Mehdija Medović

Bangladeš II


Mehdija Medović

Rođen 6. aprila 1990. godine u Tutinu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Fakultetu bezbednosti 2014. godine. Trenutno radi na izradi master rada na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u Beogradu. Radio je u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Od 2016. godine je predsednik nevladine organizacije "Tutinska inicijativa mladih", sa kojom je sproveo nekoliko projekata vezanih za obrazovanje i promociju kulture. Najznačajniji projekat u toj oblasti je "Škola kreativnog pisanja" koji je sproveden dve godine, nakon čega je troje polaznika objavilo svoje zbirke pesama. Aktivno radi na kreiranju i sprovođenju omladinskih politika na lokalnom nivou. Voli da putuje i da upoznaje različite kulture.

Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja