Konci, konaci, kaprici

Lat­est posts by San­jin Sorel (see all)

  .

  .

  .

  Snovi i ispaše

  .

  Čuvar­i­ca sna napuš­ta kazalište
  Na vrhovi­ma prsti­ju. Od žutog
  Su stak­la, od leda. Glanc.

  Događa­ji se zbi­va­ju pred Misratom,
  Nema­ju veze s mudrošću nit
  Srećom. Šlang i fit, biti je red.

  Za njom, iz prikra­j­ka, sjena
  Rubi nacrte. Pokri­va dekom
  Veli­ki koraljni greben Bilogore.
  Glaso­vi drže gov­ore. Tema?
  Kako iskopati iz pijes­ka školjke.
  Nižu se scene koje će prodati
  U dućanu rabljene robe.

  Kak­va li je to tortura?
  Kakav kaza­l­išni kašalj?
  Svi­jet je mjesto loših mirisa.

  Čuvat’ val­ja mirise, bugarske,
  Iz ruže, u pamćen­ju. Čemu
  Se pro­tive zadars­ki Arbanasi
  S Gorn­je­ga gra­da. Samo da
  Put nema nikak­vo odredište.
  Bit će kako je iluz­i­ja drugo
  Ime za vjenčanja.
  Kako bi bilo vremena
  Pri­je negoli dođu nijema
  Razdoblja.

  Četiri su nebeske rijeke žuč nosile
  A s nji­ma i zlatne obale.
  Osta­je ostar­jeli glumac i zdjela
  Gra­ha na stolu.

  Pamćen­je je sklono zaboravu.
  Knjižnice su poha­b­ane kao i
  Krovovi pod kas­nol­jet­nom jabukom.
  Nema pov­jeren­ja u sjene koje
  Se lijepe za grobove.

  Kaže da priro­da, želi li biti u nama,
  Nema osjeća­ja. Ona je sjetna
  Tra­va i list u kosi. Glas iz vrlo
  Mračne jaza­včeve jazbine.
  Uh! Njemice u mag­ičnom snu.

  .

  .

  Pri­zori ludi­la i strasti

  .

  Sri­je­dom se vide opake stvari
  I škakljivi pri­zori pod bejanskim
  Pro­zori­ma. Svakako su
  Provi­zorni, jer u nji­ma žive
  Sluge noćnih mora. Stal­no im
  Brka­ju redosli­jede i žudnje.

  Ne bi li san bio dubok brine se
  Bog koji iz nebeske telefonske
  Gov­or­nice sedam puta zove.

  Zamis­lite, odzi­va nema! Nitko
  se iz pak­la ne javl­ja. I ostalih
  Spored­nih mjes­ta nas koji duše
  Nemamo.

  Kako bis­mo ih imali kada
  Sta­do nebeskih koza što
  Spustiše se na Cres obrstile nam
  Sve pogov­ore? Ne razumiju
  Se jezi­ci uta­boreni u čunjevima
  Na nemirn­im jez­er­skim plohama.

  Ne vjeru­jem više ničemu
  Jer ćemo završi­ti u lišću
  Puni propuha.

  Sri­je­dom se niš­ta ne čuje.
  Riđokose zvi­jeri smi­cal­ice smišljaju.
  Grizu do krvi, jer ih je strah
  Goniča s psima.

  Sri­je­dom se najbol­je upoznati.
  I bez posi­pan­ja pepelom, molim!
  Čista sri­je­da je puka književ­na konvencija
  Kojoj ni Bog ne vjeruje.

  .

  .

  Udal­jeni krajobrazi

  .

  Kako se razu­mi­je daljina?
  Tako što ju se prelazi bez
  Prtl­jage, samo sa srcem
  I razn­im mogućnostima.

  Jed­na gov­ori o koza­ma u snovima
  Dru­ga o dodiru i potiljku
  Treća o koroti na autocesti.

  Želim se vrati­ti kući.
  Kako bih na posljed­njoj večeri
  Posve prazan za delikatese
  Čitao knjige.

  Ion­ako je sve u valovima.
  Vukovi­ma i zmijama.
  Umi­ran­je i nije neki život.

  .

  .

  Antikristi i tišine

  .

  Tiši­na koja dopire iz jama.
  Zapuh, hladan, iz kot­lovni­ca oranice.
  Vje­tar. Koša­va nema kamo puhati
  Nego gdje ju usm­jer­a­va klanac, ponornica
  I dubina.

  Lop­ta­ju se s pogled­i­ma kroz
  Pro­zor duše: joj, nemo­jte zaboraviti
  Malene tople mačiće
  I nji­hov divlji nagon!

  Nemo­jte ih zanijemiti.

  Prop­uh sa svih strana Aljaske i
  Svi­jet pro­zo­ra u boji.

  Dia­man­da Galas kaže Sono L’Antichristo
  S time se nije teško složiti.
  Smisao živ­ota je sreća.

  .

  .

  Čuvari nad košnicama

  .

  „Zatim smo prešli u zemlju drveća bez korijena“
  Gral gusars­ki, Robert Pinget

  Jedi­no će nemilos­rd­nost otvoriti
  Vra­ta zeml­je. S neko­liko tešk­ih uporišta:
  Zvuk vje­tra, miris Tomaša, hlad­noća livade.
  Zatim, na sprženoj travi i dekama
  Nad koji­ma stršl­jen traži toplinu treba:
  Otkopati tlo, zapal­i­ti krijes –
  Sunce i vatru zakopati u grobnicu.
  Isto i sa svime ostal­ime: sjećanjima,
  Klonući­ma, ostaci­ma vlage na prstima.
  Sve je to šala sve je to smrt, ionako
  Iste su kret­nje po oče­vim velikim tragovima.
  Biti nemilos­r­dan priv­i­legi­ja je plahih
  Da će pro­laskom zime iz podzemnih
  Šta­la na svjet­lo dana izići samo snovi.

  .

  .

  Šahovs­ka polja

  .

  S mrzo­voljom na usna­ma pre­poz­na­je riječi,
  Bro­ji fonetske odsječke prvih glasova.

  Već dru­gi gov­ore ima li koga? u dječ­jem imenu.
  Nema san­dala dok lahor joj hoda po tijelu.

  Dok gov­or putu­je oblacima iz Klagenfurta
  Otku­da kreće ces­ta pre­ma Khevenhilleru?
  Ubo­ji­ca dolazi s engleskim riječima.

  Daj, daj, i sam znaš moć sms‑a! Tre­ba­lo je
  Napisati: S Kar­a­van­ki pogled u nebo
  Je nepotre­ban! Isti­na, u oblacima se
  Lahko vid­jeti lagahnim.

  Udal­jenost razvod­nju­je sok od bazge,
  Razlabavlju­je konope i bitve
  Ne bi li pali u vodu ne bi li po špran­ci bili.

  Jer zorom astrološ­ki pro­ro­ci trkeljaju
  O pet min­u­ta potreb­nih da se riješi
  Greko mat u neko­liko poteza lovcem
  I kulom, uz pomoć kon­ja ili dame.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja