Umesto završetka

Euđenio Montale
Lat­est posts by Euđe­nio Mon­tale (see all)

  Pre­poruču­jem svo­jm potomcima

  na književnom polju (ako ih bude),

  što izgle­da neverovat­no, da nalože

  vatru od sve­ga što se odnosi

  na moj živ­ot, na ono što učinih i ne učinih.

  Nisam ja Leop­ar­di, ostavl­jam malo za vatru,

  a suviše je već i samo živl­jen­je na postotke.

  Živeh pet pos­to, nemo­jte povećavati

  dozu. Među­tim, pre­više često

  doda­je se tamo gde je pre­vrše­na mera.

                           Pre­veo Milan Komnenić

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja