Za antologiju

Cveće zla

 

 

BALKON

Majko uspomena, dragano draganâ,

Ti, sva moja dužnost! Ti, sve moje drago!

Pamtićeš opojnost tog smiraja dana,

Draži milovanja uz ognjište blago,

Majko uspomena, dragano draganâ!

U veče kad ugalj žari se iz tame,

Veče na balkonu, puno maglâ rujnih,

Kako nežne behu tvoje grudi za me!

A reči nam pune večnosti nečujnih

U veče kad ugalj žari se iz tame.

Divna behu sunca u sutonu žarkom,

Prostor dubok, srce puno silne snage,

Kad, nagnut nad tobom, nad svojom vladarkom,

Mišljah da udišem dah krvi ti drage!

Divna behu sunca u sutonu žarkom!

Kao zid bi gusta noć počela rasti;

Očima tražeći kroz mrak tvoje zene

I tvoj dah pijući, o otrove! slasti!

Uspavah ti bratskom rukom noge snene.

Kao zid bi gusta noć počela rasti.

Znam kako da vratim svaki časak sreće,

Da u tvom kolenu prošlost vidim celu.

Gde lepote naći neznane i veće

Do u tvome srcu, tvome milom telu?

Znam kako da vratim svaki časak sreće.

Te zakletve, miris, poljupci bez kraja,

Da li će se dići iz gluhih ponora

Ko sunca na nebo, podmlađena sjaja,

Sa dna kad ustanu iz dubokih mora?

– O zakletve, miris, poljupci bez kraja!

*

Dok k’o leš opružen uz leš, jedne noći,

Ležah uz Židovku grozomornu neku,

Ja tužnu lepotu, od mene daleku,

Kraj prodatog tela dozivah pred oči.

Zamišljah joj carske, urođene draži,

Ljupki pogled čija moć je pregolema,

I kosu joj poput mirisnoga šlema,

I sve na što spomen moju ljubav traži.

Jer ja bih sa žarom ljubio ti telo

I od svežih nogu do vitica tamnih

Rasuo riznicu milovanja plamnih,

Samo kad bi tvoje hladno oko htelo

Bar jednom, uveče, o ti okrutnice,

Da zamagli suzom te ledne zenice!

 

 

 

JEDNA  SABLAST

II

MIRIS

Da li si ikad, žudno, duha pjanog,

Ti, čitaoče, udisao miris

Tamjana koji kroz crkvu se širi,

Il’ mošusa, u kesi sačuvanog?

U sadašnjosti prošlost obnovljena

Kako opija, vlada dušom celom!

Tako ljubavnik nad voljenim telom

Bere najređe cveće uspomena.

Vonj što je sušti nagon i divljina,

Miris ložnice i sna, dizao se

Iz uvojaka gustih njene kose,

A haljina, od baršuna, muslina,

Prožeta dahom njenog mladog tela,

Mirisom krzna odisaše cela.

III

OKVIR

Kao što lepi okvir slici daje,

I kad je ona delo majstorovo,

Nešto neznano, čudesno i novo,

Jer od Prirode cele odvaja je,

Tako lepotu isticahu njenu

Nakit, nameštaj, dragulji i zlato,

Kao da sve to služi samo za to

Da rubi nju, tu svetlost savršenu.

Misleći katkad da bi sve nju htelo

Da voli, golo prepuštaše telo

Da miluje ga rublje, svila laka,

A, lena ili živahnosti puna,

Bila je pri tom njena kretnja svaka

Puna detinje ljupkosti majmúna.

IV

PORTRET

Pepeo već mi Bolest i Smrt čine

Od ognja kojim nekada se opih.

Od nežnog oka prepunog topline,

Od onih usta gde srce utopih,

Od poljubaca kao melem moćnih,

Od sveg zanosa što život ne štedi,

Šta ostade? O stravo tmina noćnih!

Trobojna skica, jedan crtež bledi

Što mre, ko i ja, samotan i bedan,

I koga Vreme, starac štete žedan,

Svaki dan grubim krilom uništava.

Ti što Umetnost i Život ubijaš,

Uzalud moje sećanje suzbijaš

Na Nju što beše moja slast i slava!

 

MUTNO  NEBO

Tvoj pogled kao da je sa izmaglicom sliven;

Oči ti zagonetne (zelene, plave, sive?),

Čas nežne i sanjarske, čas pune hladnog besa,

Odražavaju nehaj i bledilo nebesa.

Ti me na dan oblačni podsećaš, bled i smlačen,

Kad srca začarana rastapaju se plačem,

Kad se, raspeti boljkom ljutom i neslućenom,

Živci, previše budni, rugaju duhu snenom.

A ponekad si kao obzorja ona krasna

Koja sunčanim plamom zapali jesen kasna…

O kako blistaš, vlažni predelu, prepun kresa

Od zrakâ što se s mutnih razlivaju nebesa!

O pogibeljna ženo, kraju kog snovi žude!

Da li ću zavoleti i sneg tvoj, tvoju studen,

I ljutoj zimi oteti užitak moćan, velik,

Užitak još oštriji nego led ili čelik?

 

POZIV  NA  PUTOVANJE

        O, sestro, dete milo,

        Zar ne bi divno bilo

Da skupa krenemo daleko!

        Da voleti se smemo,

        Da volimo i mremo

U tebi sličnoj zemlji nekoj!

        Tu sjaj sunaca rosnih

        S nebesa kišonosnih

Prepun je draži zagonetne,

        Kao kad, neiskrene,

        Kroz suze motre mene

Blistave tvoje oči setne.

Sve je tamo red, lepota,

Raskoš, mir i slast života.

        I sve u našoj sobi

        Tiho svetlucalo bi

I imalo bi sjaj starine,

        A dok se spušta veče,

        Ambra i retko cveće

Mirisali bi nam iz tmine;

        Plafoni ukrašeni,

        Ogledala u seni

I blesak istočnjačkog sjaja,

        Sve bi tu duši znalo

        Da zbori ustreptalo

Jezikom njenog zavičaja.

Sve je tamo red, lepota,

Raskoš, mir i slast života.

        Pogledaj nad kanalom

        Brodovlje pozaspalo

Što skitanju je uvek sklono;

        Radi zadovoljenja

        Najmanjih tvojih htenja

Sa kraja sveta stiže ono.

        A dan kada se gasi

        Ravnicu sunce krasi

I grad, kanale i vrtove

        Zlatom i ćilibarom;

        Prekriven tihim žarom,

Polako tone svet u snove.

Sve je tamo red, lepota,

Raskoš, mir i slast života.

 

 

 

 

SABLAST

Ko anđeli žarkih zena

Nečujno ću ja, o snena,

Do kreveta tvoga doći

Sa senama gluhe noći.

Poput mesečine blede

Moj poljubac biće leden;

Milovaću te ko zmija

Što se oko rake svija.

A kad stigne zora siva,

Prazno mesto gde uživah

Mrznuće te lednim dahom.

Kao drugi nežnostima,

Nad tobom, nad tvojim snima

Ja hoću da vladam strahom!

 

JEDNOJ  PROLAZNICI

Grad me okružavao svojim moćnim hukom.

Vitka, tanka, visoka, noseći crninu,

Lik boli uzvišene, jedna žena minu

Držeći izvezeni skut raskošnom rukom,

Hitra, ljupka, s nogama kao isklesanim.

U oku joj olujnom, gde se sav utopih,

Ja se, kao nekakav strasni čudak, opih

Užitkom smrtonosnim, slastima neznanim.

Sev munje… pa tmina! – Lepoto kratkotrajna,

Čije oči ponovni život mi otkriše,

Zar ćeš tek u večnosti da me sretneš, sjajna?

Predaleko, prekasno, možda nikad više!

Puteve nam razdvoji ćud životnih valâ,

A mogoh te voleti, i ti si to znala!

 

VINO  LJUBAVNIKA

Prostor je danas čist ko suza!

Bez povodaca, bez mamuza

Zajezdimo u sedlu vina

Do nebeskih nam postojbina!

Ko anđela dva, opsednuta

Snom da ih ponor plav proguta,

Kroz modri kristal zore rane

Hvatajmo sjaj fatamorgane!

Lagano njihani na krilu

Vira što nas razume nemo,

U uporednom tom bunilu,

O moja sestro, plivaćemo

Bez predaha, bez zastajanja

Ka raju što ga duh moj sanja!

 

BEATRICE

Jednom, kad u bespuću sprženom i golom

Ja se počeh prirodi ispovedat’ s bolom,

I dok sam tumarao niz besciljne pute

Na svom srcu oštreći bodež misli ljute,

Iznad glave ugledah, sred danje vedrine,

Grobni oblak olujni, već pun grmljavine;

Otuda me gledaše krdo zlih demona.

Ta stvorenja poročna, znatiželji sklona,

Sa hladnim me prezirom gledahu s oblaka,

Kao ljudi dokoni kad motre luđaka.

Začuh gde s cerekanjem šapću međusobno,

Pri tom namigivahu, gurkahu se zlobno:

„Gledajmo, zbog zabave, ovu smešnu sliku,

Ovog lažnog Hamleta sličnog očajniku

Što ide razbarušen, s okom punim mraka!

Žalosno je gledati ovog veseljaka,

Klauna na dopustu, tu gomilu jada,

Što, jer svojom ulogom umetnički vlada,

Misli da će uspeti pesmom svojih muka

Rastužiti potoke, cvrčke, cveće, vuka,

Pa i za nas, autore te prastare priče,

Svoju recitaciju sriče i nariče!“

Mogao sam (moj ponos, visok kao gora,

Viši je od oblaka i demonskog hora)

Da se carski okrenem od tog krda zloga,

Da ne videh u njemu – o, zločin zbog koga

Nije sunce skrenulo sa putanje svoje! –

Lepooku kraljicu srca, duše moje

Gde se smeje sa njima mom očaju tamnom,

Dajući se njihovom milovanju sramnom.

 

 

SMRT  LJUBAVNIKA

Imaćemo postelje, cele u mirisu,

I divane duboke, grobnicama slične,

Po stalcima cvetove neke neobične

Što u lepšem podneblju za nas cvetali su.

Do poslednje iskre ognja životnoga

Naša srca bivaće dve luče, dva plama

Čiji dvostruk odblesak blistaće u nama

Iz zrcalâ bliznačkih duha tvog i moga.

U veče od mističnog rujnoplavog kresa

Mi ćemo razmeniti samo jedan blesak,

Kao zbogom poslednje, jecaj neizmeran;

A onda će Anđeo u sobu nam ući,

Da ponovo oživi, radostan i veran,

Potamnela zrcala i ugasle luči.

 

LETA

Daj da te grlim, biće zlo i pusto,

Ljubljeni tigre, čudovište sneno,

Drhtavi prsti nek mi opijeno

I dugo blude tvojom kosom gustom;

U tvoje skute što mirišu tobom

Daj da sahranim misli nespokojne,

Da slasni zadah ljubavi pokojne

Udišem, kao sveli cvet nad grobom.

Spavati hoću! Spavati, pa makar

I ne živ! U snu slatkom poput smrti

Bez kajanja ću poljupcima strti

To lepo telo, glatko kao bakar.

I ništa kao ponor tvog kreveta

Jecaje moje neće da uspava:

Tvoja su usta puna zaborava,

U poljupcima tvojim teče Leta.

Sudbini svojoj, odsad svojoj slasti,

Pokoriću se ko suđenoj kobi;

Mučenik krotki, koji nevin dobi

Kaznu da muke plamte mu u strasti,

Svojoj ću mržnji ja dati da pije

Nepentes, otrov što ga duh moj žudi,

S ljupkih vršaka tvojih oštrih grudi

Gde nikad srce tamnovalo nije!

 

 

PREVESELOJ

Tvoj izgled, pokret, tvoja glava

Lepi su kao pejzaž krasni;

Licem ti igra osmeh jasni

Ko vetar kroz nebesa plava.

Prolaznik, duha zamišljena,

Zastane, zasenjen od zdravlja

Kojim kraj njega sineš, slavlja

Prebelih ruku i raména.

Pred igrom bojâ koju spretni

Prsti su ti na suknji svili,

Kroz duh pesnika, kroz san čili,

Zaigra čitav balet cvetni.

Tvoj duh je šaren, kao drska

Ta haljina kud okom bludim,

O ludice za kojom ludim,

Voljena koliko i mrska!

Često sam, kao posustali

Jadnik u nekom cvetnom parku,

Ja osećao sprdnju žarku

Sunčevu, što mi prsa pali;

Ko poniženje srca, jedak,

Ja doživljavah gaj, vedrinu,

Te za tu drskost Prirodinu

Kažnjavao sam neki cvetak.

Zato bih hteo, jedne noći,

U pozno doba sladostrasno,

Ko podlac, puzeći bezglasno,

Nad riznice tvog tela doći,

Da put ti kaznim razdraganu,

Da zgnječim tvoje čiste grudi

I da ti udar moje žudi

Na boku zada tamnu ranu,

A tad, o slasti divnog spoja!

Da kroz te lepše usne nove

U rujno meso što me zove

Svoj otrov slijem, sestro moja!

 

 

 

BERTINE  OČI

Prezreti možete najslavnije oči,

Vi oči mog čeda! Iz vas na me zrači

Neki mrak prenežan i blag poput Noći.

Nek se od vas, lepe oči, dan moj smrači!

Krupne oči mile, tajno moja draga,

Onim ste magičnim špiljama vi slične

Gde se svetlucaju još neznana blaga

Trepteći pod hrpom tmine letargične!

Oči su mog čeda kao noćne sfere

Tamne i duboke, neizmerne, čudne!

Njihov žar su misli Ljubavi i Vere

Što se u dnu krese, čedne ili bludne!

                                       Sa francuskog Nikola Bertolino

Back to list

Iz rubrike

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *