Leptir u ognju

Lat­est posts by Pan­tele­j­mon Komarov (see all)

  .

  .

  Lep­tir u ognju

  .

  Nećete pobeći
  sil­ni­ci svetski
  Care­vi, vojskovođe, knjazi
  Od mojih raz­jarenih reči,
  što vam tut­nje po licima,
  lici­ma vašim u masti i sluzi,
  Nećete pobeći
  Ničim prekrečiti
  Ničim prikri­ti raz­jarene reči
  Urlaću ih, ostavl­jen i suvišan,
  Jedi­ni međ vama reči­ma što zveči
  A vi, skukul­jeni u nekom uglu
  Spre­mate za mene proverene mere:
  Slepe pro­zore, neme uglove,
  Zarđale rešetke, betonske zidove,
  Leden­im ruka­ma zašićete mi usta,
  Teškim lanci­ma oko­vati kolena
  Zakopati duboko na stot­inu leta
  Sme­jete se – pa šta je on to mislio?
  ALI JA
  PROGRIZAVŠI SOPSTVENE USNE
  Zau­rlaću vam pono­vo svo­je snažno
  NEEEEE!
  I pon­avl­ja­jući moje reči, vetar se pokrene
  DOŠLO JE VREME
  DA ZA SVE PLATITE!

   

  .

  .
  Lekari

  .

  Gov­ore mi,
  kao anđeli poslati od oca,
  ‑zaš­to bežati od kuće,
  kad tata je stal­no pijan,
  zaš­to plakati
  kad bije tvo­ju majku,
  nego bol­je je radovati se životu,
  sakri­ti mod­ricu pod okom.
  Savet ti je da ne plačeš,
  savet ti je da ćutiš,
  da zab­o­rav­iš obavezan,
  da zab­o­rav­iš dužan.
  Ali ja,
  kao zverči­ca u lancima,
  kez­im zube,
  šir­im oči
  „Privežite me, gadovi, jače!
  Sa mnom je pravda –
  zar će
  me
  remenje
  zadržati?“

   

  .
  ***

  .
  Rat sa svih strana
  Sada će zagrmeti plotuni
  Zagrmeti orkestara marš
  I na nas staviti
  krst!
  I na nas staviti
  Krst!!
  I na nas stavi­ti KRST!!!
  krst
  krst.

  .

  ***

  .
  Ja ne postojim
  Ali ja opstajem
  Sve dok mi po telu još baul­ja kraba
  kako smešna
  kako ruž­na reč
  RAK,
  rak,
  rak.
  Zaleđe­na pogleda
  Vera zaludna
  Napi­ti se?
  Moli­ti se?
  Vrištati?
  prazni dlanovi
  istrgnu­ti koreni-
  Sveća ugasla–
  Rak.
  Rak.
  Rak.
  Rak.
  Beskril­na grlica
  Slepa lastavica
  Zalud­no udara u gluve prozore
  Man­tili i lampice
  Vaš pot­pis, tabelice
  Igra žmurke-vijalice–
  RAK.

   

  .
  ***

  .
  Snovi, kao med, klize niz prste
  Sva­ki dan
  od pet ujutru
  usaml­jene tanke ruke
  Traže jed­na drugu
  U lelu­javom krevetu
  punom peska
  Punom vode
  Punom zore
  Punom ljubavi
  I drugih znako­va života
  Ruke nežno milu­ju umorne vekove
  Priv­i­ja­ju uz sebe ljubljenoga
  Tela spletenih kao zaljubljene zmije
  A zas­paće leđi­ma jed­no ka drugom
  Na udal­jen­im kra­je­vi­ma, polovi­ma postelje

   

  .

  .

  .
  .….….….….….….….….….sa  Sa ruskog Vladimir Kolarić

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja