Pisma poštaru

Lat­est posts by Dal­i­bor Pejić (see all)

  .

  .

  nje­na pesma

  ovaj prvi stih zapra­vo je četvrti
  ona je u njemu
  ne znam zaš­to ali ona voli četvr­ti stih
  zato je on prvi
  no često, kada ga ja napišem
  ona iza­đe iz nje­ga i pređe u neki drugi
  na primer šesti
  kaže dosad­no joj u prvom koji je četvrti
  pa bi malo da vrc­ka po šestom koji je treći
  ja se nar­avno pobunim
  jer u šestom sti­hu neš­to sasvim dru­go piše
  a ne treće
  i ne šesto
  ni deseto
  (lupim šakom o sto)
  pita me: jesi li siguran?
  pa zatrepće oči­ma ceo svet se obrne
  ali ne naglavce
  ni tumbe
  nego ti iz glave izras­tu noge
  onako uvis!
  pa hodaš po onome što roman­ti­ci zovu nebom
  i nar­avno, kažem: nisam siguran!
  (a kako bih i bio kad ne znam po čemu… hodam
  ni da l’ ust­vari hodam ili eto… letim)
  e tad ja počnem da žvrljam
  prežvrl­jam i prvi i četvr­ti i šesti stih
  sve sti­hove prežvrljam
  pa stanem i gledam
  il ako ćemo iskreno — ne gledam nego blenem
  ko začaran
  ona hoda izmed­ju prežvrl­janih redova
  i zamis­li! — piše novu pesmu
  mojom rukom,
  mojim mastilom
  mojim razro­gačen­im oči­ma, piše…
  e sad… da si ti pes­nik (i da je poznaješ)
  šipak bi pes­mu napisao, a da nije o njoj

  .

  .

  brod

  .

  gledam u reku
  u reku gledam
  gledam kako biva tokom

  plovi brod
  al ne plovi rekom
  već mojim pogledom
  a nekim tuđim okom

  na bro­du putnici
  plove plovom
  da l’ rekom il mojim pogledom
  il nekim trećim okom
  ne briga ih!
  oni plove
  plove
  plove
  plove pod svo­jim krovom

  jedan me ugleda
  ja zaplovih nje­gov­im pogledom
  dru­gi me ugleda
  ja zaplovih nje­gov­im pogledom
  treći me ugleda
  ja zaplovih nje­gov­im pogledom

  i eto me
  gledam sebe — plovim na sve strane
  i ne briga me
  gde reka i brod otploviše
  al me briga
  gde mene odvukoše
  gde to odoh
  u kakve predele

  sad, kad već ne vidim brod no ga zamišljam
  i put­ni­ci me davno zagubili
  tražim se i neš­to domišljam
  gde bih to mogao biti?
  i zaš­to bih?

  .

  .

  gost

  .

  ote­to ote­tom gost
  od šume oteto
  šumom raspeto
  raspeti­lo se
  na prsti­ma hoda
  ras­pameti­lo se
  čelom u zid udara

  ote­to ote­tom gost
  gos­tu­je krišom a viče
  ko Majakovs­ki da peva
  riče
  iz nedara niče
  oti­ma svest

  gostin­s­ka soba prazna
  praznu­je gost
  gos­tu­je praznina
  ni tamo ni ‘vamo
  a čuje se — klopara
  ko da je nema — klopara
  oti­ma svest
  .

  .

  zaću­tite

  .

  zaću­tite
  kada vam misao vrela
  u naručju plišanom krvari
  teš­ka od bodeža i zlo­hude mesečine
  kada je pri­tis­nu nekakvi beskućni duvari
  i gur­nu u zagrl­jaj beskon­ačne tmine

  zaću­tite
  kada nema istine
  i kada isti ja il isti ti u oči­ma plane
  kad vode u reka­ma postanu slane
  i preslane
  a obale kamene
  beže neku­da van obale
  negde
  a ko zna gde

  zaću­tite
  izju­tra kad se smrka­va i naveče kad sviće
  zaću­tite u knjigama
  kad reč urliče na tačku
  i druge znake interpunkcije
  zaću­tite u krčmama
  kraj suvih usana
  na koji­ma vetro­vi gaje crvene ljiljane
  uvenule od priče

  .

  .

  stih

  .
  sas­tru­gav’ sa dlano­va stih
  da živi
  .….….….….….…..da igra
  .….….….….….….….….……da sni
  da gologlav a glavat dalji­nom se ceri
  prav!
  al eto ga…
  na’eren sav
  iz praznih oči­ju viri
  poko­jnik isceren
  tlap­n­ja ga umiri
  u neživ­ot skri
  dlanovi bride raskrvavljeni
  plješću dativ
  noć se k’o more peni
  posta­je stih
  zbog toga na nebu – zvezde!
  tek kad pad­nu – šeširi!
  pa ko još može iždžigl­jat do njih
  niko!
  niko do gologlavi stih
  sad…
  nu braćo, streljajte!
  evo gologlav i tih…
  stoji!
  naklapajte
  naklo­p­ite se
  se naklonite…
  oklopite
  oklopnite
  da tlapi dok vri
  i tako ispari
  k’o da ga vetar berberin
  sa naših duša skreso
  no opet, da l’ ruka mu zadršće
  krv!…
  na duši
  ko neki ožil­jak seo
  ko na presto

  .

  .

  pis­mo zelenom poštaru

  .

  nijed­na rupa nije dovolj­na da sakri­je prazninu
  ni reka kada prekine svoj tok
  ili krene natraške
  ni asfalt kada prokli­ja i uvi­je se oko kičme
  ni mesec kada mu izras­tu rogovi i probu­razi ti grudi
  ni zrno u kome pron­ađeš suštinu
  nijed­na rupa nije dovolj­na da sakri­je prazninu

  a kada senke postanu tako hranjive
  da iz njih busenom niče trava
  i kada oze­leni sve ono što zeleno jeste
  i sunce i more i drveće i ptice
  i tvo­ja divno zele­na glava
  kada oze­lene priče
  i ova zele­na kover­ta pre­puna zelenih reči
  kada oze­leni i tvo­ja uniforma
  i Dos­to­jevs­ki i Kjerkegor i Niče

  ti tada ipak pone­si ovo zeleno pismo
  u svo­joj zelenoj torbi
  svo­jim zelen­im koracima
  i spusti ga u prvo san­duče koje zeleno nije
  tu stanu­je ono zrno
  koje nas mož­da i sakrije

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja