Srebrna prašina

Lat­est posts by Mile­na Marković (see all)

  .

  .

  Topol­jak pesak bare i trska

  tra­va i beton

  .

  moj brat je rekao to je bilo divno leto
  osamde­set i šes­ta bio sam noću na brodu
  i gledao sam zbezde, mla­da nas­tavni­ca je vodi­la svoj razred i devo­jčice su se kikotale
  pod svetlim nebom i ogroman
  živ­ot me je čekao
  a onda to isto leto u vozu
  sa jed­nom sam devo­jkom pričao čitavu noć a
  kada je došla kod mene u kupe ja sam već spavao
  bila je lju­ta ko puška.
  na ostrvu sam prvi put video moju ljubav
  u žutom kostimu
  videle su se brad­vice kao maline
  sada je jedan tenk i posta­la je gazdarica.

  ima mirisa da se sećam
  da su mirisi mog detinjstva
  to je kad let­n­ja kiša naglo pokrije
  topol­jak pesak bare i trsku travu i beton
  mamine prsle najlon čarape koje stoje
  u kar­ton­skoj kuti­ji za prašak
  u hodniku
  i rano jutro kad poli­ju pijacu
  to je pišać­ka i tru­lo voće i povrće
  i dunav kad počne da
  riče smrad iz vojih dubi­na i kad
  donese raz­na čuda jer on je bio svuda
  i svaš­ta se val­ja po njegovim
  mut­nim dubinama.

  i rol viršla kaže moj brat
  to je moja madlena
  a ja kažem meni su uštip­ci sa šećerom
  i da li se sećam kaže on kad je jednom
  otac doašao i bacio oblak para po našem
  mal­om stanu i onda smo svi skakali i
  lovili pare toga se sećam mada bila sam
  jako mala.

  pos­to­ji noć kada si
  doživeo čis­tu sreću
  tada moraš da niš­ta ne znaš i da ti se
  još niš­ta nije desilo
  da li je tako i kad ostariš
  možeš li da pogledaš nazad bez
  strašne žudnje
  ne znaš ni sam za čim za kim.

  ne boj se žuti će dunav poz­vati kući
  i crne čarape napuniće naša usta
  i lep­ljivi će uštip­ci napuni­ti naše ruke
  topol­jak pesak trs­ka da nas grle
  i onda samo da se valjamo
  val­jamo u mut­nim dubinama
  jedan za drugim zajedno.

  .

  .

  odo

  .

  ja neću brod kao Karver
  hoću čamac
  i to onaj plit­ki drveni
  sa dobrim motorom
  jer voda smiruje
  voda blaži
  voda ti kaže da ima još
  sve lep­še izgleda
  na vodi
  i oni grozni veli­ki brodovi
  plaše kad stoje
  ne kad plove
  i pacov kad se praćakne
  lep je
  u vodi
  i puna je govana
  i leševa
  i ljus­ki od krompira
  i plas­tičnih falša
  al ide ide
  tamo negde
  gde hoću i ja.

  u ime svih nas

  ja imam da kažem
  da bi vam svi­ma vama
  svi­ma bi vam jebali mater
  svi­ma bi vam gazili po glavama
  vremešnim
  mudrim
  naprav­ili bi ograde
  od vaših veš­tačk­ih vilica
  onda bi vas ter­ali da krcate orahe
  bezu­bi moćnici
  ide­jne lešine
  strvine
  u ime svih nas
  samo kad bi mogli
  da ustanemo na vreme.

  .

  .

  Isti­na ima teranje

  .

  tako se zove pit bul
  bra­ta mog
  Istina
  i on kaže da neće da joj da više
  da se pari
  jer bulovi se ne daju lako
  tako da kad je uhvate
  dvo­jice je drže
  a treći je kara
  i ne može da prestane
  dok ne završi
  sve liči na sliku
  zato će ubiti Istinu
  jer mno­go je čupavo
  kad Isti­na ima teranje.

   

  .

  tat­i­ca

  .

  kako je bilo lepo sa tatom
  dok nije sve počelo
  sed­nem u kola
  muzi­ka u ušima
  odmiču brežuljci
  kućice s nekim životima
  kafa u jed­nom gradu
  sladoled u drugom
  nis­mo čekali po pumpama
  ribi­ca iz rib­n­ja­ka čudom nekim
  u mom tanjiru
  kola se nisu kvarila
  hrana se brzo varila
  i sve tako.

  .

  u parku sedim

  .

  a zeml­jak leži naklupi i spava
  na fontani mala lep­ot­i­ca ispruži­la noge
  preko prl­jave vode
  u kojoj je mrt­va čavka
  dva deača­ka na biciklima
  gleda­ju nepoverljivo
  puni straha
  sumrak
  zeml­jak se budi
  hva­ta svo­je pivo
  drži govor
  zvižduk
  šamar
  meni se pos­rala pti­ca na leđa
  to je sreća.

  .

  .

  lady shit

  .

  film je završen
  mno­go mi je bilo lepo dok je trajao
  ne zbog fil­ma, bio je užasan
  nego zbog sran­ja koje me čeka ispred
  zbog stu­de­na­ta koji raspravljaju
  uporne kiše
  gosti­ju fes­ti­vala koji bi neš­to da opale

  jedi­no volim baba seru
  koja ima divnu pla­voko­su unuku
  mis­lim da ide na balet.

  .

  praznik

  .

  i svin­js­ka krv u snegu oko pijace
  i cice u tankim čara­pa­ma na minus
  i pat­n­ja domaćica
  i pijani preprodavci
  i cveće bezmiris­no plastično
  i deca koja vrište u rbonoj kući
  i igračke plomljene
  i izbačeni stari kreveti
  i ti isti kreveti tre­ba­ju nekom
  mož­da za san
  mož­da za potpalu
  snovi moji maleni
  snovi moji mirsini
  masline i parče hleb
  južn­jač­ka uteha
  samo da prođe praznik.

  .

  .

  al je lep ovaj svet

  .

  sinoć sam mogla­da dobi­jem batine
  mogla sam da se kresnem
  mogla sam da se napi­jem da povraćam
  mogla sam da uradim neš­to pametno
  to već malo teže
  mogla sam da napunim kadu
  ali nisam
  ali nisam
  samo sam se smešakala
  tolikim mogućnostima.

  .

  .

  ride on

  .

  lepo sam sedela napred
  u kombiju
  imala osećaj slobode
  i moći
  kao kad me malu
  teča stavljao
  napred u kamion
  moćan osećaj
  i put pred tobom
  niš­ta lepše
  od zim­skog sunca
  jez­era i reka
  samo paz­im da slučajno
  ne gledam
  u kuće.

  .

  .

  Brižit Bar­do

  .

  pre dvadest god­i­na moji ujaci svi
  imali su duge kose
  i duge brkove
  hodali su bosi
  po oštrom kamenju
  jedan je otišao
  zbog jetre
  dru­gi zbog srca
  ovi što su ostali ćelavi su
  i dal­je ima­ju brkove
  usahle obraze
  kašlju nad svo­jim rakijama
  love krapove na jezeru
  to je najbol­ja slatkovod­na riba
  jako veli­ka a nije masna
  onda ih istre­su ispred kuće na kamen
  i deru dok se ovi
  još mrdaju
  jel ga boli pitam ja
  ne
  ma boli ga
  ujak mi daje čekić
  da ga dokrajčim
  ja ne mogu
  prestaću da jedem ono
  što ima oči
  mis­lim u tom trenutku
  pola sata kasnije
  jedem, jedem
  i tražim još.

  .

  .

  sre­br­na prašina

  .

  sni­mamo po čitav dan i danas smo
  kupili pikado
  moj drug kaže jed­nom me jedan
  toliko izn­ervi­rao da sam mu zveknuo
  pika­do u nogu
  a posle je taj upisao vojnu školu.
  danas smo sni­mali dole jamu
  gde su pacovi debe­li ko prasići
  i rudari ih hrane kažu
  kad se prip­it­o­me služe dobro
  kad beže pacovi oni znaju
  da je đavo odneo šalu
  pa beže i oni
  u rud­niku je glavni cigan­s­ki đavo
  on se zove čohano
  a u hod­nici­ma rud­ni­ka su murinje
  to su duhovi sa lam­pa­ma na glavama
  priđeš mu a tamo nema čovek
  samo ode­lo rudarsko
  dole ne silaze žene
  ima sli­ka kako ženu jebe magarac
  nije lako ali te prono zvezede zarade
  kako ovaj ne može da sanja
  jedan mi dao šal pa mu bilo krivo
  što ne mir­iše lepo
  ima kafana rudarsk noć
  i ima kafana šofer­s­ki san
  ima riblji restoran sa devojčicama
  ima jed­na isporše­na prošle nedelje
  men­tal­no zaostala
  od dvanaest godinica
  ide u nemačku
  priro­da je potul­je­na meka
  otro­vne vode ispravaju
  u plući­ma se lepi od sre­brne prašine
  a u kafana­ma nije veslo
  pa sed­im kod kuće i igram pikado
  udaram zid a napolju
  crn sneg
  pso­vao nas stari rudar što ga zovu Maradona
  upišo se
  rekao je da će da nas prebije
  pa da nas prejebe
  kel­ner­i­ca ga izbacila
  rekla nam da radi tu popodne
  a ujutru u polju
  ne može puno da priča sa nama
  tu joj je svekar
  koji leže s njom
  muž radi u alžiru
  deca porasla
  otišla
  a pevačice
  nema nigde
  bila je jed­na priča se
  svi su je voleli
  došao jed­nom verenik po nju
  video je jedan
  u dobrim kolima
  video je drugi
  kako gura koli­ca sa blizanci­ma gore u gradu
  video je treći
  kako radi na televiziji
  ne zna tačno gde je video
  video je četvrti
  kako drži trafiku ima čak tri
  radnice
  a pljeskavice
  ko tepsija
  ali ja sve mis­lim da nije tako
  završila
  mis­lim da hoda seprentinom
  i peva:

  “na uskrs sam se rodi­la nano
  a sva­ki dan umirem
  po malo
  po malo.”

  .

  .

  istori­ja, sok, salama

  .

  gle­da me spomenik i pita me
  da li se sećam
  ne
  gle­da me grob neki i pita me
  da li ga žalim
  ne
  grade ga grade ponovo
  sa skele padne siromašak
  da li ga žalim
  da
  žal­im ga sa pola kile leba
  salamom
  sokom što je pola popio
  žal­im za sokom
  žal­im za salamm
  žal­im za ženom što ga čeka
  žal­im za sobom što sve to
  gledam
  a imam pare u džepu
  i ne znam odak­le sam
  od kur­ja­ka i medveda
  od onih što su na skeli
  bili pa pali

  ima lju­di kao ti
  žale za spomenikom
  grobom
  neprav­dom jadom
  ja eto žal­im za
  salamom.

  .

  .

  dezodor­ans

  .

  teško je ovako da se kaže
  šta je loše u ovom danu
  osim što su žene neljubazne
  po prodavnicama
  i što jed­na mala priča kako mora
  da kupi dezodorans
  za jebača
  on je pitao
  a šta si meni kupila
  teško je ovako da se kaže
  šta je loše u ovom danu
  osim što je ovaj što me napravio jako bled
  i neš­to ga boli i neće da kaže i svađamo se
  teško je da se kaže
  šta je loše u ovom prazničnom danu osim
  što se navatao led i ja vidim kako se lome
  kosti
  kosti
  ne znam šta je loše
  ali mno­go je loše
  u ovom danu
  jedi­no jed­na mala što čisti izlog
  nečeg se seti­la pa se nasmešila
  lju­bim joj dupe.

  .

  .

  baba poma­gaj

  .

  ko će mi pomogne
  ako nećeš ti baba
  baba nisam te volela mnogo
  nisi ni ti mene baba
  da čovek bude iskren
  nisi nikad bila sigurna
  kako se zovem
  aj baba pomagaj
  teško je baba
  teško meni a teško i tebi
  baba
  tačno znam kako ti je bilo
  tamo na planini
  samoj baba
  kad si bila mlada
  baba
  jaka si bila baba
  gad­na si bila baba
  moja si bila baba
  poma­gaj baba
  poma­gaj baba
  od tebe sam baba
  nedaj da padnem
  baba.

  .

  .

  klozeti

  .

  ja ne mogu da radim ništa
  kad mi moja Ruža spre­ma kuću
  zato što nije proš­lo ni trideset godina
  od kako je moja tet­ka rib­ala po firmama
  u Nemačkoj
  zato što nije proš­lo ni pedest godina
  od kako je moja baba rib­ala klozete
  i šila
  i od kako je deda radio kao zidar
  nije proš­lo mnogo
  šta je pedeset godina
  ništa
  ne mogu da radim ništa
  onda se motam po kući ko
  glu­va kučka
  i smetam mojoj Ruži
  ona je crna moja Ruža
  nekad su njeni putovali
  nigde nisu ostajali
  pevali su pod nebom
  i držali kon­je i mečke
  moja Ruža lepa Ruža
  šta je to pedest godina
  ništa
  i onaj deda što je pao sa kruške
  jer nije hteo da ostavi onu jed­nu na vrhu
  i neki tamo što su mu posled­nje reči bile
  nemoj da stavl­jaš tolko šećera u pekemz
  i neka tamo što su joj posled­nje reči bile
  jao samo da mi je da kinem
  moram da radim nešto
  šta je to pedeset godina
  ništa
  mečkari nema­ju po tri prsta
  igra meč­ka kad je pijana
  ako zaspeš pored nje
  otkine ti prste
  igram igram i ja
  ako ne čeka­ju me
  klozeti.

  .

  .

  brzo

  .

  starim
  i nema više obećan­ja kad krene noć
  sve znam šta će da bude
  ko mače se trl­jam ispod stolice
  lokam svo­je i ćutim

  starim
  i nema više tajne
  sve znam šta mi ko misli
  osmeh imam na licu on je kao
  srča na kapiji

  starim
  i čekam da budem mlađa
  znam kako se to radi
  zavr­tiš se
  pad­neš na pod i vidiš gore je
  nego bez kraja.

  .

  .

  rođeni

  .

  ja znam nekog ko je mno­go zgodan
  i nikad neće jebati
  ja znam nekog ko je mno­go snažan
  i nikad se neće pobiti
  ja znam nekog ko je mno­go dobar
  i koji svi­ma smeta

  ja znam jedno­ga koji ne može bez mene
  ja znam jedno­ga što bi volela da umre
  jedan sat pre mene.

  .

  .

  čija nana crnu vunu prede

  .

  ne bi nikako da sam devojka
  svi ima­ju iste haljine
  mora da budu mršavi i lepi
  devo­jke ima­ju konac za zube i sjaj za usne
  svi pišu pesme
  ima pes­ni­ka ko šaše
  ima pes­ni­ka ko govana
  i oni čak recitu­ju svo­je pesme
  i ima­ju nastup
  mladići koji liče na moje
  više nema­ju veze sa svim tim
  oni negde rade isto­var utovar
  i tako to
  ovi mladići pes­ni­ci ima­ju nego­v­ane ruke
  i lepi su i mršavi
  na maji­ca­ma im neš­to piše
  mož­da su čak poneš­to i snimili
  mno­go su pametni
  i nji­hove majke sig­urno su
  ponosne na njih

  ja bi sve njih da pre­meste prugu
  pola metra ulevo
  ja bi sve njih da jedu kavurmu
  i da krune kukuruz
  ja bi sve njih na jedan brod
  pa marš u piz­du materinu
  nek ih guze britanci
  ružni
  nek ih guze amerikanci
  sa zubima
  nek ih guze francuzi
  sa šalovima
  samo ne italijani
  nikako
  to je mno­go gadno
  neka ih izjebu
  dovoljno su nas
  samo da ih ne gledam jer
  lopa­ta tre­ba u te ruke
  živ­ot u ta nego­v­ana tela
  i muka u te glave
  pa da vidimo.

  .

  .

  večnost

  .

  oprala sam bila lor­ber i suši­la na krpu a onda
  ređala na sto na terasi i
  oprala sam bila posudu i brisala je pa
  sam lor­ber stavi­la u posudu i sela
  da napišem pes­mu koja nije mno­go gora
  od ostalih
  moja ses­tra je dobi­la lor­ber i moja maj­ka je
  odvo­ji­la sebi
  to je drvo koje još pos­to­ji u bašti mog
  poko­jnog ujaka
  taj lor­ber je doneo moj brat od ujaka
  to drvo će da živi duže od svih nas
  a ja molim molim
  da nas­tave da uzi­ma­ju taj lorber
  oni koji su ostali posle nas.

  .

  .

  mon blan

  .

  sam gledala sa prozora
  i nije mog­lo da se puši
  tako da neću više da idem tamo
  a ne bi ni mogla da mi nije
  sve bilo plaćeno
  bazen sam videla koji se puši u snegu
  nisam se oku­pala nisam ponela
  kupaće gaće
  nije bilo da se kupi tako da neću više
  tamo da idem
  jela sam neku dobru hranu i oborila
  stvari u samousluzi
  neću više tamo da idem
  mno­go sam jela i mno­go sam
  povraćala
  pla­nine ćute i mršte se
  lepe su

  onda zbo­gom
  planine
  veli­ki lju­di kod vas
  više ne žive.

  .

  .

  stopi­jer­ka

  .

  kad se zagledam daleko
  vidim mene i tebe
  kao mirne starce:

  ti gledaš šta si zasadio
  radiš isto kao tvoj otac
  što ti je smešno i radu­je te
  ja sed­im na pragu i gledam sunce
  iza borova

  niko nas ne posećuje
  nemamo ni radio
  samo mačora
  koji ust­vari uopšte nije naš
  on dolazi kad mu se hoće
  mi pričamo kad nam se hoće
  peva­mo ponekad
  pljes­nemo ruka­ma iznad glave
  kad nam se hoće
  noću
  zatvo­rimo oči istog tre­na oboje
  i dovoljno je da se ti mrdneš
  i ja sam budna

  ja želim da odem prva
  ali znam da ćeš ti
  brzo posle mene
  jed­nom srećan zaspati.

  jedi­no to tvo­je što tvrdiš
  da nema niš­ta posle
  a bilo bi lepo
  da živi­mo opet i opet
  i da se srećemo

  zamis­li
  ti voz­iš kola a ja stopiram
  uđem pogledamo se
  i to je to:
  stopijerka
  što bi rekla moja baba.

  .

  .

  .

  .….….….….….….….….….….….….….….….Izbor načini­la Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja