima, ječi kao sudbina, off. Zvoni  nekoliko puta. Dolazi Katarina, s desne strane, žurnim korakom,  sa koktel-čašom nalik Drezgićevoj, a onda se doseti, odjuri nazad, vrati se bez nje i staje ispred video bima.Katarina pokazuje na video bim. Ivan joj daje prstom znak da se udalji. Katarina mu okrene leđa i zatapše. Na video-bimu,u hodniku, subjektivni kadar, kao „špijunka“ je neobrijan, u pocepanoj jakni, masne kose, Viktor. Na licu mu je smoreni izraz, stavlja šaku blizu usta, dune i omiriše dah sa gađenjem. Ivan rukom pokaže na Viktorov lik i pokaže šakom da ga treba izbaciti.

K: Ali, to je Viktor! Tvoj najbolji drug!

Ivan rezolutno odmahne rukom. Katarina zatapše. Ivan, bolno uzdišući, trapavo ustaje. Gasi se video-bim a u stan ulazi Viktor. Pritrčava Ivanu, pokuša da ga zagrli ali Ivan prethodno zagrli vazduh i pokaže mu pokretom da je njegovo grljenje vazduha dobro koliko i pravi zagrljaj. Viktor pogne glavu, kratko klimne i poljubi Katarinu u obraz. Katarina kratko i brzo, gotovo krijući, sažaljivo  pomiluje Viktora po vratu. Viktor se okrene prema Ivanu. Napravi pokret kao da će namestiti kravatu na Ivanov način. Ivan se nasmeje i namesti svoju kravatu. Ivan se blago nagne prema Viktoru i namesti mu ovlaš nabore na odeći. Katarina se kiselo smeška.

I: Dugo se nismo videli.

V: Otkad si me otpustio.

Ivan napravi nagli pokret kao da će ošamariti Viktora. Katarina ga uhvati za mišicu.

I: Mene nisi tako štitila.

Katarina pusti Ivanovu mišicu. Ivan joj pokaže pokretom da ide nazad u sobu da pije. Katarina zbunjeno odmahne glavom Viktoru i otrči. Ivan pokaže Viktoru na pod. Viktor seda i okreće se prema Ivanu. Ivan mu okreće samo uho a leđa publici. Ivan zatapše i na video-bimu se stvori arktička pustoš. Viktor zausti nešto pa zastane. Ivan mu pokazuje šakom da nastavi. Viktor se nakašlje, izvadi paklicu cigareta. Vadi jednu, zubima, pripaljuje je.

V: Preporuka. Za novi posao. To mi treba.

 Glasno Ivanovo njuškanje. Ivan jeknuvši ustaje, vadi Viktoru cigaretu iz usta.Onjuši je. Pljune u stranu.  Gazi je. Zatim se sagne i vadi celu paklicu iz njegovog džepa. Viktor pokuša da mu uzme paklicu iz šaka ali je Ivan brži. Ivan spušta paklicu u džep, zatapše, nestaje slike na video-bimu  a zatim seda prekoputa Viktora, vadi cigarete, jednu po jednu i pažljivo ih lomi, svaku na po više delova. Viktor, zgrožen,  skreće pogled u stranu. Ivan mu prilazi i izlomljene cigarete mu baci u lice.Ivan  izvlači jedinu preostalu iz paklice, pali je, dune par dimova Viktoru u lice a zatim je baci na pod i zgazi. Viktor ga uhvati za stopalo. Ivan ga s gađenjem odgurne. Viktor gmižući prilazi Ivanu. Ivan mu pritrči i šutne ga u rebra a zatim stavi stopalo na njegovu glavu.

V: Neeeeeeee!

Katarina dotrčava, odguruje Ivana koji joj se otme,  pokuša da udari još jednom Viktora i pada na zemlju. Viktor ustaje, pljuje u pravcu Ivana.

K: Oprosti mu. Tukli su ga. Dvaput. Misli da si to ti!

V: Sam je kriv. Rekao sam mu da je pusti a on je otpustio mene.

Viktor otrči. Katarina ustane da ga zaustavi i pusti Ivana. Ivan ustane naglo, zgrabi je za rame,obori na tle.Katarina pokuša da ustane ali je on ponovo obori.  Leže preko nje. Katarina se slabo opire. Zadiže joj suknju. Jekne i padne pored nje. Telo mu se strese par puta a zatim klone. Katarina mu prilazi, tapše ga po obrazima, proverava puls.

Osma scena

 

Ivanov stan. Ivan leži sa infuzijom u veni. Bez svesti je.  Na video- bimu je prizor tipičan za Landscape channel-krave, pašnjaci, mirna ravničarska reka, kanali.Canon, Pachelbell, off. Katarina je pored njega,miluje ga. Katarina  potapše lagano njegov obraz a zatim ga ošamari par puta. Ivan se ne pomera. Katarina mu zabije pesnicu u stomak. Na video-bimu se pojavi Drezgić. Katarina zatapše. Drezgić dolazi sa tri paketa u rukama. Katarina klimne glavom u znak zahvalnosti i pokaže mu da ostavi poklone. Drezgić joj gurne sve poklone u naručje. Katarina uzdahne. Stavlja poklone pored Ivana.

Katarina otvara prvi paket. Lopta, bela sa crvenim tačkama,ili obrnuto. Zatečena je. Drezgić se osmehuje,   uzima loptu  iz njenih ruku i stavlja je  Ivanu pored glave. Katarina otvara drugi poklon. To je lutka Barta Simpsona. Katarina je drži, razgleda, pomiluje po kosi, zagrli a zatim vrati u paket.

D: Izvinite. Navikao sam. Nisam znao.

Katarina odmahne glavom. Prelazi vrhovima prstiju preko tela. Drhti. Strese se. Uzima treći paket. Vadi crvenu haljinu.Ustaje.  Odmotava je. Ista je Tijanina. Klati se na nogama. Uperuje prst u Drezgića. Drezgić ustaje, uhvati je za šaku i privlači sebi. Katarina se otme i baci haljinu u stranu.

K: Šta hoćeš?

Drezgić joj prilazi, laganim korakom, više plešući nego hodajući.Privuče je sebi i počnu da igraju, telo uz telo. Katarina zausti da nešto kaže ali joj Drezgić stavi prst u usta.Kristina uzme njegov prst u svoja usta a onda ga naglo ugrize. Drezgić jekne.

K: Šta hoćeš?!

D: Da sve bude kao pre.

Ivan se, urlajući,podigne u polused. Cereka se.

I(lažno sablasno): Horor!Night of the living dead!

Ivan uzima loptu i gađa njome Drezgića a zatim ustaje, držeći se za stalak za infuziju. Okreće se prema Katarini. Vadi infuziju iz vene  a zatim je gađa kesom infuzije. Uzima stalak infuzije i njime izguruje Drezgića sa scene a onda se okrene prema Katarini.

I: Zovi doktora. Odmah!!!

Deveta scena

Video-bim, soba sa ogledalima. Tijanino razrogačeno oko u krupnom planu. Prsti koji drže kapke ne dopuštaju mu da trepće.

T: Evo, sad me potpuno vidiš. Sagledao si me. Ono unutra je ludilo. Živim dva meseca sa nakazama, sa nasiljem, zbog tebe. Spavam tri-četiri sata najviše. Smršala sam deset kilograma. Imam zatvor. Bole me desni svakoga dana. Kasni mi. Samo da me ti  primetiš. Obećao si mi ovo, obećao si da ćeš me gledati. Ništa drugo nisi obećao. Sve što si obećao-ispunio si. Nisi me takao, bio si fin. Čekao si da se ovo završi. Sad više nemaš šta da čekaš. Nemaš koga da gledaš. Samo ovo oko. Žedno te je. Pokaži se!!!

Na scenu u poslovnom odelu preko kojeg je Tijanina crvena haljina, izlazi Ivan.

T: Daleko si, ne vidim te. Ne osećam te. Ti si kao Bog-ne boli te i  ne umireš. I više ne verujem u tebe.

Ivan nokautira sebe,  udari se u stomak,  udari se u prepone.

T: I dalje te ne osećam. Znaš ko si. Neću da pričam drugima, ne brini se. Gledam te , želim da ne trepnem, da te vidim što bolje ali tebe nema. Previše si visok. Ne mogu da te sagledam.

Ivan pada na kolena.Udara čelom o tle.

T: Sad si prenizak. Neću te više videti, sve sam pokušala.

Ivan zabija prste u lice.Klati se napred-nazad. Ječi. Tijanini prsti puštaju kapke. Tijana odstupa  nazad tako da se vidi do pojasa.

T: Čuvao si me, za onaj dan kad budemo spremni. Kad budeš spreman. Ali ja više ne želim da me čekaš napolju. Plašim se onih napolju i ovih unutra, shvataš? Molila sam te da me pustiš. Nisi hteo. Mislio si da mi činiš uslugu, da bi bilo lepo da uspešan momak kao ti ima uspešnu devojku kao ja, nekoga ko se ne predaje i pobeđuje.  Prihvatila sam to. I sad sam sagorela. Gubi se! Gubi se!!!!

Tijana udari po objektivu. Ivan pada na tle, jeknuvši. Ivan ustaje i beži sa scene, plačući.

T: Beži, dečko. Nađi novu igračku.Ova je pokvarena.

Tijana uzima sečivo i stavlja  ga na svoju jugularnu venu

Deseta scena

Ivanov stan. Ivan spava, sklupčan u fetus. Strese se, s vremena na vreme. Prikrada mu se Utvara. Na video-bimu je «sneg«. Utvara ima trudnički stomak. Ivan se prevrće u košmarnom snu. Utvara staje iznad njegove glave i zavlači ruke ispod mantila. Izvlači jastuk. Utvara se naginje prema njemu, kao da će ga ugušiti jastukoma onda ga lagano poljubi, podigne mu glavu i pod glavu podmetne jastuk. Utvara izlazi iz sobe. Ivan se probudi,zgrabi jastuk, baci ga u stranu i sklupča se ćošku. Teško diše. Zatapše rukama. Na video-bimu je pornić.

 

Jedanaesta scena

Video-bim zatreperi. Na video-bimu je Ivan, miran, obrijan, naizgled dobro raspoložen.

I: Želim da se svima koje sam uvredio izvinim i pozovem Vas da sutra, u 20 časova, dođete kod mene na čašicu pomirenja.

Dvanaesta scena

 

 

Ivanov stan. Sede Katarina, Viktor, Drezgić i Ivan, formirali su krug. Pored Drezgića i Katarine je  su  kokteli sa suncobranima,  pored Viktora pepeljara, pred Ivanom je šoljica espresa na koferu. Piju svoja pića, svako u svojim mislima. Ovo bi trebalo da traje izvan granice tolerancije naše publike, dakle, minut i po.

I: Ko želi da me ubije?

Piju svoja pića, svi u svojim mislima, minut.

I: Ko želi da me ubije?

Piju svoja pića, svi u svojim mislima,  trideset sekundi.

I: Ko želi da me ubije?!

Ivan popije svoje piće. Odlaže ga u stranu, mirno otvara kofer, vadi pištolj  i uperuje ga u njih.

I: Ko želi da me ubije!?!

Niko se ne pomera. U svojim su mislima ali ne piju piće.

I: Zašto?! Zbog otkaza, Viktore? Zato što neću decu, Katarina?

K: Sa Tijanom si hteo, sterilni,depilirani,parfimisani, uštirkani, vazektomirani skote!

I: Hteo sam nju, ne decu. A ti Drezgiću?! Zbog Katarine?

Ivan snažno udari kundakom Drezgića po licu.

D: Zbog mog sina. Gledao je emisiju u kojoj se ubila. Imao je deset. Uzeo je moj pištolj. Zato ne pravim  igračke-pištolje.

Ivan prisloni pištolj uz Drezgićevu slepoočnicu.

D: Nisam ja. Želeo sam ali nisam te nijednom udario.

Ivan se trgne, podigne pištolj prema Viktoru pa prema Katarini. Luta mu cev od jednog do drugog. Odmahuju glavom.

I: Ko?

V: Ko zna? Mnogi te mrze, tebe i tvoje gadosti. Ljudi nisu zamorci, znaš!

I: Moralan si, antiglobalista,  smrdiš i moliš me za posao, to si ti! Ko me proganja?

K: Tijanin duh te proganja, eto ko!

Ivan se zaklati, padne na pod.

I: Čekaj, ti si bila kući prvi put, drugi put sa mnom. Bili kod tebe Drezgiću, ono drugi put,  nisi mogao tako brzo a on…Ti si!

Ivan skoči,uperi pištolj u Viktora. Katarina skoči između njih. Ivan upuca Katarinu a zatim i Viktora.

I: Kato, lepa Kato…

Okreće se prema Drezgiću koji leži na podu, sa rukama na glavi.

I: Sad moram i tebe!

Ivan ga upucava. Baca pištolj u stranu a onda zatapše rukama i na video-bimu se pojavi prizor ledene pustinje. Ivan se klati se napred-nazad. Zatim ustaje, oslanja se leđima na video-bim i kao da pleše, raširenih ruku. Duboko tiše, drhtavo, kao da želi da upije svu hladnoću. Kao jedan ustaju Viktor, Katarina, Drezgić, grabe ga i bacaju na tle. Ivan pada kao krpena lutka. Ustaje, skida se pred njima dok ne ostane samo u crvenoj haljini a zatim leže na tle, raširenih ruku i nogu. Viktor, Katarina i Drezgić mu prilaze, rast6rgnu i pocepaju haljinu a zatim počnu da ga, uz njegovo otimanje, oblače u staru, japi-odeću. Drezgić ga steže jače oko vrata i on prestaje da se otima. Podižu ga na noge, nameštaju nabore na odelu, stavljaju mu aktovku u ruke a zatim jako zategnu kravatu. Ivan gubi dah, trza se, pada. Dolazi Utvara. Tapše rukama. Nestaje ledene pustare na video bimu. Grli Katarinu, Drezgića, Viktora i oni, jedno za drugim odlaze. Na kraju Utvara prilazi Ivanu i pokušava da mu otrgne kofer iz ruke. Ne uspeva. Odlazi nalevo. Zastane. Okrene se. Zatapše. Ivan ostaje u mraku

 

KRAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

author-avatar

O autoru Aleksandar Novaković

Rođen je 1975. godine u Beogradu. Piše romane, drame, aforizme, pesme i kratke priče. Diplomirani istoričar i dramaturg, doktor nauka o dramskim umetnostima iz oblasti studije pozorišta. Magistarski rad Sloveni kao dramatis personae u dramama engleskog govornog područja 1878-1990 odbranio je 2006. godine na Fakultetu dramskih umetnosti. Doktorski rad s temom Stranci kao dramatis personae u srpskoj drami 1734-1990 odbranio je 2012.godine na Fakultetu dramskih umetnosti. Objavio je teatarske studije: Kako je Tito razbijao Tikve (Narodna knjiga,Beograd, 2005) i svoj magistarski rad pod naslovom Slomljeno slovensko ogledalo (Mali Nemo, Pančevo, 2010). Stručne radove vezane za istoriju filma i pozorišta objavljivao je u Godišnjaku za društvenu istoriju. Od 2014. godine predaje, u zvanju docenta, Istoriju pozorišta na Novoj akademiji u Beogradu. Dobitnik je brojih nagrada. Kao angažovani rok kantautor pod pseudonimom Alek Novak objavio je pet albuma za diskografsku kuću Slušaj najglasnije.

Back to list

Iz rubrike

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *