Jednom

Lat­est posts by Alek­san­dar Đoković (see all)

  .

  .

  sep­tem­bar

  .

  na terasi roditeljskog doma
  pušim cigaru
  pola sata iza ponoći
  udišem miris pokošene trave
  na terasi roditeljskog doma
  jedem upra­vo ubrani paradajz
  kao jabuku
  neki će novi klinci
  pijani proći ulicom
  povraćaće i svađaće se
  oko fudbala
  grizem i udišem
  sve radosti života
  ne nedosta­je mi ništa
  a nedosta­je mi sve

  .

  .

  zab­o­ravl­jam

  .

  zab­o­ravl­jam lepe stvari
  pet vraba­ca oko bare
  devo­jku sa belim cvetom
  u crvenoj kosi
  dok prelazi ulicu
  i sme­je se
  gle­da u prste
  jutro koje ne žuri
  klupu u parku
  ispred zgrade
  zaboravljam
  naj­dublje mesto
  u šumi
  nema ničega
  osim buke vodopada
  i tru­log lišća
  koje se raspada
  pod nogama
  zaboravljam
  labu­dove na reci
  vetar između zgrada
  nje­na bosa stopala
  prste koji uznemiruju
  površinu vode
  dok sedi na doku
  i tople ruke
  dok me grli i kaže
  nisam spremi­la ništa
  ali snaći ćemo se

  .

  .

  mož­da

  .

  ja imam samo da kažem
  da počin­je miholjsko leto
  dok pijem pivo sa danteom
  ja imam da kažem
  da mi je veš ostao na terasi
  i da ne brinem
  da li će sutra mož­da rat
  i da će nas i naše drugove
  i nji­hove očeve
  hvatati kao zečeve
  i bac­i­ti na ratište
  imam da kažem
  da jedi­no brinem
  da li će mož­da kiša

  .

  .

  lim­bo

  .

  sve biće u redu
  kaže gospođa
  na poslednjoj
  stani­ci metroa
  sa iskrzan­im lakom
  na noktima
  koji­ma skida
  otpalu trepavicu
  ispod oka
  dok zima bruši
  četr­naesti podeok
  ispod nule
  nabacujem
  svaku novu godinu
  kao korbač
  sve biće u redu
  kaže pro­leće u novembru
  pri­h­vatam poraz
  kao mornarsko uže
  i vežem oko sebe
  grlim svo­je strahove
  kao kućne ljubimce
  još uvek
  pod rukom osećam
  nje­na glat­ka kolena
  i kosu do ramena
  koju je u sedamnaestoj
  odsekla
  sve biće u redu
  pre­vrćem jezikom
  ostatke od doručka
  moje bivše devojke
  rađa­ju tuđu decu
  moja bivša ulica
  nes­ta­je među rupama
  moji dobri drugovi
  posta­ju neči­ji očevi
  tamo gde sam sad
  sve se beli
  pop­ut krajeva
  u pre­delu zalizaka
  osenčenih kao azur­na obala
  ispod deblje puko­tine leda
  asfalt otkri­va novo lice
  građevin­s­ki radnici
  na ske­la­ma dobacuju
  nekim ženama
  to su prvi ves­ni­ci proleća
  gledam kako
  se sve odjed­nom budi
  samo ja polako nestajem

  .

  .

  jed­nom

  .

  jed­nom ću živeti
  na moru
  imaću kuću na obali
  mali čamac
  i sla­meni šešir
  jed­nom ću
  živeti na moru
  imaću lepu ženu
  sa terase naše kuće
  gledaću kako joj se kosa
  bori sa vetrom
  dok pada
  preko njenog lica
  ona će stajati
  na toplom pesku
  meni okrenu­ta leđim
  neću videti
  kako se smeje
  i kako joj se oči
  pret­vara­ju u dve
  svetleće tačke
  gledaće u more
  čvrsto će stajati
  na toplom pesku
  koji joj milu­je tabane
  neću videti
  kako se smeje
  ali ću gledati
  kako pokušava
  da stavi veli­ki sla­meni šešir
  imaće na sebi samo
  šorts od teksasa
  gorn­ji deo kupaćeg
  i moju belu košulju
  koja leb­di na vetru
  sta­jaće dugo u pesku
  jed­nom rukom držeći šešir
  dru­gom nameš­ta­jući kosu
  sta­jaće dugo
  u velikoj beloj košulji
  kroz koju vidim
  sunce i slobodu
  u velikoj beloj košulji
  što viori kao zastava
  kao da živ­ot kaže
  u redu je
  preda­jem se

  .

  .

  .

  .

  * Pesme zab­o­ravl­jam i lim­bo iz zbirke “Sve biće u redu”, GIP Inter­print doo, Beograd, 2019.

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja