Mir izdaleka

Velimir Knežević
Latest posts by Velimir Knežević (see all)

  Lako je sa smenama

  Šume gde su zaspale?
  U lišću – tad opadnu.
  Dignu se hlorofil zastave
  Gole krošnje da spopadnu.
  Lako je sa smenama,
  Nedostojnim igrama.
  Četinari se unezvere
  Večito budnim iglama.
  A vazduh se napuni licima,
  Od toga nema odbrane,
  Pod mekim toplim kožama
  Odmaraju se lobanje.

  Pred bravom

  Provri iz ruke ključ,
  Čitav mu budem privezak.
  Legne u šaku udobno kao
  Klonuće posle sloma živaca.
  Pred mesinganom bravom,
  Kad otkrije krezavu meru,
  Svejedno da li me veže
  Iznutra ili izvana,
  Celog me sobom okrene
  I srce škljocne u jami dlana.

  Van mene

  Negde za grudnom kosti, duboko,
  Toliko unutra, da,
  Možda, van mene,
  Izgubljeni laveži
  Traže svoje čeljusti
  Da ih zaklope, oneme…
  Mršava presoljena senka u trku –
  Zatreperi na zidu paučina,
  Vitka kao hrt,
  Dok ga glođe brzina.

  Pošast strpljenja

  Zaluta li naše nestrpljenje
  Preko predgrađa u šumu,
  Drvo će jedno samo sebe
  Da isteše u gluvi instrument.
  Ko poštuje vreme, obožava čekanje
  Od koga se uz vazduh prijanja,
  Kao uz skelet prostora,
  Na kojem nemarno vise dronjci
  Suvišne kore, kože, mesa.
  Nevidljivi ofingeri plove,
  Loveći naša tela, kao sudbine,
  Za dvokrilne ormane – gačce,
  Što u koloniji, ipak samuju,
  Blešteći na šturoj krošnji,
  Kao u mraku garderobera golotinja.
  I kao što zemlja pravi rupe u vodi,
  Reči svrdlaju u vazduhu,
  U koji upadaš glavom, nepodnošljiv.
  Trava – moćna utešiteljka.
  Trava – pošast strpljenja.
  Razuzdana mirnoća na malim
  Komunalnim površinama,
  Primorava me sijanjem da sednem,
  Da se učim voleti čekanje.

  Bandere u travi

  Skromnog, plitkog disanja,
  Nežno napusti prostor grada.
  Ne kao turista, jer on je nitkov,
  I ko uopšte može da voli putovanja?
  Tamo gde je jaruga, suv potok, bojlerski kazan,
  (Protok ljudi, robe i kapitala),
  Pohodi samo krtičnjake sećanja,
  Dok ne izbiješ glavom u okamenjenu uspomenu ̶
  U visoku travu položenu betonsku banderu,
  Ko zna kada, tamo u selu.
  Seti se guštera, rakova, reke i oluje,
  Nekoliko vrsta disanja toga leta,
  (Tamo i dalje nema struje,
  Ni puta, ni one dve-tri babe).
  Slama je najbolja armatura,
  Dragocena, kao jednom nedeljno autobus.
  To nek ti putovanju bude hrana.
  Naoštri se, sklizni u tkivo sećanja,
  Sabrano, kao u završetak romana.

  Senka nad kamenom

  Livada je pokošena zvukom
  Mekih kravljih jezika
  Što cvetaju u mleku.
  Vetar diše u sebi
  Da ne raznese paučinu
  Razapetu preko sečiva
  Zarđale kose i plota.

  I to negde mora da se plati.

  Kuće pobegnu sa svojih pragova
  Pred pijavicom uragana,
  Kao golubovi sa trga
  Napadnuti vrevom.

  Mesta koja smo napustili
  Vraćaju nam pustoš kao bumerang,
  Ali i krepe mirom izdaleka.

  Naše strpljenje, van nas,
  Senka je nad kamenom,
  Sečivo što u sebi oštri reka.

  Sumanut od tišine
  Jednom ćeš biti ranjen zvukom,
  Možda baš poprečno
  Preko Zelenog venca,
  Kad nastupi kotrljanje niz Kameničku,
  Od lepote.
  Na dnu ritam kočenja – kadenca,
  Ovde na nas uživo padaju kvote.