Doviđenja

Lat­est posts by Haris Suljić (see all)

  Sinoć smo odlučili da se razvede­mo. Danas, sed­i­mo jed­no naspram dru­gog umesto poz­natog jed­no pored dru­gog. Svi ti nepoz­nati lju­di koji skr­nave naše poznato.
  Sve se desi­lo tako brzo. Dokaz da minu­ti mogu nad­vla­dati godine.
  Jed­na pogrešno pro­tu­mače­na reč, jedan neho­tice bačen pogled i sve se ruši.
  Skri­vala je svo­je oko.
  Koris­tio sam ga kao ogleda­lo. Voleo sam sebe u tom oku.
  I posle sve­ga nemam ni jed­nu ružnu reč o njoj.
  Spoj lep­og i dobrog, a nije sve što je lepo dobro ali sve što je dobro neupit­no je lepo.
  Uvek smo imali o čemu da ćutimo.
  Slane suze kuša­ju slatko kada plačem o njoj.
  Nije pro­gov­o­rila ni reči. Dru­gi su gov­o­rili umesto nje.
  Priđoh njenoj odbrani i upi­tah glas­no da svi čuju : “ Veru­ješ li ti čoveče u Boga ?! “
  “ Ne ! “ kaze on još glas­ni­je. A zatim tiho samo za mene : “ Ali ga se bojim. “
  Na izlazu maj­ka proči­ta moje srce u očima.
  “ Str­pi se, sinko, naj­gore tek pred­sto­ji. Str­pi se, svi očeku­ju dolazak Hrista ali ne zna­ju da Antihrist dolazi prvi. Str­pi se ali znaj, dobro uvek pobe­di na kra­ju a ako vidiš da pobeđu­je zlo to samo znači da nije kraj. “
  Retko sam razumeo njene reči ali sam se uvek osećao bol­je posle njih.
  Zaš­to volim ovu bol ? Jer je to jedi­no što me sada pod­seća na nju ?
  I sada dok šetam jesen­jim šuma­ma setim se toga dana, jer jesen je tužne osobe pro­leće. Sve bi bilo lakše da nisam pesnik.
  Na ras­tanku rekao sam joj doviđen­ja, ona meni zbogom.
  Nije znača da mačem poseći ćeš, rečju ubićeš.
  Tako je i bilo. Ja sam otišao sa Bogom a ona do viđen­ja kojem se i dal­je nadam.

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja