Apoteoza

Lat­est posts by Bar­bara King­solver (see all)

  .

  .

  .

  Ima dana kad zavidim svo­jim kokoškama:
  kad žudim za svrhom savršenom i istinitom
  kao što je tek sne­seno jaje.

  Kad bih mogla samo da sto­jim na suncu,
  čeprkam po kamenčići­ma, žmirkam i čekam
  da se svi ele­men­ti unutar mene okupe i povežu
  za šta je potreb­no tek zrno žita
  pre­pusti­la bih se čudu
  svakod­nevnog ovaploćen­ja: deo moje duše
  uhvaćen u žumance­tu i ljusci.

  I ne bi mi trebale
  viz­ije koje dolaze drugima
  da ih uznesu
  do suočen­ja sa ništavilom.
  Zov kojo­ta u noći
  ne bi podi­gao ni jed­no jedi­no pero na mom telu, jer bih ja,
  uljuljkana u svom gnez­du, san­jar­i­la o
  umnožen­im plodovi­ma svog života
  bezbed­no ušuškan­im u kar­ton­skim kutijama.

  A opet nikad nisam bila sasvim zavedena,
  jer sam videla šta kokoške zaista zna­ju o svemoći:
  nema tu ničeg od božan­skog čuda,
  tu je samo ruka koja ih hrani
  i svakog im dana pljač­ka gnezda.

  .

  .

  .…..Pre­vod: Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja