Esej

SENT – Bibliografija 1 – 38

 


INTERVJUI

 1. BOŽOVIĆ, Gojko
  Kakav lav? Strašan lav? : interview / Gojko Božović ; [razgovarao] Enes Halilović. – Slika autora.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 5-6.

  COBISS.SR-ID 514193504

 2. DŽAFIĆ, Atif
  Disanje poezije : intervju / [razgovarao] Enes Halilović. – Slika autora.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. [4]-5.

  COBISS.SR-ID 514201440

 3. EMIN, Bilge, 1976-
  Umetnicima je svud teško : interview / Bilge Emin ; [razgovarao Enes Haliović]. – Slika autora. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 7-11.

  COBISS.SR-ID 514290784

 4. JELENKOVIĆ, Saša
  Talentovani čudak / Saša Jelenković ; [razgovor vodio] Enes Halilović. – Slika autora.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15(april 2006), str. [4] – 5.

  COBISS.SR-ID 514279776

 5. JOKOVIĆ, Miroljub
  Strma ravan : interview / Miroljub Joković ; [razgovarao] Enes Halilović. – Slika autora.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 7-9.

  COBISS.SR-ID 514193760

 6. KORAKSIĆ, Predrag
  Mi smo Eldorado : intervju / Predrag Koraksić ; [razgovor vodio 18. 02. 2002.] Enes Halilović. – Ilustr.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. [4]-5.

  COBISS.SR-ID 513087072

 7. MIHAJLOV, Mihajlo
  Provetravanje knjiga / Mihajlo Mihajlov ; [razgovarao Enes Halilović]. – Fotogr.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. [4]-6.

  COBISS.SR-ID 512914784

 8. MIHAJLOV, Mihajlo, 1934-
  “We Will Have a Blood Bath“ / Mihajlo Mihajlov ; [razgovarao Alex Beam]. – Fotogr. – Preuzeto iz: Newaweek, Juli 31, 1978. – Tema broja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 20/21 (januar 2009), str. 46.

  COBISS.SR-ID 514406496

 9. MILOŠEVIĆ, Nenad, 1962-
  Neobjašnjivo je dejstvo poezije : intervju / Nenad Milošević ; [razgovarao Enes Halilović].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 23 (2010), str. 50-60.

  COBISS.SR-ID 514382432

 10. NURI-Hadžić, Bahrija, 1904-1994
  Lepota zvuka : interview / Bahrija Nuri-Hadžić ; [razgovarao Miloš Jevtić]. – Fotogr. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 7-19.

  COBISS.SR-ID 512784736

 11. REBRONJA, Ismet
  I pakao je bolji nego ništa : neobjavljeni interview / Ismet Rebronja ; [razgovor vodio Enes Halilović]. – Slika autora. – Tema broja: In memoriam Ismet Rebronja 1942-2006.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 18/19 (juli 2008), str. 22-30.

  COBISS.SR-ID 512160608

 12. RIGONAT, Flavio
  Lom, to sam ja / Flavio Rigonat ; razgovor vodila Marija Knežević. – Fotogr.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. [4]-5.

  COBISS.SR-ID 512653152

 13. STEFANOVIĆ, Veroslav
  Povelja grada / Veroslav Stefanović ; [razgovor vodio] Enes Halilović. – Slika autora.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 8.

  COBISS.SR-ID 514280032

 14. ŠOP, Ljiljana
  Nema stvaranja bez žrtvovanja / Ljiljana Šop ; [razgovarao Enes Halilović]. – Fotogr. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 7-28.

  COBISS.SR-ID 514042464

 15. TUCIĆ, Siniša, 1978-
  Otac pesnik : interview / Siniša Tucić ; [razgovarao Enes Halilović]. – Slika autora. – Tema broja: Otac.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 7-12.

  COBISS.SR-ID 514424928

 16. VIDOJKOVIĆ, Marko
  Svaka kuća za Euripida : interview / Marko Vidojković ; [razgovarao] Enes Halilović. – Slika autora.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 10-11.

  COBISS.SR-ID 514194016

 17. VUJČIĆ, Nikola, 1956-
  Sve prolazi kroz sito vremena : interview / Nikola Vujčić ; [razgovarao Enes Halilović]. – Fotogr.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 7-11.

  COBISS.SR-ID 514100064

 18. ŽIVANČEVIĆ, Nina
  Ja sam dodirna tačka / Nina Živančević ; [razgovarao Enes Halilović]. – Fotogr. – Biografski podaci: str. 277. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 7-12.

COBISS.SR-ID 512847200

 1. ŽIVANOVIĆ, Nikola, 1979-
  Živim u košmaru : intervju / Nikola Živanović ; razgovarao Enes Halilović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 24 (2011), str. 30-36.

  COBISS.SR-ID 188721676

 

1 FILOZOFIJA

 1. MUMINOVIĆ, Rasim, 1935-2012
  Ishodišta povijesnih frustracija / Rasim Muminović. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 72-92.

  COBISS.SR-ID 512896352

 2. Sumnjiva izvjesnost / Rasim Muminović. – Biografski podaci: str. 288. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži i: Sumnjiva izvjesnost i ethos.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 164-189.

  COBISS.SR-ID 514072928

 

2 RELIGIJA. TEOLOGIJA

 1. KARIĆ, Enes, 1958-
  Isa al-Masih (Isus Krist) u djelima muslimanske pobožnosi i sufijske nade : skica / Enes Karić. – Biografski podaci: str. 277. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 277-279. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 20-37.

  COBISS.SR-ID 512850272

 

 

7  UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. MUZIKA. SPORT

 1. [GALERIJA]. – Fotogr. – Nenad Milošević.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 23 (2010), str. 75-77.

  COBISS.SR-ID 514446176

 2. [GALERIJA]. – Fotogr. – O poeziji Nikole Živanovića.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 24 (2011), str- 94-96.

  COBISS.SR-ID 514445920

 3. HALILOVIĆ, Enes
  Pod sjenom zamišljenog upitnika / Enes Halilović. – Ilustr.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 55-56.

  COBISS.SR-ID 514040928

 4. ISAKOVIĆ, Ana, 1977-
  Paraziti su međi nama – higijenski čisto / Ana Isaković. – Prikaz predstave “Paraziti su među nama – 26751“ autorski projekat Olivera Frljića postavljen u Prešernovom gledališču u Kranju. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 201-204.

  COBISS.SR-ID 514330976

 5. NIKŠIĆ, Naka
  Sevdalinka / Naka Nikšić. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 39.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 38-39.

  COBISS.SR-ID 514284384

 

81  LINGVISTIKA. JEZIK. KNJIŽEVNOST

 1. BULATOVIĆ, Valentina, 1971-
  Odisejeva Itaka najzad pronađena? / Valentina Bulatović. – Preuzeto: izvor Beta.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 58-59.

  COBISS.SR-ID 514290272

 2. Mali honorari prevodilaca doprinose lošem kvalitetu prevoda / Valentina Bulatović. – Preuzeto: izvor Beta.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. [4].

  COBISS.SR-ID 514193248

 3. Neuki prevodioci ne haju za sudbinu knjige / Valentina Bulatović. – Preuzeto: izvor Beta.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 58-59.

  COBISS.SR-ID 514445152

 4. DERKAČ, Lana, 1969-
  Prevođenje / Lana Derkač. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 192-194.

COBISS.SR-ID 514330464

 1. REBRONJA, Ismet
  Od Homera do Vuka / Ismet Rebronja. – Ilust.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. [3].

  COBISS.SR-ID 513078368

 

821.111  ENGLESKA KNJIŽEVNOST

 1. BREZ-Valentajn, Kler
  Pisci u zatvoru / Kler Brez-Valentajn ; prevela Aleksandra Mančić. – Ilust. – Tema broja: Pisanje i tamnice. – Prištampan br. 5. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 6 (juli 2003), str. 6-7.

  COBISS.SR-ID 514172000

 2. ĆUKOVIĆ, Milica
  Otac i pesnik po Haroldu Blumu / Milica Čuković. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 180. – O autorima: Krenuli su po Senti: 180-182. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 13-14.

  COBISS.SR-ID 514425184

 3. DURCAN, Paul, 1942-
  Irska 1972 / Paul Durcan ; sa engleskog Tomica Bajsić. – Biografski podaci: str. 277. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 62.

  COBISS.SR-ID 512852832

 4. DŽERNOT, Liza, 1967-
  Pjesma koja započinje stihom Franka Lime / Liza Džernot ; sa engleskog Vesna Stanković-Benak. – Beleška o autoru.

U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 37.

COBISS.SR-ID 512708704

 1. FOKNER na mreži. – Fotogr. – Preneto: izvor Sanapress.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 2 (april 2002), str. 19.

  COBISS.SR-ID 514444384

 2. GIZI, Piter, 1959-
  Rimsko zvono / Piter Gizi ; sa engleskog Vesna Stanković Benak. – Beleška o autoru: str. 29. – Sadrži i: Alegorija o dvojbi ; Jednostavna pjesma.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 28-29.

  COBISS.SR-ID 513104992

 3. HENRI, Brajan, 1972-
  Astronaut / Brian Henry ; prevela Vesna Stanković Benak. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Hibridni aspekt ; Zimska bujica.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (2001), str. 8.

  COBISS.SR-ID 512922720

 4. HILIS, Robert, 1951-
  Tri pesme / Robert Hilis ; sa engleskog preveo David Albahari. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Da anđeli postoje ; San ; Sa uključenim grejanjem.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 9.

COBISS.SR-ID 512655456

 1. HOGLAND, Toni, 1953-
  Telefonski poziv / Toni Hogland ; [sa engleskog Alen Bešić]. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 5-6.

  COBISS.SR-ID 512779360

 2. HUAN, Hi, 1963-
  Paradoksi / Hi Chuan ; sa engleskog Miroslav Kirin. – Biografski podaci: str. 290. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži i: Stari granični vrh ; Užitak ; Klupa i stol.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (decembar 2013), str. 34-35.

  COBISS.SR-ID 514047584

 3. JEJTS, Viijam Batler, 1865-1939
  Uža mira / V.[Vilijam] B.[Batler] J.[Jejts] ; [s engleskog Aleksandar Belić]. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240. – Sadrži i: Jezero Inisfri ; Žalost ljubavi ; Pesma stare majke ; Žensko srce.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 20-22.

  COBISS.SR-ID 512784992

 4. JOVANOVIĆ, Danijela, 1975-
  O Barbari i običnosti / Danijela Jovanović. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 150.

  COBISS.SR-ID 514324832

 5. KALČIĆ, Miodrag, 1956-
  Pulska epizoda Jamesa Joycea ili kako je Joyce zalutao u Puljsko kino / Miodrag Kalčić. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 204-234.

  COBISS.SR-ID 512821344

 6. KAMINGS, Edvard Estlin, 1894-1962
  Plusiliminus / E.E.Kamings ; [sa engle-skog Milina Mrđenovački]. – Ilustr. – Beleška o autoru: str. 26. – Sadrži i: Uvod ; Bilo ko je živeo u super kao gradu ; Moj otac je išao kroz sudbu ljubavi ; 218 ; Nigde gde nikada nisam putovao.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 24-26.

  COBISS.SR-ID 513099616

 7. KINGSOLVER, Barbara, 1955-
  Džabervok / Barbara Kingsolver ; [sa engleskog Danijela Jovanović]. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 151-164.

  COBISS.SR-ID 514325344

 8. KRILI, Robert, 1926-2005
  Jedan dan za drugim / Robert Krili ; [sa engleskog Nikola Živanović]. – Sadrži i: Vodena muzika ; Upozorenje ; Jezik ; Nešto ; Znak pažnje ; Jedan dan ; Ljubav ; Znam jednog čoveka ; Džekov bluz ; „Ljubav žene“.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 22-27.

  COBISS.SR-ID 514100576

 9. MASTERS, Edgar Li, 1868-1950
  Antologija Spun Rivera / Edgar Li Masters ; [sa engleskog Vladimir Stojnić]. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240. – Sadrži i: Hod put ; Čejs Henri ; Sudija Somers ; Dejzi Frejzer ; Her Dramer ; Noćni čuvar Endi ; Elza Vertman ; Hamilton Grin.

  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 23-27.

  COBISS.SR-ID 512785248

 10. MUNGOSHI, Charles, 1947-
  Čovjek koji je bježao od boli / Charles Mungoshi ; sa engleskog Tomica Bajsić. – Biografski podaci: str. 277. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 64.

  COBISS.SR-ID 512856928

 11. OBRADOVIĆ, Biljana D.
  Svitak papirusa / Biljana D. Obradović ; [prevele sa engleskog Tatjana Stefanović i Biljana D. Obradović]. – Biografski podaci: str. 296. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300. – Sadrži i: U Ćufu – Konfučijevom rodnom mestu ; Oči u oči ; Post mortem.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 35-39.

  COBISS.SR-ID 514292064

 12. OLEBARA, Nnamdi, 1963-
  Lament ratnika / Nnamdi Olebara ; sa engleskog Tomica Bajsić. – Biografski podaci: str. 277. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 67-68.

  COBISS.SR-ID 512857696

 13. PLAT, Silvija, 1932-1963
  Tata / Silvija Plat. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 180. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 35-37.

  COBISS.SR-ID 514426464

 14. RADMAN, Vesna, 1984-
  Stubovi kulture / Vesna Radman. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.

U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 205-208.

COBISS.SR-ID 514331232

 1. RIČARDS, Piter, 1967-
  Primorci / Piter Ričards ; sa engleskog Vesna Stanković Benak. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 36.

  COBISS.SR-ID 512708448

 2. ROTENBERG, Džeroma, 1931-
  Nevidljivi ljudi : eskimska pesma / Jerome Rothemberg ; [sa engleskog Ivana Milankov]. – Izvornik: Jerome Rothemerg, Shaking the Pamkin, New York 1972. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 5-6.

  COBISS.SR-ID 514290528

 3. SLEZOVIĆ Mehović, Selma
  Mističnost Edgara Alana Poa u delima „Gavran“ i „Pad kuće Ašerovih“ / Selma Slezović Mehović. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 265-284.

  COBISS.SR-ID 514078304

 4. STIVENS, Volas, 1879-1955
  O čistom postojanju / Volas Stivens ; sa engleskog Nikola Živanović. – Biografski podaci: str. 291. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (decembar 2013), str. 33.

  COBISS.SR-ID 514047328

 

821.112.2  NEMAČKA KNJIŽEVNOST

 1. BODROŽIĆ, Marica
  Plava ptica leti kroz razum / Marica Bodrožić ; sa nemačkog Minela Rastoder.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 80-82.

COBISS.SR-ID 514104160

 1. GRASS, Günter, 1927-2015
  Lutke / Ginter Gras ; [sa njemačkog Bisera Boškailo]. – Biografski podaci: str. 277. – Sadrži i: Sat ; Frizura ; Kod punog mjeseca ; Zagušljivi dan ; Bjesnilo ; Sudbina ; Proljeće ; Jesen ; U zoološkom vrtu ; Duga pjesma ; Pažljiva ljubav ; Loši strijelci ; Torso ; Rast ; Rast ; Posljednja misa ; Poslije podne.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 44-47.

  COBISS.SR-ID 512850784

 2. [Pesme] / Ginter Gras ; sa njemačkog Bisera Suljić-Boškailo. – Sadrži i: Strahovanje ; Pepita ; Svim baštovanima.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 9.

  COBISS.SR-ID 514280288

 3. KRÜGER, Michael, 1943-
  Kako bi? / Mihael Kriger ; sa njemačkog Bisera Boškailo. – Biografski podaci: str. 277. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str.63.

COBISS.SR-ID 512856672

 1. KUNCE, Rajner
  Kraj basni / Rajner Kunce ; sa nemačkog Zlatko Krasni. – Ilustr.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. [3].

  COBISS.SR-ID 514192992

 2. TRAKL, Georg, 1887-1914
  Pohlepni pogledi / Georg Trakl ; [sa nemačkog Aleksandar Belić]. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240. – Sadrži i: Krvni greh ; Večernje kolo ; Spomen na detinjstvo ; Johani ; Seljaci.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 28-32.

  COBISS.SR-ID 512785504

 

821.113  SEVERNOGERMANSKA KNJIŽEVNOST (SKANDINAVSKE KNJIŽEVNOSTI)

 1. ANDERSON, Claes
  ***[Ponizi nas i…] / Claes Andersson ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Na početku str.: Švedska. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutim smerovima.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 16.

  COBISS.SR-ID 514414176

 2. ANDERSON, Urban
  ***[Urezujem ljubav u stenu…] / Urban Andersson ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Na početku str.: Švedska. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 16.

  COBISS.SR-ID 514413920

 3. ANVENJARVI, Johani
  Still life / Johani Anvenjarvi ; sa fins-kog: Ilja Sijarić i Riittva Nuuminen. – Na početku str.: Finska. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 23.

  COBISS.SR-ID 514416736

 4. ARNADOTIR, Nina Bjork
  Crni konj u mraku / Nina Bjork Amadotir ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Na početku str.: Island. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 12.

  COBISS.SR-ID 514410336

 5. AXELSON, Sun
  ***[Kako sam došla na ovaj svet?…] / Sun Axelsson ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Na početku str.: Švedska. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 16.

  COBISS.SR-ID 514414688

 6. BO, Legijas
  Glas u svemiru / Legijas Bo ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Fotogr. – Na početku str.: Farska Ostrva. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 9.

  COBISS.SR-ID 514409568

 7. DAGBJARTSDOTIR, Vilborg
  Ko može da pjeva / Vilborg Dagbjartsdottir ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Fotogr. – Na početku str.: Island. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 13.

  COBISS.SR-ID 514410848

 8. DANIELSEN, Arnbjorn
  Trava / Arnbjorn Danielsen ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Fotogr. – Na početku str.: Farska Ostrva. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 9.

COBISS.SR-ID 514408800

 1. DOJ, Pal
  Nekad / Pal Doj ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Ilust. – Na početku str.: Laponija. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 24.

  COBISS.SR-ID 514412640

 2. EGEN, Jo
  Klarinet / Jo Eggen ; [izbor, preod i komentar: Ilja Sijarić]. – Ilustr. – Na početku str.: Norveška. – Tema broja: Nordijci. – Prištampani br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 15.

  COBISS.SR-ID 514413408

 3. EKDAHL, Lina
  Moj mali brat ; Sukob je rešen / Lina Ekdahl. – Na početku str.: Švedska. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 18.

  COBISS.SR-ID 514415712

 4. ELDJARN, Torarin
  [Pesme] / Thorarinn Eldjarn ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Na početku str.: Island. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru. – Sadrži i: Konzervacija ; Drukčije a isto.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 12.

  COBISS.SR-ID 514410080

 5. GREIDER, Goran
  Nacrt i početak / Göran Greider ; [iz-bor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Ilustr. – Na početku str.: Švedska. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str- 17.

  COBISS.SR-ID 514415200

 6. GRIMSDOTIR, Vigdis
  ***[Ne vidiš li…] / Vigdis Grimsdottir ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Na početku str.: Island. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 12.

  COBISS.SR-ID 514410592

 7. HAMRI, Torsteinn Fra
  Stvaranje / Torsteinn Fra Hamri ; [iz-bor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Fo-togr. – Na početku str.: Island. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 13.

  COBISS.SR-ID 514411104

 8. HEDIN, Beng Erik
  ***[Tišina…] / Bent Erik Hedin ; [iz-bor, prvod i komentar: Ilja Sijarić]. – Na početku str.: Švedska. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 16.

  COBISS.SR-ID 514413664

 9. HELMSDAL Nielsen, Gudrid
  Pretproljećno veče / Gudrid Helmsdal Nielsen ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Fotogr. – Na početku str.: Farska Ostrva. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 9.

  COBISS.SR-ID 514409056

 10. HERMODSON, Elisabet
  Biti ništa / Elisabet Hermodsson ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Ilustr. – Na početku str.: Švedska. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 17.

  COBISS.SR-ID 514414944

 11. HOLK, Henrik
  ***[Uzimam rukom kamen…] / Henrik Holk ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Na početku str.: Danska. – Tema bro-ja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 6.

  COBISS.SR-ID 514408544

 12. JAKOBSEN, Rolf, 1907-1994
  Reči / Rolf Jakobsen ; sa norveškog Marko Vuković. – Biografski podaci: str. 284. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži i: Hisss– ; Kada spavaju ; Rasti naopačke.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (decembar 2013), str. 31-32.

  COBISS.SR-ID 514047072

 13. KATAJAVUORI, Riina
  [Pesme] / Riina Katajavuori ; sa fin-skog: Ilja Sijarić i Riittva Nuuminen. – Na početku str.: Finska. – Tema broja: Nordijci. – Prištampani br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru. – Sadrži i: Blag rastanak ; Razlikuj.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 23.

  COBISS.SR-ID 514416992

 14. KILPI, Eeva
  [Pesme] / Eeva Kilpi ; sa finskog: Ilja Sijarić i Riittva Nuuminen. – Na početku str.: Finska. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru. – Sadrži i: ***[Ovako su se …] ; ***[Možemo li …] ; ***[Reci ako smetam…].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 22.

  COBISS.SR-ID 514416224

 15. KITELSEN, Erling
  ***[U moru sam…] / Erling Kittelsen ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Na početku str.: Norveška. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 14.

  COBISS.SR-ID 514412384

 16. KRISTIENSEN, Inger
  Postoji / Inger Kristiensen ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Na početku str.: Danska. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2005), str. 8.

  COBISS.SR-ID 514157408

 17. KROIK, Asa
  ***[Ko je on…] / Asa Kroik ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Ilustr. – Na početku str.: Laponija. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 24.

  COBISS.SR-ID 514422112

 18. LARSEN, Mariane
  Ispostavilo se ; Odbijač / Marianne Larsen ; [izbor, prevod i komentar Ilja Sijarić]. – Na početku str.: Danska. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (2003), str. 7.

  COBISS.SR-ID 514128480

 19. LARSON, Stig
  Manija / Stig Larsson ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Na početku str.: Švedska. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 16.

  COBISS.SR-ID 514414432

 20. LOVEID, Cecilie
  [Pesme] / Cecilie Loveid ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Na početku str.: Norveška. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru. – Sadrži i: Death Weekend ; ***[Tvoj k… što liči …].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 14.

  COBISS.SR-ID 514411616

 21. LUNDEN, Eldrid
  ***[Da da crna je moja…] / Eldrid Lunden ; [izbor, prevod i komentar Ilja Sijarić]. – Na početku str.: Norveška. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 14.

  COBISS.SR-ID 514412128

 22. LUNG, Kristina
  ***[Putte je divan…] / Kristina Lugn ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Ilustr. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str 16.

  COBISS.SR-ID 514167392

 23. MARAINEN, Tomas
  ***[Težak je korak…] / Tomas Marainen ; [prevod, izvor, kometar: Ilja Sijarić]. – Ilustr. – Na početku str.: Laponija. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 24.

  COBISS.SR-ID 514421344

 24. MATRAS, Kristian
  Očevi / Christian Matras ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Fotogr. – Na početku str.: Farska Ostrva. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutim smerovima.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 9.

  COBISS.SR-ID 514409312

 25. MJELVE, Sigmund
  ***[Pogled s uzvišice…] / Sigmund Mjelve ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Ilustr. – Na početku str.: Norveška. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 15.

  COBISS.SR-ID 514413152

 26. NORDBRANDT, Henrik
  [Pesme] / Henrik Nordbrandt ; [izbor, prevod i komentar Ilja Sijarić]. – Na početku str.: Danska. – Temat: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba broja štampana u međusobno obrnutom smeru. – Sadrži i: San o tramvaju ; San o propisu ; San o smaknuću ; ***[Mučno je…].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 6.

  COBISS.SR-ID 514124128

 27. Vanredno stanje / Henrik Nordbrandt ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sjarić]. – Na početku str.: Danska. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (2003), str. 8.

  COBISS.SR-ID 514145888

 28. OIJER, Bruno K.
  [Pesme] / Bruno K. Öijer ; [izbor, pre-vod i komentar: Ilja Sijarić}. – Ilustr. – Na početku str.: Švedska. – Temat broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru. – Sadrži i: ***[Pokradi nas i nazovi to…] ; ***[Rodi-smo se s ogromnim…].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 17.

  COBISS.SR-ID 514415456

 29. OSKAR, Jon
  Istina / Jon Oskar ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Fotogr. – Na početku str.: Island. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 13.

  COBISS.SR-ID 514411360

 30. OTONOKOSKI, Lauri
  ***[Ponekad mislim…] / Lauri Otonokoski ; sa finskog: Ilja Sijarić i Riittva Nuuminen. – Na početku str.: Finska. – Tema broja: Nordijci. – Prištampani br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 22.

  COBISS.SR-ID 514416480

 31. PAIVIO, Sara
  Budućnost / Sara Paivio ; [izbor, prevod i kometar: Ilja Sijarić]. – Ilustr. – Na početku str.: Laponija. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 24.

  COBISS.SR-ID 514421856

 32. PALTO, Kristi
  ***[Udari, šini, …] / Kirsti Paltto ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Ilustr. – Na početku str.: Laponija. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 24.

  COBISS.SR-ID 514421600

 33. POULSEN, Peter
  Jedna teška godina u statistici / Peter Poulsen ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Na početku str.: Danska. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 8.

  COBISS.SR-ID 514152032

 34. RASMUNSON, Ludvig
  O poeziji danas / Ludvig Rasmunsson ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Ilustr. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 19.

  COBISS.SR-ID 514167648

 35. REČ je mogla sve: poezija Eskima / [izbor, prevod i komentar Ilja Sijarić]. – Fotogr. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru. – Sadrži i: U kući ; Jedna mala pesma ; Kad bismo imali dva konja ; Doći ću ; Glas koji ulepšava zemlju ; Zbogom ; Velika lavina ; Svetlost ; Mi ne tražimo ; Mit o postanku sveta ; Na početku.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 25-26.

  COBISS.SR-ID 514170208

 36. REM, Hovard, 1959-
  Kada postaneš mator / Hovard Rem. – Str. 79: Beleška o autoru. – Sadrži i: Sedi znatiželjnik ; Dete ; To što imaš ; To nije smrt ; Kada postaneš mator ; Besana noć ; O koži: Venera u krznu.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 77-79.

  COBISS.SR-ID 514103904

 37. SARIKOSKI, Penti
  [Pesme] / Penti Saarikoski ; sa finskog: Ilja Sijarić i Riittva Nuuminen. – Na početku str.: Finska. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. prištampana u međusobno obrnutom smeru. – Sadrži i: Na obali ; Samo tajni otpor ; ***[Jedući makarone se-ćam se …] ; ***[Danas uzimam drugi put…] ; Moj stan.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 22.

  COBISS.SR-ID 514415968

 38. SIJARIĆ, Ilja
  O ovom izboru / Ilja Sijarić. – Ilustr. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6 (2003). – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. [3].

  COBISS.SR-ID 513126240

 39. SIJARIĆ, Ilja
  Ostrvo vatre, leda i knjige / Ilja Sijarić. – Ilustr. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 10-11.

  COBISS.SR-ID 514158176

 40. Svetinja finskog duha / Ilja Sijarić. – Ilustr. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 20-21.

  COBISS.SR-ID 514167904

 41. Živio Lord Bajron / Ila Sijarić. – Ilustr. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. [4]-5.

  COBISS.SR-ID 513126496

 42. STEINAR, Steinn
  Uspavanka ; L’ homme statue / Steinn Steinar ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Na početku str.: Island. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 12.

  COBISS.SR-ID 514409824

 43. TIAINEN, Arja
  [Pesme] / Arja Tiainen ; sa finskog: Ilja Sijaić i Riittva Nuuminen. – Na početku str.: Finska. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. prištampana u međusobno obrnutom smeru. – Sadrži i: ***[Ostani u meni…] ; ***[Čovek je poklon…] ; ***[Kada je napokon…] ; ***[Ja sam nosila…] ; ***[On je mirisao na…].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 23.

  COBISS.SR-ID 514421088

 44. TORVUND, Helge
  Plava kuhinja / Helge Torvund ; [izvor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Ilustr. – Na početku str.: Norveška. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2005), str. 15.

  COBISS.SR-ID 514412896

 45. TUREL, Dan
  ***[Sam si u bijeloj sobi…] / Dan Turell ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Na početku str.: Danska. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 8.

  COBISS.SR-ID 514156896

 46. ULVEN, Tor
  ***[Decembar, poslijepodne…] / Tor Ulven ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Na početku str.: Norveška. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2006), str. 14.

  COBISS.SR-ID 514411872

 47. UTSI, Paulus
  Ognjište / Paulus Utsi ; [izbor, prevod i komentar: Ilja Sijarić]. – Ilustr. – Na početku str.: Laponija. – Tema broja: Nordijci. – Pri-štampan br. 6. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 24.

  COBISS.SR-ID 514169696

 48. VIROLAINEN, Merja
  ***[Sklapam oči i…] / Merja Virolainen ; sa finskog: Ilja Sijarić i Riittva Nuuminen. – Na početku str.: Finska. – Tema broja: Nordijci. – Prištampan br. 6. – Oba br. štam-pana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 5 (juli 2003), str. 23.

  COBISS.SR-ID 514419296

 

821.13  ROMANSKE KNJIŽEVNOSTI

 1. PERTA, Cosmin, 1982-
  Uspavanke za moju generaciju / Cosmin Perţa ; [s rumunskog Adrian Oproiu i Ana Brnardić Oproiu]. – O autorima: Kre-nuli su po Sentu: str. 239-240. – Sadrži i: Godinama su vjetrovi rušili stare zidove ; Povratak u vlastito tijelo: nužnost ; Hladnoća šljunka kad hodaš ; Došao sam u središte delirija.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 35-45.

  COBISS.SR-ID 512786272

 2. STANESKU, Gabriel
  Vreme trešanja / Gabriel Stanesku ; s rumunskog Miljurko Vukadinović. – Sadrži i: Poslednja lekcija o disanju ; Studija slučaja ; Pepeo ; Pejzaž sa dušom ; Dragi učitelju ; Voda vazduh zemlja vatra ; Univerzitetsko predavanje ; Vreme trešanja.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 14-15.

  COBISS.SR-ID 512662624

 

 1. STETIJE, Salah, 1929-
  Okružena snevačica / Salah Stetije ; s francuskog Miloš Konstantinović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 29.

  COBISS.SR-ID 514101344

 

821.134(7/8)  LATINOAMERIČKE KNJIŽEVNOSTI

 1. BERTOLINO, Nikola, 1931-
  Krv / Nikola Bertolino. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 93-94.

  COBISS.SR-ID 512896608

 2. Samoća i snovi / Nikola Bertolino. – Fotogr. – Tema broja: Otac. – Odlomak iz autobiografskog djela “Novi zavičaj“, po-glavlje “Samoća i snovi“. – Biografski podaci str. 182. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 143-146.

  COBISS.SR-ID 514439264

 3. BOLANJO, Roberto, 1953-2003
  Romantični psi : (izbor iz poezije) / Roberto Bolaño ; [priredio Damir Šodan] ; [sa španskog Darko Poslek]. – Beleška o autoru: Str. 71. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Sadrži i: Autoportret u dvadesetoj ; Ernesto Cardenal ; Lupe ; Francuskinja ; Rendgenske zrake ; Godzilla u Meksiku ; Dino Campana revidira životopis u psihijatrijskoj bolnici Castel Pulci ; Bolničarke ; Moj život u ciljevima za preživljavanje ; Lisa.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/35 (2015), str. 59-72.

  COBISS.SR-ID 514103392

 4. BRIZA, Jan, 1946-
  Eksteriorizam pesnika Nikaragve / Jan Briza.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. 14.

  COBISS.SR-ID 512935520

 5. DIJAS Martines, Manuel
  Slučaj Padilja iznutra : (odlomak) / Manuel Dijas MArtines. – Tema broja: Pisanje i tamnice. – Prištampan br. 5. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 6 (juli 2003), str. 18.

  COBISS.SR-ID 514178144

 6. ELOJ-Garsija, Marija
  Metafizika krpe / Marija Eloj-Garsija ; sa španskog S.[Silvija] M.[Monros]-Stojaković. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 19.

  COBISS.SR-ID 513139296

 7. FERNANDES, Francisko de Asis
  Epigrami / Francisko de Asis Fernandes ; preveo Jan Briza.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. 15.

  COBISS.SR-ID 512936032

 8. GUTIJERES, Ernesto
  Moja zemlja je tako mala / Ernesto Gutijeres ; prevela Krinka Vidaković Petrov.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. 15.

  COBISS.SR-ID 513004640

 9. KABRALES, Lusi Alberto
  Pesma očaja / Lusi Alberto Kabrales ; preveo Jan Briza.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. 15.

  COBISS.SR-ID 512935776

 10. KARDENAL, Ernesto
  Hose Dolores Estrada / Ernesto Kardenal ; prevela Krinka Vidaković Petrov.

U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. 15.

COBISS.SR-ID 513004896

 1. MANČIĆ, Aleksandra
  Zatvor nad glavom : slučaj Padilja / Aleksandra Mančić. – Ilustr. – Tema broja: Pisanje i tamnice. – Prištampan br. 5. – Oba br. prištampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 6 (juli 2003), str. 5.

COBISS.SR-ID 514171232

 1. PADILJA, Eberto
  Zlo pamćenje : (odlomak) / Eberto Padilja. – Tema broja: Pisanje i tamnice. – Prištampan br. 5. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 6 (juli 2003), str. 19.

  COBISS.SR-ID 514178400

 2. PASOS, Hoakin
  Slepi Indijosi / Hoakin Pasos ; preveo Jan Briza.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. 15.

  COBISS.SR-ID 512991840

 3. PISARNIK, Alehandra, 1936-1972
  Sedam pesama / Alehandra Pisarnik ; sa španskog Marija Knežević. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Preklinji glas ; Kao voda preko kamena ; Suton ; Velike reči ; Suton ; Pesma ; Na tvoju godišnjicu.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 13.

COBISS.SR-ID 513088352

 1. ROSETI, Ana
  Ako čaša postoji samo da bi utolila žeđ, / Ana Roseti ; sa španskog S.[Silvija] M.[Monros] Stojaković. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 8.

  COBISS.SR-ID 512656480

 2. SANTOS, Mario
  Leto / Mario Santos ; preveo Jan Briza.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. 15.

  COBISS.SR-ID 512995424

 3. SEABRA, Hoze Augusto, 1937-2004
  Grčka gramatika / Hoze Augusto Seabra ; s portugalskog prepevao Miljurko Vukadinović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 24.

  COBISS.SR-ID 512682336

 4. SIMIĆ, Milan R., 1959-
  Mističari stvarnosti, ogledalo u tunelu, tunel u lavirintu: mala priča o gorostasima: Borhesu, Sabatu i Kortasaru / Milan R. Simić. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 22-23.

  COBISS.SR-ID 514281568

 5. VALLEJO, César, 1892-1938

¡Cuídate, España…í / César Vallejo. – Biografski podaci: str. 293. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 40.

COBISS.SR-ID 514443360

 1. VALJEHO, Sesar, 1892-1938
  Čuvaj se, Španijo…! / Sesar Valjeho ; sa španskog Silvija Monros Stojaković. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (decembar 2013), str. 41.

  COBISS.SR-ID 514048352

 

821.14’06  GRČKA KNJIŽEVNOST

 1. KORNETI, Elza
  Čovek u fazi čekanja / Elza Korneti ; [sa grčkog Tamara Kostić-Pahnoglu]. – Beleška o autoru: str. 58. – Sadrži i: Saosećajući s čovečanstvom ; Svet se stalno snižava ; Razgnevljeni dželat ; Klepet stada ; Od danas ; Nauka želi da si bez duše ; Dobri moj prijatelju nikad nemoj da zaboraviš ; Osnovno načelo samoodržavanja ; Da se zaljubiš.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 51-58.

  COBISS.SR-ID 514103136

821.161  ISTOČNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI

 1. ESENIN, Sergeï Aleksandrovič, 1895.1925
  Iz persijskih motiva / Sergej Jesenjin ; s ruskog Ismet Rebronja.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. [3].

  COBISS.SR-ID 514279520

 2. GOLJAVKIN, Viktor, 1929-
  Tri pohvale / Viktor Goljavkin ; s ruskog Zorislav Paunković. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 34.

  COBISS.SR-ID 512692576

 3. HODASEVIČ, Vadislav Felicianovič, 1886-1939
  Peterburg / Vladislav Hodasević ; s ruskog Duško Paunković. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 5.

  COBISS.SR-ID 513130080

 4. MATOVIĆ, Vladimir
  Jedan pamflet protiv Oktobarske revolucije : polemički osvrt na članak Mihajla Mihajlova “Ljeto Moskovsko 1964“ objavljen u časopisu “Delo“ / Vladimir Matović, Svetozar Stojanović. – Fotogr. – Preuzeto iz: Gledišta, 1965, br. 2, str. 281-283 / Vladimir Matović, Svetozar Stojanović. – Tema broja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 20/21 (januar 2009), str. 8-10.

  COBISS.SR-ID 514401632

 5. MIHAJLOV, Mihajlo
  Mrtvi dom F.M.Dostojevskog i jedan dan u životu Ivana Denisoviča A. Solženjicina. – Tema broja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov]. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 20/21 (januar 2009), str. 20-32.

  COBISS.SR-ID 512756320

 6. Svojevremene misli / Mihajlo Mi-hajlov. – Tema broja: M.[Mihalo] M.[Mihajlov].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 20/21 (januar 2009), str. 13-19.

  COBISS.SR-ID 512159840

 7. ROSTOKINA, Anna, 1986-
  *** [Mnogo je tužno…] / Ana Rosto-kina ; [sa ruskog prevela Ana Rostokina]. – Biografski podaci: str. 277. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 70-71.

  COBISS.SR-ID 512895328

 8. Pesma za mog oca / Ana Rostokina ; sa ruskog prevela autorka. – Fotogr. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 180. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 50-51.

  COBISS.SR-ID 514428256

 9. SERGEEV, Andrej, 1933-1998
  Dve pričice / Andrej Sergejev ; sa ruskog Zorislav Paunković. – Ilustr. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Lepa Francuska ; Stara nova Moskva.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 11.

  COBISS.SR-ID 514202208

 

821.162  ZAPADNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI

 1. LEC, Stanislav Jerži, 1909-1966
  Neočešljane misli / Stanislav J.[Jerzi] L.[Lec] ; s poljskog Ilja Sijarić. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 3/4 (novembar 2002), str. [51].

  COBISS.SR-ID 512757856

 2. ŠIMBORSKA, Vislava
  Rani sat / Vislava Šimborska ; s poljskog Ilja Sijarić. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. [3].

  COBISS.SR-ID 512766304

 3. ŠISTEK, František
  Češka književna panorama / František Šistek. – Fotogr.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 12-13.

  COBISS.SR-ID 512661856

 4. ŠISTEK, František
  Minotaur / František Šistek ; sa češkog Vlado Borozan. – Sadrži i: Trojanska pobje-da ; Naređenje ; Vodič pustinjom ; Minotaur ; Sahrana ; Zašto nisam volio komuniste ; Čuo sam o jednoj djevojci ; Na brdu je stojala kuća.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 13.

  COBISS.SR-ID 513130592

 5. ŠVJETLICKI, Marćin, 1961-
  Opozivne aktivnosti / Marćin Švjetlicki ; s poljskog Biserka Rajčić. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Ležanje ; Škljocanje ; Nuđenje ; Umiranje ; Zavođenje ; Izlaženje ; Ubijanje ; Pranje sudova ; Menjanje.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 20-21.

  COBISS.SR-ID 512667232

 6. ŽUHOVSKA Arent, Agnješka, 1983-
  Prometejeva jetra / Agnješka Žuhovska Arent ; sa poljskog prevela autorka. – Biografski podaci: str. 294. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 45-50.

  COBISS.SR-ID 514048864

 

821.163.2  BUGARSKA KNJIŽEVNOST

 1. ČOLEVA, Silvija, 1953-
  ***[Znam da sve žrtvuješ…] / Silvija Čoleva ; sa bugarskog Velimir Kostov. – Biografski podaci: str. 277. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 66.

  COBISS.SR-ID 512857440

 

 

821.163.3  MAKEDONSKA KNJIŽEVNOST

 1. DIMKOVSKA, Lidija, 1971-
  Aloe vera / Lidija Dimkovska ; sa makedonskog Lidija Dimkovska. – Beleška o autoru: str. 35. – Sadrži i: Starica piše svome starcu ; Poema početka ; Obratna perspektiva ; Aloe Vera.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 34-35.

  COBISS.SR-ID 513108064

 2. Mlada makedonska poezija / Lidija Dimovska.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 18-19.

  COBISS.SR-ID 513096800

 3. ISAKOVSKI, Igor, 1970-
  Plivanje u prašini / Igor Isakovski ; [s makedonskog preveo autor]. – Biografski podaci: str. 292. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 178-196.

  COBISS.SR-ID 514310752

 4. KALEŠKOVSKI, Emil, 1977-
  Sahrana ili bogovi dunđeri prave sarkofag za zemlju ; Sudbina / Emil Kaleškovski ; preveo Risto Vasilevski. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. 21.

  COBISS.SR-ID 513041248

 5. KRAJNOVIĆ, Adrijana, 1987-
  Poezija alogičke usmerenosti na čoveka / Adrijana Krajnović. – Prikaz knjige: Risto Vasilevski: Ode, o da, Smederevo, 2013. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 187-190.

  COBISS.SR-ID 512810336

 6. LAZAROV, Risto, 1949-
  Ikar / Risto Lazarov ; priredila L.[Lidija] D.[Dimovska[]. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Čamac za spasavanje ; Javna pesma ; Slomljeni krčag ; Šutnja.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 41.

  COBISS.SR-ID 512709472

 7. MADŽIROV, Nikola, 1973-
  Izlaz / Nikola Madžirov ; priredila L.[Lidija] D.[Dimovska]. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Daleko ; Prisustvo ; Koga ; Iz-laz ; Buđenje ; Dani kad treba biti sam.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 40.

  COBISS.SR-ID 512709216

 8. MARTINOVSKI, Vladimir
  Porodični portret / Vladimir Martinovski ; sa makedonskog Seida Beganović. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 40-41.

  COBISS.SR-ID 514426976

 9. OSMANLI, Tomislav, 1956-
  Svadba na Dorćolu / Tomislav Osmanli ; [sa makedonskog Zoran Ž. Paunović]. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 163-181.

  COBISS.SR-ID 514091616

 10. PROKOPIEV, Aleksandar
  Foto finiš / Aleksandar Prokopiev ; sa makedonskog autor. – Ilustr.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 38-39.

  COBISS.SR-ID 514039136

 11. TODOROVSKI, Gane
  Mapa Makedonije / Gane Todorovski ; preveo Risto Vasilevski. – Sadrži i: Mrtvo jezero ; Mapa Makedonije ili: pesma o Tanasu Lukovskog ; Golubica ; Kupina ; Kraj leta.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. 20-21.

  COBISS.SR-ID 513036128

 12. VASILEVSKI, Risto
  Telo, duh / Risto Vasilevski.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 12.

  COBISS.SR-ID 513130336

 

821.163.4.09  SRPSKOHRVATSKA I BOŠNJAČKA KNJŽEVNOST.  KRITIKE I STUDIJE

 1. ALBAHARI, David
  Dan za pisanje iz tamnice / David Albahari. – Ilustr. – Tema broja: Pisanje i tamnice. – Prištampan br. 5. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 6 (juli 2003), str. [4].

  COBISS.SR-ID 514170720

 2. ALEKSIĆ, Jana, 1984-
  Zlatousti mladić na stanici za starce / Jana Aleksić. – Prikaz knjige: Nikola Živa-nović: Astapovo, Kraljevo, 2009.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 24 (2011), str. 55-65.

  COBISS.SR-ID 188728076

 3. Žudnja za teurgijom u biću pesme : (psalmi Vojislava Karanovića) / Jana M. Aleksić. – Biografski podaci: str. 283. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 245-262.

  COBISS.SR-ID 514076512

 4. ARBUTINA, Petar V.
  Ontološka slika i individualnost pripovedačkog univerzuma Ćamila Sijarića / Petar V. Arbutina.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 16-18.

  COBISS.SR-ID 514195040

 5. Poniranje grada / Petar V. Arbutina. – Prikaz knjige: Branislav Bjelica, Beogradsko čištilište, Beograd, 2001. – Zajed. stv. nasl.: Tri osvrta.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 49.

  COBISS.SR-ID 512765792

 6. Priča o đavolovom učeniku / Petar V. Arbutina ; ilustracije Muhamed Đerlek. – Ilustr.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. 22-23.

  COBISS.SR-ID 513068128

 7. Putovanje ka sebi / Petar V. Arbutina. – Prikaz knjige: Olga Tokarčuk: U potrazi za knjigom, Beograd, 2002. – Zajed. stv. nasl.: Tri osvrta.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 48.

COBISS.SR-ID 512713824

 1. Putovanje na kraj života / Petar V. Arbutina. – Prikaz knjige: Vladimir Tasić, Oproštajni dar, Novi Sad, 2000. – Zajed. stv. nasl.: Tri osvrta.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 49.

  COBISS.SR-ID 512766048

 2. BOGNAR, Zoran, 1965-
  Orfejsko zaveštanje / Zoran Bognar. – Slika B. Miljkovića. – Sadrži i: Hronika ; Kraj putovanja.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 8-9.

  COBISS.SR-ID 513087584

 3. Otimanje vazduha iliti erosom protiv alimentacije / Zoran Bognar. – Prikaz knjige: Radivoj Šajtinac: Psi versa ili otimanje vazduha, Beograd, 2005.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 33-34.

  COBISS.SR-ID 514283360

 4. Zore i vihori / Zoran Bognar.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 6.

  COBISS.SR-ID 512653408

 5. BOŠKOVIĆ, Dragan, 1970-
  B. B. B. / Dragan Bošković. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 180. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 28-33.

  COBISS.SR-ID 514425952

 6. BULIĆ, Zehnija, 1970-
  O Berlinskom ledu / Zehnija Bulić. – Prikaz knjige: Hodo Katal: Berlinski led, Sarajevo, 1999.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 36.

  COBISS.SR-ID 513119328

 7. Riječ iz riječi / Zehnija Bulić. – Ilustr. – Prikaz knjige: Jahja Fehratović: Korektor sveznadar, Novi Pazar, 2002.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 53-54.

  COBISS.SR-ID 514040672

 8. ĆUKOVIĆ, Milica, 1987-
  Igre bez hleba: medijska upotreba čoveka / Milica Ćuković. – Prikaz drame Srđana Vučinića: Umetnik u gladovanju (planetarna atrakcija u 10 tačaka), u: Nezajaz: drame i druge priče, Beograd, 2013. – Bibliografija: str. 197-198. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 194-198.

  COBISS.SR-ID 512816480

 9. Šta nakon komadanja Orfeja? : (diskurs ljubavi u postideološkom dobu) / Milica Ćuković. – Prikaz knjige: Bojan Savić Ostojić: Stereorama (scenarijum), Pančevo, 2013. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 260-261.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/35 (2015), str. 253-261.

  COBISS.SR-ID 514079072

 10. FEHRATOVIĆ, Jahja
  Bosanskim drumovima drumeći / Jahja Fehratović. – Prikaz knjige: Dževad Jahić: Vitorin vrijes, Mostar, 2004.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 36-37.

  COBISS.SR-ID 514284128

 11. Pokušaj razumijevanja tekućih književ-nih tendencija / Jahja Fehratović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 20-21.

  COBISS.SR-ID 514195552

 12. Roman kao izazov / Jahja Fehratović. – Prikaz knjige: Dejan Vukićević: Bodilo, Novi Pazar, 2005.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 32.

  COBISS.SR-ID 514282848

 13. Spomenik onima koje nema ko da spomene / Jahja Fehratović. – Prikaz knjige: Enes Halilović: Potomci odbijenih prosaca, Beograd, 2004. – Na početku str.: Kritike. – Bibliografija: str. 41.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 37-41.

  COBISS.SR-ID 514274912

 14. GAJTANOVIĆ, Nebojša, 1970-
  Negacija iščašene svakidašnjice / Nebojša Gajtanović. – Prikaz knjige: Zehnija Bulić: Intimna groteska, Smederevo, 2003. – Na početku str.: Kritike.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 37.

  COBISS.SR-ID 514274656

 15. Pohvala strašnom skazu / Nebojša Gajtanović. – Prikaz knjige: Zehnija Bulić: Topola ni do pola, Novi Pazar, 2005.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 33.

  COBISS.SR-ID 514283104

 16. GROMAČA, Tatjana
  Točka jedinstva razumijevanja u ljubavi / Tatjana Gromača. – [Fotogr.]. – Zajed. stv. nasl.: O poeziji Nenada Miloševića.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 23 (2010), str. 66-68.

  COBISS.SR-ID 514383200

 17. HALILOVIĆ, Elma, 1978-
  Književnost, reč, religija / Elma Halilović. – Tema izlagana na X književnim susretima Muhamed Abdagić, Sjenica, 2009. – Biografski podaci: str. 277. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 38-43.

  COBISS.SR-ID 512850528

 18. HALILOVIĆ, Enes
  Buduća sumnja u ovo vrijeme / Enes Halilović. – Prikaz knjige: Dušan Vidaković: Iscrpljivanje ničim, Beograd, 2003. – Na početku str.: Kritike.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 34.

  COBISS.SR-ID 514273632

 19. Čekajući zvuk iz sura / Enes Halilović. – Prikaz knjige: Jahja Fehratović: Korektor sveznadar, Novi Pazar, 2004.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 52-53.

  COBISS.SR-ID 514039904

 20. Jastvo i paralela / Enes Halilović. – Prikaz knjige: Samir Hanuša: San vlasnika ulične vage, Sarajevo, 2004. – Na početku str.: Kritike.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 34-35.

  COBISS.SR-ID 514273888

 21. Mapa grotesknih stanica / Enes Halilović. – Ilustr. – Prikaz knjige: Zehnija Buluć: Intimna groteska, Smederevo, 2003.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 51.

  COBISS.SR-ID 514039648

 22. HAMOVIĆ, Dragan
  Očeva odškrinuta vrata / Dragan Ha-mović. – Tema broja: Otac. – Biografija: str. 180. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 180-82.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 18-27.

  COBISS.SR-ID 514425696

 23. HANUŠA, Samir
  Romaneskni opus Ćamila Sijarića / Samir Hanuša. – Ilustr. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 40-50.

  COBISS.SR-ID 514039392

 24. IVANOVIĆ, Božidar
  I figure imaju dušu ili magični potezi perom / Božidar Ivanović. – Prikaz knjige: Radomir Mićunović: Magična polja i komentari, Podgorca, 2004.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 35-36.

  COBISS.SR-ID 514283872

 25. JOVANOVIĆ, Danijela, 1975-
  Reči / Danijela Jovanović. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 170-171.

  COBISS.SR-ID 514441824

 26. KNEŽEVIĆ, Marija, 1963-
  Dovršenost oblika / Marija Knežević. – Prikaz knjige: Aladin Lukač: Gitare morte, Novi Pazar, 2004. – Na početku str.: Kritike.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 35.

  COBISS.SR-ID 514274144

 27. Godišnja doba prolaze kroz sobu / Marija Knežević. – O poeziji Nikole Živanovića.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 24 (2011), str. 66-68.

  COBISS.SR-ID 188728332

 28. LAKOVIĆ, AleksandarB., 1955-
  Čakarevićeva pesnička istraživanja u jeziku, životu i sopstvu, kao i u njihovim  dosada nepoznatim licima u ogledalu / Aleksandar B. Laković. – Prikaz knjige: Marjan Čakarević: Jezik, Novi Sad, 2014. – Napomene u bibliografske reference uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/35 (2015), str. 229-243.

  COBISS.SR-ID 514080096

 29. Istraživanja u pesničkom obraćanju kao mera opstanka jezika i nas u njemu / Aleksandar B. Laković. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 183-188.

  COBISS.SR-ID 514326624

 30. LOMA, Miodrag, 1957-
  Astapovo Nikole Živanovića / Miodrag Loma. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 24 (2011), str. 69-82.

  COBISS.SR-ID 188729356

 31. MARTINOVSKI, Vladimir, 1969-
  Putopis i dodirne tačke / Vladimir Ma-rtinovski. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279. – Bibliografija: str. 200.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, Br. 30/31 (2014), str. 195-200.

  COBISS.SR-ID 514330720

 32. MEHONIĆ, Almir
  Fascinacija / Almir Mehović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/35 (2015), str. 262-264.

  COBISS.SR-ID 514078816

 33. MIĆUNOVIĆ, Radomir
  Erogena zona poezije / Radomir Miću-nović. – Prikaz knjige: priredio Dušan Stojković: Telo u telu, antologija srpske erotske poezije, Mladenovac, 2003.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 40-41.

  COBISS.SR-ID 514198624

 34. Lucidne prozoide / Radomir Miću-nović. – Prikaz knjige: Nemanja Mitrović: Crtam po mraku, Beograd, 2004.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 39.

  COBISS.SR-ID 514198368

 35. Osvetljivač Panonije / Radomir Mićunović. – Prikaz knjige: Petko Vojnić Purčar: Miholjsko leto i druge priče, Novi Sad, 2004. – Na početku str.: Kritike.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 35-37.

  COBISS.SR-ID 514274400

 36. Vitalnost oporog lirizma / Radomir Mićunović. – Prikaz knjige: Ana Živković-Živić: Poslednja četvrt, Zemun, 2004.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 41-42.

  COBISS.SR-ID 514198880

 37. Volšebni ćitab / Radomir Mićunović. – Prikaz knjige: Enes Halilović: Potomci odbijenih prosaca, Beograd, 2004. – Na početku str.: Kritike.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 42-43.

  COBISS.SR-ID 514275168

 38. NEDELJKOVIĆ, Nenad
  Obilje sebe / Živorad Nedeljković. – [Fotogr.]. – Zajed. stv. nasl.: O poeziji Nenada Miloševića.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 23, 2010, str. 73-74.

  COBISS.SR-ID 514383712

 39. PANTIĆ, Mihajlo
  Roman od pesama / Miajlo Pantić. – [Fotogr.]. – Zajed. stv. nasl.: O poeziji Nenada Miloševića.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 23 (2010), str. 63-65.

  COBISS.SR-ID 514382944

 40. POPOVIĆ, Bogdan A.
  Dar nevinosti / Bogdan A. Popović. – Zajed. stv. nasl.: O poeziji Nenada Miloševića.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 23 (2010), str. 61-62.

  COBISS.SR-ID 514382688

 41. PRAVDIĆ, Ivan
  Kroz mutna vremena i bliske prostore / Ivan Pravdić. – Prikaz knjige: Srđan V. Tešin: Kroz pustinju i prašumu, Beograd, 2005.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 35.

  COBISS.SR-ID 514283616

 42. RADOJČIĆ, Saša, 1963-
  Sentimentalni, etički verizam / Saša Radojčić. – Zajed. stv. nasl.: O poeziji Nenada Miloševića.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 23 (2010), str. 69-72.

  COBISS.SR-ID 514383456

 43. Pesma, ono sveto / Saša Radojčić. – Prikaz knjige: Nikola Živanović: Astapovo, Edicija Povelja, Kraljevo, 2009.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 24 (2011), str. 83-86.

  COBISS.SR-ID 188729868

 44. REBRONJA, Ismet
  Antique / Ismet Rebronja. – Prikaz knjige: Sinan Gudžević: Rimski epigrami, Split, 2001.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 37.

  COBISS.SR-ID 513109344

 45. Ćamil Sijarić: Na putu putnika / Ismet Rebronja. – Tekst izlagan na promociji knjige “Ćamil gora razgovora“ F. Dizdarevića, održanoj kao deo Ratkovićevih večeri poe-zije, Bijelo Polje, 03.09.2001.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. 7.

  COBISS.SR-ID 512915040

 46. Jesenas o Ćamilu / Ismet Rebronja. – Ilustr.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 8-10.

  COBISS.SR-ID 514201952

 47. SIJARIĆ, Ilja
  Šta je veliki pisac : (povodom smrti Astrid Lindgren) / Ilja Sijarić. – Slika A. Lindgren; Ilustr.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 25-27.

  COBISS.SR-ID 512672608

 48. STANKOVIĆ, Dragoljub, 1971-
  Novi glas na stare teme / Dragoljub Stanković. – O poeziji Nikole Živanovića.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 24 (2011), str. 52-54.

  COBISS.SR-ID 188724748

 49. STANOJEVIĆ, Dobrivoje, 1958-
  Poetika usputnosti / Dobrivoje Stanojević. – Prikaz knjige: Nikola Živanović: Astapovo, Kraljevo, 2009.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 24 (2011), str. 48-51.

  COBISS.SR-ID 188724236

 50. Žig koji će nas nadživeti / Dobrivoje Stanojević. – Prikaz knjige: Kemal Musić: Žig, Bijelo Polje, 2012. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 189-191.

  COBISS.SR-ID 514330208

 51. STIŠOVIĆ Milovanović, Ana
  Oceubistvo u sedam slika / Ana Sti-šović Milovanović. – Tema broja: Otac. – Biografija: str.: 180. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 15-16.

  COBISS.SR-ID 514425440

 52. ŠAJTINAC, Radivoj
  Sin i san / Radivoj Šajtinac.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 46-47.

  COBISS.SR-ID 512713056

 53. ŠOP, Ljiljana
  Crna sveska univerzuma / Ljiljana Šop.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 223-228.

  COBISS.SR-ID 514084704

 54. TADIJANOVIĆ, Dragutin
  Poetproces / Dragutin Tadijanović ; priredila Vesna Stanković Benak. – Sadrži i: Balada o zaklanim ovcama ; Iz autorove napomene uz „Baladu o zaklanim ovcama“.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 21.

  COBISS.SR-ID 513098592

 55. TEŠIN, Srdan V.
  Alternativni vodič kroz Vavilon / Srdan V. Tešin.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. 10-12.

  COBISS.SR-ID 514109280

 56. TIMOTIĆ, Željko, 1979-
  Nikola Živanović – Asapovo / Željko Timotić. – Prikaz knjige: Nikola Živanović: Astapovo, Kraljevo, 2009.

  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 24 (2011), str. 87-93.

  COBISS.SR-ID 188730124

 57. TONTIĆ, Stevan, 1946-
  Ljubavne pjesme jednog egzilanta / Stevan Tontić. – Zajed. stv. nasl.: Tačke u poeziji Dragoslava Dedovića. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 173-178.

  COBISS.SR-ID 514424416

 58. TONTIĆ, Stevan, 1946-
  Melanholična poetska mapa Balkana i Evrope / Stevan Tontić. – Zajed. stv. nasl.: Tačke u poezije Dragoslava Dedovića. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2013), str. 178-182.

  COBISS.SR-ID 514424672

 59. Pjesma sa “zrnom soli pod jezikom“ / Stevan Tontić. – Zajed. stv. nasl.: Tačke u poeziji Dragoslava Dedovića. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 167-173.

  COBISS.SR-ID 514326368

 60. ULJAREVIĆ, Jovanka
  Defragmentacija stvarnosti / Jovanaka Uljarević. – Prikaz knjige: Saladin Burdžović: Brus Li je umro u Bijelom Polju, Tuzla, 2005.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 30-32.

  COBISS.SR-ID 514282592

 61. Između spontaniteta i didaktičnosti / Jovanka Uljarević. – Prikaz knjige: Vesna Bošnjak: Hronika flore, Novi Pazar, 2005.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 30.

  COBISS.SR-ID 514282336

 62. VLAHOVIĆ, Gordana
  I takve pesme piše : (povodom knjige Radmile Lazić: „Crna knjiga“) / Gordana Vlahović. – Prikaz knjige: Radmila Lazić: Crna knjiga, Kraljevo, [2014].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/35 (2015), str. 244-247.

  COBISS.SR-ID 514079584

 63. U potrazi za autentičnim životom / Gordana Vlahović. – Prikaz knjige: Igor Marojević: Beograđanke, Beograd, 2014.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/35 (2015), str. 248-252.

  COBISS.SR-ID 514079328

 64. VUČKOVIĆ, Goran
  Potreba za krikom ili Adamove poetske zadužbine / Goran Vučković. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 191-193.

  COBISS.SR-ID 512815456

 65. ZIROJEVIĆ, Olga, 1934-
  Jedan stari udžbenik / Olga Zirojević. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 146-149.

  COBISS.SR-ID 514324576

 66. ŽIVANOVIĆ, Nikola, 1979-
  Odricanje od poezije / Nikola Živanović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 24 (2011), str. 42-45.

  COBISS.SR-ID 188723212

 67. Poezija i smeh / Nikola Živanović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 24 (2011), str. 37-41.

  COBISS.SR-ID 188722444

 

821.163.4-1   SRPSKOHRVATSKA I BOŠNJAČKA KNJŽEVNOST. POEZIJA

 1. AJRADINI, Uzeir, 1952-
  Orfej / Uzeir Ajradini. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 47.

  COBISS.SR-ID 512713312

 2. AJZENKOL, Marijana
  Svedoku / Marijana Ajzenkol. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 59.

  COBISS.SR-ID 514278752

 3. ALEKSIĆ, Dejan, 1972-
  Limeni petlovi / Dejan Aleksić. – Sadrži i: Početak klasične teme ; Tamo gde počinje svet ; Vatra i knjiga ; Limeni petlovi ; Svetkovina.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 25 (2011), str. 41-46.

  COBISS.SR-ID 188732940

 4. Perike / Dejan Aleksić. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 250-251.

  COBISS.SR-ID 514339424

 5. ALEKSIĆ, Jana, 1984-
  Hram / Jana Aleksić. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str.267.

  COBISS.SR-ID 514341984

 6. ALEMPIJEVIĆ, Milen
  Ja sada padam / Milen Alempijević. – Slika autora. – Sadrži i: Uzjaši lava dete ; Kako doći do tanjira ukusne srnetine ; Razbrajalica ; Groblje igračaka.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 23-24.

  COBISS.SR-ID 514189408

 7. AVDOVIĆ, Enisa, 1988-
  To / Enisa Avdović. – Rad je nastao u okviru Škole kreativnog pisanja i kreativnog brisanja koja je deo projekta Studije konteksta To (po Milošu Komadini): str. 235. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 238.

  COBISS.SR-ID 514424160

 8. BAHOVIĆ Latifović, Ajša, 1990-
  Istine / Ajša Bahović Latifović. – Bib-liografski podaci: str. 294. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 155-156.

  COBISS.SR-ID 514305888

 9. BAJSIĆ, Tomislav, 1968-
  Kada se lupiš sa sjekirom po nozi dok cijepaš drva / Tomica Bajsić. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 243.

  COBISS.SR-ID 514337632

 10. BARNA, Laura, 1964-
  Tragač / Laura Barna. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 30.

  COBISS.SR-ID 512686944

 11. BEGIĆ, Mehmed
  Zabilješka o smrti / Mehmed Begić. – Ilustr.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 57.

  COBISS.SR-ID 514041440

 12. BEGOVIĆ, Sead
  Domovinec sin / Sead Begović. – Slika autora. – Sadrži i: Hoćeš da ti pričam o ljubavi? ; Kuća u Savskoj ; Krupne oči svijeta ; Život ; Bijelo koljeno sna ; Mali princ ; Nabodeni kukac.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 6-7.

  COBISS.SR-ID 514184544

 13. BEŠIĆ, Alen
  Zlatni presjek / Alen Bešić. – Slika autora.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 26.

  COBISS.SR-ID 514189920

 14. BIGA, Vesna, 1948-
  Kaža / Vesna Biga. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240. – Sadrži i: Hoću li ; U koži podzemne.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 65-68.

  COBISS.SR-ID 512793440

 15. BOGNAR, Zoran, 1965-
  Između oblika i odlika / Zoran Bognar. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182. – Sadrži i: Oče, evo nas opet na ničijoj zemlji ; Nisam uspeo da ukrotim svoju ćud.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 84-85.

  COBISS.SR-ID 514433376

 16. Lavirint kruga / Zoran Bognar. – Sadrži i: Lavirint kruga II ; Lavirint kruga III ; Lavirint kruga IV.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 16-18.

  COBISS.SR-ID 514281056

 17. Moj Bardino / Zoran Bognar.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 31.

  COBISS.SR-ID 513105760

 18. Nurnberg, puzzle / Zoran Bognar. – Biografski podaci: str.297. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 240-241.

  COBISS.SR-ID 514336864

 19. BOGOJEVIĆ, Dejan, 1971-
  [Pesme] / Dejan Bogojević. – Belaška o autoru: str. 23. – Sadrži i: Amplitude srastanja ; Zaklonjena nepca žarulja ; Samo šaka ; Dine ; Dva sna ; Duh bajke.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 22-23.

  COBISS.SR-ID 514445408

 20. [Pesme] / Dejan Bogojević. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Amplitude srastanja ; Zaklonjena nepca žarulja ; Samo šaka ; Dine ; Dva sna ; Duh bajke.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br 13 (septembar 2005), str. 11-23.

  COBISS.SR-ID 514195808

 21. BORANIJAŠEVIĆ, Gordana, 1960-
  Očev jeremičak / Gordana Borani-jašević. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 76-77.

  COBISS.SR-ID 514432096

 22. BOŠNJAK, Vesna
  Stihovi / Vesna Bošnjak. – Autobiogra-fija: str. 19.U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 17-19.

  COBISS.SR-ID 514203232

 23. BOŽIĆ, Mirko
  Razlike / Mirko Božić. – Sadrži i: Hirošima ; Interpunkcija ; Lokalpatriotizam ; Razlike.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 145-147.

  COBISS.SR-ID 514096480

 24. BOŽOVIĆ, Gojko, 1972-
  Hronika / Gojko Božović. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 252-253.

  COBISS.SR-ID 514339680

 25. Nove hronike / Gojko Božović. – Slika autora. – Sadrži i: Pahulje ; Priča ; Rozeta ; Ili.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 25.

  COBISS.SR-ID 514189664

 26. Poslednja fotografija sa ocem / Gojko Božović. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 94.

  COBISS.SR-ID 514434656

 27. Sagovornik / Gojko Božović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 4.

  COBISS.SR-ID 513129568

 28. BRKA, Amir, 1963-
  [Pesme] / Amir Brka. – Sadrži i: Krug koji zbunjuje ; Smrt i ništa.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 26.

  COBISS.SR-ID 514031456

 29. Rijeka dijeli obale / Amir Brka. – Slika autora. – Sadrži i: Ovdje u ovom gradu ; Jedan u tome skupu ; Ulix ; Vrijeme sretnih gradova ; Zar je važno ; U pasjem oku ; Kakvu bih volio pisati ; Ponestaje prostora.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 16-19.

  COBISS.SR-ID 514188384

 30. BRKOVIĆ, Balša, 1966-
  Thomas misli o sinu / Balša Brković. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 180. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 45.

  COBISS.SR-ID 514427488

 31. BULIĆ, Vlado
  Bodycount / Vlado Bulić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 42-43.

  COBISS.SR-ID 514285664

 32. BULIĆ, Zehnija, 1970-
  Mi / Zehnija Bulić. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 33.

  COBISS.SR-ID 513107552

 33. Otac / Zehnija Bulić. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 90.

  COBISS.SR-ID 514434144

 34. Praznih ruku / Zehnija Bulić. – Sadrži i: Rasprsnuće ; Vremeplov ; Za sudnji dan ; Pitanja ; Sudnji dan ; Donatori.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 25 (2011), str. 81-84.

  COBISS.SR-ID 188736268

 35. Tri pojasa / Zehnija Bulić. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 244-245.

  COBISS.SR-ID 514337888

 36. C2H5OH / Zehnija Bulić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 31.

  COBISS.SR-ID 514196832

 37. BUNDALO, Zoran M., 1947-
  Na neki način, XVI / Zoran M. Bundalo. – Biografski podaci: str. 283. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 141-143.

  COBISS.SR-ID 514063200

 38. BURDŽOVIĆ, Saladin, 1968-
  Arhivski snimci / Saladin Burdžović. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Nova Internacionala ; Nešto o čemu sam ćutao ; Prijepoljska priča.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 45.

  COBISS.SR-ID 512712800

 39. CACAN, Fikret, 1958-
  Jedna zatvorska / Fikret Cacan. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 231.

  COBISS.SR-ID 514334304

 40. ĆIRIĆ, Saša, 1975-
  Mit za propis / Saša Ćirić. – Sadrži i: Generacija pe ha ; Jutro ; Kritičari ; Mogul ; Poeziju će svi pisati.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 25 (2011), str. 53-60.

  COBISS.SR-ID 188734220

 41. ĆIŠIĆ, Nedim
  Period čekanja / Nedim Ćišić. – Sadrži i: Period čekanja ; Kako znam da si to bila ti ; Detaljno ružan.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 22.

  COBISS.SR-ID 512672096

 42. DABIŽINOVIĆ, Ervina
  Pisati / Ervina Dabižinović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 44.

  COBISS.SR-ID 514285920

 43. DEDOVIĆ, Dragoslav, 1963-
  Ulica Gazi Husrev-begova / Dragoslav Dedović. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 237.

  COBISS.SR-ID 514335840

 44. DEDOVIĆ, Dragoslav, 1963-
  Za klavir i Didžeridu / Dragoslav Dedović. – Slika autora. – Sadrži i: Na-nana-nanana-naa ; Patetična – za klavir i Didžeridu ; Buba u ćilibarskoj suzi.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 15.

  COBISS.SR-ID 514188128

 45. DELALIĆ, Munib, 1950-
  Razgovor s nadom / Munib Delalić. – Biografski podaci: str. 284. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži i: Kuća žalosti ; Domaća zadaća (ili Ibsen u liftu) ; Radost ponavljanja ; Munja i grom ; Svoj na tuđemu ; Umjesto epiloga.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 97-102.

  COBISS.SR-ID 514056032

 46. DEMIROVIĆ, Emina
  Varljivi pejzaži / Emina Demirović. – Rad je nastao u okviru Škole kreativnog brisanja koja je deo projekta Studije konteksta Varljivi pejzaži po Vladi Uroševiću: str. 292.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), Str. 292.

  COBISS.SR-ID 514117472

 47. DOBRIČIĆ, Milan, 1977-
  Posvete / Milan Dobričić. – Slika autora. – Sadrži i: Dejanu Matić ; Branku Markoviću ; Raši Livadi.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 41-42.

  COBISS.SR-ID 514192480

 48. Rekoše / Milan Dobričić. – Fotogr. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 101.

  COBISS.SR-ID 514435936

 49. DREKOVIĆ, Ajtana
  Otekli zglobovi / Ajtana Dreković.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 152.

  COBISS.SR-ID 514093408

 50. DUMIĆ, Biljana, 1963-
  Prva slika / Biljana Dumić. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 80.

  COBISS.SR-ID 514432608

 51. DURAKOVIĆ, Ferida, 1957-
  A čija sam ja? Ljubavna ili državna? / Ferida Duraković. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 229-230.

  COBISS.SR-ID 514333792

 52. DUROVIĆ, Fatima, 1980-
  [Pesme] / Fatima Durović. – Sadrži i: Napisano je davno da ćemo se sećati ; Poklopci tajni ; Putuju sunca.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 57.

  COBISS.SR-ID 514290016

 53. Plastične legende / Fatima Durović. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 32.

  COBISS.SR-ID 513107040

 54. DUROVIĆ, Selma, 1985-
  Pipeta / Selma Durović. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Kozje mleko ; Morekazi ; Žaba.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. [63].

  COBISS.SR-ID 514279264

 55. DŽANKOVIĆ, Birsena, 1988-
  Kabur / Birsena Džanković.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 151.

  COBISS.SR-ID 514093664

 56. ***[Ti, koji tražiš To u…] / Birsena Džanković. – Rad je nastao u okviru Škole kreativnog pisanja i kreativnog brisanja koja je deo projekta Studije konteksta To (po Milošu Komadini): str. 235. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 236.

  COBISS.SR-ID 514423392

 57. ĐORĐEVIĆ, Dejan, 1970-
  Čovek trči gradom / Dejan Đorđević.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 140.

  COBISS.SR-ID 514096992

 58. Telegrami / Dejan Đorđević. – Sadrži i: Oprostite se ; ***[Drugi ljudi, …] ; Zašto pišem kratke pesme.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 25 (2011), str. 90-91.

  COBISS.SR-ID 188737036

 59. ĐURIĆ, Dubravka
  Grad / Dubravka Đurić. – Ilustr.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 57.

  COBISS.SR-ID 514041184

 60. ELMASBEGOVIĆ, Kadrija
  Za dvadeset pupoljaka / Kadrija Elmas-begović. – Biografski podaci: str. 284. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži i: Komedijaši ; Gresi ; ***[Jednom me je neko…] ; Petlova smrt ; Đavolov šegrt ; Tri septembra ; ***[Iz Euklidove…].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 113-117.

  COBISS.SR-ID 514059616

 61. FARKAŠ, Ištvan, 1962-
  Pesme iz nehata / Ištvan Farkaš. – Beleška o autoru: str. 26.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 25-26.

  COBISS.SR-ID 514272352

 62. FEHRATOVIĆ, Jahja, 1982-
  Kace / Jahja Fehratović. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 47.

  COBISS.SR-ID 512713568

 63. Poslanica o egu / Jahja Fehratović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 25 (2011), str. 85-89.

  COBISS.SR-ID 188736780

 64. Rascjep / Jahja Fehratović. – Preuzeto iz zbirke pesama „Korektor sveznadar“.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 53.

  COBISS.SR-ID 514040416

 65. GAJTANOVIĆ, Nebojša, 1970-
  Isto od istog / Nebojša Gajtanović. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Žal ; Jov ; Isto od istog.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 23.

  COBISS.SR-ID 512672352

 66. Nervi / Nebojša Gajtanović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 52.

  COBISS.SR-ID 514288224

 67. GALIJAŠEVIĆ, Tarik
  [Pesme] / Tarik Galijašević. – Sadrži i: Fedajini I ; Fedajini II ; Sumnja ; Zadasi.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 55.

  COBISS.SR-ID 514289248

 68. GATTO, Algonso
  Mojemu ocu / Alfonso Gatto ; sa italijanskog Mario Kopić. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 180. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 34.

  COBISS.SR-ID 514426208

 69. GUDŽEVIĆ, Sinan
  Rimski epigrami / Sinan Gudžević.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 37.

COBISS.SR-ID 513110112

 1. GVOZDENOVIĆ, Slavomir, 1953-
  Povlačenje crte / Slavomir Gvozdenović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 32/33 (2014), str. 69.

  COBISS.SR-ID 512793696

 2. Podvlačenje crte / Slavomir Gvozdenović. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 69.

  COBISS.SR-ID 514120800

 3. HADROVIĆ, Safet, 1952-
  Ezopov vrt / Safet Hadrović Vrbički. – Biografski podaci: str. 300. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300. – Sadrži i: Ezop lično ; Ezopov vrt ; Lisica ; Ovan.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 93-95.

  COBISS.SR-ID 514298976

 4. HADŽIĆ, Ibrahim, 1944-
  I ti Crnogorci / Ibrahim Hadžić. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 212-218.

  COBISS.SR-ID 514331744

 5. Paleolitski dokaz / Ibrahim Hadžić. – Biografski podaci: str. 292. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300. – Sadrži i: Prvi put s majkom na svetskom fudbalskom prvenstvu ; Za kraj o poeziji.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 12-15.

  COBISS.SR-ID 514291040

 6. HALILOVIĆ, Enes, 1977-
  Tri soneta / Enes Halilović. – Sadrži i: Kula ; Biljka ; Groznica.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. 13.

  COBISS.SR-ID 512935264

 7. HALILOVIĆ, Maida
  Varljivi pejzaži / Maida Halilović. – Rad je nastao u okviru Škole kreativnog brisanja koja je deo projekta Studije konteksta Varljivi pejzaži po Vladi Uroševiću: str. 292.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), Str. 292.

  COBISS.SR-ID 514117216

 8. HAMIDOVIĆ, Ekrem
  Stid je pričati sada / Ekrem Hamidović. – Sadrži i: Ćuti Adame ; Božiji prijatelj.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 32.

  COBISS.SR-ID 514273120

 9. Strofe / Ekrem Hamidović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 40.

  COBISS.SR-ID 514284640

 10. HAMOVIĆ, Dragan, 1970-
  Zemlja / Dragan Hamović. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 246.

  COBISS.SR-ID 514338912

 11. HAMZIĆ, Emsura, 1958-
  Glasnik vatre / Emsura Hamzić. – Sadrži i: Utjeha ; Put ; Vatrica.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 25 (2011), str. 65-66.

  COBISS.SR-ID 188734988

 12. HERCEG, Ivan, 1970-
  Dakota (žena koja sadi zemlju) / Ivan Herceg. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 247.

  COBISS.SR-ID 514338656

 13. HOLBUS, Jasmina, 1969-
  Apoteoza II / Jasmina Holbus.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 126-135.

  COBISS.SR-ID 514097760

 14. HRBAT, Nedim, 1977-
  Zaključan u biblioteci / Nedim Hrbat. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Djed Mraz ; Docrtavanje ; Odveć.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 46.

  COBISS.SR-ID 514275936

 15. HUSIĆ, Sead
  Mapa / Sead Husić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 155.

  COBISS.SR-ID 514092896

 16. IBRAHIMAGIĆ, Omer, 1968-
  Ocu / Omer Ibrahimagić. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str.89.

  COBISS.SR-ID 514433888

 17. ILIĆ, Dejan, 1961-
  ***[Hvala vam, gospođo Kristina…] / Dejan Ilić. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 235-236.

  COBISS.SR-ID 514350176

 18. ISAKOVSKI, Igor, 1970-2014
  Odloženo reagiranje / Igor Isakovski. – Fotogr. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 180. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 46-48.

  COBISS.SR-ID 514427744

 19. IZBOR iz poezije/ [Ismet Rebronja]. – Tema broja: In memoriam Ismet Rebronja 1942-2006. – Sadrži i: Paž osmi ; Velmože ; Zidar ; U spavaćici od cveća ; Dvostruki čovek u tami ; Pejsaž ; ***[U malinjaku ljudske glave već sazrele…] ; Reči čoveka koji plače ; Gubimo se ; Rafet spava ; Ponornice ; Propast ; Stradalnik dva ; Uvodni stihovi za izložbu ; Groblja ; Naselja ; Planina ; Tek rođen čovek ; Zmija mi majku budi ; Zov ; Keronika ; Knjiga Euripidu ; Pribeleške ; Rijeka.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 18/19 (juli 2008), str. 9-21.

  COBISS.SR-ID 514406752

 20. JAHIĆ, Ervin, 1970-
  Valjalo bi stvari nazvati pravim ime- nom – / Ervin Jahić. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 248-249.

  COBISS.SR-ID 514339168

 21. JAKOVLJEVIĆ, Miodrag, 1962-1992
  Sećanje na mrtvog pesnika / Miodrag Jakovljević ; [izbor i beleška: Sonja Šljivić]. – Beleška o autoru: str. 291. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Sadrži i: ***[Tog jutra…] ; Korpa ; (Ljubaznost) ; Cirkulacija ; Hladna platna ; Rupa u zakonu ; Nokturno ; Posle kiše ; Sjaj te unutrašnjosti ; Spisak pokreta ; Mala smrt.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 285-291.

  COBISS.SR-ID 514078560

 22. JAMASAKI, Kajoko, 1956-
  Posle kiše / Kajoko Jamasaki. – Sadrži i: Poslednja kuća ; Poezija, riba.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 25 (2011), str. 51-52.

  COBISS.SR-ID 188733964

 23. JAŠAREVIĆ, Haris, 1992-
  Slika / Haris Jašarević. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br 30/31 (2014), str. 274.

  COBISS.SR-ID 514343776

 24. JELENKOVIĆ, Saša, 1964-
  Ako i usta zatvoriš / Saša Jelenković. – Biografski podaci: str. 293. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 16-17.

  COBISS.SR-ID 514291296

 25. JELIĆ, Lejla Aleksandra
  Tri godišnja doba / Lejla Aleksandra Jelić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 153-154.

  COBISS.SR-ID 514093152

 26. JOVANOVIĆ, Danijela
  Mi i oni / Danijela Jovanović. – Sadrži i: Istorijski kontinuum ; Između dva sveta ; Borba s prirodom u jednom ljudskom habitatau ; Mi i oni ; Rasadnici, nekad i sad.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 25 (2011), str. 67-71.

  COBISS.SR-ID 188735244

 27. Neznano pile / Danijela Jovanović. – Slika autora. – Sadrži i: Kuhinjska ; Sloboda govora ; Kosmička svest ; Pismo davno umrlom ; Našoj deci s ljubavlju.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 36-37.

  COBISS.SR-ID 514191712

 28. JOVANOVIĆ Danilov, Dragan, 1960-
  Pesma za mog oca i pastrmku / Dragan Jovanović Danilov. – Fotogr. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 78-79.

  COBISS.SR-ID 514432352

 29. JOVANOVIĆ, Mirko, 1985-
  Soneti / Mirko Jovanović. – Biografski podaci: str. 285. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 159-162.

  COBISS.SR-ID 514072416

 30. JOVELIĆ, Marijana, 1974-
  Odstrel / Marijana Jovelić. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 257-260.

  COBISS.SR-ID 514340704

 31. Opsada grada / Marijana Jovelić. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži i: Ahmatovoj, ili opsada Sandove ; Beli šal kamikaze, ili Silviji ; Ispovest Silvije Plat, ili tajanstevnom muškarcu ; Platovoj, ili opsada grada.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 132-136.

  COBISS.SR-ID 514060640

 32. Revolucija / Marijana Jovelić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 138-139.

  COBISS.SR-ID 514116448

 33. JURIĆ, Hrvoje
  Naopako / Hrvoje Jurić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 41.

  COBISS.SR-ID 514285152

 34. KALAČ, Boro, 1985-
  Jutro / Boro Kalač. – Biografski podaci: str. 285. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 154-155.

  COBISS.SR-ID 514071904

 35. KALEZIĆ Radonjić, Svetlana, 1980-
  Vladimirov put / Svetlana Kalezić Radonjić. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 264-265.

  COBISS.SR-ID 514341472

 36. KAPLAN, Almin, 1985-
  Majko, bit će dobro samo još da postanemo anđeli / Almin Kaplan. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 269.

  COBISS.SR-ID 514342496

 37. Naš otac / Almin Kaplan. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 105.

  COBISS.SR-ID 514436704

 38. KARANOVIĆ, Dunja
  ***[Spustim glavu na jastuk…] / Dunja Karanović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 156.

  COBISS.SR-ID 514092640

 39. KATAL, Hodo
  Hajde, kreni / Hodo Katal.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 36.

  COBISS.SR-ID 513112672

 40. KIRIN, Miroslav, 1965-
  Lice prijatelja / Miroslav Kirin. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 242.

  COBISS.SR-ID 514337376

 41. Preveliki jezik / Miroslav Kirin. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži i: Iz usta mi ispada jezik ; Zamahnuo je rukama kao da će poletjeti ; O olovci ; O pticama ; Putopis slobodnih leđa.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 89-92.

  COBISS.SR-ID 514053984

 42. KISO, Jelica, 1977-
  Rukopis život : (izbor) / Jelica Kiso. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240. – Sadrži i: Primer I ; Primer II ; Nela-godnost ; Tablica ; Umrlice, pomeni ; Beleška 4 ; Slika ; Beleška 67 (izvod).
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 101-105.

  COBISS.SR-ID 512802144

 43. KNEŽEVIĆ, Katja, 1987-
  Iskosa vidim poeziju / Katja Knežević. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240. – Sadrži i: Prvo ; Na okretištu ; Otkup ; Stvari ; Prilagodljivost.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 112-118.

  COBISS.SR-ID 512803168

 44. KNEŽEVIĆ, Marija, 1963-
  Iz sudbinskih anala / Marija Knežević. – Ilustr.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. [3].

  COBISS.SR-ID 514201184

 45. Jesenji uvid / Marija Knežević. – Slika autora.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 22.

  COBISS.SR-ID 514189152

 46. Skadar / Marija Knežević.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 31.

  COBISS.SR-ID 513106528

 47. Takt / Marija Knežević. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 238.

  COBISS.SR-ID 514336096

 48. KOLAR, Almir
  Tarih / Almir Kolar. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 33.

  COBISS.SR-ID 513107808

 49. KOPICL, Vladimir, 1949-
  Dečak / Vladimir Kopicl. – Fotogr. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 62-63.

  COBISS.SR-ID 514430048

 50. H&Q: jul / Vladimir Kopicl. – Biografski podaci: str. 285. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 82-85.

  COBISS.SR-ID 514053472

 51. Pohvala rutini: betontanz / Vladimir Kopicl.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 17.

  COBISS.SR-ID 512666208

 52. KOSTOV, Velimir
  Iza zatvorenih vrata / Velimir Kostov. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 86-88.

  COBISS.SR-ID 514053728

 53. KRALJ, Milica, 1953-
  Tamni trepet / Milica Kralj. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 224.

  COBISS.SR-ID 514332768

 54. KVAJA, Olivera
  Okean / Olivera Kwaja. – Sadrži i: Okean ; Spremam se za plažu ; Od okeana ; Orahova ljuska ; Leto ; …I opet okean.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str.6-7.

  COBISS.SR-ID 514201696

 55. LAKOVIĆ, Aleksandar B., 1955-
  Godišnji izveštaj / Aleksandar B. Laković. – Biografski podaci: str. 294. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-30.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 79-83.

  COBISS.SR-ID 514293600

 56. Ključ / Aleksandar B. Laković. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-181. – Sadrži i: Kuća ; Vreme se ne pomera.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 70-71.

  COBISS.SR-ID 514431328

 57. LAZIĆ, Boris, 1967-
  Dovoljno za pevanje / Boris Lazić. – Biografski podaci: str. 294. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300. – Sadrži i: Demitologizacija ; Ples, prepoznavanje ; Oblesak ; Tuga za Jug ; Setovanije ; Sonet tišine ; E. D. ; Lime, tranzicija, Knut ; Poći.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 45-54.

  COBISS.SR-ID 514292576

 58. LAZIĆ, Radmila
  O istom ; Kost u grlu / Radmila Lazić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), Str. [3].

  COBISS.SR-ID 514117728

 59. LAZIĆ, Radmila
  [Pesme] / Radmila Lazić. – Sadrži i: O istom ; Kost u grlu.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. [3].

  COBISS.SR-ID 513128800

 60. LENGOLD, Jelena, 1959-
  Kroz vrt / Jelena Lengold. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240. – Sadrži i: Koještarijo ; Zvončići ; Nebeski konji.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 81-84.

  COBISS.SR-ID 512795488

 61. Ljubav potopljena u pismo / Jelena Lengold. – Sadrži i: Nesavladivo ; Duboko ; Starci iz naše ulice ; Najlepši dan u životu.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 25 (2011), str. 33-36.

  COBISS.SR-ID 188732172

 62. LIPOVEC, Slađan, 1972-
  Zvučni glagoli / Slađan Lipovac. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Kiša ; Na starim razglednicama ; Žetva ; 1996. ujutro ; Jesen je popodne ; Glasovi u snovima jasena ; U šetnji ; Mjesto na koje će ponovo doći.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 28-29.

  COBISS.SR-ID 512685408

 63. LUBARDA, Jelena, 1970-
  Kriza rekonvalescenta / Jelena Lubarda. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Šah i mat ; Petting ; Trade off.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 47.

  COBISS.SR-ID 514276192

 64. LUKAČ, Aladin, 1976-2003
  [Pesme] / Aladin Lukač. – In memoriam. – Sadrži i: Mrtvi put ; Umrijeti neću sam.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 19.

  COBISS.SR-ID 513139552

 65. LUKAČ, Rajko, 1952-
  Jezik za zubima / Rajko Lukač. – Biografski podaci: str. 286. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži i: U pauzi za ručak ; Jedanaest odgovora na anketu o čemu ćutite dok traje predizborna ćutnja.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 137-140.

  COBISS.SR-ID 514060896

 66. LJAJIĆ, Amina, 1997-
  ***[To nikad neće biti To…] / Amina Ljajić. – Rad je nastao u okviru Škole krea-tivnog pisanja i kreativnog brisanja koja je deo projekta Studije konteksta To (po Milošu Komadini): str. 235. – O autorima: Krenu-li su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 236.

  COBISS.SR-ID 514423136

 67. LJUBINOVIČ, Jan, 1972-
  Tri pesme / Jan Ljubinovič. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Bez šminke ; Jedra i krik ; Hiljade muškaraca.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. 24.

  COBISS.SR-ID 513070432

 68. MAHIĆ, Admiral
  Zapis u proljetnoj ponoći / Admiral Mahić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 96-97.

  COBISS.SR-ID 514104672

 69. MAHMUTI, Aslan, 1971-
  Petokrake / Aslan Mahmuti. – Biografski podaci: str. 295. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300. – Sadrži i: Raskol ; Gnev ; Ugrizi ; Prsten ; Varvari ; Prvak ; Svetkovina ; Klatno ; Ključ ; Poluraspad ; Srebro ; Buđenje.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 89-92.

COBISS.SR-ID 514298720

 1. MANDIĆ, Zoran M., 1950-
  Čitanje oca / Zoran M. Mandić. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 64-66.

  COBISS.SR-ID 514430304

 2. Nosorog / Zoran M. Mandić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 108.

  COBISS.SR-ID 514099040

 3. Samoubica / Zoran M. Mandić. – Ilustr.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 38.

  COBISS.SR-ID 513111648

 4. MANOJLOVIĆ, Sonja, 1948-
  Gledajući s prozora / Sonja Manojlović. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 219.

  COBISS.SR-ID 514332000

 5. MARČETIĆ, Milovan
  Kratko razmišljanje o vremenu / Milo-van Marčetić. – Slika autora. – Sadrži i: Razmišljanje jednog entropiste ; Pitanja i odgovori ; Apel sedam predsednika ; Kratko razmišljanje o vremenu.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 2 (januar 2010), str. 10-11.

  COBISS.SR-ID 514187616

 6. MARIĆ, Aleksandar, 1973-
  Noje: zidanje hrama / Aleksandar Marić. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 99.

  COBISS.SR-ID 514435424

 7. MARKOVIĆ, Dragan
  Leptiru gore krila / Dragan Marković.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 141.

  COBISS.SR-ID 514096736

 8. MATIĆ, Dejan, 1979-
  Hteo-ne-hteo / Dejan Matić. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Pre jutarnje kafe ; Slutnja budućeg ; U maloj poslastičarnici.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 33.

  COBISS.SR-ID 514273376

 9. MATIJAŠEVIĆ, Irena, 1965-
  U stanu sam u kojem je upaljeno grija-nje / Irena Matijašević. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 88-89.

  COBISS.SR-ID 512796256

 10. MATOVIĆ, Petar, 1978-
  Usamljenici / Ivica Đikić. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 261-262.

  COBISS.SR-ID 514340960

 11. Sa granice / Petar Matović. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 263-.

  COBISS.SR-ID 514350688

 12. MEHMEDAGIĆ, Enver
  U prostoru / Enver Mehmedagić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br-. 13 (septembar 2005), str. 15.

  COBISS.SR-ID 514194784

 13. MIĆANOVIĆ, Miroslav, 1960-
  Kuća na prodaju / Miroslav Mićanović. – Biografski podaci: str. 277. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 277-279. – Sadrži i: Muškarci ; Zvijezde ; Konj ; Kuća na prodaju ; Kovač ; Zecara ; Grožđe.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 48-59.

  COBISS.SR-ID 512851040

 14. MIĆEVIĆ, Kolja, 1941-
  Poslednja sekstina / Kolja Mićević. – Biografski podaci: str. 287. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 29-30.

  COBISS.SR-ID 514046816

 15. MILANKOV, Ivana, 1952-
  Vrtovi počeše da se događaju / Ivana Milankov. – Biografski podaci: str. 295. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. – Sadrži i: Reč dve o pesmi ; Jelena Trojanska ; Leto ; Euridika ; Protičem kroz tvoj grad.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 29-34.

  COBISS.SR-ID 514291808

 16. MILETIĆ, Alexandra, 1985-
  [Pesme] / Alexandra Miletić. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Obične ljudske sudbine ; Pijani polusvet.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. [43].

  COBISS.SR-ID 514199136

 17. MILIĆEVIĆ, Milojko, 1959-
  Panj sa nezaokruženim godom / Milojko Milićević. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 75.

  COBISS.SR-ID 514431840

 18. [Pesme] / Milojko Milićević. – Sadrži i: Alibi ; Aksioma ; YU 5670649 ; Iza nas ; O starenju.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 35.

  COBISS.SR-ID 514197600

 19. Statistika / Milojko Milićević. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 234.

  COBISS.SR-ID 514334816

 20. MILOSAVLJEVIĆ, Nenad, 1962-
  [Pesme] / Nenad Milosavljević. – Sadr-ži i: Septembar ; Godine učenja ; Mart ; O automobilima i psima ; ***[Snen sam sa tobom…].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 50.

  COBISS.SR-ID 514287456

 21. Na kratko ošišani / Nenad Milošević. – Ilustr.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 57.

  COBISS.SR-ID 514277728

 22. Ovde / Nenad Milošević ; [izabrao Enes Halilović]. – Fotogr. – Sadrži i: Ko prestanem da pušim ; Nemoć ; Vrane ; Klatno ; Rasplet ; Boest ; Pospanost ; Nemačka, Nemačka ; Pre žileta ; Veče ; Kamena ruža ; Buđenje ; Stazom kroz šumu do izvora ; Pušačka noga ; Nastajanje ; Između tvojih nogu vidim ždralove ; Na vest o smrti prijatelja ; Ovde ; Jezik ; Svetlo u tami ; Uspomene na tiraniju (pastorala) ; Istinska tema i poezija teme ; Rečenice ; Za četrdeseti ; Rastanci, razilaženja ; Obične i digitalne fotografije ; Trovanje pasa ; Septembar ; Oktobar ; Novembar ; Decembar ; Mart ; April.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 23 (2010), str. 6-33.

  COBISS.SR-ID 514378592

 23. MILOŠEVIĆ, Slađan, 1978-
  Lekcija / Slađan Milošević. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su o Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 102.

  COBISS.SR-ID 514436192

 

 1. Vir / Slađan Milošević. – Biografski podaci: str. 285. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži i: Oslobađanje ; Iza zavese ; Park 2020. ; Vir.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 156-158.

  COBISS.SR-ID 514072160

 2. MILOŠEVIĆ, Velimir
  Sonet za Skendera / Velimir Milošević. – Sadrži i: Sonet za Branka.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 18.

  COBISS.SR-ID 513139040

 3. MITROVIĆ, Milunika
  Na kolenima / Milunika Mitrović. – Biografski podaci: str. 295. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300. – Sadrži i: O vlastitoj celovitosti ; Kao limun ; Uronje-na težina ; Ne navraćaj ; Iščezavanje ; Na kolenima.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 55-60.

  COBISS.SR-ID 514292832

 4. MLADENOVIĆ, Dragana, 1977-
  Restlovi, visuljci, otpaci / Dragana Mladenović. – Sadrži i: Postmoderna ; Hotel ; Tepih ; Monitor ; Zlata ; Odluka ; Početak.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 25 (2011), str. 61-64.

  COBISS.SR-ID 188734732

 5. MONROS – Stojaković, Silvija, 1949-
  Akustika i uopšte, tišina / Silvija Monros-Stojaković. – Beleška o autoru: str. 39. – Sadrži i: Kreč ; List ; Stepenik ; Moć ; Prelaz ; Đevrek ; Susam.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 38-39.

  COBISS.SR-ID 512990304

 6. Mestimično oblačno / Silvija Monros-Stojaković.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 25 (2011), str. 47-50.

  COBISS.SR-ID 188733452

 7. MUHAMEDAGIĆ, Sead, 1954-
  Prstozor / Sead Muhamedagić. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 225.

  COBISS.SR-ID 514333024

 8. MURATOVIĆ, Enver, 1978-
  Prepoznavanje / Enver Muratović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 148.

  COBISS.SR-ID 514094432

 9. NEDELJKOVIĆ, Olivera, 1973-
  Srednje slovo / Olivera Nedeljković. – Fotogr. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 141-142.

  COBISS.SR-ID 514439008

 10. NEDELJKOVIĆ, Živorad, 1959-
  Upotreba / Živorad Nedeljković. – Slika autora. – Sadrži i: Ovlašan pogled ; Onaj život ; Lek ; Imetak.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 12-14.

  COBISS.SR-ID 514187872

 11. Na očevini / Živorad Nedeljković. – Fotogr. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 139-140.

  COBISS.SR-ID 514438752

 12. NEZIROVIĆ, Elvedin
  Bunar u meni / Elvedin Nezirović. – Slika autora. – Sadrži i: Usud ; Guernica ; Kosti.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 29-30.

  COBISS.SR-ID 514190688

 13. NIKOLIĆ, Sanja, 1976-
  Kapsulirana ja / Sanja Nikolić. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 100.

  COBISS.SR-ID 512799328

 14. NOVAKOVIĆ, Duško, 1948-
  Milion negativa / Duško Novaković. – Slika autora. – Sadrži i: Tih nekoliko Harold Pinterovih ; Da, putna torba, da, pitanja… ; Šezdesetogodišnjak ; Sijalica ; Poštar ; Upadica za Oktavijana Prensa.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 4-5.

  COBISS.SR-ID 514184288

 15. Nezatajeno / Duško Novaković. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 220-221.

  COBISS.SR-ID 514332256

 16. NOVAKOVIĆ, Duško, 1948-
  Sladoled / Duško Novaković. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 58-61.

  COBISS.SR-ID 514429792

 17. NUROVIĆ, Redžep, 1945-
  Misao o očevu ocu, ocu i njihovoj kući / Redžep Nurović. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 56-57.

  COBISS.SR-ID 514429536

 18. OBLUČAR, Branislav, 1978-
  Nešto paučinasto / Branislav Oblučar. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 43.

  COBISS.SR-ID 512709984

 19. OBRADOVIĆ, Biljana D.
  Stranci / Biljana D. Obradović. – Sadrži i: Pismo gazdi ; U supermarketu ; Razgovor u perionici veša.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 109-113.

  COBISS.SR-ID 514098784

 20. ODALOVIĆ, Nataša B., 1972-
  Alchajmerova ljubavnica i ja / Nataša B. Odalović. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 254-256.

  COBISS.SR-ID 514340192

 21. Posle oca / Nataša B. Odalović. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 95-96.

  COBISS.SR-ID 514434912

 22. OŽEGOVIĆ, Saša
  Nepromišljene reči / Saša Ožegović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 49.

  COBISS.SR-ID 514286944

 23. PAČARIZ, Ilhan, 1983-
  Do čoveka čovek / Ilhan Pačariz. – Biografski podaci: str. 297. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 130-132.

COBISS.SR-ID 1024329375

 1. Gipsani lavovi / Ilhan Pačariz. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 268.

  COBISS.SR-ID 514342240

 2. PAJIĆ, Petar, 1935-
  Lice moga oca / Petar Pajić. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 18-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 52.

  COBISS.SR-ID 514428512

 3. PANCIROV, Ante, 1975-
  Lucija / Ante Pancirov. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Vodimo nešto što nije ljubav ; Stravični prizor ljetne noći ; Lucija.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 30.

  COBISS.SR-ID 513105504

 4. PANGARIĆ, Zlatko, 1962-
  Neispričana priča / Zlatko Pangarić. – Bibliografski podaci: str. 297. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300. – Sadrži i: Prolog ; Prvi susret ; Drugi susret ; Intermezzo ili traganje za razlogom.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 144-150.

  COBISS.SR-ID 514304864

 5. Nove pesme / Zlatko Pangarić. – Ilustr. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Jutro ; Idila II ; Idila III ; Idila IV ; Zamenice.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 45.

  COBISS.SR-ID 514275680

 6. [Pesme] / Zlatko Pangarić. – Sadrži i: Pridevi ; Obale ; Ljubavna I.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 34.

  COBISS.SR-ID 514197344

 7. PARUN, Vesna, 1922-2010
  Vidrama vjerna / Vesna Parun. – Sadrži i: Dom na cesti ; Turistički plakat ; Vidrama vjerna ; Molitva čovjeka koji je izgorio spašavajući pčele.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 7.

  COBISS.SR-ID 512653664

 8. PAVKOVIĆ, Vasa
  Septembarska loza / Vasa Pavković. – Slika autora.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 8.

  COBISS.SR-ID 514185568

 9. PAVLOV, Dragoljub, 1940-
  Mohendžo daro / Dragoljub Pavlov. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 209-211.

  COBISS.SR-ID 514331488

 10. Ninive / Dragoljub Pavlov.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 25 (2011), str. 17-22.

  COBISS.SR-ID 188731148

 11. PAVLOVIĆ, Danica, 1976-
  Bela smrt / Danica Pavlović. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Bela smrt ; Preokret.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 49.

COBISS.SR-ID 514276704

 1. PEJKOVIĆ, Alen, 1971-
  Mak pomodrio za nijansu / Alan Pejković. – Slika autora. – Sadrži i: Primjena književne kritike ; Borove iglice Hvara ; Sizif II ; Poetska simbioza ; Rijeka našeg vremena.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 31.

  COBISS.SR-ID 514190944

 2. Pitam se / Alen Pejković. – Biografski podaci: str. 297. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300. – Sadrži i: ***[Hoćeš li biti ona ista…] ; Ti dolaziš ; Izrazita ličnost ; Suza radosnica.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 133-134.

  COBISS.SR-ID 514304352

 

 1. PENEVA, Iskra
  X i Y / Iskra Peneva.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 52.

  COBISS.SR-ID 514288480

 2. PEPIĆ, Seniha, 1989-
  Taj glagol / Seniha Pepić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 150.

  COBISS.SR-ID 514093920

 3. To / Seniha Pepić. – Rad je nastao u okviru Škole kreativnog pisanja i kreativnog brisanja koja je deo projekta Studije konteksta To (po Milošu Komadini): str. 235. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 238.

  COBISS.SR-ID 514423904

 4. PERIŠIĆ, Vinka, 1957-
  Crn grab / Vinka Perišić. – Beleška o autoru. – Sadrži i: U odsustvu svjetlosti ; Pregovor za ljubav ; Nad “Čašom plamena“ V. Otaševića ; Noć bijelih livada.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. 25.

  COBISS.SR-ID 513071712

 5. Otrovna pjesma / Vinka Perišić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 56.

  COBISS.SR-ID 514289504

 6. PEŠIĆ Sigma, Zoran, 1960-
  Nisu sve kocke iste / Zoran Pešić Sigma. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240. – Sadrži i: Prostirka ; Najezda anđela ; Kaldrmžije.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 85-87.

  COBISS.SR-ID 512796000

 

 1. PETRIČEVIĆ, Paula, 1978-
  Apute / Paula Petričević. – Ilustr. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Apute ; O trenucima ; Izjutra.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 56.

  COBISS.SR-ID 514277472

 2. PETROVIĆ, Mirjana, 1976-
  Atd : (iz razgovora) / Mirjana Petrović. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 98-99.

  COBISS.SR-ID 512796768

 3. Senke / Mirjana Petrović. – Biografski podaci: str. 290. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži i: Srebrna senka ; Srebrna senka II ; Srebrna senka IV ; U senci.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 151-153.

  COBISS.SR-ID 514071648

 4. POGAČAR, Marko, 1984-
  Čovjek večera u papučama svog oca / Marko Pogačar. – Biografski podaci: str. 180. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 49.

  COBISS.SR-ID 514428000

 5. POGAČAR, Marko, 1984-
  Gusti glasovi / Marko Pogačar. – Bio-grafski podaci: str. 297. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300. – Sadrži i: Markov trg ; Povijest ; Krastice ; Izjava koju sam, 4. travnja 2010. godine u 4.45 ujutro, u pijanom stanju predao službenici nacionalne agencije za knjigu, bez zapisnika.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 84-88.

  COBISS.SR-ID 514294368

 6. POPOVIĆ, Milan B., 1976-
  Moć vriska / Milan B. Popović. – Biografski podaci: str. 297. – O autoru: Krenuli su po Sentu: str. 298.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 151-154.

  COBISS.SR-ID 514305120

 7. POSILOVIĆ, Kristina, 1982-
  Canto azzurro / Kristina Posilović. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 106-107.

  COBISS.SR-ID 512802400

 8. PUSLOJIĆ, Adam, 1943-
  Senka kamena / Adam Puslojić. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240. – Sadrži i: Veliko slavlje ; Pevajući glas ; Osećajnost smrtnosti ; Strepnja i strah ; Molitva ; Negde između ; Hram ; Nevinost jave.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 46-51.

  COBISS.SR-ID 512788576

 9. RADISAVLJEVIĆ, Zoran, 1952-
  Strašan san / Zoran Hr. Radisavljević. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 68.

  COBISS.SR-ID 514430816

 10. RADOJČIĆ, Saša, 1963-
  Orfej u glavnom gradu / Saša Radojčić. – Biografski podaci: str. 290. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 93-96.

  COBISS.SR-ID 514077280

 11. RADONJIĆ, Viktor, 1973-
  Kao naznaka / Viktor Radonjić. – Biografski podaci: str. 298. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 135-143.

  COBISS.SR-ID 514304608

 12. Sricanjem u naslov / Viktor Radonjić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 56.

  COBISS.SR-ID 514289760

 13. Tmina i srebro / Viktor Radonjić. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci. str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 100.

  COBISS.SR-ID 514435680

 14. RADOVIĆ, Borislav, 1937-
  “Ernestine Hof“ / Borislav Radović. – Biografski podaci: str. 277. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31, 2014, str. 5.

  COBISS.SR-ID 514121056

 15. RADOVIĆ, Duško, 1922-1984
  T / Duško Radović. – Slika autora. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 180. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 5.

  COBISS.SR-ID 514443104

 16. RAIČEVIĆ, Miodrag, 1955-
  O ženskoj nesposobnosti da proceni štetu / Miodrag Raičević. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 226.

  COBISS.SR-ID 514333280

 17. RAKIĆ Šaranac, Marija, 1982-
  Tragovi / Marija Rakić Šaranac. – Biografski podaci: str. 292. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 147-150.

  COBISS.SR-ID 514071392

 18. RALEVIĆ, Velimir, 1970-
  Prigovor danu / Velimir Ralević. – Bio-grafski podaci: str. 290. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.

U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 163.

COBISS.SR-ID 514072672

 1. REBRONJA, Ismet, 1942-2006
  Vratio se otac / Ismet Rebronja. – Slika autora. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 181-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 54.

  COBISS.SR-ID 514429024

 2. Život / Ismet Rebronja. – Tema broja: In memoriam Ismet Rebronja 1942-2006.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 18/19 (juli 2008), str. [32].

  COBISS.SR-ID 514407008

 3. REBRONJA, Nadija, 1982-
  Kapi / Nadija Rebronja. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 51.

  COBISS.SR-ID 514287712

 4. Patrisija, flamenko plesačica / Nadija Rebronja. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 266.

  COBISS.SR-ID 514341728

 5. REPMAN, Danijela, 1976-
  Kao talas / Danijel Repman. – Sadrži i: Reči ; Naspram ; Impregnacija vremena.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 159-161.

  COBISS.SR-ID 514092128

 6. REŠIN Tucić, Vujica, 1941-2009
  Ispružena ruka / Vujica Rešin Tucić. – Slika autora. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Sanjao sam drvo ; Svet je nestao ; Srce mi je pevalo ; Strepnja i očajanje.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 3.

  COBISS.SR-ID 514184032

 7. RISOJEVIĆ, Ranko, 1943-
  Otac / Ranko Ristojević. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autoru: Krenuli su po Sentu: str 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 55.

  COBISS.SR-ID 514429280

 8. RISTOVIĆ, Ana, 1973-
  Gledajući drveće : (strah od toga da nećeš čuti) / Ana Ristović. – Fotogr. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 97-98.

  COBISS.SR-ID 514435168

 9. [Pesme] / Ana Ristović. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Podzemna ljubav ; Prvi led.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. 18.

  COBISS.SR-ID 513006176

 10. SAVIĆ, Blagoje, 1951-
  Put ocu, nakon njegove smrti / Blagoje Savić. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 67.

  COBISS.SR-ID 514430560

 11. SAVIĆ Ostojić, Bojan, 1983-
  Iz stereorame / Bojan Savić Ostojić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 25 (2011), str. 72-76.

  COBISS.SR-ID 188735756

 12. SELMANOVIĆ, Anida
  Kapi / Anida Selmanović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 157-158.

  COBISS.SR-ID 514092384

 13. SIMIĆ, Goran, 1952-
  Otac i pčele / Goran Simić. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 69.

  COBISS.SR-ID 514431072

 14. SOFTIĆ, Faiz, 1958-
  Ralo moga oca / Faiz Softić. – Biogra-fski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 232-233.

  COBISS.SR-ID 514334560

 15. SOREL, Sanjin, 1970-
  O svemu pomalo / Sanjin Sorel. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži i: Vrtlarenje, gredice ; Strašna je glad ; Opaske o taštinama ; Čuda u Bujskoj 11, u Rijeci ; I… ; Ako znate šta mislim ; Vrapčja trpeza ; O svemu pomalo.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 103-109.

  COBISS.SR-ID 514056288

 16. Usputnosti / Sanjin Sorel. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240. – Sadrži i: Nešto o granicama ; Sunce baca sjenu ; Rječne okuke ; Proizvodnja prirodnog osjećaja ; Jedno malo preporučeno ubojstvo ; Škropljenje antropologa ; Šah mat ministru prosvete.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 90-97.

  COBISS.SR-ID 512796512

 17. STANIČIĆ, Martina
  Hrvatska estrada / Martina Staničić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 41.

  COBISS.SR-ID 514285408

 18. STANKOVIĆ Benak, Vesna, 1969-
  Klepsidra / Vesna Stanković Benak. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Stupica ; Kao grlom klepsidre ; San ; Posjetitelj (pospremanje tišine) ; Pulsiram sivo-plavo ; Dva tijela u praznini.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. 9.

  COBISS.SR-ID 512923232

 19. [Pesme] / Vesna Stanković Benak. – Sadrži i: Naći će te glas ; O krhotinama ; Ljudi koji venu ; Lica ; Mjesto gdje su oni ; Svakodnevni ritual kolovoškoga podneva ; Izrezujem vrata u mraku ; Fuga ; Niti pada, niti ustaješ ; Rub ; Suncokret, pepeo ; Prostor na kojem prebivam ; S pticama kao sa svojima ; Kad se budi voda ; Slika rata ; Pod crnim raskošnim listom.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 13-15.

  COBISS.SR-ID 514287968

 20. STANOJEVIĆ, Dobrivoje, 1958-
  Šumor / Dobrivoje Stanojević. – Sadrži i: Jesenjinu otpozdrav na pismo ; Skitnice od nesa ; Pesnik na umoru ; Rođen dvadesetog oktobra ; Metla ; Birači ; Navika ; Jednom ću se susreti sa mnom ; Ko u kao kakao iz kala ; Drumovi će poželeti pesnika ; Pesnik u mehani.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 117-125.

  COBISS.SR-ID 514098016

 21. Živorad / Dobrivoje Stanojević. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 72-74.
  COBISS.SR-ID 514431584
 22. STOJANOVIĆ Pantović, Bojana, 1960-
  Dalijev časovnik / Bojana Stojanović Pantović. – Biografski podaci: str. 292. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži i: Herina ljubav ; Krvno srodstvo ; Itaka ; Bezglava žena ; U obruču.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 118-121.

  COBISS.SR-ID 514059872

 23. STOJKOVIĆ, Dušan
  Apoteka i adresa / Dušan Stojković. – Sadrži i: Apoteka ; Adresa.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 100-102.

  COBISS.SR-ID 514105184

 24. STOJNIĆ, Vladimir, 1980-
  Fotografija br. 1 / Vladimir Stojnić. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 103-104.

  COBISS.SR-ID 514436448

 25. Iz rukopisa / Vladimir Stojnić. – Sadrži i: ***[Staklo na …] ; ****[Buđenje, danas nema…] ; Mali trenutak ; Kalemegdan ; ***[Ležaj pred otvorenih…].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 25 (2011), str. 77-80.

  COBISS.SR-ID 188736012

 26. STUPAR, Tanja
  Napokon se nešto desilo / Tanja Stupar.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 4.

  COBISS.SR-ID 513129312

 27. SULJIĆ-Boškailo, Bisera
  Vilenjak / Bisera Suljić-Boškailo.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 40.

  COBISS.SR-ID 514284896

 28. ŠAJIN, Aleksandar
  Istini za volju / Aleksandar Šajin. – Slika autora. – Sadrži i: Ja i Fidel Kastro ; Tu je… ; Ti…..
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 27.

  COBISS.SR-ID 514190176

 29. ŠAMIĆ, Jasna, 1949-
  Buvljak / Jasna Šamić. – Biografski podaci: str. 283. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – od. 13, br. 28/29 (2013), str. 54-57.

  COBISS.SR-ID 514052448

 30. Gradovi, snjegovi i san / Jasna Šamić. – Sadrži i: Mladić sa rukavicama ; Rodni grad ; Čarobno groblje ; Grad na više obala ; Most ; Pjesma majci ; Leviathan ; Tijela od alabastera.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 25 (2011), str. 5-16.

  COBISS.SR-ID 514356064

 31. Svjetlo mraka / Jasma Šamić. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31, str. 222-223.

  COBISS.SR-ID 514332512

 32. ŠAPONJA, Nenad, 1964-
  Očevidnost : (odlomak iz poeme, 31-59) / Nenad Šaponjić. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 81-82.

  COBISS.SR-ID 514432864

 33. ŠARENKAPIĆ, Šaban, 1956-
  Bulumenta pozdravlja vođu / Šaban Šarenkapić. – Slika autora. – Sadrži i: Put blagostanja ; Duhovna norma ; Granica iščeznuća.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 20.

  COBISS.SR-ID 514188640

 34. Nasljedna rutina / Šaban Šarenkapić. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240. – Sadrži i: Crvene kuće ; Usudne zlosti ; Oda sitosti ; Starogodna jeza ; Promjena navike ; Šejh Muhamed ; Nasljedna rutina.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 70-74.

  COBISS.SR-ID 512793952

 35. ŠEHABOVIĆ, Šejla
  O filmovima i o ratu / Šejla Šehabović. – Slika autora. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Sadrži i: I ja ne mogu, sve i da hoću, zaboraviti ; Kako napraviti narativ o silovanju? ; Ćursi-dova ; Ničija zemlja.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 32-33.

  COBISS.SR-ID 514191200

 36. ŠEHIĆ, Faruk
  Naša tijela su krasne paklene mašine / Faruk Šehić. – Slika autora.                     U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 28.

  COBISS.SR-ID 514190432

 37. ŠIMOKOVIĆ, Marija, 1947-
  Azurni kovčeg / Marija Šimoković. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 17.

COBISS.SR-ID 513088608

 1. Pokušaj živopisa Bajlonijeve pijace enkaustikom / Marija Šimoković. – Biografski podaci: str. 299. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 40-44.

COBISS.SR-ID 514292320

 1. ŠLJIVIĆ, Sonja
  Vrh olovke / Sonja Šljivić. – Slika auto-ra. – Sadrži i: Troja ; Bližnji ; Sve što kažem dodirnuto je usnama ; ***[U ugašenom danu…].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 43.

COBISS.SR-ID 514192736

 1. ŠLJIVOVIĆ, Mladen, 1976-
  Priručnik za snove i kvantnu mehaniku / Mladen Šljivović. – Slika autora. – Sadrži i: Vukan na godišnjem odmoru ; Huni na eksurziji ; Varvari kasne ; Na raskršću pred bojnim poljem.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 40-41.

COBISS.SR-ID 514192224

 1. Lav u kuhinji / Mladen Šljivović. – Biografski podaci: str. 299. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300. – Sadrži i: Zen za ligu šampiona ; Balada o lovcu na lavove ; Lavovi i kajsije ; Piletina sa pečurkama i bambusom ; Zen u Požeškoj.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 125-129.

COBISS.SR-ID 514300512

 1. ŠODAN, Damir, 1964-
  Café Apollinaire / Damir Šodan. -Biografski podaci: str. 292. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži i: Goranovo stoljeće ; Pedesete ; Poslanica Vladimiru Holanu ; Baršunasta žena ; Dopisnica iz Kyota, ili – o vječnosti.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 58-67.

COBISS.SR-ID 514052704

 1. Haikui / Damir Šodan.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 114-116.

COBISS.SR-ID 514098272

 1. Vrata Otranta / Damir Šodan. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 239.

  COBISS.SR-ID 514336352

 2. ŠUJICA, Božidar, 1936-
  Čemu si posvetio svoj život, hej oče! / Božidar Šujica. – Fotogr. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 53.

  COBISS.SR-ID 514428768

 3. TADIJANOVIĆ, Dragutin
  Balada o zaklanim ovcama / Dragutin Tadijanović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 21.

  COBISS.SR-ID 513097824

 4. TANASIJEVIĆ, Rade, 1962-
  Pšenični oblak / Rade Tanasijević.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 107.

COBISS.SR-ID 514099296

 1. Šljivik / Rade Tanasijević. – Biografski podaci: str 293. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 110.

  COBISS.SR-ID 514077792

 2. Tromb / Rade Tanasijević. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 83.

  COBISS.SR-ID 514433120

 3. TILI, Robert, 1959-
  Problem (ne)iskrenosti / Robert G. Tilly.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 20.

  COBISS.SR-ID 514271584

 4. TOMAŠ, Marko
  S rukama pod glavom / Marko Tomaš.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 18.

  COBISS.SR-ID 513138528

 5. TOMAŠEVIĆ, Boško, 1947-
  Sanjarenje na đubrištu o večnosti i beskraju / Boško Tomašević. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240. – Sadrži i: Sveži šljam ; Višak odsanjane krvi ; Sanjarenje na đubrištu o večnosti i beskraju ; Ne mogu obnoviti svoja žaljenja ; Krećeš u život za gore ; Red mogućeg spasenja ; Blaga uspomena na život.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 52-64.

  COBISS.SR-ID 512793184

 6. TOMIĆ, Miroslav, 1963-
  Kada zaspi zlo / Miroslav Tomić. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 59.

  COBISS.SR-ID 514278240

 7. TONTIĆ, Stevan, 1946-
  S glavom u torbi / Stevan Tontić. – Biografski podaci: str. 293. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 111-112.

  COBISS.SR-ID 514056544

 8. TOPIĆ, Jasmina, 1976-
  Mimikrija / Jasmina Topić. – Biografski podaci: str. 299. – O autorima: Krenuli su po Sent: str. 292-300. – Sadrži i: Vidljivi predeo ; O nerođenoj deci ; Duplo dno ; Tepko meškoljenje ; Mimikrija ; Gorka tableta ; Soba se rasklapa ; Jastučić ; Strah od toga da to više nećeš biti ti.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 111-122.

  COBISS.SR-ID 514300000

 9. TRAJKOVIĆ, Nenad
  Igra procenta / Nenad Trajković. – Sadrži i: Na žici ; Kroz staklo ; Razgovor koji smo trebali preskočiti.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), Str. 142-144.

  COBISS.SR-ID 514116704

 10. TRAVANČIĆ, Melida, 1985-
  Slika sadašnjosti / Melida Travančić. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 106-107.

  COBISS.SR-ID 514436960

 11. TRIPKOVIĆ, Dragana
  Kurve i umjetnici / Dragana Tripković. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži i: Paukove zastave ; More ; Kurve i umjetnici.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 122-127.

  COBISS.SR-ID 514060128

 12. TUCIĆ, Siniša, 1971-
  Ćilim i metla / Siniša Tucić. – Biografski podaci: str. 299. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300. – Sadrži i: Riblja kost je i dalje visila na zgradi ; Šifre menstruacije ; Soba bez zgrade ; Metla je neupotrebljivo oružje iznad pakla ; Nemoćan kepec.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 103-110.

  COBISS.SR-ID 514299744

 13. TURKOVIĆ, Edin, 1996-
  To / Edin Turković. – Rad je nastao u okviru Škole kreativnog pisanja i kreativnog brisanja koja je deo projekta Studije konteksta To (po Milošu Komadini): str. 235. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 235.

  COBISS.SR-ID 514399584

 14. ULJAREVIĆ, Jovanka, 1979-
  Paralelistička ljubav / Jovanka Uljare-vić. – Beleška o autoru: str. 61. – Sadrži i: Paralelistička ljubav ; Apokaliptika sna ; Apokaliptika sna ; Za moju babu bijah đavolje dijete ; Putovanje ; Nepozvana ; Dne-vnik.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2006), str. 60-61.

  COBISS.SR-ID 514408288

 15. [Pesme] / Jovanka Uljarević. – Beleška o autoru: str. 60. – Sadrži i: Paralelistička ljubav ; Apokaliptika sna ; Za moju babu bijah đavolje dijete ; Putovanje ; Nepozvana ; Dnevnik.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 60-61.

  COBISS.SR-ID 514278496

 16. URSU, Ileana, 1954-
  Gugutka / Ileana Ursu. – Sadrži i: Putovanje ; Pevam ; Danas ; Nešto mislim.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 103-106.

  COBISS.SR-ID 514105440

 17. VASIĆ, Bojan, 1985-
  ***[Započeti pesmu…] / Bojan Vasić. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 270.

  COBISS.SR-ID 514342752

 18. VASIĆ Kanački, Marija, 1977-
  Kadriranje : ja kao otac / Marija Vasić Kanački. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 178-179.

  COBISS.SR-ID 514442848

 19. VUČKOVIĆ, Goran, 1965-
  Nevidelica / Goran Vučković. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 111.

  COBISS.SR-ID 512802912

 20. VUČKOVIĆ, Milica
  Posle postmodernizma / Milica Vučković.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 149.

  COBISS.SR-ID 514094176

 21. VUČKOVIĆ, Rade
  Bal Roma / Rade Vučković Niški.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 35.

  COBISS.SR-ID 512695136

 22. VUJČIĆ, Nikola
  Dodir / Nikola Vujčić. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 227-228.

  COBISS.SR-ID 514333536

 23. VUJOVIĆ, Novica
  ***[Nikome nije čudno…] / Novica Vujović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 49.

  COBISS.SR-ID 514287200

 24. ***[Odjednom osjećam…] / Novica Vujović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 18.

  COBISS.SR-ID 513138784

 25. VUKADINOVIĆ, Miljurko
  Opasno je ne raditi / Miljurko Vukadinović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 44.

  COBISS.SR-ID 512712544

 26. VUKIĆEVIĆ, Danica, 1959-
  Dve tetke / Danica Vukićević.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 25 (2011), str. 37-40.

  COBISS.SR-ID 188732684

 27. VUKOMANOVIĆ, Vladimir, 1986-
  Sustva / Vladimir Vukomanović Rastegorac. – Biografski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 271-273.

  COBISS.SR-ID 514343264

 28. VUKOVIĆ, Davor
  Bezazlenost / Davor Vuković. – Bio-grafski podaci: str. 300. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300. – Sadrži i: Sjene ; Rastem ; Bezimeni putnik u visine ; Moć.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 96-102.

  COBISS.SR-ID 514299488

 29. VUKOVIĆ, Marko, 1975-
  Ogledalo / Marko Vuković. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Ogledalo ; Obavijač oko mene.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – str. 58.

  COBISS.SR-ID 514277984

 30. VUKSANOVIĆ, Olivera, 1973-
  Palidrvca / Olivera Vuksanović. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Imena, duše ; Uzdasi, zviždući ; Palidrvca, dlanovi.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 42.

  COBISS.SR-ID 512709728

 31. ZALIHIĆ, Almir, 1960-
  U čekaonici logopeda / Almir Zalihić. – Biografski podaci: str. 300. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300. – Sadrži i: Mauri i riječi ; Postratne pomirbene inicija-tive ; Svako je polje groblje ; Zavjetovani da pripitome hobotnicu zla ; Mir u Evropi ; Đa-volja kutija ; Ovo su pobijeni ; ***[Toplo prijepodne…] ; ***[Dok samo polovina…] ; Nemoj jesti sam ; Riječ dvije o svanuću ; U čekaonici logopeda ; Zimska idila ; O ; Čamci na obali ; Povratak ; Neugoda povratka ; Tabla ; Običan dan.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 61-78.

  COBISS.SR-ID 514293088

 32. ZEKIĆ, Alma, 1995-
  To / Alma Zekić. – Rad je nastao u okviru Škole kreativnog pisanja i kreativnog brisanja koja je deo projekta Studije konteksta To (po Milošu Komadini): str. 235. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 237.

  COBISS.SR-ID 514423648

 33. ZELENIKA, Zoran, 1974-
  Upad / Zoran Zelenika. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Dovoljno jasno? ; Radost ; Piši-briši ; Isteko rok.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 44.

  COBISS.SR-ID 514275424

 34. ZUZIJA, Dalibor, 1974-
  Velegradska jesen / Dalibor Zuzija. – Ilustr. – Bleška o autoru. – Sadrži i: Velegradska jesen ; Zadavljeni san.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 48.

  COBISS.SR-ID 514276448

 35. ŽETICA, Adnan, 1980-
  Algebra / Adnan Žetica. – Sadrži i: Šećer ; Algebra ; Sat ; Ljubavna ; Jastuk.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 25 (2011), str. 92-95.

  COBISS.SR-ID 188737548

 36. ŽIVANČEVIĆ, Nina, 1957-
  Avionski sonet br. 3,4,5,6,7,8… / Nina Živančević.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 25 (2011), str. 23-25.

  COBISS.SR-ID 188731660

 37. ŽIVANOVIĆ, Branislav, 1983-
  Linija / Branislav Živanović. – O auto-rima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240. – Sadrži i: Dan u kostima ; Trula jabuka ; Linija.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 108-110.

  COBISS.SR-ID 512802656

 38. ŽIVANOVIĆ, Nikola, 1979-
  Astapovo : izbor / Nikola Živanović ; izbor i komentar Borislav Radović. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 24 (2011), str. 6-13.

  COBISS.SR-ID 188721164

 39. Neke nove pesme / Nikola Živanović. – Sadrži i: Jednina ; Bolovi ; Ex nihilo ; Ovaj i onaj svet ; Enciklopedija ; Buđenja ; Izlaz ; Mojoj generaciji ; Devojke ; Katalozi ; Čekajući da padnem u koš ; Kontraživot ; Pidžama ; Prognoza ; Kuća mojih roditelja ; Harem majki ; Stranci.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 24 (2011), str. 14-29.

  COBISS.SR-ID 188721420

 40. Slom / Nikola Živanović. – Biografski podaci: str. 300. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300. – Sadrži i: Prve moje ; Ana Gerun ; Pseći život.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 123-124.

  COBISS.SR-ID 514300256

 

 

 

821.163.4-2  SRPSKOHRVATSKA I BOŠNJAČKA KNJŽEVNOST. DRAMA

 1. ĐUKOVIĆ, Kristina, 1981-
  Izgubljeni dugmići : pozorišni komad za decu / Kristina Đuković. – Slika autora. – Beleška o autoru: str. 56.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 16/17 (decembar 2007), str. 56-67.

  COBISS.SR-ID 514200928

 2. HALILOVIĆ, Enes, 1977-
  Raskrsnica / Enes Halilović. – Bio-grafski podaci: str. 279. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 275-276.

  COBISS.SR-ID 514344288

 3. KNEŽEVIĆ, Marija, 1963-
  Sveti Nikola : (jedna od tri jednočinke objedinjene u knjizi “Kuhinja“) / Marija Knežević. – Slika autora. – Beleška o autoru: str. 25.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 16/17 (decembar 2007), str. 25-33.

  COBISS.SR-ID 514200160

 4. NOVAKOVIĆ, Aleksandar, 1975-
  Ničije dete / Aleksandar Novaković. – Slika autora. – Beleška o autoru: str. 46.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 16/17 (decembar 2007), str. 46-55.

  COBISS.SR-ID 514200672

 5. PAJIĆ, Milenko
  Majke u skupštini / Milenko Pajić. – Slika autora. – Beleška o autoru: str. 3.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 16/17 (decembar 2007), str. 3-7.

  COBISS.SR-ID 514199392

 6. PANGARIĆ, Zlatko
  Sveštenici smeća : (drama u 1/2 čina) / Zlatko Pangarić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 24-28.

  COBISS.SR-ID 514281824

 7. RADIŠIĆ, Branislav, 1953-
  Fotomask : predstava u dve scene / Branislav Bane Radišić. – Slika autora. – Beleška o autoru: str. 8.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 16/17 (decembar 2007), str. 8-18.

  COBISS.SR-ID 514199648

 8. SADIKOVIĆ, Samir
  Ekser / Samir Sadiković. – Biografski podaci: str. 291. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 272-282.

  COBISS.SR-ID 514077024

 9. SIMIĆ, Milan R., 1959-
  Ispovest revolucionara Borisa Davidoviča Novskog : monodrama / Milan R. Simić. – Ilust.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 14-17.

  COBISS.SR-ID 513130848

 10. Snevač od slame / Milan R. Simić. – Slika autora. – Beleška o autoru: str. 19.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 16/17 (decembar 2007), str. 19-24.

  COBISS.SR-ID 514199904

 11. SOĆANIN, Siniša, 1972-
  Dekrešendo : radio-drama o stanju posle čekanja / Siniša Soćanin. – Slika autora. – Beleška o autoru: str. 34.

U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 16/17 (decembar 2007), str. 34-45.

COBISS.SR-ID 514200416

 

821.163.4-3  SRPSKOHRVATSKA I BOŠNJAČKA KNJŽEVNOST. PROZA

 1. AĆIN, Jovica
  Ambis / Jovica Aćin. – Ilustr.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 6-7.

  COBISS.SR-ID 513087328

 2. ALBAHARI, David
  Dve priče / David Albahari. – Sadrži i: Pero ; Boja očiju.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 16.

  COBISS.SR-ID 512665952

 3. ALEMPIJEVIĆ, Milen
  Digestia mortis / Milen Alempijević.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 27.

  COBISS.SR-ID 513104480

 4. BARNA, Laura
  Dijalog o kamenu / Laura Barna. – Ilust.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (2004), str. 27.

  COBISS.SR-ID 514118240

 5. Mislilac u službi / Laura Barna.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br- 14/15 (april 2006), str. 47-48.

  COBISS.SR-ID 514286688

 6. Piroman / Laura Barna.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 21.

  COBISS.SR-ID 514271840

 7. BLAGOJEVIĆ, Berislav, 1979-
  Ostaje nam toledo / Berislav Blagojević. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 142-145.

  COBISS.SR-ID 514323808

 8. BOŠNJAK, Vesna
  Na žici / Vesna Bošnjak.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 30-31.

  COBISS.SR-ID 514196576

 9. BULIĆ, Zehnija, 1970-
  Gore navedeni razlozi / Zehnija Bulić. – Biografski podaci: str. 292. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 292-300. – Sadrži i: Predvodnička obuka ; Londža zelena ; Taksirat.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 213-216.

  COBISS.SR-ID 514312032

 10. CVETKOVIĆ, Milomir Bata, 1962-
  Dragi Dragutine ; Sunčev breg / Milo-mir Bata Cvetković. – Beleška o autoru: str. 33.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 32-33.

  COBISS.SR-ID 514197088

 11. ĆELIĆ, Živojin, 1954-
  Otapanje velikog glečera / Živojin Ćelić. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 117-122.

  COBISS.SR-ID 514437984

 12. ĆULIBRK, Gordana
  Književno veče / Gordana Ćulibrk. – Zajed. stv. nasl: Kratka priča.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 21.

  COBISS.SR-ID 514029664

 13. DEMIĆ, Mirko, 1964-
  Prolegomena za poziv novinarski / Mirko Demić. – Ilustr. – Odlomak iz romana “Jugoslovenski Gandi“. – Beleška o autoru: str. 13.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 12-13.

  COBISS.SR-ID 514202464

 14. DERKAČ Beslić, Lana
  Posuda za sapun / Lana Derkač Beslić. – Ilustr. – Beleška o autoru: str. [27].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. 26-27.

  COBISS.SR-ID 513073504

 15. DORIN, Lara
  Tu nema nikoga / Lara Dorin.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 162.

  COBISS.SR-ID 514091872

 16. FOLIĆ, Miloš, 1984-
  Lift / Miloš Folić. – Biografski podaci: str. 284. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 208-213.

  COBISS.SR-ID 514074464

 17. GOBO, Sandro
  Pet priča / Sandro Gobo. – Sadrži i: Transformacija ; Izbor ; Život ; Izletnici ; Odmor.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 24.

  COBISS.SR-ID 513140320

 18. GOJKOV, Dušan, 1965-
  No 1/4 / Dušan Gojkov. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 86-88.

  COBISS.SR-ID 514433632

 19. GRBOVIĆ, Dragan
  Dimitrije uči da ćuti / Dragan Grbović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 54.

  COBISS.SR-ID 514288992

 20. GVERO, Jovan
  Gomila / Jovan Gvero. – Sadrži i: Ovih dana ; Putovanje u troje ; Povitih ramena ; Gomila.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 32.

  COBISS.SR-ID 512692064

 21. HALILOVIĆ, Amela
  Mikro priče / Amela Halilović. – Sadrži i: Ruže ; Poklon ; Tačka.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 222.

  COBISS.SR-ID 514089568

 22. HALILOVIĆ, Enes
  Crtice, po sećanju / Enes Halilović. – Tema broja: In memoriam Ismet Rebronja 1942-2006. – Sadrži i: Pisanje ; Sudžuk ; Do kraja ; London ; Pišo ; Ljudska prava ; Umrlice ; Objašnjenje ; Onaj ; Jugoslavija ; Laži ; Zanu ; Istina ; Kokoške ; Dobro obavešteni ; Etimologija ; Braća ; Tito ; Demokratija.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 18/19 (juli 2008), str. 5-8.

  COBISS.SR-ID 512160352

 23. Kiša / Enes Halilović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 23.

  COBISS.SR-ID 513099104

 24. HUSIĆ, Ajdin
  1973 / Ajdin Husić. – Zajed. stv. nasl.: Kratka priča.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (2004), str. 21.

  COBISS.SR-ID 514030176

 25. ILIĆ, Mikica
  Seča paralelnih / Mikica Ilić. – Sadrži i: Matematički kompromis ; Ne bacaj biserje pred svinje ; Taktička obuka ; Običaj ; Vera i nevera ; Ko se smeje zlo ne misli ; Trn u brvnu oka mog ; Happy end ; Dugo skrivana istina o mobilnoj telefoniji (Bajka za moder-nu decu) ; Dugo skrivana istina o cvrčku i mravima (Bajka za staromodnu decu).
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 50-53.

  COBISS.SR-ID 514276960

 26. ILIĆ, Slađana, 1974-
  Dodirne tačke / Slađana Ilić. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 118-130.

  COBISS.SR-ID 514323040

 27. JAGIĆ, Dorta
  Riblje oko / Dorta Jagić. – Ilustr. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. 16-17.

  COBISS.SR-ID 513005152

 28. JAŠOVIĆ, Predrag, 1971-
  Nad likom oca / Predrag Jašović. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 181. – O autorima: Krenuli smo po Sentu: str. 180-182. – Sadrži i: Nad imenom oca.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 91-93.

  COBISS.SR-ID 514434400

 29. JOVANOVIĆ, Danijela, 1976-
  Soko i gugutka / Danijela Jovanović. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 181-185.

  COBISS.SR-ID512808288

 30. KALAMUJIĆ, Lejla, 1980-

Povratak među zvijezde / Lejla Kalamujić. – Biogradski podaci: str. 292-300. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300.
U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 230-235.

COBISS.SR-ID 514312544

 1. KAMERIĆ, Melina
  Lola / Melina Kamerić. – Biografski podaci: str. 293. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 210-212.

  COBISS.SR-ID 514311776

 2. KARABEG, Emira
  Devetka / Emira Karabeg.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 28-29.

  COBISS.SR-ID 514196320

 3. KARAKAŠ, Damir, 1967-
  Blue Moon / Damir Karakaš. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 95-106.

  COBISS.SR-ID 512897376

 4. KARANOVIĆ, Zvonko, 1959-
  Snovi / Zvonko Karanović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 25 (2011), str. 26-32.

  COBISS.SR-ID 188731916

 5. KWAYA
  Prekid * Rascep * Odlazak / Kwaya. – Kwaya za početnike: str. 30.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 28-30.

  COBISS.SR-ID 514038112

 6. LEŠTARIĆ, Vrsan, 1977-
  Soba na raskršću vetrova / Vrsan Leštarić. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 31.

  COBISS.SR-ID 514038624

 7. LUKAČ, Rajko, 1952-
  Cigarete iz kukuruzne svile / Rajko Lukač. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 114-116.

  COBISS.SR-ID 514437728

 8. LJUBIČIĆ, Čedomir
  Ne, takav ovuda nije prošao / Čedomir Ljubičić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 24-27.

  COBISS.SR-ID 514196064

 9. LJUBINOVIČ, Jan
  Plexus / Jan Ljubinovič.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 22-23.

  COBISS.SR-ID 513098848

 10. MAKSIĆ, Ivana, 1984-
  Izvan komunikacije / Ivana Maksić. – Biografski podaci: str. 286. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži: Kritika cveća ; Usmeno/pismeno.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 144-146.

  COBISS.SR-ID 514071136

 11. MANDIĆ, Zoran, 1950-
  Sa oboda sna : (pričice o paralaksama) / Zoran M. Mandić. – Biografski podaci: str. 286. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži i: Kafkina fontana ; Ne znam ; Još čujem njen glas.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 128-131.

  COBISS.SR-ID 514060384

 12. MARINŠEK Nikolić, Mirjana, 1947-
  Madlenčići svih ovih godina / Mirjana Marinšek Nikolić. – Biografski podaci: str. 296. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (jun 2012), str. 174-177.

  COBISS.SR-ID 193644812

 13. Ćaletov ćale / Mirjana Marinšek Nikolić. – Tema broja: Otac. – Beleška o autoru: str. 181.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 108.

  COBISS.SR-ID 514437216

 14. MARKOVIĆ, Slavoljub, 1950-
  Kome smo potrebni / Slavoljub Marković. – Biografski podaci: str. 295. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 167-173.

COBISS.SR-ID 514309728

 1. Zaboravljanje / Slavoljub Marković. – Biografski podaci: str. 286. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 203.

  COBISS.SR-ID 514073952

 2. Novelete / Slavoljub Marković. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240. – Sadrži i: Nekad i sad ; Njegov brat ; Domar.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 134-135.

  COBISS.SR-ID 512804192

 3. MAROJEVIĆ, Igor, 1968-
  Muška priča / Igor Marojević. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str.141-163.

  COBISS.SR-ID 512806496

 4. MATIĆ, Edi, 1962-
  Pele i arze : (jednoj lijepoj pjesmi…) / Edi Matić. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 136-140.

  COBISS.SR-ID 512804448

 5. MICIĆ, Milan
  Mozak duži od kičme / Milan Micić. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži i: Kratka povest o stepeništima poznanja ; Marš konjice u sumrak ; Ubistvo u selu Beli makovi.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 200-202.

  COBISS.SR-ID 514073696

 6. MILIĆEVIĆ, Milojko
  Sanjar i svinjar ; Bal kod Česterfildovih / Milojko Milićević.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 53.

  COBISS.SR-ID 514288736

 7. Skica za biografiju / Milojko Milićević. – Zajed. stv. nasl.: Kratka priča.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 21.

  COBISS.SR-ID 514030944

 8. MITROVIĆ, Milunika
  Sarajevo u dve slike Arijana, ljubavi moja / Milunika Mitrović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 199-206.

  COBISS.SR-ID 514090592

 9. MONROS- Stojaković, Silvija, 1949-
  Shvata ona / Silvija Monros – Stojaković.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 20.

  COBISS.SR-ID 513139808

 10. MUSABEGOVIĆ, Senadin, 1970-
  Konac pamučne majice pod pazuhom / Senadin Musabegović. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 107-117.

  COBISS.SR-ID 512897632

 11. NAIBI, Jelena
  Tajna srećnog braka / Jelena Naibi. – Zajed. stv. nasl.: Kratka priča.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 21.

  COBISS.SR-ID 514030688

 12. NEZIROVIĆ, Elvedin, 1976-
  Oči / Elvedin Nezirović. – Biografski podaci: str. 296. – O autorima: Krenuli smo po Sentu: str. 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 207-209.

  COBISS.SR-ID 514311520

 13. OKLAPI, Hana, 1983-
  Mrlja na plafonu / Hana Oklapi.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str.46.

  COBISS.SR-ID 514286432

 14. Poruka / Hana Oklapi. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 62.

  COBISS.SR-ID 514279008

 15. PAJIĆ, Milenko, 1950-
  Tri mala čuda / Milenko Pajić. – Biografski podaci: str. 289. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži i: Dvojnik ; Amerika u snu ; Čudo mašina.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 193-199.

  COBISS.SR-ID 514073440

 16. PANTIĆ, Mihajlo, 1957-
  Zulu warriors : (slika sa ocem) / Mihaj-lo Pantić. – Fotogr. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 123-131.

  COBISS.SR-ID 514438240

 17. PAPIĆ, Srđan, 1977-
  Odoleti iskušenju / Srđan Papić. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (2002), str. 31.

  COBISS.SR-ID 512690016

 18. PAŠIĆ, Mirzana
  Bijeli teatar : radosti mladog Vertera / Mirzana Pašić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 20-21.

  COBISS.SR-ID 514281312

 19. PAUNOVIĆ, Zoran Ž., 1970-
  Skok / Zoran Ž. Paunović. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/26 (2015), str. 217-221.

  COBISS.SR-ID 514089824

 20. POPOVIĆ, Milorad
  Nikad neću vidjeti Buenos Aires / Milorad Popović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 191-192.

  COBISS.SR-ID 514091104

 21. PREPISKA: Meša Selimović – Edvard Kocbeg / [priredio Tvrtko Klarić]. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 32/33 (2014), str. 199-203.

  COBISS.SR-ID 512818016

 22. PRODANOVIĆ, Mileta
  Sakotsarijev katalog / Mileta Prodanović. – Odlomak iz neobjavljenog romana „Vrt u Veneciji“.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 10-12.

  COBISS.SR-ID 513087840

 23. RADONJIĆ, Viktor, 1973-
  Podrum / Viktor Radonjić. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 164-180.

  COBISS.SR-ID 512807776

 24. RADOVIĆ, Branislav
  Orfej / Branislav Radović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 207-216.

  COBISS.SR-ID 514090336

 25. REBRONJA, Ismet
  Pet sablji i rana kruška / Ismet Rebronja.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 13-15.

  COBISS.SR-ID 514194528

 26. REPEŠA, Adnan, 1978-
  Zavjesa / Adnan Repeša. – Biografski podaci: str. 298. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 217-229.

  COBISS.SR-ID 514312288

 27. RISTIĆ, Dragan, 1948-
  I? / Dragan J. Ristić. – Zajed. stv. nasl.: Kratka priča.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 21.

  COBISS.SR-ID 514030432

 28. RISTIĆ, Slađana
  Znak proleća / Slađana Ristić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 32.

  COBISS.SR-ID 513106784

 29. SADIKOVIĆ, Samir, 1963-
  Tri priče / Sami de Sad. – Pravo ime autora je Samir Sadiković. – Biografski podaci: str. 298. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300. – Sadrži i: Red ; Glasine ; Stvari oko kojih se nekad svađamo.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 203-206.

  COBISS.SR-ID 1024329631

639
SARIĆ, Zvonko, 1963-
Kao i uvek / Zvonko Sarić. – Beleška o autoru.
U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembra 2002), str. 33.

COBISS.SR-ID 512692320

 1. SAVIĆ Ostojić, Bojan, 1983-
  Desperado / Bojan Savić Ostojić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 136-137.

  COBISS.SR-ID 514097504

 2. SIJARIĆ, Safet, 1952-
  Životna šansa / Safet Sijarić. – Biografski podaci: str. 291. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2017), str. 204-207.

  COBISS.SR-ID 514074208

 3. SIMIĆ, Mima
  Svjetionik / Mima Simic. – Beleška o autoru: str. 55.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 54-55.

  COBISS.SR-ID 514277216

 4. SIMONOVIĆ, Dejan, 1960-
  Vetar / Dejan Simonović. – Biografski podaci: str.298. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 197-202.

  COBISS.SR-ID 514311264

 5. SOĆANIN, Siniša, 1972-
  Zemljo otvori se / Siniša Soćanin. – Biografski podaci: str. 298. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2102), str. 236-238.

  COBISS.SR-ID 514312800

 6. SOKIĆ, Vladan
  Kako je dželat zamalo pronašao giljotinu / Vladan Sokić. – Zajed. stv. nasl.: Kratka priča.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (2004), str. 21.

  COBISS.SR-ID 514029920

 7. SRDIĆ, Srđan, 1977-
  Na prvoj liniji fronta / Srđan Srdić. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 131-141.

  COBISS.SR-ID 514323552

 8. ŠAJTINAC, Uglješa, 1971-
  U liftu / Uglješa Šajtinac.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 16.

  COBISS.SR-ID 514202976

 9. Jutro njih dvoje / Uglješa Šajtinac. – Bibliogafski podaci: str. 298. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 163-166.

  COBISS.SR-ID 514309216

 10. ŠAMIĆ, Jasna, 1949-
  Tata / Jasna Šamić. – Odlomak iz romana “Mraz i pepeo“, Sarajevo, 1989. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 109-113.

  COBISS.SR-ID 514437472

 11. ŠARIĆ, Sekule
  Prolećni Mag / Sekule Šarić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 38.

  COBISS.SR-ID 514198112

 12. ŠĆEKIĆ, Novo
  Ništarija / Novo Šćekić. – Str. 12: Izvinjenje piscu / E.[Enes] H.[Halilović].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 12.

  COBISS.SR-ID 514194272

 13. ŠIMIĆ, Ivica
  Plakati od lipote / Ivica Šimić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 31.

  COBISS.SR-ID 514038368

 14. TIJARDOVIĆ, Ivan, 1987-
  Olga / Ivan Tijardović. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 186.

  COBISS.SR-ID 512808544

 15. TILI, Robert, 1957-
  Easy Rider / Robert G. Tilly. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 25.

  COBISS.SR-ID 514031200

 16. TODOROVIĆ, Miroljub, 1940-
  Šatro priče / Miroljub Todorović. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240. – Sadrži i: U bioskopu ; Napunio sam gaće ; Zatetrebio ; Ne knjavam dobro ; Drugar iz lelejske gore ; Policijski kanarinac.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 131-133.

COBISS.SR-ID 512803936

 1. TOPČIĆ, Zlatko
  Moja majka Eržebet i otac moj Muhamed / Zlatko Topčić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 182-190.

  COBISS.SR-ID 514091360

 2. ULJAREVIĆ, Jovanka
  Njihov život / Jovanka Uljarević.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 45.

  COBISS.SR-ID 514286176

 3. UZUNOVIĆ, Damir, 1965-
  Tri očeve smrti : odlomak / Damir Uzunović. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Krenuli supo Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 132-138

COBISS.SR-ID 514438496

 1. VUJIČIĆ, Mića
  Baš briga moju ulicu / Mića Vujičić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 58.

  COBISS.SR-ID 513131104

 2. VUKIĆEVIĆ, Dejan, 1965-
  Bodilo : odlomak iz romana / Dejan Vukićević. – Beleška o autoru: str. 37.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 36-37.

  COBISS.SR-ID 514197856

 3. Hiljadu i prva noć / Dejan Vukićević. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Kovčeg ; Moj ujak I ili hiljadu i prva noć.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 18-19.

  COBISS.SR-ID 512666464

 

821.163.4-4   SRPSKOHRVATSKA I BOŠNJAČKA KNJŽEVNOST. ESEJI

 1. AĆIN, Zdenka
  Protiv zaborava / Zdenka Aćin. – (Izlaganje za Dan zatvorenog pisca u okviru kanadskog PEN centra, Toronto 15. novembra 2002. Orginalna verzija na engleskom jeziku.). – Tema broja: Pisanje i tamnice. – Prištampan br. 5. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 6 (juli 2003), str. 11.

  COBISS.SR-ID 514176608

 2. BARNA, Laura, 1964-
  Anonimni mag Pero Slijepčević (1888-1964) / Laura Barna. – Biografski podaci: str.292. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 272-274.

  COBISS.SR-ID 514313824

 3. DAVID, Filip
  Prepisivač tore / Filip David. – Ilustr. – Tema broja: Pisanje i tamnice. – Prištampan br. 5. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 6 (juli 2003), str. 16-17.

  COBISS.SR-ID 514177632

 4. GAJTANOVIĆ, Nebojša, 1970-
  Dozvolite, da vam kažem / Nebojša Gajtanović. – Ilustr.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 14-15.

  COBISS.SR-ID 514271328

 5. JELENKOVIĆ, Saša, 1964-
  Desna margina / Saša Jelenković. – Biografski podaci: str. 285. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 226-229.

  COBISS.SR-ID 514076000

 6. KNEŽEVIĆ, Marija
  Ropstva / Marija Knežević. – Ilustr. – Tema broja: Pisanje i tamnice. – Prištampan br. 5. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 6 (juli 2003), str. 10.

  COBISS.SR-ID 514176352

 7. MANDIĆ, Zoran M.
  Šinobus : kritika kvalifikatora / Zoran M. Mandić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 13 (septembar 2005), str. 19.

  COBISS.SR-ID 514195296

 8. MARINKOVIĆ, Tomislav, 1949-
  Dodirne tačke u snu / Tomislav Marinković. – Biografski podaci: str. 278. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2013), str. 165-166.

  COBISS.SR-ID 514325856

 9. MARINŠEK-Nikolić, Mirjana, 1947-
  Čekanje je skaredno / Mirjana Marinšek Nikolić. – Biografski podaci: str. 289. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 267-271.

  COBISS.SR-ID 198560524

 10. MATVEJEVIĆ, Predrag, 1932-
  Jadran primorje na istočnoj strani : [odlomak iz eseja] / Predrag Matvejević. – Biografski podaci: str. 286. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 217-220.

  COBISS.SR-ID 514074976

 11. MILOŠEVIĆ, Nenad, 1962-
  Mikroeseji / Nenad Milošević. – Biografski podaci: str. 295. – O autorima: Krenuli su po Sent: str. 292-300. – Sadrži i: Direktive u sistemu više partija ; Porok bioskopa ; Svet, telo, duh i život ; Veče Mandeljštama i Simića ; Pesnikov anđeo ; Prećutkivanje jednog prijateljstva ; Gubitak centra ; Šeme ; Svi smo mi Milošević.Proleće, 1999. ; Statistika ; Prostor slobode između fikcije i stvarnosti ; Televizijska i vojna pobeda ; Nedokaziva krivica ; Manir i poezija ; Književnost populizma ; Živa prošlost i zombiji ; Ubrzavanje ; Lidija Ginzburg ; Urbana populistička književnost ; Atomski klub ; Književne nagrade nekad i sad: patriotizam i poezija.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 279-291.

  COBISS.SR-ID 514443616

 12. Mikroeseji / Nenad Milošević. – Sadrži i: Um, suze i poezija ; Paundi: Žudnja za jednim svetom ; Krađa pesnikove smrti ; Kakve su pesme i ko ih je napisao ; Pranje Crnjanskog ; “Ja sam pesnik“ ; Nagrada-ukaz ; Dobra pesma upravlja svojim smislom ; Klinamen ; Pitanje iz mladosti ; Čuvanjem Istoka pozivanjem na Zapad ; Govor i poezija ; Nesvakidašnje ; Pesnik u svetu ; Iznenadna sloboda ; Ti koji pišeš.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 23 (2010), str. 34-49.

  COBISS.SR-ID 514382176

 13. OSTI, Josip, 1945-
  Igra neiscrpna : (o poeziji Vaska Pope) / Josip Osti. – Biografski podaci: str. 289. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 230-244.

  COBISS.SR-ID 514076256

 14. Prometejstvo Tahmiščićeve pjesničke pustolovine / Josp Ostin. – Beleška o autoru: str. 271. – Biografski podaci: str. 296. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 255-271.

  COBISS.SR-ID 514313312

 15. Sarajlićev antiratni ljubavni roman u stihovima / Josip Ostin. – Beleška o autoru: str. 254. – Biografski podaci: str. 296. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 239-254.

  COBISS.SR-ID 514313056

 16. PANTIĆ, Mihajlo
  Kapetan sobne plovidbe / Mihajlo Pa-ntić. – Tema broja: Pisanje i tamnice. – Pri-štampan br. 5. – Oba br. prištampana u me-đusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 6 (juli 2003), str. 8-9.

  COBISS.SR-ID 514172256

 17. PJANIĆ, Petar
  Fragmenti iz traganja za izlazom / Petar Pjanić. – Ilustr. – Tema broja: Pisanje i tamnice. – Prištampan br. 5. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 6 (jli 2003), str. 14-15.

  COBISS.SR-ID 514177376

 18. RAMIČEVIĆ, Mersid, 1981-
  Vortex temporum : parergon o muzici, vrtloženju, (t)emporarnom vîšenju i mnoštvenim nedogledima) / Mersid Ramičević. – Biografski podaci: str. 290. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 221-225.

  COBISS.SR-ID 514075232

 19. REBRONJA, Ismet
  Čovek je čoveku zec / Ismet Rebronja. – Ilustr. – Tema broja: Pisanje i tamnice. – Prištampan br. 5. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 6 (juli 2003), str. 12-13.

  COBISS.SR-ID 514176864

 20. ŠAJIN, Aleksandar
  Kite i kitnjasti ukrasi za rogate / Aleksandar Šajin. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 214-216.

  COBISS.SR-ID 51407472

 

821.163.4-84  SRPSKOHRVATSKA I BOŠNJAČKA KNJŽEVNOST.  AFORIZMI

 1. BALJAK, Aleksandar
  Favorit na papiru / Aleksandar Baljak. – Tema broja: Pisanje i tamnice. – Prištampan br. 5. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 6 (juli 2003), str. 20.

  COBISS.SR-ID 514178912

 2. Imzirofa / Aleksandar Baljak.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 9/10, God. 4 (maj 2004), str. [60].

  COBISS.SR-ID 514118496

 3. Imzirofa / Aleksandar Baljak.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. [28].

  COBISS.SR-ID 514094688

 4. Imzirofa / Aleksandar Baljak.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. [40].

  COBISS.SR-ID 514110560

 5. Imzirofa / Aleksandar Baljak.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4, novembar 2002, str. [52].

  COBISS.SR-ID 512990816

 6. ČOTRIĆ, Aleksandar
  Imzirofa / Aleksandar Čotrić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. [60].

  COBISS.SR-ID 514408032

 7. MITRIĆ, Radomir, 1981-
  Poiesis, sub speciae aeternitatis / Radomir D. Mitrić. – Biografski podaci: str. 288. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 263-266.

  COBISS.SR-ID 514076768

 8. VASILEVSKI, Risto, 1943-
  Filozofeme / Risto Vasilevski. – Biografski podaci: str. 297. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 275-278.

  COBISS.SR-ID 514314336

 9. ŽIVANOVIĆ, Nikola, 1979-
  Zapisi / Nikola Živanović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 24 (2011), str. 46-47.

  COBISS.SR-ID 188723724

 

821.163.4-94   SRPSKOHRVATSKA I BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST. HRONIKE. USPOMENE. BIOGRAFIJA. AUTOBIOGRAFIJA

 1. BAJAC, Vladislav, 954-
  Beleška o ocu / Vladislav Bajac. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), 153-154.

  COBISS.SR-ID 514440288

 2. BOGIĆEVIĆ, Miodrag
  Mistika jednog hroničara : Mihajlo Mihajlov “Ljeto Moskovsko 1964“ / Miodrag Bogićević. – Fotogr. – Preuzeto iz: Komunist 11. 2. 1965. br. 408; str. 6. Rubrika – Suočavanja. – Tema boja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 20/21 (2009), str. 7-8.

  COBISS.SR-ID 512756064

 3. ĆOSIĆ, Nebojša, 1958-
  Otac i knjige : lično i dokumentarno / Nebojša Ćosić. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Kre-nuli su po Sent: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 163.

  COBISS.SR-ID 514440800

 4. HALILOVIĆ, Enes
  Mihajlo Nikolajevič Mihajlov : [uvodnik] / Enes Halilović. – Slika M. Mihajlova. – Tema broja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 20/21 (januar 2009), str. [3].

  COBISS.SR-ID 512754272

 5. KRCIĆ, Šefket, 1953-
  Dokumentarni zapis o ocu / Šefket Krcić. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 151-152.

  COBISS.SR-ID 514440032

 6. MARTINOVIĆ, Miraš, 1952-
  Moj otac / Miraš Martinović. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 150.

  COBISS.SR-ID 514439776

 7. MICIĆ, Miloš, 1961-
  Otac Ostoja / Miloš Micić. – Tema bro-ja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 167.

  COBISS.SR-ID 514441312

 8. MIHAJLO Mihajlov. – Tema broja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov]. – Bibliografija: str. 5.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 20/21 (januar 2009), str. 4-5.

  COBISS.SR-ID 514406240

 9. MIHAJLOV, Mihajlo
  O Đilasovom pismu Titu : povodom feljtona „S onu stranu Tita i Milođevića'“ / Mihajlo Mihajlov. – Tema broja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 20/21 ( januar 2009), str. 47-[48].

  COBISS.SR-ID 512757344

 10. O mojim roditeljima / Mihajlo Mihajlov. – Tema broja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 20/21 (januar 2009), str. 6.

  COBISS.SR-ID 512754528

 

 1. Od Prve Proleterske do prvoborca ljudskih prava / Mihajlo Mihajlov. – Tema broja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 20/21 (januar 2009), str. 11-12.

  COBISS.SR-ID 512159584

 2. Zapis o Zabeli / Mihajlo Mihajlov. – Slika autora. – Tema broja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 20/21 (januar 2009), str. 33.

  COBISS.SR-ID 512160096

 3. MILANKOV, Ivana, 1952-
  Ja, otac, klavir, visoki Stevan, mrtvi Branko i oči koje se približavaju : Uspomene na oca Momčila Milankova, Stevana Raičkovića i Branka Miljkovića / Ivana Milankov. – Fotogr. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 147-149.

  COBISS.SR-ID 514439520

 4. NENAD Milošević. – Fotogr.                                                                                                   U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 23 (2010), str. 5.

  COBISS.SR-ID 514377312

 5. NIKOLA Živanović. – Fotogr.                                                                     U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 10, br. 24 (2011), str. 5.

  COBISS.SR-ID 514443872

706
PRODANOVIĆ, Mileta, 1959-
Moj otac / Mileta Prodanović. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 164-166.

COBISS.SR-ID 514441056

 1. REBRONJA, Ismet, 1942-2006
  Autobiografija / Ismet Rebronja. – Fotogr. – Tema broja: in memoriam Ismet Rebronja 1942-2006. – Bibliografija: str. 4.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 18/19 (juli 2008), str. [3]-4.

  COBISS.SR-ID 512160864

 2. ZAGREBAČKI dosije: 23998, I, Mihajlov Mihajlo kratak sadržaj materijala. – Tema broja: M.[Mihajlo] M.[Mihajlov].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 20/21 (januar 2009), str. 34-45.

  COBISS.SR-ID 512756832

 

821.163.4-9   SRPSKOHRVATSKA I BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST. RAZLIČITI DRUGI ŽANROVI

 1. AĆIN, Jovica
  Pisanje i tamnice : [uvodni zapisnik] / J.[Jovica] A.[Aćin]. – Tema broja: Pisanje i tamnice. – Prištampan br. 5. – Oba br. štampana u međusobno obrnutom smeru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 3, br. 6 (juli 2003), str. [3].

  COBISS.SR-ID 514444640

 2. HALILOVIĆ, Enes
  Knjižara.com / Enes Halilović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 50.

  COBISS.SR-ID 512757600

 3. LAKOVIĆ, Aleksandar B., 1955-
  Moj praotac / Aleksandar B. Laković. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 82. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 155-162.

  COBISS.SR-ID 514440544

 4. MARJANOVIĆ, Miroljub
  Seecult / Miroljub Todorović.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 19.

  COBISS.SR-ID 514280800

 5. MILOŠ, Crnjanski, 1893-1977
  Iz komentara za Liriku Itake / Miloš Crnjanski. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Krenuli su o Sentu: str. 181-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 177.

  COBISS.SR-ID 514442592

 6. NENEZIĆ, Marija, 1971-
  Lektira moga oca / Marija Nenezić. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 168-169.

  COBISS.SR-ID 514441568

 7. TODORESKOV, Dragana V., 1975-
  Sve bilo je muzika / Dragana V. Todo-reskov. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), 172-173.

  COBISS.SR-ID 514442080

 8. TODOROVIĆ, Dana, 1977-
  Moj otac, moj čitalac / Dana Todoro-vić. – Fotogr. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 182. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br 37/38 (2015), str. 174-176.

  COBISS.SR-ID 514442336

 9. VIDAKOVIĆ, Dušan
  Na struju i bez nje / Dušan Vidaković.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 29.

  COBISS.SR-ID 514282080

 

821.163.4-992  SRPSKOHRVATSKA  I BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST. PUTOPISI

 1. LAKAS, Gordin, 1952-
  Zapisi iz Lisabona / Gordin Lakas. – Ilustr. – Pravo ime autora: Dragan Lakićević.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 22-23.

  COBISS.SR-ID 513140064

 2. SAVIČEVIĆ Ivančević, Olja 1974-
  Istamnbulska razglednica / Olja Savičević Ivančević. – Bibliografski podaci: str. 297. – O autorima: Krenuli su po Sent: str. 297-300. – Sadrži i: Žena pod šeširom ; Dvoje ; Listanbon ; Mala ulica za seks ; Pismo mužu ; Prinčevi ; Standardan život ; Zatvorim oči, čujem grad.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br-. 26/27 (2012), str. 157-162.

  COBISS.SR-ID 514307168

 

821.163.6  SLOVENAČKA KNJIŽEVNOST

 1. ČAR, Aleš, 1971-
  U kvaru / Aleš Čar : [sa slovenačkog Ana Ristović]. – Beleška o autoru: str. 24.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 22-24.

  COBISS.SR-ID 514272096

 2. ČUČNIK, Primož, 1971-
  Razglednica / Primož Čučnik ; prevela Ana Ristović. – Ilustr. – Beleška o autoru. – Sadrži i: Kada sam dobio razglednicu iz San Galgana ; Činija.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 1, br. 1 (decembar 2001), str. 19.

  COBISS.SR-ID 514109536

 3. DEBELJAK, Aleš
  Moj otac / Aleš Debeljak ; [sa slovenačkog Ana Ristović]. – Fotogr. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 180. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182. – Sadrži i: Stara tvornica ; Novine.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 42-43.

  COBISS.SR-ID 514427232

 4. KOSOVEL, Srečko
  Ja protestujem / Srečko Kosovel ; sa slovenačkog Josip Osti.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 5.

  COBISS.SR-ID 514078048

 5. MOROVIČ, Andrej
  Zlobni mrtvaci / Andrej Morovič ; sa slovenačkog Ana Ristović. – Ilustr. – Beleška o autoru: str. 29.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 27-29.

COBISS.SR-ID 514272608

 1. MOZETIČ, Brane, 1958-
  Banalije / Brane Mozetič ; sa slovenačkog Dragana Bojanić Tijardović. – Ilustr. – Beleška o autoru: str. 31. – Sadrži i: Več je ujutro bilo pakleno vruće ; Ništa mi nisu dali što bi mi pomoglo ; Draga Ana, Ljubljana je kao teška noćna mora.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 11/12 (januar 2005), str. 30-31.

  COBISS.SR-ID 514272864

 2. NOVAK, Boris A.
  Kapital / Boris A. Novak ; [sa slovenačkog Josip Osti].

U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 34-49.

COBISS.SR-ID 514102624

 1. OSTI, Josip, 1945-
  Pesme o ljubavi i smrti / Josip Osti. – Biografski podaci: str. 296. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 292-300.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 12, br. 26/27 (2012), str. 18-28.

  COBISS.SR-ID 514291552

 2. STUPICA, Lucija, 1978-
  Umetnikov dom / Lucija Stupica ; sa slovenačkog Dragana Bojanić Tijardović. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 5.

  COBISS.SR-ID 513129824

 3. ŠTEGER, Aleš, 1973-
  Knjiga tijela / Aleš Šteger ; [sa slovenačkog Edo Fičor].
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 83-95.

  COBISS.SR-ID 514104416

 4. Putovanje / Aleš Šteger ; sa slovenačkog Dragana Bojanić Tijardović. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 26.

  COBISS.SR-ID 514037600

 5. TAUFER, Veno, 1933-
  Probljesak / Veno Taufer ; [sa slovenačkog Josip Osti]. – Sadrži i: Pastorala ; Živa ; Kuće su već isplakale sve kuće ; Večernja romanca ; Oda možda.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 30-33.

  COBISS.SR-ID 514102368

 6. VEBER, Glorjana
  Mbg / Glorjana Veber ; sa slovenačkog Ivana Komel. – Biografski podaci: str. 293. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži i: U blizini pjesme ; Pjesma ; Babilon ; Odjek ; Dragi državljanin ; MBG ; Draga pjesmo, ; Jedan dan.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 68-75.

  COBISS.SR-ID 514052960

 7. VIRK, Jani, 1962-
  Na granici / Jani Virk ; [sa slovenačkog Ana Ristović]. – Beleška o autoru: str. 37.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 32-37.

  COBISS.SR-ID 514038880

 

821.18(497.11)  ALBANSKA KNJIŽEVNOST U SRBIJI

 1. AHMETI, Lindita
  Trougao / Lindita Ahmeti ; sa albanskog Ćazim Muja.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 98-99.

  COBISS.SR-ID 514104928

 2. PODRIMJA, Ali, 1942-
  Smrt jednog sna / Ali Podrimja ; sa albanskog Mirko Gaši. – Tema broja: Otac. – Biografski podaci: str. 180. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 180-182. – Sadrži i: Bolest moje porodice ; Nije videla pušku mog oca ; Smrt jednog sna ; Vremena.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 37/38 (2015), str. 38-39.

  COBISS.SR-ID 514426720

 3. ŠEHU, Fahredin, 1972-
  Kraj dana vrelih sećanja / Fahredin Šehu ; sa albanskog autor. – Biografski podaci: str. 277. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 69.

  COBISS.SR-ID 512894560

 4. ZHITI, Visar
  Zatvorska cigareta / Visar Zhiti ; sa albanskog Smail Smaka.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 50.

  COBISS.SR-ID 514102880

 

821.21   INDIJSKE KNJIŽEVNOSTI

 1. TAGORE, Rabindranat, 1861-1941
  Živa ili mrtva? / Rabindranat Tagore ; [sa engleskog Tanja Bakić]. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 119-130.

  COBISS.SR-ID 512803680

 

821.22   IRANSKA KNJIŽEVNOST

 1. ABDELMALEKIAN, Garus
  Oko moje kuće / Garus Abdelmalekian ; sa persijskog Ebtehaj Navaey. – Biografski podaci: str. 283. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 53.

  COBISS.SR-ID 514049632

 2. HEJRANI, Reza, 1977-
  Na sajmu ptica / Reza Hejrani ; sa persijskog Ebtehaj Navaey. – Biografski podaci: str. 284. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži i: Prignječen stvarima ; Zabranjeno o miru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 51-52.

  COBISS.SR-ID 514049376

 3. MARTINOVIĆ, Miraš
  Slijepa sova iz tmina Persije / Miraš Martinović. – Napomene uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 193-198.

  COBISS.SR-ID 514090848

 4. SAFARZADE, Tahere, 1936-2008
  Magla u Londonu / Tahere Safarzade ; sa persijskog Ebtehaj Navaey. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 32/33 (2014), str. 33.

  COBISS.SR-ID 512785760

 

 1. ŠIRAZI, Šemsuddin Muhamed, 1320-1389
  U vremenu teškom / Šemsuddin Muhamed Širazi ; prepevao Enes Halilović. – Beleška o autoru: str. 6. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 5-6.

  COBISS.SR-ID 514042208

 

821.411.16    HEBREJSKA (JIDIŠ) KNJIŽEVNOST

 1. PINXAS-Koen, Hava, 1955-
  Pomešane su u krčagu reči / Hava Pin-has-Cohen ; [sa hebrejskog Ana Šomlo]. – Sadrži i: Brat moj žedni ; To je poezija ; Sva lepota i snaga njegova ; Čuvar svog brata ja sam ; Knjiga je u telu.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 73-76.

  COBISS.SR-ID 514103648

 

 

821.411.21   ARAPSKA KNJIŽEVNOST

 1. LEŠTARIĆ, Srpko
  Opscene iračke narodne priče / Srpko Leštarić. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9-10 (2004), str. 6-9.

  COBISS.SR-ID 513870740

 2. Zaboravljeni zapisi nezaboravnih arap-skih priča / Srpko Leštarić. – Nadređeni stv. nasl: Opscene iračke narodne priče.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9/10 (maj 2004), str. 7-9.

  COBISS.SR-ID 514446432

 3. MUSA, Sabri, 1932-
  Žena koja jeste i muž koji nije / Sabri Musa ; sa arapskog preveo Srpko Leštarić. – Beleška o autoru: str. 11.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 4, br. 9-10 (2004), str. 10-11.

  COBISS.SR-ID 513870996

 4. TAMIR, Zekerija, 1931-
  Tri priče / Zekerija Tamir ; s arapskog preveo Srpko Leštarić. – Ilustr. – Beleška o autoru. – Sadrži: Čarobnjak ; Njeno četvrto obećanje ; Lepa žena.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 3/4 (novembar 2002), str. 10-11.

  COBISS.SR-ID 512661088

 5. [Priče] / Zekerija Tamir ; [priredio i s arapskog preveo Srpko Leštarić]. – str. 12: U susret potopu / Srpko Leštarić. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Sadrži i: Profesionalac ; Sedač i stojač ; Šehrajar i Šehrezada.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 14/15 (april 2006), str. 10-12.

  COBISS.SR-ID 514280544

 

821.51/.71  URALO-ALTAJSKE KNJIŽEVNOSTI. AZIJSKE KNJIŽEVNOSTI

 1. CENGIS, Metin, 1953-
  Povremeno / Metin Džengiz ; s turskog Avdija Salković. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 34.

  COBISS.SR-ID 512786016

 2. Spoznajući svijet / Džengiz Metin ; sa tuskog Avdija Salković. – Biografski podaci: str. 277. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, r. 30/31 (2014), str. 65.

  COBISS.SR-ID 514322272

 3. ČELEBIOGLU, Gokčenur, 1971-
  Jedini način gledanja trinaest kosova odjednom / Gokčenur Čelebioglu ; prepevao Milan Dobričić. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (decembar 2013), str. 42-44.

  COBISS.SR-ID 514048608

 4. ČERNA Sabo, Andraš, 1974-
  Identifikacija jedne žene / Andraš Čer-na Sabo ; sa mađarskog Sava Babić. – Beleška o autoru.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 20.

  COBISS.SR-ID 513097312

 5. ĆUEN, He, 1944-
  Kiselo seme / He Quan ; sa kineskog Radosav Pušić. – Biografski podaci: str. 290. – O autorima: Krenuli po Sentu: str. 283-294. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Sadrži i: Cipele ; Papirni novac ; Koren drveta i školjka Petrovo uho ; Govor mandarina.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (decembar 2013), str. 36-38.

COBISS.SR-ID 514047840

 1. DAGLARDŽA, Fazil Husni, 1914-2008
  Pogled / Fazil Husni Daglardža ; sa turskog Jusuf Sureja. – Biografski podaci: str. 277. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 60.

  COBISS.SR-ID 512851296

 2. EDŽEVIT, Bulent, 1925-2006
  Jesi li ti ja / Bulent Edževit ; sa turskog Dušanka Bojanić i Radomir Andrić. – Biografski podaci: str. 277. – O autorima: Krenuli su po Sentu: 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 61.

  COBISS.SR-ID 512851552

 3. EDŽEVIT, Bulent, 1925-2006
  Prometej u gradu / Bulent Edževit ; prevod Dušanka Bojanić i Radomir Andrić.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 28.

  COBISS.SR-ID 514100832

 4. GOLUBOVIĆ-Braiek, Ksenija
  Savremena turska poezija / Ksenija Golubović-Braiek. – Beleška o autoru: str. 15. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Sadrži i: Gde si / Ahmet Kutsi Tedžer; Stepenice / Ahmet Hašim; Za vas / Orhan Veli Kanik.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 14-16.

  COBISS.SR-ID 513419924

 5. GUO, Mo žuo, 1892-1978
  Nirvana feniksa / Guo Mo-žuo ; [sa kineskog Vladimir Živanović]. – Beleška o autoru: str. 21. – Sadrži i: Uvodna pesma ; Pesma mužjaka ; Pesma ženke ; Zajednička pesma feniksa ; Pesma ptica ; Vaskrsna pesma feniksa ; Zajednička pesma feniksa.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 15, br. 34/36 (2015), str. 12-21.

COBISS.SR-ID 514100320

 1. HIKMET, Nazim, 1902-1963
  Uludağ / Nazim Hikmet ; [prevod sa ruskog Radoslav Pajković i Lav Zaharov; prevod sa turskog Avdija Salković]. – Beleška o autoru: str. 19. – Biografski podaci: str. 277. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 14-19.

  COBISS.SR-ID 512848736

 2. JAMASAKI, Kajoko, 1956-
  Plamen u školjki / Kajoko Jamasaki. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 239-240. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Sadrži i: Čitanje bajki ; Letnji raspust ; Avgust, radost ; Prizor sa decom ; Šapat.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 14, br. 32/33 (2014), str. 75-80.

  COBISS.SR-ID 512794464

 3. KEMENJ, Ištvan
  Pčelar / Keměny István ; s mađarskog Ivana Ristov. – Slika autora. – Sadrži i: Učio sam se ispovedati ; Pčelar.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 21.

  COBISS.SR-ID 514188896

 4. KHUISEIN, Li, 1937-
  Papagaj / Li Khuisein ; sa kineskog Radosav Pušić. – Biografski podaci: str. 285. – O autorima: Kenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (decembar 2013), str. 39.

  COBISS.SR-ID 514048096

 5. LANCKOR, Gabor, 1981-
  Pepeo do kolena / Lanczkor Gábor ; s mađarskog Sandra Mihajlović. – Slika autora. – Sadrži i: Ostve ; Rascepani, dugi jezici plamena ; Herman Nič: Na prolivenom platnu ; Rejčel Vajtred: Kuća.                                                                                                                      U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 38-39.

  COBISS.SR-ID 514191968

 6. ORBAN, Oto, 1936-2002
  Balada o velikim modernistima / Oto Orban ; sa mađarskog Sava Babić. – Sadrži i: Posveta.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 2, br. 2 (april 2002), str. 12.

  COBISS.SR-ID 513088096

 7. ORČIK, Roland, 1975-
  Porno Euridika / Roland Orčik ; s mađarskog Ivana Ristov. – Slika autora.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 34-35.

  COBISS.SR-ID 514191456

 8. ORČIK, Roland, 1975-
  Vreli vir / Roland Orčik ; prevod [Roland Orčik]. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294. – Sadrži i: Pesma lavirinta ; Gnezdo zolja ; Pesma insekta ; List kupusa ; Komad ogledala.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 76-81.

  COBISS.SR-ID 514053216

 9. SIJ, Ferenc
  Dani / Ferenc Sij ; s mađarskog Roland Orčik. – Slika autora. – Sadrži i: Utorak ; Četvrtak ; Petak ; Nedelja.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – br. 22 (januar 2010), str. 9.

  COBISS.SR-ID 514186592

 10. STAMENKOVIĆ, Mila, 1981-
  Književni život u Koreji / Mila Stamenković. – Biografski podaci: str. 291. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 283-294.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 28/29 (2013), str. 190-192.

COBISS.SR-ID 514073184

 1. UŽIČANIN, Alaudin Sabit, 1650-1712
  Kao sablja demiskija zima ciča… / Aladin Sabit Užičanin ; sa turskog Safet-beg Bašagić. – Biografski podaci: str. 277. – O autorima: Krenuli su po Sentu: str. 277-279.
  U: Sent. – ISSN 1452-970X. – God. 13, br. 30/31 (2014), str. 13.

  COBISS.SR-ID 512847968

 

 

REGISTAR NASLOVA

 • *** [Mnogo je tužno…] 151

 

 • ***[Da da crna je moja…] 93
 • ***[Decembar, poslijepodne…] 118

 

 • ***[Hvala vam, gospođo Kristina…] 332

 

 • ***[Kako sam došla na ovaj svet?…] 69
 • ***[Ko je on…] 89

 

 • ***[Ne vidiš li…] 78
 • ***[Nikome nije čudno…] 537

 

 • ***[Odjednom osjećam…] 538

 

 • ***[Pogled s uzvišice…] 97
 • ***[Ponekad mislim…] 102
 • ***[Ponizi nas i…] 65
 • ***[Putte je divan…] 94

 

 • ***[Sam si u bijeloj sobi…] 117
 • ***[Sklapam oči i…] 120
 • ***[Spustim glavu na jastuk…] 353

 

 • ***[Težak je korak…] 95
 • ***[Ti, koji tražiš To u i…] 302
 • ***[Tišina…] 80
 • ***[To nikad neće biti To…] 381

 

 • ***[U moru sam…] 87
 • ***[Udari, šini, …] 104
 • ***[Urezujem ljubav u stenu…] 66
 • ***[Uzimam rukom kamen…] 83

 

 • ***[Započeti pesmu…] 531
 • ***[Znam da sve žrtvuješ…] 160

 

 • A čija sam ja? Ljubavna ili državna? 297
 • Ako čaša postoji samo da bi utolila žeđ, 138
 • Ako i usta zatvoriš 339
 • Akustika i uopšte, tišina 412
 • Alchajmerova ljubavnica i ja 427
 • Algebra 549
 • Aloe vera 161
 • Alternativni vodič kroz Vavilon 234
 • Ambis 566
 • Anonimni mag Pero Slijepčević (1888-1964) 663
 • Antique 223
 • Antologija Spun Rivera 49
 • Apoteka i adresa 490
 • Apoteoza II 328
 • Apute 450
 • Arhivski snimci 284
 • Astapovo Nikole Živanovića 209
 • Astapovo 552
 • Astronaut 39
 • Atd 451
 • Autobiografija 707
 • Avionski sonet br. 3,4,5,6,7,8… 550
 • Azurni kovčeg 504

 

 • Bal kod Česterfildovih 615
 • Bal Roma 535
 • Balada o velikim modernistima 765
 • Balada o zaklanim ovcama 513
 • Banalije 725
 • Baš briga moju ulicu 659
 • Bela smrt 441
 • Beleška o ocu 691
 • Bezazlenost 542
 • Bijeli teatar 627
 • Biti ništa 82
 • Blue Moon 598
 • Bodilo 660
 • Bodycount 277
 • Bosanskim drumovima drumeći 189
 • Buduća sumnja u ovo vrijeme 197
 • Budućnost 103
 • Bulumenta pozdravlja vođu 500
 • Bunar u meni 419
 • Buvljak 496
 • B. B. B. 184

 

 • Café Apollinaire 509
 • Canto azzurro 456
 • Cigarete iz kukuruzne svile 602
 • Crn grab 447
 • Crna sveska univerzuma 232
 • Crni konj u mraku 68
 • Crtice, po sećanju 587

 

 • ¡Cuídate, España…í 142

 

 • Čakarevićeva pesnička istraživanja u jeziku, životu i sopstvu, kao i u njihovim dosada nepoznatim licima u ogledalu 207
 • Čekajući zvuk iz sura 198
 • Čekanje je skaredno 670
 • Čemu si posvetio svoj život, hej oče! 512
 • Češka književna panorama 156
 • Čitanje oca 385
 • Čovek je čoveku zec 680
 • Čovek trči gradom 303
 • Čovek u fazi čekanja 144
 • Čovjek koji je bježao od boli 50
 • Čovjek večera u papučama svog oca 453
 • Čuvaj se, Španijo…! 143

 

 • Ćaletov ćale 608
 • Ćamil Sijarić: Na putu putnika 224
 • Ćilim i metla 526

 

 • Dakota (žena koja sadi zemlju) 327
 • Dalijev časovnik 489
 • Dan za pisanje iz tamnice 173
 • Dani 768
 • Dar nevinosti 219
 • Dečak 364
 • Defragmentacija stvarnosti 239
 • Dekrešendo 565
 • Desna margina 666
 • Desperado 640
 • Devetka 597
 • Digestia mortis 568
 • Dijalog o kamenu 569
 • Dimitrije uči da ćuti 584
 • Disanje poezije 2
 • Do čoveka čovek 430
 • Dodirne tačke u snu 669
 • Dodirne tačke 591
 • Dodir 536
 • Dokumentarni zapis o ocu 695
 • Domovinec sin 258
 • Dovoljno za pevanje 372
 • Dovršenost oblika 205
 • Dozvolite, da vam kažem 665
 • Dragi Dragutine 575
 • Dve priče 567
 • Dve pričice 153
 • Dve tetke 540

 

 • Džabervok 47

 

 • Easy Rider 654
 • Ekser 562
 • Eksteriorizam pesnika Nikaragve 127
 • Epigrami 130
 • “Ernestine Hof“ 463
 • Erogena zona poezije 212
 • Ezopov vrt 318

 

 • Fascinacija 211
 • Favorit na papiru 682
 • Filozofeme 689
 • Fokner na mreži 37
 • Foto finiš 170
 • Fotografija br. 1 491
 • Fotomask 561
 • Fragmenti iz traganja za izlazom 678

 

 • [Galerija] 2324
 • Gipsani lavovi 431
 • Glas u svemiru 70
 • Glasnik vatre 326
 • Gledajući drveće 475
 • Gledajući s prozora 388
 • Godišnja doba prolaze kroz sobu 206
 • Godišnji izveštaj 370
 • Gomila 585
 • Gore navedeni razlozi 574
 • Gradovi, snjegovi i san 497
 • Grad 305
 • Grčka gramatika 140
 • Gugutka 530
 • Gusti glasovi 454

 

 • Haikui 510
 • Hajde, kreni 354
 • 1973 589
 • Hiljadu i prva noć 661
 • Hose Dolores Estrada 133
 • H&Q: jul 365
 • Hram 251
 • Hronika 270
 • Hrvatska estrada 484
 • Hteo-ne-hteo 392

 

 • I figure imaju dušu ili magični potezi perom 203
 • I pakao je bolji nego ništa 11
 • I takve pesme piše 241
 • I ti Crnogorci 319
 • Identifikacija jedne žene 753
 • Igra neiscrpna 674
 • Igra procenta 523
 • Igre bez hleba:medijska upotreba čoveka 187
 • Ikar 166
 • Imzirofa 683684685686687
 • Irska 1972 35
 • Isa al-Masih(Isus Krist) u djelima muslimanske pobožnosi i sufijske nade 22
 • Ishodišta povijesnih frustracija 20
 • Iskosa vidim poeziju 358
 • Ispostavilo se 90
 • Ispovest revolucionara Borisa Davidoviča Novskog 563
 • Ispružena ruka 473
 • Istamnbulska razglednica 719
 • Istina 101
 • Istine 254
 • Istini za volju 495
 • Isto od istog 311
 • Istraživanja u pesničkom obraćanju kao mera opstanka jezika i nas u njemu 208
 • Iz komentara za Liriku Itake 713
 • Iz persijskih motiva 145
 • Iz rukopisa 492
 • Iz stereorame 478
 • Iz sudbinskih anala 359
 • Iza zatvorenih vrata 367
 • Izbor iz poezije 334
 • Izgubljeni dugmići 555
 • Izlaz 167
 • Između oblika i odlika 261
 • Između spontaniteta i didaktičnosti 240
 • Izvan komunikacije 605
 • I? 636

 

 • Ja, otac, klavir, visoki Stevan, mrtvi Branko i oči koje se približavaju 703
 • Ja protestujem 723
 • Ja sada padam 252
 • Ja sam dodirna tačka 18
 • Jadran primorje na istočnoj strani 671
 • Jastvo i paralela 199
 • Jedan dan za drugim 48
 • Jedan pamflet protiv Oktobarske revolucije 148
 • Jedan stari udžbenik 244
 • Jedini način gledanja trinaest kosova odjednom 752
 • Jedna teška godina u statistici 105
 • Jedna zatvorska 285
 • Jesenas o Ćamilu 225
 • Jesenji uvid 360
 • Jesi li ti ja 756
 • Jezik za zubima 380
 • Jutro njih dvoje 648
 • Jutro 349

 

 • Kabur 301
 • Kace 308
 • Kada postaneš mator 108
 • Kada se lupiš sa sjekirom po nozi dok cijepaš drva 255
 • Kada zaspi zlo 520
 • Kadriranje 532
 • Kakav lav? Strašan lav? 1
 • Kako bi? 62
 • Kako je dželat zamalo pronašao giljotinu 645
 • Kao i uvek 639
 • Kao naznaka 460
 • Kao sablja demiskija zima ciča… 770
 • Kao talas 472
 • Kapetan sobne plovidbe 677
 • Kapital 726
 • Kapi 470479
 • Kapsulirana ja 420
 • Kaža 260
 • Kiselo seme 754
 • Kiša 588
 • Kite i kitnjasti ukrasi za rogate 681
 • Klarinet 74
 • Klepsidra 485
 • Ključ 371
 • Knjiga tijela 729
 • Knjižara.com 710
 • Književni život u Koreji 769
 • Književno veče 577
 • Književnost, reč, religija 196
 • Ko može da pjeva 71
 • Kome smo potrebni 609
 • Konac pamučne majice pod pazuhom 619
 • Kost u grlu 373
 • Kraj basni 63
 • Kraj dana vrelih sećanja 736
 • Kratko razmišljanje o vremenu 389
 • Kriza rekonvalescenta 378
 • Kroz mutna vremena i bliske prostore 220
 • Kroz vrt 375
 • Krv 124
 • Kuća na prodaju 397
 • Kurve i umjetnici 525

 

 • L’ homme statue 114
 • Lament ratnika 52
 • Lav u kuhinji 508
 • Lavirint kruga 262
 • Lekcija 407
 • Lektira moga oca 714
 • Lepota zvuka 10
 • Leptiru gore krila 391
 • Leto 139
 • Lice moga oca 432
 • Lice prijatelja 355
 • Lift 581
 • Limeni petlovi 249
 • Linija 551
 • Lola 596
 • Lom, to sam ja 12
 • Lucidne prozoide 213
 • Lucija 433
 • Lutke 60

 

 • Ljubav potopljena u pismo 376
 • Ljubavne pjesme jednog egzilanta 236

 

 • Madlenčići svih ovih godina 607
 • Magla u Londonu 742
 • Majke u skupštini 559
 • Majko, bit će dobro samo još da postanemo anđeli 351
 • Mak pomodrio za nijansu 442
 • Mali honorari prevodilaca doprinose lošem kvalitetu prevoda 29
 • Manija 91
 • Mapa grotesknih stanica 200
 • Mapa Makedonije 171
 • Mapa 330
 • Mbg 732
 • Melanholična poetska mapa Balkana i Evrope 237
 • Mestimično oblačno 413
 • Metafizika krpe 129
 • Mi i oni 341
 • Mi smo Eldorado 6
 • Mihajlo Mihajlov 698
 • Mihajlo Nikolajevič Mihajlov 694
 • Mikro priče 586
 • Mikroeseji 672673
 • Milion negativa 421
 • Mimikrija 522
 • Minotaur 157
 • Misao o očevu ocu, ocu i njihovoj kući 424
 • Mislilac u službi 570
 • Mističari stvarnosti, ogledalo u tunelu, tunel u lavirintu: mala priča o gorostasima: Borhesu, Sabatu i Kortasaru 141
 • Mističnost Edgara Alana Poa u delima „Gavran“ i „Pad kuće Ašerovih“ 57
 • Mistika jednog hroničara 692
 • Mit za propis 286
 • Mi 278
 • Mlada makedonska poezija 162
 • Moć vriska 455
 • Mohendžo daro 439
 • Moj Bardino 263
 • Moj mali brat 75
 • Moj otac, moj čitalac 716
 • Moj otac 696706722
 • Moj praotac 711
 • Moja majka Eržebet i otac moj Muhamed 656
 • Moja zemlja je tako mala 131
 • Mojemu ocu 314
 • Mozak duži od kičme 614
 • Mrlja na plafonu 622
 • Mrtvi dom F.M.Dostojevskog i jedan dan u životu Ivana Denisoviča A. Solženjicina 149
 • Muška priča 612

 

 • Na granici 733
 • Na kolenima 410
 • Na kratko ošišani 405
 • Na neki način, XVI 283
 • Na očevini 418
 • Na prvoj liniji fronta 646
 • Na sajmu ptica 740
 • Na struju i bez nje 717
 • Na žici 573
 • Nacrt i početak 77
 • Nad likom oca 593
 • Naopako 348
 • Napokon se nešto desilo 493
 • Nasljedna rutina 501
 • Naš otac 352
 • Naša tijela su krasne paklene mašine 503
 • Ne, takav ovuda nije prošao 603
 • Negacija iščašene svakidašnjice 193
 • Neispričana priča 434
 • Nekad 73
 • Neke nove pesme 553
 • Nema stvaranja bez žrtvovanja 14
 • Nenad Milošević 704
 • Neobjašnjivo je dejstvo poezije 9
 • Neočešljane misli 154
 • Nepromišljene reči 429
 • Nervi 312
 • Nešto paučinasto 425
 • Neuki prevodioci ne haju za sudbinu knjige 30
 • Nevidelica 533
 • Nevidljivi ljudi 56
 • Nezatajeno 422
 • Neznano pile 342
 • Ničije dete 558
 • Nikad neću vidjeti Buenos Aires 629
 • Nikola Živanović – Asapovo 235
 • Nikola Živanović 705
 • Ninive 440
 • Nirvana feniksa 759
 • Nisu sve kocke iste 449
 • Ništarija 651
 • No 1/4 583
 • Noje: zidanje hrama 390
 • Nosorog 386
 • Nove hronike 271
 • Nove pesme 435
 • Novelete 611
 • Novi glas na stare teme 227
 • Nurnberg, puzzle 264

 

 • Njihov život 657

 

 • O Barbari i običnosti 44
 • O Berlinskom ledu 185
 • O čistom postojanju 58
 • O Đilasovom pismu Titu 699
 • O filmovima i o ratu 502
 • O istom 373
 • O mojim roditeljima 700
 • O ovom izboru 110
 • O poeziji danas 106
 • O svemu pomalo 482
 • O ženskoj nesposobnosti da proceni štetu 465
 • Obilje sebe 217
 • Oceubistvo u sedam slika 230
 • Ocu 331
 • Očev jere-mi-čak 267
 • Očeva odškrinuta vrata 201
 • Očevidnost 499
 • Očevi 96
 • Oči 621
 • Od Homera do Vuka 32
 • Od Prve Proleterske do prvoborca ljudskih prava 701
 • Odbijač 90
 • Odisejeva Itaka najzad pronađena? 28
 • Odloženo reagiranje 333
 • Odoleti iskušenju 626
 • Odricanje od poezije 245
 • Odstrel 345
 • Ogledalo 543
 • Ognjište 119
 • Okean 369
 • Oko moje kuće 739
 • Okružena snevačica 123
 • Olga 653
 • Ontološka slika i individualnost pripovedačkog univerzuma Ćamila Sijarića 176
 • Opasno je ne raditi 539
 • Opozivne aktivnosti 158
 • Opsada grada 346
 • Opscene iračke narodne priče 745
 • Orfej u glavnom gradu 459
 • Orfejsko zaveštanje 181
 • Orfej 247633
 • Ostaje nam toledo 572
 • Ostrvo vatre, leda i knjige 111
 • Osvetljivač Panonije 214
 • Otac i knjige 693
 • Otac i pčele 480
 • Otac i pesnik po Haroldu Blumu 34
 • Otac Ostoja 697
 • Otac pesnik 15
 • Otac 279474
 • Otapanje velikog glečera 576
 • Otekli zglobovi 295
 • Otimanje vazduha iliti erosom protiv alimentacije 182
 • Otrovna pjesma 448
 • Ovde 406

 

 • Paleolitski dokaz 320
 • Palidrvca 544
 • Panj sa nezaokruženim godom 401
 • Papagaj 763
 • Paradoksi 42
 • Paralelistička ljubav 528
 • Paraziti su međi nama – higijenski čisto 26
 • Patrisija, flamenko plesačica 471
 • Pčelar 762
 • Pele i arze 613
 • Pepeo do kolena 764
 • Perike 250
 • Period čekanja 287
 • Pesma očaja 132
 • Pesma, ono sveto 222
 • Pesma za mog oca i pastrmku 343
 • Pesma za mog oca 152
 • Pesme iz nehata 307
 • Pesme o ljubavi i smrti 727
 • [Pesme] 617685869298100109115265266274298313374379400402404436476486529
 • Pet priča 582
 • Pet sablji i rana kruška 634
 • Peterburg 147
 • Petokrake 384
 • Pipeta 300
 • Piroman 571
 • Pisanje i tamnice 709
 • Pisati 288
 • Pisci u zatvoru 33
 • Pitam se 443
 • Pjesma koja započinje stihom Franka Lime 36
 • Pjesma sa “zrnom soli pod jezikom“ 238
 • Plakati od lipote 652
 • Plamen u školjki 761
 • Plastične legende 299
 • Plava kuhinja 116
 • Plava ptica leti kroz razum 59
 • Plexus 604
 • Plivanje u prašini 163
 • Plusiliminus 46
 • Pod sjenom zamišljenog upitnika 25
 • Podrum 632
 • Podvlačenje crte 317
 • Poetika usputnosti 228
 • Poetproces 233
 • Poezija alogičke usmerenosti na čoveka 165
 • Poezija i smeh 246
 • Pogled 755
 • Pohlepni pogledi 64
 • Pohvala rutini: betontanz 366
 • Pohvala strašnom skazu 194
 • Poiesis, sub speciae aeternitatis 688
 • Pokušaj razumijevanja tekućih književnih tendencija 190
 • Pokušaj živopisa Bajlonijeve pijace enkaustikom 505
 • Pomešane su u krčagu reči 744
 • Poniranje grada 177
 • Porno Euridika 766
 • Porodični portret 168
 • Poruka 623
 • Poslanica o egu 309
 • Posle kiše 337
 • Posle oca 428
 • Posle postmodernizma 534
 • Poslednja fotografija sa ocem 272
 • Poslednja sekstina 398
 • Postoji 88
 • Posuda za sapun 579
 • Posvete 293
 • Potreba za krikom ili Adamove poetske zadužbine 243
 • Povelja grada 13
 • Povlačenje crte 316
 • Povratak među zvijezde 595
 • Povremeno 750
 • Praznih ruku 280
 • Prekid * Rascep * Odlazak 600
 • Prepisivač tore 664
 • Prepiska 630
 • Prepoznavanje 415
 • Pretproljećno veče 81
 • Preveliki jezik 356
 • Prevođenje 31
 • Priča o đavolovom učeniku 178
 • [Priče] 749
 • Prigovor danu 467
 • Primorci 55
 • Priručnik za snove i kvantnu mehaniku 507
 • Problem (ne)iskrenosti 517
 • Probljesak 731
 • Prolećni Mag 650
 • Prolegomena za poziv novinarski 578
 • Prometej u gradu 757
 • Prometejeva jetra 159
 • Prometejstvo Tahmiščićeve pjesničke pustolovine 675
 • Protiv zaborava 662
 • Provetravanje knjiga 7
 • Prstozor 414
 • Prva slika 296
 • Pšenični oblak 514
 • Pulska epizoda Jamesa Joycea ili kako je Joyce zalutao u Puljsko kino 45
 • Put ocu, nakon njegove smrti 477
 • Putopis i dodirne tačke 210
 • Putovanje ka sebi 179
 • Putovanje na kraj života 180
 • Putovanje 730

 

 • Ralo moga oca 481
 • Rani sat 155
 • Rascjep 310
 • Raskrsnica 556
 • Razglednica 721
 • Razgovor s nadom 291
 • Razlike 269
 • Reč je mogla sve 107
 • Reči 84204
 • Rekoše 294
 • Restlovi, visuljci, otpaci 411
 • Revolucija 347
 • Riblje oko 592
 • Riječ iz riječi 186
 • Rijeka dijeli obale 275
 • Rimski epigrami 315
 • Rimsko zvono 38
 • Roman kao izazov 191
 • Roman od pesama 218
 • Romaneskni opus Ćamila Sijarića 202
 • Romantični psi 126
 • Ropstva 667
 • Rukopis život 357

 

 • S glavom u torbi 521
 • S rukama pod glavom 518
 • Sa granice 395
 • Sa oboda sna 606
 • Sagovornik 273
 • Sahrana ili bogovi dunđeri prave sarkofag za zemlju 164
 • Sakotsarijev katalog 631
 • Samoća i snovi 125
 • Samoubica 387
 • Sanjar i svinjar 615
 • Sanjarenje na đubrištu o večnosti i beskraju 519
 • Sarajevo u dve slike Arijana, ljubavi moja 617
 • Sarajlićev antiratni ljubavni roman u stihovima 676
 • Savremena turska poezija 758
 • Seča paralelnih 590
 • Sećanje na mrtvog pesnika 336
 • Sedam pesama 137
 • Seecult 712
 • Senka kamena 457
 • Senke 452
 • Sentimentalni, etički verizam 221
 • Septembarska loza 438
 • Sevdalinka 27
 • Shvata ona 618
 • Sin i san 231
 • Skadar 361
 • Skica za biografiju 616
 • Skok 628
 • Sladoled 423
 • Slepi Indijosi 136
 • Slijepa sova iz tmina Persije 741
 • Slika sadašnjosti 524
 • Slika 338
 • Slom 554
 • Slučaj Padilja iznutra 128
 • Smrt jednog sna 735
 • Snevač od slame 564
 • Snovi 599
 • Soba na raskršću vetrova 601
 • Soko i gugutka 594
 • Sonet za Skendera 409
 • Soneti 344
 • Spomenik onima koje nema ko da spomene 192
 • Spoznajući svijet 751
 • Srednje slovo 416
 • Sricanjem u naslov 461
 • Statistika 403
 • Stid je pričati sada 323
 • Stihovi 268
 • Still life 67
 • Stranci 426
 • Strašan san 458
 • Strma ravan 5
 • Strofe 324
 • Stubovi kulture 54
 • Stvaranje 79
 • Sudbina 164
 • Sukob je rešen 75
 • Sumnjiva izvjesnost 21
 • Sunčev breg 575
 • Sustva 541
 • Svadba na Dorćolu 169
 • Svaka kuća za Euripida 16
 • Sve bilo je muzika 715
 • Sve prolazi kroz sito vremena 17
 • Svedoku 248
 • Sveštenici smeća 560
 • Sveti Nikola 557
 • Svetinja finskog duha 112
 • Svitak papirusa 51
 • Svjetionik 642
 • Svjetlo mraka 498
 • Svojevremene misli 150
 • Šatro priče 655
 • Šinobus 668
 • Šljivik 515
 • Šta je veliki pisac 226
 • Šta nakon komadanja Orfeja? 188
 • Šumor 487
 • Taj glagol 445
 • Tajna srećnog braka 620
 • Takt 362
 • Talentovani čudak 4
 • Tamni trepet 368
 • Tarih 363
 • Tata 53649
 • Telefonski poziv 41
 • Telegrami 304
 • Telo, duh 172
 • Thomas misli o sinu 276
 • Tmina i srebro 462
 • Točka jedinstva razumijevanja u ljubavi 195
 • To 253446527546
 • Tragač 256
 • Tragovi 466
 • Trava 72
 • Tri godišnja doba 340
 • Tri mala čuda 624
 • Tri očeve smrti 658
 • Tri pesme 40382
 • Tri pohvale 146
 • Tri pojasa 281
 • Tri priče 638748
 • Tri soneta 321
 • Tromb 516
 • Trougao 734
 • Tu nema nikoga 580
 • 464

 

 • U čekaonici logopeda 545
 • U kvaru 720
 • U liftu 647
 • U potrazi za autentičnim životom 242
 • U prostoru 396
 • U stanu sam u kojem je upaljeno grijanje 393
 • U vremenu teškom 743
 • Ulica Gazi Husrev-begova 289
 • Uludağ 760
 • Umetnicima je svud teško 3
 • Umetnikov dom 728
 • Upad 547
 • Upotreba 417
 • Usamljenici 394
 • Uspavanka 114
 • Uspavanke za moju generaciju 121
 • Usputnosti 483
 • Uža mira 43

 

 • Valjalo bi stvari nazvati pravim imenom 335
 • Vanredno stanje 99
 • Varljivi pejzaži 292322
 • Velegradska jesen 548
 • Vetar 643
 • Vidrama vjerna 437
 • Vilenjak 494
 • Vir 408
 • Vitalnost oporog lirizma 215
 • Vladimirov put 350
 • Volšebni ćitab 216
 • Vortex temporum 679
 • Vrata Otranta 511
 • Vratio se otac 468
 • Vreli vir 767
 • Vreme trešanja 122
 • Vrh olovke 506
 • Vrtovi počeše da se događaju 399

 

 

 • “We Will Have a Blood Bath“ 8

 

 • Za dvadeset pupoljaka 306
 • Za klavir i Didžeridu 290
 • Zabilješka o smrti 257
 • Zaboravljanje 610
 • Zaboravljeni zapisi nezaboravnih arapskih priča 746
 • Zagrebački dosije 708
 • Zaključan u biblioteci 329
 • Zapis o Zabeli 702
 • Zapis u proljetnoj ponoći 383
 • Zapisi iz Lisabona 718
 • Zapisi 690
 • Zatvor nad glavom 134
 • Zatvorska cigareta 737
 • Zavjesa 635
 • Zemlja 325
 • Zemljo otvori se 644
 • Zlatni presjek 259
 • Zlatousti mladić na stanici za starce 174
 • Zlo pamćenje 135
 • Zlobni mrtvaci 724
 • Znak proleća 637
 • Zore i vihori 183
 • Zulu warriors 625
 • Zvučni glagoli 377

 

 • Žena koja jeste i muž koji nije 747
 • Žig koji će nas nadživeti 229
 • Živa ili mrtva? 738
 • Živim u košmaru 19
 • Živio Lord Bajron 113
 • Živorad 488
 • Životna šansa 641
 • Život 469
 • Žudnja za teurgijom u biću pesme 175

 

AUTORSKI REGISTAR

 

 • Abdelmalekian, Garous vidi Abdelmalekian, Garus
 • Abdelmalekian, Garus 739
 • Aćin, Jovica 566709
 • Aćin, Zdenka 662
 • Ahmeti, Lindita 734
 • Ajradini, Uzeir (1952-) 247
 • Ajzenkol, Marijana 248
 • Albahari, David (prevodilac) 40
 • Albahari, David 173567
 • Aleksić, Dejan (1972-) 249250
 • Aleksić, Jana (1984-) 174175251
 • Alempijević, Milen 252568
 • Anderson, Claes 65
 • Anderson, Urban 66
 • Andersson, Claes vidi Anderson, Claes
 • Andersson, Urban vidi Anderson, Urban
 • Andrić, Radomir (prevodilac) 756757
 • Anvenjarvi, Johani vidi Anvenjarvi, Johani
 • Anvenjarvi, Johani 67
 • Arbutina, Petar V. 176177178179180
 • Arent, Agnješka Žuhovska- (1983-) vidi Žuhovska Arent, Agnješka (1983-)
 • Arnadotir, Nina Bjork 68
 • Avdović, Enisa (1988-) 253
 • Axelson, Sun 69
 • Axelsson, Sun vidi Axelson, Sun
 • Aykut, Ksenija vidi Golubović-Braiek, Ksenija

 

 • Babić, Sava (prevodilac) 753765
 • Bahović Latifović, Ajša (1990-) 254
 • Bajac, Vladislav (954-) 691
 • Bajsić, Tomica (prevodilac) 355052
 • Bajsić, Tomislav (1968-) 255
 • Bakić, Tanja (prevodilac) 738
 • Baljak, Aleksandar 682683684685686
 • Barna, Laura (1964-) 256663
 • Barna, Laura 569570571
 • Bašagić, Safet-beg (prevodilac) 770
 • Beam, Alex (osoba koja intervjuiše) 8
 • Beganović, Seida (prevodilac) 168
 • Begić, Mehmed 257
 • Begović, Sead 258
 • Belić, Aleksandar (prevodilac) 4364
 • Benak, Vesna Stanković (1969-) vidi Stanković Benak, Vesna (1969-)
 • Benak, Vesna Stanković vidi Stanković Benak, Vesna (1969-)
 • Benak, Vesna Stanković vidi Stanković Benak, Vesna
 • Benak, Vesna Stanković- vidi Stanković Benak, Vesna
 • Beng, Erik Heding vidi Hedin, Beng Erik
 • Bertolino, Nikola (1931-) 124125
 • Beslić, Lana Derkač vidi Derkač Beslić, Lana
 • Bešić, Alen (prevodilac) 41
 • Bešić, Alen 259
 • Biga, Vesna (1948-) 260
 • Bjork, Nina Arnadottir vidi Arnadotir, Nina Bjork
 • Bjork, Nina Arndottir vidi Arnadotir, Nina Bjork
 • Blagojević, Berislav (1979-) 572
 • Bo, Legijas vidi Bo, Legijas
 • Bo, Legijas 70
 • Bodrožić, Marica 59
 • Bogićević, Miodrag 692
 • Bognar, Zoran (1965-)
 • 181182183261262263264
 • Bogojević, Dejan (1971-) 265266
 • Bojanić, Dušanka (prevodilac) 756757
 • Bojanić Tijardović, Dragana (prevodilac) 725728730
 • Bolaño, Roberto (1953-2003) vidi Bolanjo, Roberto (1953-2003)
 • Bolanjo, Roberto (1953-2003) 126
 • Boranijašević, Gordana (1960-) 267
 • Borozan, Vlado (prevodilac) 157
 • Boškailo, Bisera (prevodilac) 6062
 • Boškailo, Bisera Suljić vidi Suljić-Boškail, Bisera
 • Boškailo, Bisera Suljić- vidi Suljić-Boškailo, Bisera
 • Bošković, Dragan (1970-) 184
 • Bošnjak, Vesna 268573
 • Božić, Mirko 269
 • Božović, Gojko (1972-) 270271272273
 • Božović, Gojko 1
 • Brez-Valentajn, Kler 33
 • Briza, Jan (osoba koja intervjuiše) 136
 • Briza, Jan (prevodilac) 130132139
 • Briza, Jan (1946-) 127
 • Brka, Amir (1963-) 275
 • Brka, Amir 274
 • Brković, Balša (1966-) 276
 • Brnardić Oproiu, Ana (prevodilac) 121
 • Bulatović, Valentina (1971-) 2930
 • Bulatović, Valentina 28
 • Bulić, Vlado 277
 • Bulić, Zehnija (1970-) 185186278279280281282574
 • Bundalo, Zoran M. (1947-) 283
 • Burdžović, Saladin (1968-) 284

 

 • Cabrales, Lusi Alberto vidi Kabrales, Lusi Alberto
 • Cacan, Fikret (1958-) 285
 • Cardenal, Ernesto vidi Kardenal, Ernesto
 • Cengis, Metin (1953-) 750
 • Cengiz, Metin (1953-) 751
 • Chelebioglu, Gocenur (1971-) vidi Čelebioglu, Gokčenur (1971-)
 • Chuan, Hi (1963-) vidi Huan, Hi (1963-)
 • Corax vidi Koraksić, Predrag
 • Creeley, Robert (1926-2005) vidi Krili, Robert (1926-2005)
 • Cserna Szabo, Andras (1974-) vidi Černa Sabo, Andraš (1974-)
 • Cummings, Edward Estlin (1894-1962) vidi Kamings, Edvard Estlin (1894-1962)
 • Cvetković, Milomir Bata (1962-)575

 

 • Čar, Aleš (1971-) 720
 • Čelebioglu, Gokčenur (1971-) 752
 • Černa Sabo, Andraš (1974-) 753
 • Čoleva, Silvija (1953-) 160
 • Čotrić, Aleksandar 687
 • Čučnik, Primož (1971-) 721
 • Čudić, Marko (lektor) 767

 

 • Ćelić, Živojin (1954-) 576
 • Ćirić, Saša (1975-) 286
 • Ćišić, Nedim 287
 • Ćosić, Nebojša (1958-) 693
 • Ćuen, He (1944-) 754
 • Ćuković, Milica (1987-) 187
 • Ćuković, Milica 34
 • Ćulibrk, Gordana 577

 

 • Dabižinović, Ervina 288
 • Dagbjartsdotir, Vilborg 71
 • Dagbjartsdottir, Vilborg vidi Dagbjartsdotir, Vilborg
 • Dağlarca, Fazil Hüsnü (1914-2008) vidi Daglardža, Fazil Husni (1914-2008)
 • Daglardža, Fazil Husni (1914-2008) 755
 • Danielsen, Arnbjorn 72
 • David, Filip 664
 • Debeljak, Aleš 722
 • Dedović, Dragoslav (1963-) 289290
 • Delalić, Munib (1950-) 291
 • Demić, Mirko (1964-) 578
 • Demirović, Emina 292
 • Derkač Beslić, Lana 579
 • Derkač, Lana (1969-) 31
 • Dijas Martines, Manuel 128
 • Dijaz Martinez, Manuel vidi Dijas Martines, Manuel
 • Dimkovska, Lidija (1971-) 161
 • Dimovska, Lidija (prevodilac) 161
 • Dimovska, Lidija (priređivač, sakupljač) 166167
 • Dimovska, Lidija 162
 • Dobričić, Milan (prevodilac) 752
 • Dobričić, Milan (1977-) 293294
 • Doj, Pal vidi Doj, Pal
 • Doj, Pal 73
 • Dorin, Lara 580
 • Dreković, Ajtana 295
 • Dumić, Biljana (1963-) 296
 • Duraković, Ferida (1957-) 297
 • Durcan, Paul (1942-) 35
 • Durkan, Pol (1942-) vidi Durcan, Paul (1942-)
 • Durović, Fatima (1970-) 298
 • Durović, Fatima (1980-) 299
 • Durović, Selma (1985-) 300

 

 • Džafić, Atif 2
 • Džanković, Birsena (1988-) 302
 • Džanković, Birsena 301
 • Džengis, Metin (1953-) vidi Cengis, Metin (1953-)
 • Džengis, Metin (1953-) vidi Cengiz, Metin (1953-)
 • Džernot, Liza (1967-) 36

 

 • Đerlek, Muhamed (ilustrator) 178
 • Đorđević, Dejan (1970-) 304
 • Đorđević, Dejan 303
 • Đuković, Kristina (1981-) 555
 • Đuković, Milica 188
 • Đurić, Dubravka 305

 

 • Ecevit, Bülent (1925-2006) vidi Edževit, Bulent (1925-2006)
 • Edževit, Bulent (1925-2006) 756757
 • Egen, Jo 74
 • Eggen, Jo (prevodilac) 74
 • Eggen, Jo vidi Egen, Jo
 • Ekdahl, Lina vidi Ekdahl, Lina
 • Ekdahl, Lina 75
 • Eldjarn, Thorarin vidi Eldjarn, Torarin
 • Eldjarn, Torarin 76
 • Elmasbegović, Kadrija 306
 • Eloj-Garsija, Marija 129
 • Emin, Bilge (1976-) 3
 • Esenin, Serge ï Aleksandrovič (1895.1925) 145

 

 • Farkaš, Ištvan (1962-) 307
 • Fehratović, Jahja (1982)- 308309310
 • Fehratović, Jahja 189190191192
 • Fernándes, Francisko de Asiss vidi Fernandes, Francisko de Asis
 • Fernandes, Francisko de Asis 130
 • Fičor, Edo (prevodilac) 729
 • Folić, Miloš (1984-) 581

 

 • Gajtanović, Nebojša(1970)  193194311312665
 • Galijašević, Tarik 313
 • Gato, Alfonso (1965-) vidi Gatto, Algonso
 • Gatto, Algonso 314
 • Gizi, Piter (1959-) 38
 • Gizzi, Péter (1959-) vidi Gizi, Piter (1959-)
 • Gobo, Sandro 582
 • Gojkov, Dušan (1965-) 583
 • Golubović-Braiek, Ksenija (1960-) vidi Golubović-Braiek, Ksenija
 • Golubović-Braiek, Ksenija 758
 • Goljavkin, Viktor (1929-) 146
 • Goljavkin, Viktor Vladimirovič (1929-) vidi Goljavkin, Viktor (1929-)
 • Gras, Ginter (1927-2015) vidi Grass, Günter (1927-2015)
 • Grass, Günter (1927-2015) 6061
 • Grbović, Dragan 584
 • Greider, Göran vidi Greider, Goran
 • Greider, Goran 77
 • Grimsdotir, Vigdis 78
 • Grimsdottir, Vigdis vidi Grimsdotir, Vigdis
 • Gromača, Tatjana 195
 • Gudžević, Sinan 315
 • Guo, Mo žuo (1892-1978) 759
 • Guo, Moruo zhu (1892-1978) vidi Guo, Mo žuo (1892-1978)
 • Gutierrez, Ernesto vidi Gutijeres, Ernesto
 • Gutijeres, Ernesto 131
 • Gvero, Jovan 585
 • Gvozdenović, Slavomir (1953-) 317
 • Gvozdenović, Slavomir 316

 

 • Hadrović, Safet (1952-) 318
 • Hadrović Vrbički, Safet (1952-) vidi Hadrović, Safet (1952-)
 • Hadžić, Ibrahim (1944-) 319320
 • Halilović, Amela 586
 • Halilović, Elma (1978-) 196
 • Halilović, Enes (osoba koja intervjuiše) 1234567911131415161718
 • Halilović, Enes (prevodilac) 743
 • Halilović, Enes (1977-, osoba koja intervjuiše) 19
 • Halilović, Enes (1977-) 321556
 • Halilović, Enes 25197198199200587588694710
 • Halilović, Maida 322
 • Hamidović, Ekrem 323324
 • Hamović, Dragan (1970-) 325
 • Hamović, Dragan 201
 • Hamri, Torstein Fra vidi Hamri, Torsteinn Fra
 • Hamri, Torsteinn Fra 79
 • Hamzić, Emsura (1958-) 326
 • Hanuša, Samir 202
 • Hedin, Beng Erik vidi Hedin, Beng Erik
 • Hedin, Beng Erik 80
 • Hejrani, Reza (1977-) vidi Hejrani, Reza (1977-)
 • Hejrani, Reza (1977-) 740
 • Helmsdal Nielsen, Gudrid 81
 • Henri, Brajan (1972-) 39
 • Henry, Brian (1972-) vidi Henri, Brajan (1972-)
 • Herceg, Ivan (1970-) 327
 • Hermodson, Elisabet 82
 • Hermodsson, Elisabet vidi Hermodson, Elisabet
 • Hikmet, Nazim (1902-1963) 760
 • Hikmet, Njazim vidi Hikmet, Nazim (1902-1963)
 • Hilis, Robert (1951-) 40
 • Hilles, Robert (1951-) vidi Hilis, Robert (1951-)
 • Hoagland, Toni (1953-) vidi Hogland, Toni (1953-)
 • Hodasevič, Vadislav Felicianovič (1886-1939) 147
 • Hodasevič, Vladislav Felicianovič (1886-1939) vidi Hodasevič, Vadislav Felicianovič (1886-1939)
 • Hodasevič, Vladislav Felicijanovič (1886-1939) vidi Hodasevič, Vadislav Felicianovič (1886-1939)
 • Hogland, Toni (1953-) 41
 • Holbus, Jasmina (1969-) 328
 • Holk, Henrik vidi Holk, Henrik
 • Holk, Henrik 83
 • Hrbat, Nedim (1977-) 329
 • Huan, Hi (1963-) 42
 • Husić, Ajdin 589
 • Husić, Sead 330

 

 • Ibrahimagić, Omer (1968-) 331
 • Ilić, Dejan (1961-) 332
 • Ilić, Mikica 590
 • Ilić, Slađana (1974-) 591
 • Isaković, Ana (1977-) 26
 • Isakovski, Igor (prevodilac) 163
 • Isakovski, Igor (1970-) 163
 • Isakovski, Igor (1970-2014) 333
 • Ivančević, Olja Savičević- vidi Savičević, Olja Ivančević (1974-)
 • Ivanović, Božidar 203

 

 • Jacobsen, Rolf (1907-1994) vidi Jakobsen, Rolf (1907-1994)
 • Jagić, Dorta 592
 • Jahić, Ervin (1970-) 335
 • Jakobsen, Rolf (1907-1994) 84
 • Jakovljević, Miodrag (1962-1992) 336
 • Jamasaki, Kajoko (1956-) 337761
 • Jašarević, Haris (1992-) 338
 • Jašović, Predrag (1971-) 593
 • Jejts, Viijam Batler (1865-1939) 43
 • Jelenković, Saša (1964-) 339666
 • Jelenković, Saša 4
 • Jelić, Lejla Aleksandra 340
 • Jernot, Lisa (1967-) vidi Džernot, Liza (1967-)
 • Jesenjin, Sergej Aleksandrovič (1895-1925) vidi Esenin, Serge ï Aleksandrovič (1895.1925)
 • Jevtić, Miloš (osoba koja intervjuiše) 10
 • Joković, Miroljub 5
 • Jovanović, Danijela (prevodilac) 47
 • Jovanović, Danijela (1975-) 44204
 • Jovanović, Danijela (1976-) 594
 • Jovanović, Danijela 341342
 • Jovanović Danilov, Dragan (1960-) 343
 • Jovanović, Mirko (1985-) 344
 • Jovelić, Marijana (1974-) 345346347
 • Jurić, Hrvoje 348

 

 • Kabrales, Lusi Alberto 132
 • Kalač, Boro (1985-) 349
 • Kalamujić, Lejla (1980-) 595
 • Kalčić, Miodrag (1956-) 45
 • Kaleškovski, Emil (1977-) 164
 • Kalezić Radonjić, Svetlana (1980-) 350
 • Kamerić, Melina 596
 • Kamings, Edvard Estlin (1894-1962) 46
 • Kanački, Marija Vasić (1977-) vidi Vasić Kanački, Marija (1977-)
 • Kaplan, Almin (1985-) 351352
 • Karabeg, Emira 597
 • Karakaš, Damir (1967-) 598
 • Karanović, Dunja 353
 • Karanović, Zvonko (1959-) 599
 • Kardenal, Ernesto 133
 • Karić, Enes (1958-) 22
 • Katajavuori, Riina 85
 • Katajavuori, Rina vidi Katajavuori, Riina
 • Katal, Hodo 354
 • Kemény, István vidi Kemenj, Ištvan
 • Kemenj, Ištvan 762
 • Khuisein, Li (1937-) vidi Khuisein, Li (1937-)
 • Khuisein, Li (1937-) 763
 • Kilpi, Eeva vidi Kilpi, Eeva
 • Kilpi, Eeva 86
 • Kingsolver, Barbara (1955-) 47
 • Kirin, Miroslav (prevodilac) 42
 • Kirin, Miroslav (1965-) 355356
 • Kiso, Jelica (1977-) 357
 • Kitelsen, Erling 87
 • Kittelsen, Erling vidi Kitelsen, Erling
 • Klarić, Tvrtko (prerađivač) 630
 • Knežević, Katja (1987-) 358
 • Knežević, Marija (osoba koja intervjuiše) 12
 • Knežević, Marija (prevodilac) 137
 • Knežević, Marija (1963-) 206359360361362557
 • Knežević, Marija 205667
 • Kolar, Almir 363
 • Komel, Ivana (prevodilac) 732
 • Konstantinović, Miloš (prevodilac) 123
 • Kopicl, Vladimir (1949-) 364365366
 • Kopić, Mario (1965, prevodilac) 314
 • Koraks vidi Koraksić, Predrag
 • Koraksić, Predrag 6
 • Korneti, Elza 144
 • Kosovel, Srečko 723
 • Kostić-Pahnoglu, Tamara (prevodilac) 144
 • Kostov, Velimir (prevodilac) 160
 • Kostov, Velimir 367
 • Krajnović, Adrijana (1987-) 165
 • Kralj, Milica (1953-) 368
 • Krasni, Zlatko (prevodilac) 63
 • Krcić, Šefket (1953-) 695
 • Kriger, Mihael (1943-) vidi Krüger, Michael (1943-)
 • Krili, Robert (1926-2005) 48
 • Kristiensen, Inger 88
 • Kroik, Asa vidi Kroik, Asa
 • Kroik, Asa 89
 • Krüger, Michael (1943-) 62
 • Kunce, Rajner vidi Kunce, Rajner
 • Kunce, Rajner 63
 • Kvaja, Olivera 369
 • Kwaya 600

 

 • Lakas, Gordin (1952-) 718
 • Lakićević, Dragan (1952-) vidi Lakas, Gordin (1952-)
 • Laković, Aleksandar B. (1955-) 208370371711
 • Laković, Aleksandar 207
 • Lanckor, Gabor (1981-) 764
 • Lanczkor, Gábor (1981-) vidi Lanckor, Gabor (1981-)
 • Larsen, Mariane 90
 • Larsen, Marianne vidi Larsen, Mariane
 • Larson, Stig 91
 • Larsson, Stig vidi Larson, Stig
 • Latifović, Ajša Bahović- vidi Bahović Latifović, Ajša (1990-)
 • Lazarov, Risto (1949-) 166
 • Lazić, Boris (1967-) 372
 • Lazić, Radmila 373374
 • Lec, Stanislav Jerži (1909-1966) 154
 • Lec, Stanislaw Jerzi (1909-1966) vidi Lec, Stanislav Jerži (1909-1966)
 • Lengold, Jelena (1959-) 375376
 • Leštarić, Srpko (prevodilac) 747748749
 • Leštarić, Srpko 745746
 • Leštarić, Vrsan (1977-) 601
 • Lipovec, Slađan (1972-) 377
 • Loma, Miodrag (1957-) 209
 • Loveid, Cecilie 92
 • Lubarda, Jelena (1970-) 378
 • Lukač, Aladin (1976-2003) 379
 • Lukač, Rajko (1952-) 380602
 • Lunden, Eldrid 93
 • Lung, Kristina vidi Lung, Kristina
 • Lung, Kristina 94

 

 • Ljajić, Amina (1997-) 381
 • Ljubičić, Čedomir 603
 • Ljubinovič, Jan (1972-) 382
 • Ljubinovič, Jan 604

 

 • Madžirov, Nikola (1973-) 167
 • Mahić, Admiral 383
 • Mahmuti, Aslan (1971-) 384
 • Maksić, Ivana (1984-) 605
 • Mančić, Aleksandra (prevodilac) 33
 • Mančić, Aleksandra 134
 • Mandić, Zoran (1950-) 606
 • Mandić, Zoran M. (1950-) 385386387
 • Mandić, Zoran M. 668
 • Manojlović, Sonja (1948-) 388
 • Marainen, Tomas vidi Marainen, Tomas
 • Marainen, Tomas 95
 • Marčetić, Milovan 389
 • Marić, Aleksandar (1973-) 390
 • Marinković, Tomislav (1949-) 669
 • Marinšek Nikolić, Mirjana (1947-) 607
 • Marinšek-Nikolić, Mirjana (1947-) 608670
 • Marjanović, M iroljub 712
 • Marković, Dragan 391
 • Marković, Slavoljub (1950-) 611
 • Marković, Slavoljub 609610
 • Marojević, Igor (1968-) 612
 • Martinović, Miraš (1952-) 696
 • Martinović, Miraš 741
 • Martinovski, Vladimir (1969-) 210
 • Martinovski, Vladimir 168
 • M asters, Edgar Lee (1868-1950) vidi Masters, Edgar Li (1868-1950)
 • Masters, Edgar Li (1868-1950) 49
 • Matić, Dejan (1979-) 392
 • Matić, Edi (1962-) 613
 • Matijašević, Irena (1965-) 393
 • Matović, Petar (1976-) 394
 • Matović, Petar (1978-) 395
 • Matović, Vladimir 148
 • Matras, Christian vidi Matras, Kristian
 • Matras, Kristian 96
 • Matvejević, Predrag (1932-) 671
 • Mehmedagić, Enver 396
 • Mehonić, Almir 211
 • Mehović, Selma Slezović- vidi Slezović M ehović, Selma
 • Micić, Milan 614
 • Micić, Miloš (1961-) 697
 • Mićanović, Miroslav (1960-) 397
 • Mićević, Kolja (1941-) 398
 • Mićunović, Radomir 212213214215216
 • Mihajlov, Mihajlo (1934-) 8
 • Mihajlov, Mihajlo 7149150699700701702
 • Mihajlović, Sandra (prevodilac) 764
 • Milankov, Ivana (prevodilac) 56
 • Milankov, Ivana (1952-) 399703
 • Miletić, Alexandra (1985-) 400
 • Milićević, Milojko (1959-) 401402403
 • Milićević, Milojko 615616
 • Milosavljević, Nenad 404
 • Miloš, Crnjanski (1893-1977) 713
 • Milošević, Nenad (1962-) 9405406672673
 • Milošević, Slađan (1978-) 407408
 • Milošević, Velimir 409
 • Milovanović, Ana Stišović vidi Stišović Milovanović, Ana
 • Mitrić, Radomir (1981-) 688
 • Mitrović, Milunika 410617
 • Mjelve, Sigmund 97
 • Mladenović, Dragana (1977-) 411
 • Monros, Silvija Stojaković vidi Stojaković, Silvija Monros
 • Monros Stojaković, Silvija (prevodilac) 129
 • Monros Stojaković, Silvija (1949-, prevodilac) 143
 • Monros- Stojaković, Silvija (1949-) 618
 • Monrós-Stojaković, Silvia (1949-) vidi Monros-Stojaković, Silvija (1949-)
 • Monros-Stojaković, Silvija (1949-) 412413
 • Morovič, Andrej 724
 • Mozetič, Brane (1958-) 725
 • Mrđenovački, Milina (prevodilac) 46
 • Muhamedagić, Sead (1954-) 414
 • Muja, Ćazim (prevodilac) 734
 • Muminović, Rasim (1935-2012) 2021
 • Mungoshi, Charles (1947-) 50
 • Mungoši, Čarls (1947-) vidi Mungoshi, Charles (1947-)
 • Muratović, Enver (1978-) 415
 • Musa, Sabri (1932-) vidi Musa, Sabri (1932-)
 • Musa, Sabri (1932-) 747
 • Musabegović, Senadin (1970-) 619

 

 • Naibi, Jelena 620
 • Navaej, Ebtehaj (prevodilac) 742
 • Navaey, Ebtehaj (prevodilac) 739740
 • Navaey, Ebtehaj vidi Navaej, Ebtehaj
 • Navaey, Ebtehaj vidi Navaey, Ebtehaj
 • Nedeljković, Nenad 217
 • Nedeljković, Olivera (1973-) 416
 • Nedeljković, Živorad (1959-) 418
 • Nedeljković, Živorad 417
 • Nenezić, Marija (1971-) 714
 • Nezirović, Elvedin (1976-) 621
 • Nezirović, Elvedin 419
 • Nielsen, Gudrid Helmsdal vidi Helmsdal Nielsen, Gudrid
 • Nikolić, Mirjana Marinšek- (1947-) vidi Marinšek Nikolić, Mirjana (1947-)
 • Nikolić, Mirjana Marinšek- (1947-) vidi Marinšek-Nikolić, Mirjana (1947-)
 • Nikolić, Sanja (1976-) 420
 • Nikšić, Naka 27
 • Nordbrandt, Henrik vidi Nordbrandt, Henrik
 • Nordbrandt, Henrik 9899
 • Novak, Boris A. 726
 • Novaković, Aleksandar (1975-) 558
 • Novaković, Duško (1948-) 422423
 • Novaković, Duško 421
 • Numinen, Ritva (prevodilac) 678586102109115120
 • Nuri-Hadžić, Bahrija (1904-1994) 10
 • Nurović, Redžep (1945-) 424
 • Nuuminen, Riittva vidi Numinen, Ritva
 • Nuuminen, Riittva vidi Sijarić, Ilja

 

 • Oblučar, Branislav (1978-) 425
 • Obradović, Biljana D. (prevodilac) 51
 • Obradović, Biljana D. 51426
 • Odalović, Nataša B. (1972-) 427428
 • Öijer, Bruno K. vidi Oijer, Bruno K.
 • Oijer, Bruno K. 100
 • Oklapi, Hana (1983-) 623
 • Oklapi, Hana 622
 • Olebara, Nnamdi (1963-) vidi Olebara, Nnamdi (1963-)
 • Olebara, Nnamdi (1963-) 52
 • Oproiu, Adrian (prevodilac) 121
 • Oproiu, Ana Brnardić vidi Brnardić Oproiu, Ana
 • Orban, Oto (1936-2002) 765
 • Orbán, Ottó (1936-2002) vidi Orban, Oto (1936-2002)
 • Orcsik, Roland (1975-) vidi Orčik, Roland (1975-)
 • Orcsik, Roland vidi Orčik, Roland
 • Orčik, Roland (prevodilac) 767768
 • Orčik, Roland (1975-) 766767
 • Oskar, Jon 101
 • Osmanli, Tomislav (1956-) 169
 • Osti, Josip (prevodilac) 723726731
 • Osti, Josip (1945-) 674675676727
 • Ostojić, Bojan Savić (1983-) vidi Savić Ostojić, Bojan (1983-)
 • Ostojić, Bojan Savić (1983-) vidi Savić Ostojić, Bojan (1983-)
 • Otonokoski, Lauri vidi Otonokoski, Lauri
 • Otonokoski, Lauri 102
 • Ožegović, Saša 429

 

 • Pačariz, Ilhan (1983-) 430431
 • Padilla, Ebert vidi Padilja, Eberto
 • Padilja, Eberto 135
 • Pahnoglu, Tamara Kostić vidi Kostić-Pahnoglu, Tamara
 • Paivio, Sara vidi Paivio, Sara
 • Paivio, Sara 103
 • Pajić, Milenko (1950-) 624
 • Pajić, Milenko 559
 • Pajić, Petar (1935-) 432
 • Pajković, Radoslav (prevodilac) 760
 • Pallto, Kirsti vidi Palto, Kristi
 • Palto, Kristi 104
 • Pancirov, Ante (1975-) 433
 • Pangarić, Zlatko (1962-) 434435436
 • Pangarić, Zlatko 560
 • Pantić, Mihajlo (1957-) 625
 • Pantić, Mihajlo 218677
 • Pantović, Bojana Stojanović- vidi Stojanović Pantović, Bojana (1960-)
 • Papić, Srđan (1977-) 626
 • Parun, Vesna (1922-2010) 437
 • Pasos, Hoakin 136
 • Pasos, Joaquin vidi Pasos, Hoakin
 • Pašić, Mirzana 627
 • Paunković, Andrej (prevodilac) 153
 • Paunković, Duško (1963-, prevodilac) 147
 • Paunković, Zorislav (prevodilac) 146
 • Paunović, Zoran Ž. (1970-, prevodilac) 169
 • Paunović, Zoran Ž. (1970-) 628
 • Pavković, Vasa 438
 • Pavlov, Dragoljub (1940-) 439440
 • Pavlović, Danica (1976-) 441
 • Pejković, Alan (1971-) 442
 • Pejković, Alen (1971-) 443
 • Peneva, Iskra 444
 • Pepić, Seniha (1989-) 446
 • Pepić, Seniha 445
 • Perišić, Vinka (1957-) 447448
 • Perţa, Cosmin (1982-) vidi Perta, Cosmin (1982-)
 • Perta, Cosmin (1982-) 121
 • Pešić Sigma, Zoran (1960-) 449
 • Petričević, Paula (1978-) 450
 • Petrov, Krinka Vidaković vidi Vidaković Petrov, Krinka
 • Petrović, Mirjana (1976-) 451452
 • Pinhas-Cohen, Hava (1955-) vidi Pinxas-Koen, Hava (1955-)
 • Pinxas-Koen, Hava (1955-) 744
 • Pisarnik, Alehandra (1936-1972) 137
 • Pizarnik, Alejandra (1936-1972) vidi Pisarnik, Alehandra (1936-1972)
 • Pjanić, Petar 678
 • Plat, Silvija (1932-1963) 53
 • Plath, Sylvia (1932-1963) vidi Plat, Silvija (1932-1963)
 • Podrimja, Ali (1942-) 735
 • Pogačar, Marko (1984-) 453454
 • Popović, Bogdan A. 219
 • Popović, Milan B. (1976-) 455
 • Popović, Milorad 629
 • Posilović, Kristina (1982-) 456
 • Poslek, Darko (prevodilac) 126
 • Poulsen, Peter 105
 • Pravdić, Ivan 220
 • Prodanović, Mileta (1959-) 706
 • Prodanović, Mileta 631
 • Prokopiev, Aleksandar 170
 • Puslojić, Adam (1943-) 457
 • Pušić, Radosav (prevodilac) 754763

 

 • Quan, He (1944-) vidi Ćuen, He (1944-)

 

 • Radisavljević, Zoran (1952-) 458
 • Radišić, Branislav (1953-) 561
 • Radman, Vesna (1984-) 54
 • Radojčić, Saša (1963-) 222459
 • Radojčić, Saša 221
 • Radonjić, Svetlana Kalezić (1980-) vidi Kalezić Radonjić, Svetlana (1980-)
 • Radonjić, Viktor (1973-) 460461462632
 • Radović, Borislav (1935-, prerađivač) 552
 • Radović, Borislav (1937-) 463
 • Radović, Branislav 633
 • Radović, Duško (1922-1984) 464
 • Raičević, Miodrag (1955-) 465
 • Rajčić, Biserka (prevodilac) 158
 • Rakić Šaranac, Marija (1982-) 466
 • Ralević, Velimir (1970-) 467
 • Ramičević, Mersid (1981-) 679
 • Rasmunson, Ludvig 106
 • Rasmunsson, Ludvig vidi Rasmunson, Ludvig
 • Rastoder, Minela (prevodilac) 59
 • Rebronja, Ismet (prevodilac) 145
 • Rebronja, Ismet (1942-2006) 468469707
 • Rebronja, Ismet 1132223224225634680
 • Rebronja, Nadija (1982-) 470471
 • Rem, Håvard (1959-) vidi Rem, Hovard (1959-)
 • Rem, Hovard (1959-) 108
 • Repeša, Adnan (1978-) 635
 • Repman, Danijela (1976-) 472
 • Rešin Tucić, Vujica (1941-2009) 473
 • Richards, Piter (1967-) vidi Ričards, Piter (1967-)
 • Ričards, Piter (1967-) 55
 • Rigonat, Flavio 12
 • Risojević, Ranko (1943-) 474
 • Ristić, Dragan (1948-) 636
 • Ristić, Slađana 637
 • Ristov, Ivana (lektor) 767
 • Ristov, Ivana (prevodilac) 762766
 • Ristović, Ana (prevodilac) 720721722724733
 • Ristović, Ana (1973-) 475476
 • Roseti, Ana 138
 • Rostokina, Ana (prevodilac) 151152
 • Rostokina, Ana (1986-) vidi Rostokina, Anna (1986-)
 • Rostokina, Anna (1986-) 151152
 • Rotenberg, Džeroma (1931-) 56
 • Rothenberg, Jerome (1931-) vidi Rotenberg, Džeroma (1931-)

 

 • Saarikoski, Penti vidi Sarikoski, Penti
 • Sadiković, Samir (1963-) 638
 • Sadiković, Samir 562
 • Safarzade, Tahere (1936-2008) 742
 • Saffarzadeh, Tehereh (1936-2008) vidi Safarzade, Tahere (1936-2008)
 • Salković, Avdija (prevodilac) 750751760
 • Sami de, Sad (1963-) vidi Sadiković, Samir (1963-)
 • Santos, Mário vidi Santos, Mario
 • Santos, Mario 139
 • Sarić, Zvonko (1963-) 639
 • Sarikoski, Penti 109
 • Savičević, Olja Ivančević (1974-) 719
 • Savić, Blagoje (1951-) 477
 • Savić Ostojić, Bojan (1983-) 640
 • Savić Ostojić, Bojan (1983-) 478
 • Seabra, Hoze Augusto (1937-2004) 140
 • Seabra, José Augusto (1937-2004) vidi Seabra, Hoze Augusto (1937-2004)
 • Selmanović, Anida 479
 • Sergeev, Andrej (1933-1998) 153
 • Sergejev, Andrej (1933-1998) vidi Sergeev, Andrej (1933-1998)
 • Sij, Ferenc 768
 • Sijarć, Ilja (prevodilac) 104
 • Sijarić, Ćamil (prevodilac) 115
 • Sijarić, Iila (prevodilac) 81
 • Sijarić, Ilja (autor) 67
 • Sijarić, Ilja (prevodilac) 6566686970717273757677787980828386878889909192939495979899100101102103105106107109114116117118119120154155
 • Sijarić, Ilja 110111112113226
 • Sijarić, Safet (1952-) 641
 • Simić, Goran (1952-) 480
 • Simić, Milan R. (1959-) 141564
 • Simić, Milan 563
 • Simić, Mima 642
 • Simonović, Dejan (1960-) 643
 • Slezović M ehović, Selma 57
 • Smaka, Smail (prevodilac) 737
 • Soćanin, Siniša (1972-) 565644
 • Softić, Faiz (1958-) 481
 • Sokić, Vladan 645
 • Sorel, Sanjin (1970-) 483
 • Sorel, Sanjin 482
 • Srdić, Srđan (1977-) 646
 • Stamenković, Mila (1981-) 769
 • Stǎnescu, Gabriel vidi Stanesku, Gabriel
 • Stanesku, Gabriel 122
 • Staničić, Martina 484
 • Stanković Benak, Vesna (prevodilac) 36383955
 • Stanković Benak, Vesna (priređivač, sakupljač) 233
 • Stanković Benak, Vesna (1969-) 485486
 • Stanković, Dragoljub (1971-) 227
 • Stanojević, Dobrivoje (1958-) 228229488
 • Stanojević, Dobrivoje 487
 • Stefanović, Tatjana (prevodilac) 51
 • Stefanović, Veroslav 13
 • Steinar, Stein vidi Steinar, Steinn
 • Steinar, Steinn 114
 • Stëtijë, Salah (1929-) vidi Stetije, Salah (1929-)
 • Stetije, Salah (1929-) 123
 • Stevens, Wallace (1897-1955) vidi Stivens, Volas (1879-1955)
 • Stišović Milovanović, Ana 230
 • Stivens, Volas (1879-1955) 58
 • Stojaković, Silvija Monros (prevodilac) 138
 • Stojaković, Silvija Monros (1949-) vidi Monros-Stojaković, Silvija (1949-)
 • Stojaković, Silvija Monros- (1949-) vidi Monros Stojaković, Silvija (1949- )
 • Stojaković, Silvija Monros- (1949-) vidi Monros-Stojaković, Silvija (1949-)
 • Stojaković, Silvija Monros- vidi Monros Stojaković, Silvija
 • Stojaković, Silvija Monros- vidi Monros- Stojaković, Silvija (1949-)
 • Stojanović Pantović, Bojana (1960-) 489
 • Stojanović, Svetozar (autor) 148
 • Stojković, Dušan 490
 • Stojnić, Vladimir (prevodilac) 49
 • Stojnić, Vladimir (1980-) 491492
 • Stupar, Tanja 493
 • Stupica, Lucija (1978-) 728
 • Suljić-Boškail, Bisera (prevodilac) 61
 • Suljić-Boškailo, Bisera 494
 • Sureja, Jusuf (prevodilac) 755
 • Świetlicki, Marcin (1961-) vidi Švjetlicki, Marćin (1961-)
 • Szijj, Ferenc vidi Sij, Ferenc
 • Szymborska, Wisłwa vidi Šimborska, Vislava

 

 • Šajin, Aleksandar 495681
 • Šajtinac, Radivoj 231
 • Šajtinac, Uglješa (1971-) 648
 • Šajtinac, Uglješa 647
 • Šamić, Jasna (1949-) 496497498649
 • Šaponja, Nenad (1964-) 499
 • Šarac, Marija Rakić- (1982-) vidi Rakić Šaranac, Marija (1982-)
 • Šarenkapić, Šaban (1956-) 501
 • Šarenkapić, Šaban 500
 • Šarić, Sekule 650
 • Šćekić, Novo 651
 • Šehabović, Šejla 502
 • Šehić, Faruk 503
 • Šehu, Fahredin (prevodilac) 736
 • Šehu, Fahredin (1972-) 736
 • Šimborska, Vislava 155
 • Šimić, Ivica 652
 • Šimoković, Marija (1947-) 504505
 • Širazi, Šemsuddin Muhamed (1320-1389) 743
 • Šístek, František vidi Šistek, František
 • Šistek, František 156157
 • Šljivić, Sonja 506
 • Šljivović, Mladen (1976-) 508
 • Šljivović, Mladen 507
 • Šljvić, Sonja (priređivač, sakupljač) 336
 • Šodan, Damir (priređivač, sakupljač) 126
 • Šodan, Damir (1964-) 509510511
 • Šomlo, Ana (1935-, prevodilac) 744
 • Šop, Ljiljana 14232
 • Šteger, Aleš (1973-) 729730
 • Šujica, Božidar (1936-) 512
 • Švjetlicki, Marćin (1961-) 158

 

 • Tadijanović, Dragutin 233513
 • Tagore, Rabindranat (1861-1941) 738
 • Tagore, Rabindranath (1861-1941) vidi Tagore, Rabindranat (1861-1941)
 • Tamir, Zakariyya (1931-) vidi Tamir, Zekrija (1931-)
 • Tamir, Zekerija (1931-) 748
 • Tamir, Zekeriyya (1931-) vidi Tamir, Zekerija (1931-)
 • Tamir, Zekrija (1931-) 749
 • Tanasijević, Rade (1962-) 514515
 • Tanasijević, Rade (1964-) 516
 • Taufer, Veno (1933-) 731
 • Tešin, Srdan V. 234
 • Tiainen, Arja vidi Tiainen, Arja
 • Tiainen, Arja 115
 • Tijardović, Dragana Bojanić vidi Bojanić Tijardović, Dragana
 • Tijardović, Dragana Bojanić- vidi Bojanić Tijardović, Dragana
 • Tijardović, Ivan (1987-) 653
 • Tili, Robert (1957-) 654
 • Tili, Robert (1959-) 517
 • Tilly, Robert (1957-) vidi Tili, Robert (1957-)
 • Timotić, Željko (1979-) 235
 • Todoreskov, Dragana V. (1975-) 715
 • Todorović, Dana (1977-) 716
 • Todorović, Miroljub (1940-) 655
 • Todorovski, Gane 171
 • Tomaš, Marko 518
 • Tomašević, Boško (1947-) 519
 • Tomić, Miroslav (1963-) 520
 • Tontić, Stevan (1946-) 236237238521
 • Topčić, Zlatko 656
 • Topić, Jasmina (1976-) 522
 • Torvund, Helge 116
 • Trajković, Nenad 523
 • Trakl, Georg (1887-1914) vidi Trakl, Georg (1887-1914)
 • Trakl, Georg (1887-1914) 64
 • Travančić, Melida (1985-) 524
 • Tripković, Dragana 525
 • Tucić, Siniša (1971-) 526
 • Tucić, Siniša (1978-) 15
 • Turel, Dan 117
 • Turell, Dan vidi Turel, Dan
 • Turković, Edin (1996-) 527

 

 • Ulven, Tor 118
 • Uljarević, Jovanka (1979-) 528529
 • Uljarević, Jovanka 239240657
 • Ursu, Ileana (1954-) 530
 • Utsi, Paulus vidi Utsi, Paulus
 • Utsi, Paulus 119
 • Uzunović, Damir (1965-) 658
 • Užičanin, Alaudin Sabit (1650-1712) 770

 

 • Valentaj, Kler Brez vidi Brez-Valentajn, Kler
 • Valleho, César (1892-1938) vidi Valjeho, Sesar (1892-1938)
 • Vallejo, César (1892-1938) 142
 • Valjeho, Sesar (1892-1938) vidi Vallejo, César (1892-1938)
 • Valjeho, Sesar (1892-1938) 143
 • Vasić, Bojan (1985-) 531
 • Vasić Kanački, Marija (1977-) 532
 • Vasilevski, Risto (prevodilac) 164171
 • Vasilevski, Risto (1943-) 689
 • Vasilevski, Risto 172
 • Veber, Glorjana vidi Veber, Glorjana
 • Veber, Glorjana 732
 • Vidaković, Dušan 717
 • Vidaković Petrov, Krinka (prevodilac) 131133
 • Vidojković, Marko 16
 • Virk, Jani (1962-) 733
 • Virolainen, Merja 120
 • Vlahović, Gordana 241242
 • Vučković, Goran (1965-) 533
 • Vučković, Goran 243
 • Vučković, Milica 534
 • Vučković, Rade 535
 • Vujčić, Nikola (1956-) 17
 • Vujčić, Nikola 536
 • Vujičić, Mića 659
 • Vujović, Novica 537538
 • Vukadinović, Miljurko (prevodilac) 122140
 • Vukadinović, Miljurko 539
 • Vukićević, Danica (1959-) 540
 • Vukićević, Dejan (1965-) 660661
 • Vukomanović Rastegorac, Vladimir (1986-) vidi Vukomanović, Vladimir (1986-)
 • Vukomanović, Vladimir (1986-) 541
 • Vuković, Davor 542
 • Vuković, Marko (1975-, prevodilac) 84
 • Vuković, Marko (1975-) 543
 • Vuksanović, Olivera (1973-) 544

 

 • Yamasaki, Kayoko (1956-) vidi Jamasaki, Kajoko (1956-)
 • Yeats, William Butler (1865-1939) vidi Jejts, Viijam Batler (1865-1939)

 

 • Zaharov, Lav (prevodilac) 760
 • Zalihić, Almir (1960-) 545
 • Zekić, Alma (1995-) 546
 • Zelenika, Zoran (1974-) 547
 • Zhiti, Visar 737
 • Zirojević, Olga (1934-) 244
 • Zuzija, Dalibor (1974-) 548

 

 • Žetica, Adnan (1980-) 549
 • Živančević, Nina (1957-) 550
 • Živančević, Nina 18
 • Živanović, Branislav (1983-) 551
 • Živanović, Nikola (prevodilac) 48
 • Živanović, Nikola (1979-, prevodilac) 58
 • Živanović, Nikola (1979-) 19245246552553554690
 • Živanović, Vladimir (prevodilac) 759
 • Žuhovska Arent, Agnješka (prevodilac) 159
 • Žuhovska Arent, Agnješka (1983-) 159
 • Žuhovska Arent, Agnješka vidi Žuhovska Arent, Agnješka

 

 

 

PREDMETNI REGISTAR

 

 • Alhamiado književnost – 15 v. – Udžbenici 244
 • Arapska književnost 746

 

 • Bjelica, Branislav – “Beogradsko čištilište“ 177
 • Bloom, Harold vidi Blum, Harold
 • Blum, Harold 34
 • Borges, Jorge Luis vidi Borhes, Horhe Luis
 • Borges, Jorge Luis vidi Kortasar, Hulio
 • Borges, Jorge Luis vidi Sabato, Ernesto
 • Borhes, Horhe Luis – Romani 141
 • Bošković, Dragan – “Otac“ 184
 • Bošnjak, Vesna – “Hronika flore“ 240
 • Božović, Gojko – Intervjui 1
 • Brka, Amir – „Crna sveska“ 232
 • Bulić, Zehnija – „Intimna groteska“ 200
 • Bulić, Zehnija – “Intimna groteska“ 193
 • Bulić, Zehnija – “Topola ni do pola“ 194
 • Burdžević, Saladin – “Konstablerwache“ 178
 • Burdžović, Saladin – “Brus Li je umro u Bijelom Polju“ 239

 

 • Campana, Dino vidi Kampana, Dino
 • Campana, Dino vidi Nikanor, Para
 • Cortázar, Julio vidi Borhes, Horhe Luis
 • Cortázar, Julio vidi Kortasar, Hulio
 • Cortázar, Julio vidi Sabato, Ernesto

 

 • Čakarević, Marjan – „Jezik“ 207
 • Češka književnost 156
 • Čovek – Uzroci frustracija 20

 

 • Ćamil, Sijarić – Proza 176

 

 • Dedović, Dragoslav – “Cafe Sumatra“ 236
 • Dedović, Dragoslav – “Dinarski Buda“ 237
 • Dedović, Dragoslav – Poezija 238
 • Dostoevskiî, Fedor Mihaîlovič vidi Dostojevski, Fjodor Mihajlovič
 • Dostoevskií, Fedor Mihailovič vidi Dostojevski, Fjodor MIhajlović
 • Dostojevski, Fjodor Mihajlovič – „Zapisi iz Mrtvog doma“ 149
 • Dostojevski, Fjodor MIhajlović 680
 • Drakulić, Aleksandar 710

 

 • Džafić, Atif – Intervjui 2
 • Džojs, Džejms – “Irska u baru“ 54
 • Džojs, Džems vidi Joyce, James

 

 • Đerlek, Muhamed – Karikatura – Slikarstvo 25
 • Đilas, Milovan – Josip Broz Tito – Pisma 699

 

 • Emin, Bilge – Intervju 3
 • Etika 21
 • etnomuzikologija 679

 

 • Faulkner, William vidi Fokner, Vilijam
 • Fehratović, Jahja – „Korektor sveznadar“ 198
 • Fehratović, Jahja – “Korektor sveznadar“ 186
 • Fokner, Vilijam 37
 • Frljić, Oliver – “Paraziti su među nama – 26751“ – Scensko izvođenje 26

 

 • Gudžević, Sinan – „Rimski epigrami“ 223

 

 • Hadajat, Sadek vidi Hadejat, Sadek
 • Hadejat, Sadek – “Slijepa sova“ 741
 • Halilović, Enes – “Potomci odbijenih prosaca“ 192216
 • Hamović, Dragan – “Matična knjiga“ 201
 • Hanuša, Samir – “San vlasnika ulične vage“ 199
 • Humor 246

 

 • Isa al-Masiha – Esej 22
 • Isus Krist – Esej 22

 

 • Jahić, Dževad – “Vitorin vrijes“ 189
 • Japan – Putopisi 210
 • Jelenkovic, Saša – Intervjui 4
 • Joković, Miroljub – Intervjui 5
 • Joyce, James vidi Džojs, Džejms
 • Joyce, James – Pulska epizoda 45

 

 • Kampana, Dino 126
 • Karanović, Vojislav – „Psalm“ 175
 • Katal, Hodo – “Berlinski led“ 185
 • Kingsolver, Barbara vidi Kingsolver, Barbara
 • Kingsolver, Barbara – Eseji 44
 • Književni prevodioci
  • – Honorari – Srbija – 21v 29
  • – Srbija – 21v 29
 • Književnost
  • – Književno prevođenje 31
  • – Pesnički jezik 208
  • – Religija 196
 • Kocbek, Edvard – Selimović, Meša – Prepiska 630
 • Koraksić, Predrag – Intervjui 6
 • Koreja – Književnost – 20v 769
 • Kortasar, Hulio – Romani 141
 • Kostić, Laza 208
 • Kultura – SEEcult portal 712

 

 • Lazić, Radmila – „Crna knjiga“ 241
 • Lindgren, Astrid vidi Lindgren, Astrid
 • Lindgren, Astrid 226
 • Lukač, Aladin – “Gitare morte“ 205

 

 • Ljudska prava – Balkan – 1941 701

 

 • Makedonska poezija – 20v 162
 • Marković Koder, Dorđe 208
 • Marković, Radovan Beli 208
 • Marojević, Igor – „Beograđanke“ 242
 • Mićunović, Radomir – “Magična polja i komentari“ 203
 • Mihajlov, Mihajlo – Biografija 694
 • Mihajlov, Mihajlo – Intervjui 7
 • Mihajlov, Mihajlo – Intervju 8
 • Mihajlov, Mihajlo – “Ljeto Moskovsko 1964“ 148692
 • Mihajlov, Mihajlo – život i delo 708
 • Mihajlov, Mihajlo 698702
 • Milošević, Nenad – Biografija 704
 • Milošević, Nenad – Intervjui 9
 • Milošević, Nenad – “Mesta“ 217
 • Milošević, Nenad – Poezija 195218219221
 • Miljković, Branko – Poezija 181
 • Mitrović, Nemanja – “Crtam po mraku “ 213
 • Moral 21
 • Musić, Kemal – “Žig“ 229
 • muzička filozofija 679
 • Muzika – Teorija – Eseji 679

 

 • Narodna poezija, lirska – Sandžak 27
 • Nikanor, Para 126
 • Nikaragvanska poezija – Eksteriorizam 127
 • Nuri-Hadžić, Bahrija – Intervjui 10

 

 • Padilja, Ebert vidi Padilja, Ebert
 • Padilja, Ebert – “Van igre“ 134
 • Parra, Nicanor vidi Kampana, Dino
 • Parra, Nicanor vidi Nikanor, Para
 • Parun, Vesna – Poezija 183
 • Pisana reč 662667677678
  • – Kalifornija 33
 • Po, Edgar Alan – „Gavran“ 57
 • Po, Edgar Alan – „Pad kuće Ašerovih“ 57
 • Poe, Edgar Allan vidi Po, Edgar Alan
 • Poezija – Poetika 245246
 • Popa, Vasko – Poezija 674
 • Puslojić, Adam – Poezija 243

 

 • Raičković, Stevan 669
 • Rebronja, Ismet – Autobiografija 707
 • Rebronja, Ismet – Intervju 11
 • Ruska književnost – Oktobarska revolucija – 20v 692

 

 • Sábato, Ernesto vidi Borhes, Horhe Luis
 • Sábato, Ernesto vidi Kortasar, Hulio
 • Sábato, Ernesto vidi Sabato, Ernesto
 • Sabato, Ernesto – Romani 141
 • Sarajlić, Izet – Romani 676
 • Sartr, Žan-Pol 204
 • Sartre, Jean-Paul vidi Sartr, Žan-Pol
 • Savić Ostojić, Bojan – „Stereorama (scenarijum)“ 188
 • Selimović, Meša – Kocbek, Edvard – Prepiska 630
 • Sevdalinke 27
 • Sijarić, Ćamil – Besede 224
 • Sijarić, Ćamil – Romani 202225
 • Sijarić, Ćamil – “Voda promuklica“ 211
 • Skandinavska književnost – Prevodi 113
 • Skandinavski jezici – književnost 110
 • Slijepčević, Pero 663
 • Solženici˝in vidi Solženjicin, Aleksandar Isaevič
 • Solženic ˝ in, Aleksandr Isaevič – 1918-2008 vidi Solženjicin, Aleksandar Isajevič
 • Solženjicin, Aleksandar Isaevič – „Jedan dan Ivana Denisoviča“ 149
 • Solženjicin, Aleksandar Isajevič – „Arhipelag Gulag“ 150
 • Srpska književnost – Internet 717
 • Srpski jezik – Pravopis – Koren reči 32
 • Stefanović, Veroslav – Intevjui 13
 • Stojković, Dušan – “Telo u telu“ 212

 

 • Šajtinac, Radivoj – “Psi versa ili otimanje vazduha“ 182
 • Širazi, Šemsuddin Muhamed – Poezija 743
 • Širazi, Šemsudin Muhammad vidi Širazi, Šemsuddin Muhamed
 • Šop, Ljiljana – Intervjui 14
 • Švedska poezija 106

 

 • Tadijanović, Dragutin – „Balada o zaklanim ovcama“ 233
 • Tahmiščić, Husein – Poezija 675
 • Tamir, Zakariyya vidi Tamir, Zekerija
 • Tamir, Zekerija – “Nojev poziv“ 749
 • Tasić, Vladimir – “Oproštajni dar“ 180
 • Tešin, Srđan V. – “Kroz pustinju i prašumu“ 220
 • Tokarčuk, Olga – “U potrazi za knjigom“ 179
 • tradicija 679
 • Treći trag 717
 • Turska poezija – 20v 758

 

 • Vasilevski, Risto – „Ode, o da“ 165
 • Vidaković, Dušan – “Iscrpljivanje ničim“ 197
 • Vidojković, Marko – Intervjui 16
 • Vojnić Purčar, Petko – “Miholjsko leto i druge priče“ 214
 • Vučinić, Srđan – „Nezajaz: drame i druge priče“ 187
 • Vujčić, Nikola – Intervjui 17
 • Vukićević, Dejan – “Bodilo“ 191660

 

 • Zabela – kazniona – Požarevac 702

 

 • Živančević, Nina – Intervjui 18
 • Živanović, Nikola – „Astapovo“ 174206209222227228235
 • Živanović, Nikola – Biografija 705
 • Živanović, Nikola – Intevjui 19
 • Živković-Živić, Ana – “Poslednja četvrt“ 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to list

Iz rubrike

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *