Spektar EMT

Lat­est posts by San­jin Giče­vić (see all)

  .

  .

  Pekars­ki kvasac

  .

  Kao jako prost,
  najprostiji,
  bivao je bez misli,
  emocije,
  na gomili sa onima
  sličn­im njemu.

  Zatim, pekar ga uze,
  poli vodom (buđen­je),
  ubaci u masu i zamesi.

  Kao tak­va zajednica
  vre­menom su rasli,
  i na grani­ci ljubavi i pohlepe,
  pekar ih je zapekao.

  I on ost­vari svo­ju ulogu.

  .

  .

  Stan­je

  Jutarn­je svetlo
  kroz ogro­man prozor
  protest suncu
  i nje­gov­oj reprizi
  svakog dana
  danas samo oblaci
  jako beli oblaci.
  Među pločicama
  sediš u punoj kadi
  tek što si ustala
  kažeš
  kup­ka jutarnja
  naslon­je­na glavom
  na šaku
  A šaka na ivicu
  u tom stan­ju me slušaš.
  Ja čitam Karvera
  i nje­govu ljubav ka
  Tes,
  Merien,
  ocu.
  Kažeš da bi slušala
  bluz ploče uz njegov
  Ultramarin.
  U trikou
  zavr­nu­tih nogavica
  nesklad­nom kosom
  neo­bično za mene
  sedeo sam
  poluprekrštenih nogu
  sa knjigom u šaci
  budan sam već peti sat.

  .

  .

  Pamuk

  .

  I

  Veš­to sam se šunjao
  po polji­ma gde je crni narod
  bacao kletve i prosi­pao psovke.
  A prstima,
  tobože muzičkim,
  sam ubi­rao prokle­tu belinu
  krivenu lišćem.
  Duboko krivenu.

  Sirov plod sam držao u ruci,
  krijući,
  ope­vaće me kao lopova.
  A nisam hteo da ga uzmem.
  Samo sam ga držao.
  I umornog oka, nisam više mogao
  da mu se divim.
  A želeo sam bar,
  Bar da ga gledam.
  A nisam mogao.
  Pa sam ga pojeo. Krijući.

  .

  .
  Spek­tar EMT

  .

  ulič­na svet­la se udaviše
  zajed­no sa svim sunci­ma grada.
  pod buti­na­ma nam kojekakvi koraci sa kaldrme
  kožnih uglančanih cipela, nek­ih pati­ka i štaka.

  čulo se da je hodža, koji bol­je zna
  Bib­li­ju od Kur’ana,

  gov­o­rio da u ovom mrk­lom mraku
  najbol­je se vidi.
  nisam ga video, nesta­lo je struje.
  gov­o­rio je da voli mrak
  i da nema sijalicu u sobi.
  gov­o­rio je da su mu se zenice proširile
  i da gra­bi sva­ki kvant svetlosti,
  pa tako dobro vidi.
  gov­o­rio je da pre­poz­na­je igru svetla
  na oblici­ma koji su dan­ju jasni.
  svaš­ta je govorio.

  gov­o­rio je da ide u džamiju
  samo na sabah i jaciju
  jer se igra mesečinom.
  gov­o­rio je da je bio u crkvi par puta
  i da je ista situaci­ja. ima­lo je slepaca i tamo.
  gov­o­rio je da mu je žao što su vešala tvrđe izgrađe­na od crkava.
  svaš­ta je gov­o­rio, taj hodža.

  gov­o­rio je da čis­to vidi
  moje mla­do nab­o­ra­no lice,
  kao i staro zateg­nu­to čove­ka u šezdesetim
  koji je pro­lazio pored nas i dobacio
  da ide­mo kući zbog šej­tana u
  ovom
  mraku.
  svaš­ta je govorio.

  tek sam posle nekog vre­me­na počeo da mu nasluću­jem crte lica.

  kas­ni­je mu je ciganče traži­lo cigaru
  i on mu je dade.

  .

  .

  Tekovine srpa sa drugarom

  .

  Tamo negde,
  iza sedam mora,
  gora,
  neba
  i jedne jako suve pustinje,
  još onda kad su tigrovi pušili,
  sedela su dva dečaka,
  lepo odevena,
  bla­go razroka
  (rec­i­mo anomalija),
  leđi­ma naslon­jeni jedan na drugog.

  Sede tako i pokatkad
  neki se osmehne.
  Eureka!

  Kad im eno tate:
  čovek kratke zal­izane kose,
  obrijan,
  u trik­ou mas­nom od ulja;
  posla dečake u kuću.

  I on je imao anom­al­i­ju na očima,
  obe zenice mu behu u jed­nom oku.

  .

  .

  Crna kafa

  .

  Gledam u nebo, kao da će kiša…

  Odvr­n­uo sam ringlu na trojku
  i stavio kafu,
  a neči­ji me šešir jako boli
  (Hriste, empatišem!).

  Znade me sva­ka stopa
  uta­banog puta do trafike.
  Marl­boro meki, molim!
  žedan sam osme­ha sa pulta…

  Stan.
  Ringla se usijala,
  voda se pusti­la na trideset i trojku
  — i ključa.
  Ključa, a neće da ispari;
  niti će ikad.

  Izgle­da da neću popi­ti ovu kafu,
  ali ja ne mogu bez nje.
  Pa, ja ne umem da je zakuvam.
  Da bar hoće ispariti.

  U jedan dim stade sve.

  .

   

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja