Preobraženje

Lat­est posts by Đoko Zdraves­ki (see all)

  .

  .

  .

  plan­i­na i čovek
  to mu dođe isto:
  zeml­ja koja žudi da postane nebo.

  .

  .

  ponekad sam prazan
  kao posled­nji autobus
  sko­plje – niš

  samo dva-tri pandura
  koja službeno putuju
  do kumanova

  .

  .
  znaci

  .

  kad sam bio mali
  uvežbavao sam svoj nevešti autogram
  na zamagljenom staklu
  starog crvenog automobila

  danas na stak­lu tuš kabine
  ispisu­jem kažiprstom
  znake koje ne razumem

  znam samo to da dolaze
  iz nekog dal­jeg detinjstva

  .

  . 
  ikar sa terase

  .

  moja je mama
  još dok sam bio mali
  osećala moj poriv
  za letenjem
  i nika­da me nije ostavljala
  samog na terasi

  .

  .
  pre­o­bražen­je

  .

  kada stvarnost od mene zatraži
  nemoguće, sednem
  i pretvorim se u leptira.

  .

  .
  beskućni

  .

  našli smo se u jed­nom dru­gom gradu
  posle mno­go god­i­na lutanja.

  i ti si mi rekla:
  ja idem, ti ostani.

  i ja sam ti rekao:
  ti idi, ja ostajem.

  i posle smo godinama
  odlazili i dolazili.

  i posle su se pojavili
  neki dru­gi ljudi
  i seli na slo­bod­na mesta.

  .

  .
  san. vreme. smrt.

  .

  san­jala si me loše.
  kažeš mi da paz­im ovih dana
  ako voz­im. dobro, paziću.
  iako znaš da vreme nije linearno
  i da su se sva naša umi­ran­ja i rađanja
  već desila.

   

  .

  .

  .
  .….….….….….….…..Sa make­don­skog pre­veo autor

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja