Miris snega zaspalog na vodi

Lat­est posts by Marko Kragov­ić (see all)

  .

  .

  Jed­na od kišnih monada

  .

  Iznosim duboku nameru

  Pros­toru koji istu ne prepoznaje:

  ..

  Da nađem mesto između dve

  Lokalno uznapre­dovale kiše

  Gde bi mojoj nedo­rasloj hrabrosti

  Izrasla ljus­ka, gromobran

  ..

  Da se sklonim

  Zadržan u istom

  Kao tiho pri­h­vatan­je pokrivenih dvoriš­ta iza kuća

  Što ukućane od viško­va rasterećuju

  .

  .

  Gar

  .

  Otežali smo

  I višak naših tela odlazi daleko

  U recik­laži sasvim sitne besmrtnosti

  Žice koji­ma putuju

  Velike reči i prijateljstva

  Upliću se u visoko, davno posađeno drveće

  Koje ih obav­i­ja kao bliskog i dra­gog gosta

  Neš­to u stablima

  Umreće u tom žičanom zagrljaju

  .…..

  Mirisa pal­jevine

  Neće biti nigde

  .

  .

  Divl­ja gradnja

  .

  Mogli smo sve to izvući

  Zakriv­i­ti dugačke sajle i armature

  Spuš­tati spuš­tati dok se ne nasluti

  Neš­to meko

  Što bi se u jed­noj blagoj neopreznosti

  Mog­lo probiti

  A što je odveć pre­dugo živo i suvišno

  .….

  Iako bi se to učinilo

  Kao savršen razlog za ono ubistvo

  Koje služi porav­nan­ju sveta

  Ipak se tre­ba odmaknuti

  .….

  Pro­gl­a­siti sve za neuspešan pokušaj

  Gle­dati tu tužnu skalameriju

  Popi­ti najzad, u pri­obal­nom osmehu

  Zovu ili čaj

  .

  .

  Na dočeku 21. veka

  .

  Na našu kosu padao je razelek­trisani mrak

  Kao odbačeno tanko per­je sa grana

  U sneg

  .….

  Mlin za kafu

  Pod voskom koji dogoreva

  Sve­denost na prekrštene ruke

  I sasvim ljud­sko : „biće svetla’’

  .….

  Ispratili bi ćutljive prijatelje

  Sa mršav­im pla­menom do kapije

  Vratili se tamo gde moramo

  I pokrili se, opet, nečim kao što je:

  Samo nek je toplo

  Samo nek je toplo…

  .

  .

  .

  *iz rukopisa „Miris sne­ga zas­pa­log na vodi’’

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja