Amaranta

Lat­est posts by Dinko Telećan (see all)

  .

  Ama­ran­ta

   

  Ti –
  ružos­ne­na mnogorijeka
  gro­moži­va travotkana
  more­lič­na srpobrida
  sun­cosil­na oblozračna
  srcosi­ta vodopisna
  šumocr­na lomnostruka
  krošn­jok­iš­na ognjokrila
  stjeno­si­va staklokršna
  zlato­pus­na voćonosna
  lis­tošum­na grudoslasna –
  nemoja

  Ti si kao dan
  prove­den u voćnjaku
  pri­je plodova

  .

  .

   

  kita­jske pitalice

   

  što ima se dobiti još nije dobiveno
  što ima se izgu­biti davno je izgubljeno
                                                            Hai Zi

  .

  .

  I

  .
  bazam nepreve­di­vim carstvom
  gdje je četiri broj smrti
  a tamne mis­li zastiru se crven­im plaštom
  (u hotelu nema četvr­tog kata
  za stolom nema pesimizma)

  znam man­je od ničega
  ne znam jesti ni govoriti
  ne znam kako se ovd­je voli
  i kako se sadi šljiva
  (što i drugdje znam o tome?)

  u pauzi rad­ni­ci Great Wall Motorsa
  sjede i gleda­ju cvi­jet u vazi na stolu
  na dugom bijelom praznom stolu
  sjede i šute usred buke postrojenja –
  čuje li se usred nje
  maj­ka deset tisuća stvari?
  (je li deset tisuća više od četiri?
  je li crveno drukči­je od crnog?)

  u sjeni nemani od svih tih kato­va (bez četvrtog)
  u parku nadsvođenom smogom
  dvi­je starice vježbaju
  strašno sporim pokretima
  starim deset tisuća ljeta
  (tko vjež­ba a tko gleda?)

  pijem iz zma­jevog vrela
  a ne znam ni gdje je zmaj
  ni gdje je vrelo
  (i ako ih nema pijem
  i ako ih ima nastavljam)

  avion se sudara s leptirom
  pada u zma­jeve ralje
  i pret­vara se u jedan praskavi slog
  (hoću li moći mis­li­ti u slogovima
  slikati dok pišem
  stvarati dok jedem
  izdisati dok udišem vatru?)

  ved­ri­na neba pri­ječi da ono padne
  a na svilen­im niti­ma ove pjesme
  polako se njiše lep­tirov život

  .

  .

  II

  .
  klizeći bicik­lom po Binhaiju
  kao po netom uskislom tijestu
  po razvučenom rezan­cu od riži­na brašna
  prispi­je­vam do dvi­je misli:
  Kina je man­ja od Lao Ceo­va nokta
  i
  sve je uvi­jek i svugdje moguće:
  to su dobre mis­li za poče­tak dana
  improvizirane đakoni­je za kraj života
  ili trenu­tačni terminal

  zabarikadi­ran
  zakoprenjen
  zamandaljen
  začahuren
  jedan mali mrav
  koji iz svo­je se mravosti
  ne zna izmraviti

  klizeći iskl­iznu­ti
  iz svake svo­je ‑osti
  mis­leći se izmjestiti
  iz svake svo­je zadatosti
  (zar to hoće mali mrav?
  zar san­ja da je zmaj
  i rasprska­va se u svestvo?)

  .

  .

  III

  .
  sko­ro niče­ga starog u toj pras­taroj zemlji
  izbrisani tragovi pome­ten pepeo
  a ipak kao da neš­to kul­ja odozdo
  i to isto neš­to str­moglavlju­je se odozgo
  neš­to što se nar­avno ne može
  i ne smi­je imenovati
  neš­to što djelu­je bez djelovanja
  nerođeno neš­to što razvezu­je uzlove
  i otvara dveri mekim dlanom
  neka voda koja u sve se ulijeva
  neki prah koji u sve prodire
  neš­to neza­s­tari­vo što uporno se vraća
  neš­to nezaus­tavlji­vo što se uopće ne kreće
  i oglasi se kad znalač­ki šutiš
  i gledaš ni gore ni dol­je ni između
  – jesi li ika­da šutio i gledao?

  .

  .

  IV

  .
  da nema smi­je­ha Tao ne bi bio što jest
  reče Tao smrknu­to pa se naceri

  a Mao se smi­ješ­ka prijetvorno
  (tako mi se čini)
  Mao je odsut­ni Tao
  (tako mi se čini)
  Mao nadzire Trg nebeskog mira
  i lice mu šušti na novčanicama:
  pri­jetvorno nas­mi­ješe­na moneta
  koja širi se dil­jem trga i svijeta
  ikona mudri­jaša što imenima
  zastiru neimenjivo
  (zar samo mi se čini?)

  .

  .

  V

  .
  nadođu mi tako i misli
  o mojoj velikoj zemlji
  koja kiti svoj rat
  koja voli velikost svoju
  i sada opet bira vlast
  i makar kakav rat

  kažem tim mislima:
  ovd­je jedem ljute valjuške
  i pijem ljute pouke
  pa nemam želu­ca za vas
  ni iz daljine ni iz blizine

  a te će mis­li na to:
  mno­go si nam ohol
  u hipu si umis­lio da si zmaj
  a još ni mravost svo­ju nisi probavio:
  zmaj komu je vatra ko u oman­jeg upaljača
  neupit­no kineske proizvodnje

  (da odšu­tim ili da moje bude zadnja?
  ili da čekam da mi još kažu:
  znaj, zma­ju, da se još ni u deset tisuća bića
  nisu uvrstio?)

  .

  .

  VI

  .
  Lao je ovo znao:
  Nebo i Zeml­ja nepris­trani su
  i vide deset tisuća bića kao pse od slame
  (umi­ješ li vol­jeti pse od slame?
  umi­ješ li umri­jeti za pse od slame?)

  Lao je još i ovo znao:
  isti­nite riječi nisu lijepe
  lijepe riječi nisu istinite
  (umi­ješ li se odreći lijepih riječi?
  umi­ješ li ih ubriz­gati u vene pa iskrvariti
  tako da to nitko ne vidi?)

  sada kad sam lije­po i rječi­to umro
  u meni pul­sira kao nikad
  (ali zar ćeš opet u mrtvi život?)

  .

  .

  VII

  .
  rođen sam u neboderu
  i sada gledam nebodere u Binhaiju:
  gledam svo­ju mrtvorođenost

  rođen sam kad ovd­je bješe pus­ta slana zemlja
  pri­je no što Deng Xiao Ping stupi na nju
  pa reče:
  neka bude novi grad uz ovo more

  i gledam taj grad ispod čekića
  i slan sam kao krv
  i pust kao nedovrše­na zgrada
  kao neob­jašn­jeni kostur
  pust sve dok se ne sjetim
  jednog para iskričav­ih očiju
  (neupit­nih nepo­bit­nih nepreve­di­vih očiju)
  koje moje su more
  sol moje pustoši

  kad se one sklope
  i moja se knji­ga sklapa

  .

  .

  Izabrala Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja