Omeni

Lat­est posts by Rastko Lončar (see all)

   PRVI RAZ

  Spavam kraj otvorenog proleća
  A zorom i vrane umuknu pred lјude
  Svan­u­lo je, što nije redak slučaj
  I stvari su uglavnom gde i ostavlјene
  Drukči­je delu­je samo sinoć
  Što je, uostalom, i očekivano
  Prvi auto se čuje u pet­naest do četiri
  Prvi lift u pola šest
  Čis­toća nosi u ponoć pa u podne
  Poš­tar zvoni u jedanaest
  Sveže lep­in­je su u pet
  Dosta­va pića u dva
  Budil­nik zvoni prebrzo
  Kraj smene dan­i­ma tromi’
  Tri­naes­ta pla­ta dođe na kraju
  Kokuzni mesec na početku
  Leto­van­je sredi­nom godine
  Zimovan­je kra­jem i početkom
  Zno­jači­ca čarša­va izju­tra ima jedan glas
  Drukči noćašnjem
  Pikav­ci se osete na pepeo
  Odeća po podu na kisel
  Knjige puš­ta­ju prašinu
  Stol­n­jaci sku­plјa­ju fleke

  Mon­goli­ja ne radi utorkom
  I kada se toga setiš u sredu
  Ima dovolјno vremena
  Da tražiš nova dnev­na čuda:
  Pro­lazni­ka koji kaže Izvinite
  Bake klu­pašice što kažu Sine
  Pašče koje bi da se mazi
  Paščar­icu koja bi da se mazi
  I pred tobom promeni glas

  Kada se piju samo prvi gutlјaji
  I jede samo kada se gladno
  I stane kada se zari­ješ u smokvu
  Pod­nošlјi­vo je tra­jati i van Mongolije
  Gde se i peva i zviž­di iz grla
  I aktivno ćuti na mom mater­n­jem jeziku
  Kao da se stal­no vide­lo sve

  DRUGI RAZ

  Uza­man
  Usam­ni vozilant
  Pokretâ kretanik
  I praznŷ
  U oči­ma na pozade­nom sedištu
  Crveno
  I sliva
  Niza sluz živ­ca slikovnog
  U kom nema
  Lika ni like
  Zbo­ga nje

  On bi gde nikog
  Bilo gdelјiv, sa sobom
  Oneraspomnožen
  Onom
  Što mu se obesebila

  TREĆI RAZ

  Istek­li iz slivnika
  Pišnice kalemene na Balkan
  Pro­lazni i polazni
  U nedola­zluk svan­javlјa na Zapadu gde
  Vsa­ki je čelov­jek cerk­va za sebja
  A zele­našni­ca je vo vijeke
  Čelovjekovâ
  Tamo gde i
  Tamo
  Dok­le jeku­je dojek ognja
  Užganog za sebom mostovlјa

  I ostavlјeno obalјe
  Jed­nako vapaje

  A vozvras­ta ni

  REZ

  Ja prvi ne bih slušao pesmu
  Koja nije o meni
  A ispade me, jutros
  Jed­na, takva
  Omenila

  U mes­tu svem od očiju
  I pala­ca­ja, i račvasti

  U vre­menu odgrebaka
  Mesečine pod noktima
  Kao zastava,
  Na meni

  U dahu mi dah uzela
  U mraku mrak sakrila

  I pro­lila
  Svetlom

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja