Jedna pesma

Aleksandar Skidan
Lat­est posts by Alek­san­dar Ski­dan (see all)

   

  *

  fran­cuza slaviše

  gov­or tad je tek’o

   

  i klobučala se krv

  ko pasoš crveni

   

  ti nisi diz’o pogled

  kroz pro­zor voza blen’o

   

  pa tako je i poezija

  sekun­dar­na

   

  ko glaso­vi u travi

  ko glaso­vi

   

  u stak­lu rastaljenom

  neiskrenog jada

   

  Sa ruskog Mar­i­jana Petrović

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja