Tuđe nebo

Mihajlo Ljahovič
Lat­est posts by Miha­j­lo Lja­hovič (see all)

  * * *

  Mar­i­ja Val­i­ha živi
  u oronu­loj kući u šumi.
  Čes­ti­ca nar­o­dne mudrosti
  u šumi živi,
  zab­o­ravl­je­na od lju­di,
  čes­ti­ca nar­o­dnog pes­ništ­va
  u šumi živi,
  zab­o­ravl­je­na od dece,
  kaplji­ca ukra­jin­skog mora
  kao sirot­i­ca u šumi živi.
  (1990)

  * * *

  Na groblju u Lišn­ji
  nakrivl­jeni krstovi sto­je,
  drveni, natruli sve­do­ci
  min­u­log vre­me­na.
  Ime­na su već jed­va vidlji­va.
  Poči­va­ju pod nji­ma
  Rusi­ni[1] umorni
  od dugog lutan­ja,
  od krčen­ja šuma,
  od oran­ja bosanske gline…

  Na groblju u Lišn­ji
  korov zaras­ta…
  Zeml­ja jesi i u zemlju si otišao
  i ti, napaćeni Gal­ičane[2].

  * * *

  Hteo bih da ti pogledam u oči,
  Moj nez­nani pretče,
  Da potražim u nji­ma tu iskru
  Кoja te u lutan­ja povela.
  Hteo bih da pogledam
  Te žul­je­vite ruke
  Кoji­ma si krčio bosanske šume.
  Hteo bih da zavir­im u tvo­ju zemu­nicu
  Izgrađenu od oborene hras­tovine.
  Hteo bih da čujem tvo­je reči,
  I tvo­ju set­nu pes­mu.
  Hteo bih da sed­nem za tvoj sto
  Na prvo Bad­nje veče u Bosni.
  Hteo bih da okusim zno­jem osveš­tanu
  Tvo­ju prvu panai­ju[3]  u tuđi­ni,
  I da obrišem tvo­ju suzu.

  I hteo bih da se izvin­im tebi
  Za tuđi jezik na mojim usna­ma,
  Za tuđu pes­mu i igre tuđe.
  Nisi mi to želeo.
  Nisi mi to u amanet ostavio.
  Izvi­ni i oprosti ovaj greh prvorod­ni,
  Кojim me prokle­lo tuđe nebo[4]
  (2006)

  Sa ukra­jin­skog pre­veo: Jaroslav Кombilj

      


  [1] U vreme pre­sel­jen­ja u Bosnu, (Aus­trougras­ka s kra­ja XIX i počet­ka XX veka), Ukra­jin­ci su zvanično vođeni kao Rusi­ni – prim.prev.

  [2] Ukra­jin­ci, dosel­jeni­ci iz Gali­ci­je (Zapad­na Ukra­ji­na) – prim.prev.

  [3] Panai­ja (kolji­vo), kuvano žito, koje Ukra­jin­ci priprema­ju za Božić – prim.prev.

  [4] Miha­j­lo Lja­hovič je na početku rato­va u Bosni, početkom devedesetih prošlog veka, dos­peo u Kanadu, gde i sada živi – prim.prev.i ti, napaćeni Gal­ičane[2].i ti, napaćeni Gal­ičane[2].

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja