Simbol

Lat­est posts by Denis Jurić (see all)

  .

  .

  Frank­furt­s­ki vitraji

  .
  Frank­furt je Schillerov grad. On je osvajač.
  Nje­gov grad tri­um­fal­no strši u zrak
  i rasi­je­ca anđelske trbuhe.
  Razbo­jni­ci su propucali
  svu raskoš široke Majne
  i popodili ju raspetim željezom.
  Više se ne jedri do suprotne obale.
  Brodovi ne plove na drugu stranu.

  A Goethe,
  nje­ga viđa­ju u pre­ri­ja­ma hes­enšk­ih šumaraka.
  Tuda hodi gol ko vit­ra­jsko staklo
  i nar­cisoid­no lju­bi oko sebe
  svo cvi­jeće livadsko.
  Taj ludak je s vragom promišl­jao dan,
  a mudro odugov­lačio do u zoru.
  I sad kroz tu prozir­nu dušu
  i vra­ga vidiš u koloru.

  .

  ,
  Dunavske uzvišice

  .

  Pro­ma­trao sam orkestar
  kako se bezu­vjet­no njiše,
  i rekao sam besmislu:
  Nikad više!

  Ta klasi­ka Europe
  i parovi valcer-kovani
  i rije­ka jed­na voljena,
  i zvuk tišine pjevani.
  Tre­ba ići svijetom,
  gudi­ti na splavu.
  Ali put svoj dovršit,
  na lijepom
  mod­rom Dunavu.

  .

  .
  Povratak

  .

  Nekad s nev­jeri­com čov­jek gleda
  kilo­me­tre udal­jenog sebe.
  Gdje sam sve bio i s kim…
  I sav taj raj u sebi nosim,
  Kao strašni kostim.

  I dođe mi nesanica.
  Strah od niče­ga naj­gori je.
  Pre­plašen je raj u meni,
  a iz nje­ga ja sam prognan
  zbog jedne voćke, Bože

  I dođe mi usred svo­je samotne bašte
  Da se spus­tim u nju u magli i zori
  I orošenih gležn­je­va i pre­plan­ule mašte
  Oplačem sve što na ovom svi­je­tu zbori

  I da dopli­vam među voć­na stabla.
  Da ih grizem dok ne ciknu mrtva.
  I čekam koje od njih će zagristi prvo
  ovog zabran­jenog čovjeka
  usred vrta.

  .

  .

  Sim­bol

  .
  Kažu da si prvi progovorio.
  Da su te čuli. I vidjeli.
  A meni si dao težak zadatak
  da te sabirem po svijetu,
  gdje svak već viče pro­tiv tebe.
  Samo jor­go­v­ani šute. Mir­išu jorgovani.
  A ja oči naprežem da te mogu naći.
  I sve biva jas­nim — tek kad niš­ta ne znači.
  I jor­go­v­ani kad šute. I kad mir­išu jorgovani.

  .

  .

   

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja