Poeta

Lat­est posts by Dejana Nikolić (see all)

  .

  .

  .

  Let

  .

  .

  Hej živ­ote, leteći ćilime!
  Leti­mo u zemlju Dembeliju.
  A dole, kroz sumrak,
  vije se pla­meni lijin rep,
  ćar­li­ja kroz četinare, srećan put!
  Nadleće­mo drvo što rađa zlatne pare.
  Izgre­va Mesec, kral­je­va luda, obeća­va čuda.
  Nad tam­n­im nji­va­ma roje se zeleni svici
  i vrlu­da meki narandžasti vrh,
  prosi­pa varnice.
  To su, teta lijo, tvo­je čarolije.

  .

  .

  .

  Nadah­nuće

  .

  .

  Kak­vo pijanst­vo traži ova žena?
  Kak­vo strašno tajanst­vo otkriva?
  Pošla je po pečurke u mračnu šumu.
  Hoće li osta­ti živa? Zar zna?
  Šta ako joj odlu­ta um?
  O, zaš­to je toliko pismena?

  .

  .

  .

  Kiša

  .

  .

  Pro­laz­im kroz kišu razmičući duge rese,
  teš­ki lus­ter pun sit­nih kristalića.
  Kroz vino­grad, zasenjena.
  I sve rađa, a ne ja.
  A mene veseli rođen­dan­s­ka čađ,
  celo­fan­s­ka kopi­ta kroz mir­tu i glog.
  A ja Bogu s šegr­ti­ma hitam,
  nosim mali monolog.

  .

  .

  Šval­ja

  .

  .

  Ja sam igla, igleno uho, jed­va stigla da protnem
  glas Božji kroz sluh, usi­janu žicu,
  te žurno šijem, proši­vam vlati azbesta, koprive,
  zatim zubi­ma kidam konac
  i pro­dam čit­ki batist na trgu, za novac.

  .

  .

  .
  Zbo­gom

  .

  .

  Treperi lišće s raz­gled­nice mas­no od sjaja,
  cedi se far­ba s petelj­ki, pršti s krošnji,
  visok­ih kot­lo­va u opš­toj nesanici.
  Lišće se pros­to prži, i cvrčeći
  pre­li­va se ulje preko travnjaka.
  Tra­ju pogreb­ne igre i utakmice.
  Ko tiganj posle posled­nje kriške
  pod mlazem hladne vode, tako
  šište moja usta, otvore­na da iskažu
  zbogom.

  .

  .

  Pom­račen­je

  .

  .

  Sunce je flas­ter­i­ma oblepi­lo moje telo,
  tankim lis­tići­ma zlata.
  Žvrl­ja­lo je žutim flomasterom
  sku­cu za buduće opelo.
  Ali šta ja znam o tome?
  Kao drevni idol ležim na plaži,
  sva u kara­ti­ma, moj najdraži,
  svetlu­ca­ju samo kristal­ići soli.
  Nika­da više neću oseti­ti bol.
  A zimi gre­jaće me beli bikini.
  Zar nika­da više?
  Sada si jak kao smrt i na plaži je mrak.

  .

  .

  .

  Bri­sei­da

  .

  .

  Srušim se ko kula od peska
  kad mi pri­laz­iš, Ahileju.
  Uzru­javam se. Zapisu­jem u sveske.
  Znam da sam roblje.
  Moje oči, nes­rećne noćne leptirice
  sleću na tvrde tamne usne. Koru.
  Potire ih mimikrija.
  Izras­ta mi grba, korn­jačin oklop,
  deformišem se u liru.
  Dok šećeš pod ruku s Patroklom
  ja na grbi svo­joj sviram.

  .

  .

  .

  Euridi­ka

  .

  .

  Čuvam u sećan­ju dodir tvo­je ruke, krhku ružu
  da se ne raspe u fioka­ma s najfini­jim, bivšim vešom,
  već prošlošću, vašima.
  U nepro­hod­nom koren­ju buja komo­da, već čun.
  Krošn­ji­na sen­ka na osvetl­jenoj travi,
  moj rend­gen­s­ki sni­mak, podrhtava.
  Mis­lim da sam više umirala
  nego bila srećna
  kad sam te uhvati­la za ruku
  kao da je neophodno.

  .

  .

  .

  Fedra

  .

  .

  Pri­an­jam kožom Hipoli­tu na nož,
  stara košuta.
  Toliko sam nes­reć­na da izazi­vam mržnju.
  Moj pruženi živ­ot­in­js­ki vrat.
  Ožilj­ci od užeta.
  Gole gru­di pijane žene.
  Upal­jene sijal­ice nad ugljem u podrumu.
  Nisu to gljive i bube.
  Jela sam slatko, pok­var­i­la zube.

  .

  .

  .

  Zanat

  .

  .

  Poeta je sire­na, muškar­ci i žene
  umiru od istine u njenom glasu.
  Plače na visokim talasima.
  Prozi­va podanike, slušaoce kraj aparata.
  Proglaša­va čas, večnu­ju pamjat.
  Oni spuš­ta­ju zas­tore i kolena.
  I ona se moli za njih.

  .

  .

  .

  .

  .….….……Izbor sačini­la Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja