Oblici susprezanja

Marija Dragnić
Lat­est posts by Mar­i­ja Drag­nić (see all)

   

  Mudraci, 2021.

                             Za Neša, Mar­ka i Duleta

  tri dječa­ka
  u kući dalekoj od mora
  rekon­stru­išu staru make­tu
  bro­da

  bijeli se kao klavirske dirke
  notne sveske
  na beskra­jne linije

  sape­ta o gitarske žice
  dižu se jedra
  plućnih kri­la

  ukr­cava­ju se
  birani
  i nev­idljivi putnici

  krov se otvori
  ko usta pje­vača
  i brod već klizi
  niz gorn­je more

  bistro
  toliko da vide se na dnu
  zvi­jezde

  u jed­nu zeml­ja gle­da
  čežn­ji­vo
  ka njoj su otplovili

  kazu­jem im ovu pjes­mu
  kad pre­brode noć
  dužu
  od dvi­je hil­jade godina

  odgo­vara­ju:
  Alelu­ja!

  čuješ li?

   

  Za ribe nema praznog hoda

  mis­lim o tome kako nema Istan­bu­la
  osim onog u koji sad vodim mamu, moju djevo­jčicu,
  da je vidim kako se smi­je,
  i ne isplače potom.
  s trgovci­ma razm­jen­ju­je riječi što ih je nauči­la
  iz ser­i­ja
  i ne kupu­je niš­ta; otkri­va pravu cijenu sreće.
  ostavl­jam je u Istan­bu­lu. koračam uzvod­no.
  ribe ima­ju oblik suza i kreću se suprot­no,
  niz rijeku.

   
  mis­lim o tome kako ni za mamu, ni za mene, ni
  za ribe nema praznog hoda;
  vječi­to se kreće
  anđeo tišine:
  kroz neo­pra­no suđe, uvode u mejlove,
  raz­mak između tvo­je i moje zad­njice na kauču
  i druge oblike sus­prezan­ja.
  niš­ta ne sto­ji.
  znaš i kako se crno-bijeli uvi­di
  razi­gra­ju kao klavirske dirke
  i neš­to prostru­ji
  između dvi­je tvo­je širine
  ka mom uhu,
  biva sus­ret­nu­to
  kao licem vje­tar, sunce, i so.
  riječ, izgle­da, dolazi
  s mora.
  hvatam korak,
  para­lel­no,
  sustižem, u per­spek­tivi
  beskra­ja.

   
  pro­laz­im Istan­bul,
  neka man­ja, nova i opš­ta mjes­ta.
  spa­jam tač­kice u sliku:
  vidi se iz aviona.
  pot­pisu­jem.
  tek kad osje­tim
  da ne moram.

   
  mis­lim o tome kako nema sun­ca,
  osim u sve­mu,
  nema sun­ca, osim uopšte.

   

  Sunce, izlazak 

  gledam
  kako se budi
  kao odmoran pas čuvar
  u domu kom su duš­mani daleko

  ski­da
  s toplih pleća
  slani kamen mjeseca

  podiže se
  polako, izv­jes­no
  kao porodič­na kuća 

  usta­je
  tiho
  kao što ljubi

  gledam
  dra­gog
  kako iz snenih gru­di
  izlazi

   

   

  Nisam veli­ka pjesnikinja 

  još uvi­jek se desi
  da uži­vam
  i budem zado­volj­na
  zbog napisanog.

  desi se
  da spus­tim trepavice
  pred tobom,
  kao i novac
  u pros­jakovu činiju.

  u bežičnu mrežu
  i mrežice raz­gov­o­ra
  hvatam anđele i zma­jeve
  i puš­tam ih

  kao da su baloni.

  put pre­da mnom se odmo­ta­va
  i posta­je sve kraći.

  proći ću njim
  brzo kao požar.

  ili ću samo da prošetam

  s glavom
  na dugačkom koncu.

   

   

  More 

  napisaću pjes­mu
  srce mi je mirno

   

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja