Zgrada solidarnosti

Lat­est posts by Mina Miloše­vić (see all)

  Radio-dra­ma

    

   

   

   

  LICA

   

  VANJA, 14, haram­baša, pos­esiv­na, odvažna

  JANA, 14, povuče­na, nesig­ur­na, nežna

  STAŠA, 14, hrabra, mrzo­volj­na, brižna

  JELENA, 32, snaž­na, ran­ji­va, iskrena

  ZORAN, 48, Van­jin otac, naoko umil­jat, pun skrivenog besa

  DRAGICA, 45, Van­ji­na maj­ka, glas­na, vedra, duhovita

  PERA, 17, pijan

  BABA, 65, ljuta

     1. Ispred zgrade

  Van­ja, Jana i Staša se smeju.

  Čuje se zvuk zvona za interfon.

  BABA

  Ski­nite mi se s inter­fona, nakačili ste mi se na tele­vi­zor, pa vam je i to malo, ne mogu da živim od glupih rekla­ma za usisivače!

  VANJA

  Au, jebote, ova baba će da nas doh­vati oklag­i­jom kad-tad…

  Čuje se komešan­je i smeh devojaka.

  VANJA

  E ajde iza ove zgrade malo na č.

  Čuje se zvuk pal­jen­ja upaljača

  STAŠA

  Šta je č?

  VANJA

  (izvlačeći dim)

  Ne znaš šta je č?

  JANA

  Skraćeni­ca za čuren­je. Pušenje.

  STAŠA

  Otkad koris­ti­mo taj naziv?

  VANJA

  Od juče. Juče sam prvi put usred dana išla na čuren­je s Cokom iz trećeg pet. Šal­je mi poruku da iza­đem odmah, rask­in­u­la sa Acom…

  JANA

  Rask­in­uli su? Stvarno??

  VANJA

  Da, bre. Pre­vario je s nekom fuk­som na Krstićevom osamnaestom.

  JANA

  Neeee? Sa kojom?

  VANJA

  Jao, moram da je pitam opet za ime, zab­o­rav­i­la sam, neka iz Ekonomske. Jad­ni­ca neka. Al’ ima dobre sise. A mene moja Drag­i­ca samo što nije provalila juče, jebote. Ja pošla budala napol­je, obuk­la jaknu, al’ gledam šta da kažem, gde idem sad pred ručak, i kažem da idem da bacim đubre, Drag­i­ca me gle­da kao da sam pala s marsa, kad se raz­drala na mene: „TI DA BACIŠ ĐUBRE??? Ne zaje­bavaj me, Van­ja, majke ti, gde si pošla?“ Ja reko: „Mama, odluči­la sam da ti pomognem, nije fer, ti sve radiš, ne mogu da te gledam više.“ Ona puk­la žena od sme­ha, kaže: „Van­ja, ne zaje­bavaj me, znam da pušiš, ajde gubi se napol­je dok Zoki nije došo i da si se vrati­la za 15 min­u­ta, neću da ti gre­jem sar­mu stoti put.“ Ja reko: „Mama, nije to…“ Ona me samo pogle­da i ja šta da kažem, iza­šla sam iste sekunde.

  JANA

  Kak­va carica!

  STAŠA

  Da…

  VANJA

  ’Oćeš cig­a­ru, Staša?

  STAŠA

  Pa hajde.

  VANJA

  Jao, jebote, vidi, lad­no ovde živi ona Jeca sek­si šop. ’Aj da je cim­nemo na č, realno.

  JANA (uplašeno)

  Joj, opet… Šta ako zgra­da ima video-nadzor?

  VANJA

  Jao, bre, Jano, ne seri. Samo neš­to kukaš, nema video-nad­zor, a i da ima, šta? Što si pička?!

  STAŠA (nežno)

  Ne bri­ni, Jano. Nema video-nad­zo­ra, niko ovde to ne ugrađu­je, skupo im je.

  JANA

  Ja moram usko­ro kući.

  VANJA

  ’Ajde, bre, šta si se usrala!

  Čuje se zvuk stiskan­ja dug­meta za interfon.

  STAŠA

  Jao, dobro, više, Van­ja, ’ajde stvarno da idemo.

  Čuje se zvuk stiskan­ja dug­meta za inter­fon. Čuje se šum sa druge strane slušalice.

  JELENA (sa interfona)

  Ko je?

  VANJA

  Zdra­vo, čujem, pro­da­jete neke gaće ovde?

  JELENA

  Halo? Šta se deša­va? Je l’ neko pogrešio?

  VANJA

  Pogreši­la si ti akcenat.

  Van­ja se smeje.

  JELENA

  Idi gledaj crtani, dete, i ne smaraj.

  VANJA

  Mož­da ja gledam crtane fil­move, ali kakve ti fil­move sni­maš, to je pra­vo pitanje.

  JELENA

  Jebaću ti milu majku, samo me čekaj.

  Zvuk spuš­tan­ja slušalice.

  VANJA

  Kak­va pal­jev­ina, tebra.

  JANA

  Joj bože, ubiću se, ubiću se, ubiću se!

  STAŠA

  Van­ja, stvarno si preter­ala, brate, šta si to rekla ženi!

  VANJA

  Pa ko joj je kriv kad pro­da­je sek­si don­ji veš, šta sad.

  STAŠA

  Stvarno si debil.

  VANJA

  JAO BRE, IDE OVA LUDAČA, BRZO, BRE!!!

  Čuje se da devo­jke otrčavaju.

     1. U školi

  Čuje se škol­sko zvono i gra­ja sred­njoško­la­ca u pozadini.

  VANJA

  Gde ćeš, bre, Jano, još nije počeo čas. Čekaj da iščurim ko čovek.

  STAŠA

  Jano, šta to gledaš?

  JANA

  Ma naruču­jem neke čarape preko Kupin­da. Vidi.

  STAŠA

  Uuu, sek­si.

  VANJA

  Daj da vidim. Šta je ovo, ovo pro­da­je Jeca sek­si šop?

  JANA
  Vidi stvarno, ista adresa gde smo sinoć bile.

  VANJA

  Pa ako ovo nije znak da pono­vo pose­ti­mo Jecu, onda ne znam.

  JANA

  Ne znam baš…

  STAŠA

  Van­ja, zaš­to bis­mo opet išle? Stvarno preteru­ješ, pri­jav­iće nas ako bude­mo nas­tavile da se glupi­ramo ovako.

  VANJA

  Ken­ja­torko.

  STAŠA

  Van­ja, nisi peti razred.

  JANA

  Ja bih samo da uzmem čarape, ne i kriv­ičnu prijavu.

  VANJA

  Jaoo, daj molim te, ko će da nas pri­javi, brate, svi zna­ju ko je moj tata. Nema zezan­ja sa Zok­i­jem. Što ste glupe, ’ajde real­no da vidi­mo ko je ova oso­ba, zar vas ne zan­i­ma? Mož­da dobi­je­mo popust.

     1. Ispred Jele­nine zgrade

  Zvuk pal­jen­ja upal­jača i izdu­va­van­ja dima iz ustiju.

  VANJA

  Ova cig­a­re­ta gori tri min­u­ta. Toliko imaš da se pop­neš do gore, ostaviš joj poruku i vratiš se.

  JANA

  Moja cig­a­re­ta gori 7 minuta.

  VANJA

  Zato što pušiš do kra­ja ko slepica.

  STAŠA

  Van­ja, brate.

  VANJA

  Šal­im se, ajde, Jano, kreći.

     1. Ispred Jeleninog stana

  Čuju se koraci po ste­peni­ca­ma. Koraci presta­ju. Čuje se kako Jele­na plače sa druge strane vra­ta. Čuje se Janin dah.

  Čuju se brzi koraci niz stepenice.

     1. Ispred Jele­nine zgrade

  STAŠA

  Šta je bilo?

  VANJA

  Je l’ si ostavi­la poruku?

  JANA

  Ne… Plakala je. Čula sam je da plače.

  STAŠA

  Stvarno?

  JANA

  Da… Nisam mogla da joj ostavim to, žena je sjebana…

  VANJA

  Šta pričaš.

  JANA

  Pa stvarno, ja ne mogu ženu koja je ras­trzana još više da mučim zbog toga što pro­da­je sek­si don­ji veš, nek pro­da­je, koga briga.

  STAŠA

  Slažem se. I nije tre­ba­lo da joj ostaviš to. ’Ajmo odavde.

  VANJA

  Dobro, ’ajde, ne tre­ba da je diramo sad, ali sad me jako zan­i­ma šta joj se desilo.

  STAŠA

  ’Ajmo.

     1. U Van­ji­noj sobi

  Čuje se smeh Van­je, Staše i Jane iza zatvorenih vra­ta. Vra­ta se otvaraju.

  DRAGICA

  Evo devo­jke, da ne umrete od gladi.

  JANA

  Jao, divno. Obožavam ovaj vaš umak.

  DRAGICA

  Pazi, vruć je pom­frit. Sad će večera.

  STAŠA

  Joj, ne morate, hvala Vam.

  JANA

  Ja sam na dijeti.

  DRAGICA

  Ma ’ajde molim te, kakve dijete, da mi se osušite tu ko grane.

  VANJA

  Daj stavi to tu.

  DRAGICA

  Vidi je, samo se svađa, isti Zoki, sve vam neš­to smeta.

  VANJA

  Hvala, mama!

  Zvuk zat­varan­ja vrata.

  STAŠA

  Zaš­to si ti na dijeti?

  JANA

  Ma, malo samo, moram da skinem stomak.

  STAŠA

  Ne lupaj, baš si lepa.

  VANJA

  Pa mogla bi malo.

  STAŠA

  Prestani, odvrat­na si! Jano, ne slušaj je, baš si lepa.

  JANA

  Da, kad je devo­j­ka debela, onda joj kažu da je lepa.

  STAŠA

  Ne. Kad je lepa onda joj kažu da je lepa. A kad su ti pan­talone pre­više tesne, onda ih iseck­aš na sitne komadiće, baciš i kupiš nove. I ostatak daš babi za zakrpu.

  Van­ja se sme­je. Jana se nas­me­je tiho.

  JANA

  Ma ti mis­liš moja baba je naiv­na, ima ona već pun ormar zal­i­ha za zakrpljivanje.

  VANJA

  E da vam pokažem šta ću da obučem za rođen­dan. Drag­i­ca me ter­ala da kupim, baš je bila dosadna.

  STAŠA

  Vau, tako… ne liči na tebe.

  VANJA

  Što? Baš kida.

  STAŠA

  Pa ne znam, navikla sam da te gledam u tren­erka­ma, duk­se­vi­ma… Ovo mi je nekako pre­više… Usko. I ženstveno.

  JANA

  A dobro, lepo će da ti sto­ji, ti si zgodna.

  STAŠA

  Je l’ ti se sviđa?

  VANJA

  Ma… baš me briga. Ima da se doter­am za deset pa kad se olešim posle od viski­ja, bar ću da budem najlepša pijan­dura na svetu.

  Jana se smeje.

  STAŠA

  Nego, Jano, ti još nisi uzela one čarape što si naruči­la preko Kupinda?

  VANJA

  E da, od Jece sek­si šop, šta je bilo s tim?

  JANA

  Nisam još. Mis­lim da ni neću, glupo mi je.

  STAŠA

  Pa ona ne zna da smo joj mi zvonile. A i zab­o­rav­i­la je dosad, real­no, baš je briga. Izgle­da da ima ozbiljnih problema.

  JANA

  Ma znam, ali nekako… ne mogu.

  STAŠA

  Ja bih volela da joj pomognemo nekako.

  VANJA

  E i mene zan­i­ma šta joj je. Ako ti nećeš, Jano, ja ću da odem po čarape.

  STAŠA

  Polako, Van­ja, moramo prvo da smis­limo šta ćemo da joj kaže­mo, kako bis­mo mogle da joj pomognemo…

  VANJA

  Pa kako da joj pomognemo, moramo prvo da saz­namo šta joj je.

  STAŠA

  To sto­ji, ali moramo da imamo neki plan.

  VANJA

  Evo ti plan: dođe­mo, kucamo, traži­mo čarape, a onda i čašu vode, pa dok ona sipa vodu, skeni­raš sobu brzi­nom met­ka, kad se vrati, pitaš je: „Gospođo, je l’ Vama dobro?“, ona te čud­no pogle­da i izbaci napol­je dok tražiš popust na lažne kalvin kla­jn bokserice.

  STAŠA

  Van­ja, preki­ni da budeš neoz­bilj­na, žena je mož­da stvarno u opas­nos­ti. Jano, je l’ možeš sutra da uzmeš to?

  JANA

  Ja ne bih da se petl­jam više…

  STAŠA

  U redu, onda ću ja.

  VANJA

  A što ti? Evo ja ću.

  STAŠA

  Ne možeš ti da ideš, nisi ozbilj­na, neću ti dati da mal­tre­ti­raš tu ženu.

  VANJA

  Izvi­ni, molim te, ti mi nećeš dati? Ko si, bre, ti da mi neš­to zabraniš?

  STAŠA

  Van­ja, nemoj da se pon­ašaš tako, ozbilj­na sam. Nema više zaje­ba­van­ja, samo joj još to tre­ba. Nabi­jan­je na nos od strane nek­ih besnih klinki.

  VANJA

  Dobro, baš me briga više. Dosad­na si.

  Vra­ta se otvaraju.

  DRAGICA

  ’Ajde, sprem­na je večera. Sve da ste ustale iste sekunde, da nisam čula izgov­ore. Zorane, ’ajde i ti.

  Zoran se smeje.

  Sa kom­pjutera se čuje sni­mak: „Balkan info: Stru­ka – Prezirem devo­jke lakog morala, a to proizilazi iz moje ljubavi pre­ma ženama!“

  STRUKA (sa kompjutera)

  „Moja… neću da kažem mržn­ja… već… prezir… pre­ma žena­ma lakog morala proizilazi iz moje ljubavi pre­ma žena­ma… ja sam jako vezan za svo­ju majku i jako volim svo­ju ženu i imam ćerku…

  DRAGICA

  Zorane, šta to gledaš?

  STRUKA

  …jed­nos­tavno, uvek sam stavl­jao žene na pijedestal…

  ZORAN

  Ma niš­ta, evo idem.

  STRUKA

  … sva­ki put kad bi neka žena radi­la neš­to što se kosi sa mojim ubeđen­jem o tome kako žena tre­ba da se pon­aša, to bi kod mene izazi­va­lo veli­ki gnev i bur­nu reak­ci­ju… mož­da i pre­više… i… jed­nos­tavno sam sma­trao da te žene nisu dos­to­jne te, ajde nazovi­mo je „tit­ule“… I onda sam napravio dve kat­e­gori­je žena: žene koje volim, koje poš­tu­jem i koje cen­im – praaaave žene, i one koje pom­in­jem u pes­ma­ma kao kurve, kučke, drol­je, kako god.“

  DRAGICA

  ’Ajde, gasi to.

  JANA (Staši)

  Jao, Balkan info… Užas.

  STAŠA

  A i taj Stru­ka, odvratno.

  JANA

  Tiše!

  STAŠA (šap­atom)

  Povratiću u tanjir.

  Jana se smeje.

  ZORAN

  Gde ste, bre! Je l’ ste se spremile za rođen­dan? Biće lud provod.

  VANJA

  Ćale, Bojan iz M‑a kaže da je već rez­ervisano za sub­o­tu. Moramo da nađe­mo dru­gi lokal, a svi ostali su mi neš­to bezveze. Katastrofa.

  ZORAN

  Rez­ervisano? Ma sad ću ja nje­ga da okren­em, da proveri malo bol­je. Niš­ta ne bri­ni, sine, slav­ićeš rođen­dan tamo.

  VANJA

  ’Ste videle, koji car.

     1. Ispred Jele­nine zgrade

  VANJA

  ’Ajde, je l’ zvoniš?

  STAŠA

  Ššš!

  Čuje se zvuk javl­jan­ja na interfonu.

  JELENA

  Halo?

  STAŠA

  Zdra­vo, ja sam poruči­la one crne čarape. Da se pop­nem da ih pokupim ili kako?

  JELENA

  Da, da, pop­ni se.

     1. Ispred Jeleninog stana

  Čuje se zvuk zvona. Vra­ta se otvaraju.

  STAŠA

  Dobar dan.

  JELENA

  Ćao. Evo, samo da upakujem.

  STAŠA

  Važi.

  Čuje se šuškan­je kese.

  JELENA

  L, je l’ tako?

  STAŠA

  Da, da.

  JELENA

  Evo izvoli.

  STAŠA

  Hvala. 200, je l’ tako?

  JELENA

  Da.

  STAŠA

  Izvo­lite. Mogu li samo da Vas pitam… jeste li dobro? Je l’ ste se udar­ili negde ili?

  JELENA

  Hvala. Pri­jat­no.

  Čuje se zvuk zat­varan­ja vrata.

     1. Ispred zgrade

  VANJA

  I??

  STAŠA

  Evo ti čarape, Jano. Niš­ta, nije htela da priča kad sam je pita­la da li je dobro, zatvo­rila mi je vra­ta. Ali… imala je mod­rice oko vrata.

  JANA

  Molim?

  STAŠA

  Da, bilo je modro…

  VANJA

  Ma ajde molim te, sad baš. To su mož­da šljive od seksa.

  STAŠA

  Brate, Van­ja…

  VANJA

  Pa šta je? Je l’ neko sad bio tamo osim nje? Je l’ joj neš­to fali? Otvo­rila ti je nor­mal­no vra­ta, ne umire očigledno.

  STAŠA

  Fali joj svaš­ta. Pril­ično je skro­man taj stan, koliko sam mogla da vidim.

  VANJA

  Staša, preteru­ješ. Očigled­no se ne deša­va niš­ta strašno. Meni ovo više nije zabavno, samo si smorila.

  STAŠA

  Ja sam smo­ri­la? Ti ovde smaraš svo­jom potre­bom da mal­tre­ti­raš ljude koji ti nisu niš­ta krivi!

  JANA

  Dobro, Staša, polako…

  VANJA

  Pusti je, Jano.

  Čuje se zvuk pal­jen­ja upal­jača i izvlačen­ja dima cigarete.

  VANJA

  Jano, hoćeš da spavaš večeras kod mene?

  JANA

  Možeee, dugo nis­mo imale pidžama-žurku.

  VANJA

  Tebe, Staša, bol­je da ne maltretiramo.

     1. Na Van­ji­nom rođendanu

  U poza­di­ni se čuje Mimi Mer­cedez feat. Kaya – Ne možeš da sediš sa nama.

  VANJA (dere se)

  „NE MOŽEŠ DA SEDIŠ SA NAMAA, NE MOŽEŠ DA SEDIŠ SA NAMAA, NE MOŽEŠ DA SEDIŠ SA NAMAA!“

  PERA (17)

  SREĆAN ROĐENDAN, VANJAA!!

  VANJA

  HVALA, PERO!!!

  STAŠA

  Je l’ si se smorila?

  JANA

  Pa…

  STAŠA

  Obično kad neko sedi u ćošku i gric­ka posled­nje mrvice čip­sa dok masa urla uz neku pes­mu, nije mu baš zabavno.

  JANA

  Pa, to sam ja, jebiga.

  STAŠA

  Kako je bilo sinoć na pidžama-žurci?

  JANA

  Ma…

  STAŠA

  Hoćeš da iza­đe­mo napol­je da prošetamo?

  JANA

  Hajde.

     1. Na uli­ci ispred kluba

  Muzi­ka iz klu­ba se čuje sve tiše i tiše, dok pot­puno ne iščezne, sa pojača­van­jem bata Janinih štik­li i Stašinih martinki.

  JANA

  Žul­ja me ovo sranje.

  STAŠA

  Štik­le? Je l’ imaš neš­to da se preobuješ?

  JANA

  A imam, ali tamo u tor­bi. Ne vraća mi se sad unutra, joj. Izu­la bih se da idem bosa, majke mi.

  STAŠA

  Pa hajde.

  JANA

  Si nor­mal­na?

  STAŠA

  Šta, ajde, i ja ću.

  JANA

  Pa da ugaz­i­mo u neko staklo.

  STAŠA

  Pa ajmo po travi ovde u parku.

  JANA

  Još bol­je, da ugaz­i­mo u neko govno.

  STAŠA

  Ma ne seri.

  JANA

  Ti si luda.

  STAŠA

  ’Ajde malo, prirod­na masaža stopala, idemo.

  Jana se sme­je. Obe se smeju.

  JANA

  Jao, što mi se č.

  STAŠA

  Malo preteru­je­mo s tim.

  JANA

  Hajde samo jed­nu da pode­limo. Imam s uku­som borovnice.

  STAŠA

  Zaš­to uopšte to radimo?

  JANA

  A ne znam. Mama bi me ubi­la da saz­na. Ali malo, eto.

  STAŠA

  Ja imam neki osećaj kao da sam veli­ka. Veli­ki su uvek pušili. Sećam se kad sam bila mala, sedela sam u dnevnoj sobi kad god mami i tati dođe neki drug koji je gledao mno­go fil­move i pričao o tome i o politi­ci i svače­mu, i tad je cela pros­tori­ja mirisala na dim, i ja sam sedela ušuškana i slušala ih kako priča­ju i sad, kad ose­tim miris dima, mis­lim na taj osećaj.

  JANA

  Au jebote, kak­va si ti zavisnica.

  STAŠA

  Strašno, jed­nom ću se s nos­tal­gi­jom sećati ovog trenut­ka i pal­i­ti cig­a­rete. A mož­da nije u cig­a­re­ta­ma, nego u ovoj travi.

  JANA

  Hm hmm­mm?

  STAŠA

  U nenarko­man­skoj travi koja raste u parku iz zemlje.

  JANA

  Da, daa.

  STAŠA

  Ok.

  Sme­ju se.

  STAŠA

  Volela bih da i Van­ja može da ble­ji s nama ovako opušteno. Kad je tu, uvek je neka tenzija.

  JANA

  A dobra je ona, stvarno, mno­go je volim… ali jeste malo teš­ka. Iskreno, nekad me tako nervi­ra kad mi određu­je šta da radim, i stal­no je ljubo­mor­na. Nekad… nekad se i plašim. Pon­aša se pre­ma meni kao da smo u vezi.

  STAŠA

  Nije do veze. Pos­esiv­na je.

  JANA

  Mis­liš da će se promeniti?

  STAŠA

  Nadam se.

  Pauza.

  STAŠA

  Mene brine žena iz onog stana.

  JANA

  Jele­na. Je l’ znaš nešto?

  STAŠA

  Pa od onog dana ne mogu da se smir­im… Stal­no mis­lim o tome. Razmišl­jala sam da naručim neš­to samo da bih je videla još jed­nom. Iskreno, imam loš osećaj.

  JANA

  Nemoj da se optereću­ješ… nisi ti kri­va… ne možeš niš­ta da uradiš… Ti si dobra oso­ba, ali svako je odgov­o­ran za svoj život.

  STAŠA

  Ali da li je tako? Da li zaista svako može da bude odgov­o­ran za sva sran­ja koja mu se dešava­ju, kad živi­mo u ovako užas­nom svetu?

  JANA

  Nekad pože­lim da umrem.

  STAŠA

  I ja.

  Pauza.

  STAŠA

  Ide­mo sada do nje.

  JANA

  Molim, sad?

  STAŠA

  Samo da prove­r­i­mo, molim te.

  JANA

  Ubiće nas Van­ja što odlaz­i­mo s njenog rođendana.

  STAŠA

  Suviše je pijana da bi je bilo briga.

  JANA

  ’Ajde bar da joj se javimo.

  Čuje se zvuk čekan­ja pozi­va na telefonu.

  VANJA

  ’ALO.

  JANA

  ’Ej, Van­ja. Staša i ja smo malo iza­šle, vraćamo se za pola sata.

  VANJA

  GDE STEEEE, PIČKEEEE.

  JANA

  Je l’ me čuješ? Je l’ si dobro?

  VANJA

  UUUUUHUUUU! Beži bre tamo, Pero. Čujem, čujeeeemmmm.

  JANA

  Dobro, ’ajde, vidi­mo se.

  VANJA

  GDE STE POŠLE?

  JANA

  Ide­mo do Jelene.

  VANJA

  Jeca sek­si šop?

  JANA

  Van­ja…

  VANJA

  Drž’te se, dolazi pojačanjeeee.

  JANA

  Bol­je ostani tu, pijana si. ’Ajde ne bri­ni, dolaz­i­mo za minut.

  Čuje se zvuk preki­da tele­fonske veze.

     1. Ispred zgrade

  Čuje se zvuk zvon­jen­ja na inter­fon. Ponovo.

  JANA

  Mož­da spava.

  Pono­vo se čuje zvuk zvon­jen­ja na interfon.

  JELENA

  Halo… halo… molim vas…

  STAŠA

  … Tu smo!

  JELENA

  Dođite gore… dođite… molim vas…

  Čuje se zvuk otključa­van­ja vrata.

  JANA

  Šta ćemo da radi­mo?? Šta ćemo???

  STAŠA

  Da zove­mo policiju.

  Čuje se kuck­an­je 192 na tas­ta­turi telefona.

  JANA

  Ali poli­ci­ja nikad i ne dođe. A i kad dođe, nikad niš­ta ne ura­di. A i kad neš­to ura­di, ne ura­di kako treba.

  STAŠA

  Halo? Molim vas, htela bih da pri­jav­im nasil­je nad jed­nom ženom u Dunavskoj uli­ci, Zgra­da sol­i­darnos­ti, broj stana… 18. Čule smo ženu kako zove u pomoć… Molim vas, požurite.

  JANA

  Šta kažu?

  STAŠA

  Kaže da šal­je… ali ne zna kad će stići…

  JANA

  Šta ćemo da radimo?

  Čuje se zvuk auta. Auto se parki­ra. Čuje se kako se zalupe vra­ta od auta.

  VANJA

  ’Alo, što me niste sačekale, rekla sam da stižem!

  JANA

  Jebote, Van­ja je stigla.

  VANJA

  Šta se dešava??

  STAŠA

  Jele­na nas je zvala gore… zvučala je uzne­mireno, molila nas je da dođe­mo. Zvale smo policiju.

  VANJA

  ’Ajmo gore, baš da vidim šta je sad.

  JANA

  Lju­di, ja se plašim.

  STAŠA

  Pa i ja razmišl­jam da ode­mo, ova poli­ci­ja ko zna kad će stići.

  JANA

  Ali šta ćemo mi da uradi­mo, može samo ko zna šta da nam se desi, buk­val­no može bilo ko da nas pre­bi­je, silu­je, znači ja ne znam niš­ta, nemam ni nož, ni suzavac, ni niš­ta… Lju­di, plašim se.

  VANJA

  Ma ko će bre mene da pre­bi­je??? Ja sam, tebra, treni­rala karate osam god­i­na, znači, sve ću da ih salomim. Idemo!

  JANA

  Ali, Van­ja, pijana si kao letva.

  VANJA

  Ma još bol­je, ne odgo­varam za posledice, šta se desi u alko…holo..lisanom stan­ju, osta­je u alko…

  STAŠA

  Dobro, polako. Ja sam za to da ide­mo gore, ali polako. Da vidi­mo šta se deša­va. Mož­da joj je samo pozlilo. Hajde, ali tiho, Van­ja, molim te. Ili ostani ispred.

  VANJA (šapuće glasno)

  Tiho, tiho! Šššššššš!

  STAŠA

  Izuj te štikletine.

  Čuje se zvuk nji­hovih kora­ka po ste­peni­ca­ma. Van­ja posrne.

  VANJA (šapuće glasno)

  Čutim, ćutim, šššš!

     1. U Jeleni­nom stanu

  Čuje se kucan­je po vra­ti­ma. Čuje se zvuk otvaran­ja vrata.

  JELENA

  Tiho, molim vas, samo polako…

  STAŠA

  Polako, polako, je l’ ste dobro? Ko vas je to udario, je l’ još tu?

  JANA

  Pa Vi ste skroz pre­tučeni… da zove­mo hitnu?

  JELENA

  Pazite, tu je, tu je, spava…

  JANA

  Polako… sedite tu.

  STAŠA

  Zvale smo poli­ci­ju, dolaze…

  JELENA
  Jao, ne…

  STAŠA

  Polako, smirite se, mi smo tu, hoćete da sve ode­mo zajed­no negde?

  Čuje se zvuk koraka.

  VANJA

  Stoko jed­na odvrat­na, srediću te, gade…

  Čuje se udarac.

  JANA

  Ne, Van­ja!!!!

  JELENA

  Ne, molim vas!

  ZORAN

  Alo, šta je to, bre??!!

  VANJA

  Tata…? Koji kurac, Zorane?!

  Čuje se kako Van­ja istrča­va napol­je i zalupi vratima.

  ZORAN

  Van­ja!!!

  STAŠA

  Jebem ti sve… Stan­ite po strani.

  ZORAN

  Šta radite, bre, ovde?? Ko ti je, bre, reko da zoveš, bre, moju ćerku, bre? Pič­ka ti mate­ri­na kurvinska!!!

  Čuje se kako Zoran trči za Vanjom.

  ZORAN (iz daljine)

  VANJA!!

  STAŠA

  Polako… sedite, smirite se, ne može Vam niš­ta, tu smo mi, doći će policija…

  JELENA

  Ne, molim Vas, nje­ga svi zna­ju tamo, mene će uništi­ti, ne, molim vas…

  STAŠA

  Dobro, sad ćemo da otkaže­mo… polako…

  JELENA

  Daće mi otkaz sad, goto­va sam… Ma kakav otkaz, ubiće me, ubiće me!!!

  JANA

  Mi ga znamo, on je tata naše dru­garice… Pa kako?

  JELENA

  Htela sam da ga ostavim, odavno sam htela da ga ostavim, ali zakačio se, svin­ja, pa ne pušta!

  STAŠA

  Je l’ Vam on sve ovo uradio?

  Jele­na plače.

  JANA

  Polako… biće sve u redu.

     1. Ispred zgrade

  ZORAN

  Van­ja, Vanja!!!!

  VANJA

  Pusti me!!! Beži!!

  ZORAN

  Van­ja, stani! Stani. Sama je to tražila…

  VANJA

  Jebote, Zorane, imaš ženu i ćerku! Sram te bilo!

  ZORAN

  Sine, ti znaš da ja tebe i mamu nikad ne bih ostavio… Nikad. Nikad vam niš­ta nije falilo, i nikad i neće.

  VANJA

  Pusti me!! Pusti me!!

  ZORAN

  Polako, sine… polako…

  Van­ja plače, čuje se da odjed­nom počin­je da povraća.

  ZORAN

  Napi­la si se… Polako, polako… Smiri se, sve će biti u redu… Ide­mo kući, polako… Tata je tu… ne bri­ni, sine… polako…

     1. Ispred Jele­nine zgrade

  Čuju se točk­ići kofera koji se kotrl­ja­ju po betonu.

  STAŠA

  ’Ej! Jano! Ovamo!

  JANA

  Pa zar ne ide­mo gore?

  STAŠA

  Ma da, nego, Jele­na mi je rekla da se tuši­ra, pa da sačekamo samo malo.

  JANA

  Pa ona će da zakas­ni na autobus?

  STAŠA

  Rekla je da će uzeti sledeći. Svakako, ne žuri joj se, pre­selila je sve ostale stvari, ovo su posled­nje. Sedi da ti proči­tam poruku koju sam napisala Van­ji, da mi kažeš da li da izmenim neš­to pre nego što pošaljem.

  JANA

  Uh. Ne znam da li išta da joj šal­je­mo. Ne javl­ja mi se na tele­fon od one večeri.

  STAŠA

  Baš zato. Slušaj:

  „Hej.

  Žao mi je zbog sve­ga što se desilo.

  Ne mogu ni da zamis­lim kroz šta prolaziš.

  Ne pišem ti da bih ti rekla laži zbog kojih ćeš se oseti­ti bol­je, mis­lim da to nije ono što pri­jatelji rade. Ne pišem ti ni da bih te povredi­la. Pišem ti jer sam tu.

  Gov­orim neš­to što svi već znamo i nadam se da to ne dovodi­mo u pitan­je: tvoj tata se zaista poneo užas­no pre­ma Jeleni. Znam koliko ga voliš. Znam da je uvek bio tu za tebe. Znam da je ponosan na tebe što si jaka. I on i dal­je jeste taj tata. To što lju­di rade loše stvari, ne znači da je sve što rade loše. Ali on mora mno­go, mno­go da se promeni. I odgov­ornost za to je na njemu.

  Važno mi je da ti kažem da mis­lim da to ne tre­ba da ima veze sa tobom. Ne bih volela da na bilo koji način kriv­iš sebe zbog toga, niti da se pois­toveću­ješ sa njim. Ti si svo­ja oso­ba, i to dobro u tebi može pod­staći ljude da budu bolji.

  I nadam se da nas nećeš više izbe­ga­vati. To je naj­važni­ja stvar koju imam da ti kažem: nedosta­ješ nam. Niko nema tako dobre fore, iako nekad baš edži. Zbog tebe znamo koja su najbol­ja mes­ta za č, zbog tebe smo naučile da igramo bas­ket, zbog tebe nas nije blam da podrigu­je­mo u javnos­ti. Može se reći da smo te obožavale. Ali ne želimo da te obožava­mo. I ne želimo da te izgu­bi­mo. Želimo da bude­mo tu za tebe, želimo da posle sve­ga ode­mo na dun­ju kod Miće u kafanu i da gledamo smešne bebe na Jutjubu do pet ujutru. Ali bojim se da neće­mo moći. Poz­na­jem te. Znam da te dugo neće­mo vide­ti. Mož­da ćeš me bloki­rati nakon ove poruke. Mož­da je i ne čitaš. Ali u sluča­ju da je čitaš, želim da ti kažem da smo tu za tebe, da smo sve bile tu one večeri i da smo sve prošle kroz to i da sve moramo od toga da se opo­rav­i­mo. Verovat­no je nere­al­no da ika­da pus­ti­mo tvog tatu da nas odveze kući i verovat­no je nere­al­no da ika­da ode­mo kod nje­ga u picer­i­ju. Ali nadam se da ćemo uprkos tome neka­da moći da pop­uši­mo cig­a­re­tu iza zgrade i da pričamo o nečem dese­tom. I da nika­da nijed­nu devo­jku više ne nazove­mo kur­vom. I ako nekad poželiš da pričamo o sve­mu ovome, biće­mo tu.

  Volimo te.“

  Pauza.

  JANA

  Znaš da ona to nikad neće pročitati.

  STAŠA

  Ko zna.

  Čuje se zvuk SMS poruke.

  STAŠA

  Jele­na kaže da se popnemo.

  Čuje se zvuk zvon­jen­ja na interfon.

  STAŠA

  Mi smo!

  JELENA

  ’Ajde, pen­jite se, stavi­la sam kafu.

  Čuje se zvuk otključa­van­ja vra­ta od zgrade.

  Čuje se pes­ma Cher­ry Glazzer — Glenn the dawg (https://www.youtube.com/watch?v=l8qpx3p3lyg) :

  „You stayed strong all through the end, Glenn

  You were my best fuck­ing friend.“

  KRAJ

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja