Koračanje ispod površine

Lat­est posts by Marko Poropatić (see all)

  .

  .

  Rel­jef na koži

  .

  Taj ožil­jak koji nosim
  Na lev­om rebru:
  Trag jednog nes­motrenog skoka
  Sa stene.

  Taj beleg, koji zjapi
  Iz kućnog ogledala –
  Sve je manji,
  A kon­stant­no je velik.

  Taj rel­jef na koži
  Ima oblik nakrivog puta.

  Neodolji­vo podseća
  Na ekg snimak;
  Na par decenija
  Trošenih otkucaja.

  .

  .

  Dnev­na lupa

  .

  Po danu sve izgle­da krupnije;
  Sivi plašt prekri­va bele zube i jarke grafite.
  Glaso­vi kaplju sa usana.
  Sva­ka fle­ka mag­net­no privlači poglede,
  Sitne bore raskrup­n­ja­ju se ko ozonske rupe,
  Ner­avn­i­na na košulji zavlači se u očne kapke.
  Lep­ota se razlaže do nedostata­ka. Snovi se kotrljaju.
  Po danu per­ifer­i­ja ima ukus daljine.
  Pol­ja su širo­ka. Na grad­skim raskrsni­ca­ma izbor
  Se suža­va. Kono­bari mrzo­voljno love porudžbine,
  Stvarnost oštri zube. Senke zali­va­ju trgove
  I proždiru osunčane ulice. Dnev­na lupa širi svoj okvir.
  Iskus­ni se samo iskeze na tu smešnu činjenicu.

  .

  .

  Miris pred­građa

  .

  Kavez za knjige pokri­va zidove;
  Praši­na poleže na bela sečiva.
  Meke utrobe složene među korice
  Odmo­tava­ju se, slovi­ma ćute.

  Sve te kupusare koje mobilišeš
  Pri svakoj selidbi;
  Olovne hrpe složene u kar­tonske kutije,
  Poneko pis­mo, pone­ki abažur,
  Sve te krup­ne sitnice,
  Koje vučeš od stana do stana
  Ima­ju uvek isti miris.

  Smen­ju­ju se prebivališta;
  Visoke tavanice,
  Niske zgrade, beli klozeti,
  Šarene sobe u koji­ma spavaš.

  Svu­da srećeš svog dvojnika –
  Tog deča­ka koga tegliš pod miškom.

  Svu­da srećeš ven­tile koji stežu cevi,
  Slivnike nagrižene rđom,
  Ste­penice umotane u nesklad,
  Naslove koji štrče iz kompleta,
  Knjige koje kurvin­s­ki mame.

  Sve to otkri­va koliko i skriva,
  Sve se to slaže u nerve biografije.

  Zagonet­ni osmeh koji si poneo u džepovima,
  Prosi­paš po stolovi­ma gde kono­bari uvek kasne;
  Pre­poz­na­ješ ga u poz­dravu neznanaca
  Koji­ma se javljaš.

  Poha­b­ani miris je osvojio
  Prašn­javu jetru i svilenu kosu.
  Taj miris posta­je nevidljiva
  Zas­ta­va šarenih adresa.

  .

  .
  Isti­na u blizi­ni toplane

  .

  Prospi istinu kroz zube;
  Drhtaj se zabode u telo govora,
  Slo­va plešu po usnama.

  Useli se u razu­laren prostor,
  Neka te ugre­ju tople mogućnosti.

  Pusti istinu iz zas­to­ra tišine.
  Ali ne onu golu horizontalu,
  Već i onu što sloml­je­na silazi
  U svetkovine kušnji.

  Ima li me u tvom hao­su vokala?
  Iza bele straže ima li neš­to moje?

  .

  .

  Rasko­rak

  .

  Pro­laz­ićeš zelen­im parkovima
  I cvet­nim alejama,
  Pro­laz­ićeš stani­ca­ma i metroima,
  Sre­taćeš lica –raznobo­j­na i nepoznata,
  Pro­laznike zagledane u knjige i mape,
  I one sa kofer­i­ma u rukama.
  Sre­taćeš put­nike koji žvaću tople hamburgere,
  Kaluđerice i mon­a­he tuđe vere;
  Izgledaće kao da je sve moguće,
  Ali neka prazn­i­na lep­iće se za perone,
  Kao sneg za hra­pave crepove.
  Viđaćeš reklame i grafite,
  Raskošne pašn­jake i nakazne zgrade,
  Olov­na jutra i prašn­jave dane,
  Ljude, koji su, ipak, više slični, nego različiti.
  Kroz pro­zor ćeš gle­dati žit­na pol­ja, borove šume,
  Kuće okrečene zno­jem i suncem.
  ( Osećaćeš se pri­jat­no u toj pokret­noj klaustrofobiji. )
  Gutaće te tuneli i gradovi.
  Nosićeš svu­da, ko put­ni prtljag,
  Čupavu nar­av i bodljikavi šarm.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja