Drama

Harmonika

.

.

SCENOSLED ZA KRATKI IGRANI FILM:

Prvi deo:

 Dan 1. INT. MOTELSKA SOBA (SAN) – DAN

Rebra harmonike se otvaraju i zatvaraju u usporenom snimku – neko svira ali ne čujemo zvuk. Ono što se čuje je prigušen ton spoljašnjeg sveta iza dobro zatvorenih prozora: tiha graja glasova, vetra, ptica. Rebra instrumenta se razvlače i skupljaju hipnotički. Sve je svetlo i belo, tanki prsti mladog Roma stiskaju tipke. KREZUBI MLADIĆ (16), se smeje dok svira, sa osmehom otvara usta u pesmi koja se ne čuje. Stoji sam ispred para velikih prozora, iza se vijore svetle, teške zavese.

    1. INT. MOTELSKA SOBA – ZORA

ALMIR BALINOVIĆ “DOMBA” (67), se trgne iz sna. Stariji proćelavi Rom, zbunjen nakon sna, gleda gde se nalazi: uredna, zamračena hotelska soba. Zadihan, on pokuša da smiri srce koje tutnji i jako udahne. Dah se pretvori u zreo kašalj notornog pušača. ALMIR sporo i kašljući ustane i polako, teško se gegajući, ode do kupatila.

 

    1. INT. KUPATILO U MOTELSKOJ SOBI – ZORA

ALMIR kašlje nad lavaboom. Zreo pušački kašalj, on zatim skuplja šlajm i pljuje. Šlajm je krvav. On, tiho, promuklo opsuje na Romskom. Zatim pusti vodu da šlajm opere. Krvavih očiju se pogleda u ogledalo. Halogneka ne laska njegovim godinama i stilu života. Iz nesesera izvuče 2 kutije lekova, iskrcka 2 tablete i proguta ih sa vodom. Zažmuri. Sedne na zatvorenu wc šolju žmureći. Malo mrmlja, čeka da se rasani i oporavi od jutarnjeg pritiska. Potom otvori oči, ustane, digne dasku WC šolje i okrene se ka njoj.

   1. 4. INT. MOTELSKA SOBA – JUTRO

ALMIR izlazi iz WC-a, praćen parom. Na sebi ima pantalone, razdrljanu belu košulju. Ono malo mokre kose koju ima je zalizao. Bos, dolazi do stočića ispod prozora. Razmakne zavesu da uđe više svetla dok na ruku stavlja zatan sat. Jutarnji snop svetla prodre u sobu, iza je autoput kojim defiluju teretnjaci.

5. EKS. ISPRED MOTELA – JUTRO

Pored motela tutnjaju teretnjaci sa natpisima na Nemačkom jeziku. Znakovi kraj puta su takođe na Nemačkom.

    1. INT. HOL MOTELA – JUTRO

ALMIR se spušta do trpezarije. Pogleda u trpezariju. Trpezarija je mahom prazna, u daljini su zauzeta dva stola – GOSTI U PROLAZU. Bliže šanku su zauzeta tri stola koju čini grupa SREDNJOVEČNIH i MLAĐIH. Neki od njih su Romi. Bliže zidu, za jednim stolom sede 2 MLAĐA MUŠKARCA koji ili doručkuju ili su završili doručak i piju kafu i puše. Za drugim stolom pored zida sede 3 STARIJA ROMA. Jedan od njih pije žestoko piće. Svi oni su MUZIČARI. Za stolom u sredini sobe sedi mladi Rom FEJAT (29).

    1. INT. TRPEZARIJA – JUTRO

FEJAT na lošem Nemačkom priča sa KELNERICOM (24), očigledno flertujući. Njen ten i Nemački su savršeni, a FEJAT je mlad, mršav, zalizan i kicoški doteran u sjajni crni sako. Svi primete ALMIRA kada im priđe. Celo Romsko društvo mu se javi, neko ga oslovi sa “Almir”, neko sa “Gazda”, a jedan “Domba”. ALMIR stane pred sto za kojim sedi FEJAT. Almir na srpskom pita STARIJEG ROMA (61) koji pije žestoko piće “zar je već počeo ovako rano – neće posle moći da svira”. Ovaj mu kaže da je to samo jedno “jutarnje”. ALMIR ga gleda neodobravajući, pa se nasmeje. Po glavi lupi FEJATA koji za ruku drži KELNERICU koja stoji iznad njega i kaže mu da naruči i njemu jedno “jutarnje”. FEJAT poruči na Nemačkom. ALMIR sedne za njegov sto, zapali cigaru. KONOBARICA donese čašu koju on podigne uvis, tiho nazdravi gledajući u sto. Svi mu nazdrave. On odpije. Kaže FEJATU da počne da priča – šta je sa harmonikašem? Ovaj mu pokaže na hol hotela koji se vidi kroz unutarnji prozor: tamo sedi jedan kratko ošišani DEČAK (14). DEČKO je možda i Rom, a možda i nije – teško je oceniti po tenu i crtama lica. FEJAT kaže ALMIRU da mu je to novi harmonikaš, doneo je i svoju harmoniku. ALMIR ga upita zašto zajebava oca? Ovaj mu odgovori da je ozbiljan. Zatim kaže da dolaze i drugi, MITAR je otišao da ih pokupi. FEJAT pogleda kad čuje zvuk parkiranja – eto ih sad. Kroz otškrinut prozor vide kako se parkira kombi iz kojeg izlaze 4-5 MUŠKARCA. Jedan nosi kofer sa harmonikom. ALMIR kaže da će da ih čuje – posle doručka, neka sačekaju u hodniku. Kroz staklena vrata vide kako ih MITAR (47), neobrijani muškarac razdrljane kose razmešta da sednu u hol motela. Za stolom za kojim sede 3 STARIJA ROMA jedan šapatom na ROMSKOM upita šta se tačno dešava? Onaj koji pije žestoko piće kaže da traže zamenu za starog harmonikaša, ALMIR i FEJAD su ga napujdali jer je krio pare.

    1. INT. HOL MOTELA – JUTRO

MITAR smešta grupu da sednu u hodnik. DEČAK posmatra pridošlice, pa pogleda u ALMIRA koji sedeći posmatra grupu novopridošlica. Pogledi im se sretnu. ALMIR skrene pogled. ČUPAVI PRIDOŠLICA (45) koji je došao sa ostalima na “audiciju” pita MITRA gde je klonja pa uđe u trpezariju ne sačekavši odgovor.

    1. INT. TRPEZARIJA – JUTRO

ČUPAVI PRIDOŠLICA uđe u trpezariju i glasno na Srpskom pita za WC. Svi ga pogledaju kao lujku. On zatim vidi ALMIRA i usmeri se ka njemu. Zapanjen je – zar za njega sviraju? Pruži mu ruku i pognut kaže da mu je čast da svira za njega jer jako voli 4. njegove pesme. ALMIR se rukuje, klimne i usiljeno se osmehne ali ništa ne kaže. ČUPAVI PRIDOŠLICA nastavi: ALMIROV učitelj GAZDA ČELE je pevao na svadbi njegovih. Kakav je on pevač bio! Seća se toga kao da je bilo juče. ALMIR ga samo gleda. ČUPAVI PRIDOŠLICA nastavi sa pitanjem da li je i ALMIR tad svirao sa njim? Negde oko 1979? Ili su se ČELE i on tad već razišli? ALMIR pogleda u sina. ČUPAVI PRIDOŠLICA čeka odgovor suznih očiju. FEJAT samo pokaže gde je WC – nek se sredi i zagreje za “audiciju”, ALMIR će ih poslušati nakon što doručkuje. Čovek ode. ALMIR pogleda FEJATA i kaže da ovog odmah precrta.

    1. INT. HOL MOTELA – JUTRO

ALMIR sedi i jede u zadimljenoj trpezariji hotela. U sredini sobe, snop svetla osvetljava igru dima od cigare. Iza stakla, DEČAK gleda u ALMIRA kako jede. Krče mu creva. On pogleda u grupu koja se okupila u hodniku. Neki na Romskom pričaju dogovoštine sa prethodne tezge, ČUPAVI PRIDOŠLICA nekom priča bezobraznu priču, ostali sede i nemo sviraju tipke na harmonici. DEČAK pogne glavu i rukom ka sebi bliže privuče staru oštećenu kutiju njegove harmonike.

    1. INT. TRPEZARIJA – DAN

ALMIR sedi u trpezariji. Stolovi su rasčišćeni (MITAR prenosi poslednji sto u ugao sobe), tako da ALMIR, nalakćen na sto na kojem još stoji mastan tanjir od doručka ima čist prostor ispred sebe. On puši cigaru, okrenut ka vratima. Digne praznu čašu pića ne bi li naručio novo. KONOBARICA razume. Kad mu piće stigne, ALMIR kaže da mogu da počnu. Ispred njega, par koraka od ulaza u trpezariju, stane prvi: STARIJI MUŠKARAC (55), vozač po profesiji ali svira. MITAR mu pruži harmoniku, ovaj počne. ALMIR puši i pije slušajući podbočen. Kolut dima mu obavija izbrazdano lice sa velikim podočnjacima. Pogled mu odluta.

    1. INT. RESTORAN NA RECI (FLEŠBEK) – NOĆ

Usporeni snimak: KREZAVI MLADIĆ iz sna ponovo svira harmoniku. Ali sada je to drugačiji ambijent: to je noć, kraj nekih drvenih stolova i drvene tende omanjeg restorana kraj reke. Stari vozni park u daljini i siva konfekciska garderoba “otmene” publike koja sluša mladića ukazuje na početak 60-tih. Uramljeni Tito visi na zidu.

    1. INT. TRPEZARIJA – DAN

ALMIR sedi u trpezariji, na zidu visi veliki Heineken znak. Smenjuju se učesnici “audicije”. Završava PUNIJI ĆELAVAC, menja ga MLADIĆ koji kaže da je završio muzičku školu ali je iz Srbije pobegao u Nemačku za poslom i sad konobariše. On podiže harmoniku i počinje. ALMIR povlači dim koji mu ulazi u oči. On sluša MLADIĆA ali vidi scenu iz prošlosti.

    1. INT. RESTORAN NA RECI (FLEŠBEK) – NOĆ

KREZAVI MLADIĆ završi sa svirkom. Zadihan, on gleda kako visoki, kovrdžavi muškarac sa brkovima u sakou sa naramenicama i širokom kragnom raskopčane košulje ustaje da mu priđe – GAZDA ČELE. KREZAVI MLADIĆ nervozno tapka svoju sjajnu harmoniku.

    1. INT. TRPEZARIJA – DAN

Mesto na audiciji zauzima DEČAK sa svojom starom kutijom od harmonike. ALMIR gleda kako on iz nje vadi svoju staru harmoniku. Njemu se oči rašire – to je ista harmonika koju svira KREZAVI MLADIĆ! Dečakova je oronula, stara, izubijana, ali ALMIR je prepoznaje. Dečko se ne predstavi, samo razvuče rebra i zasvira. Ton zaseče tišinu, razbije dim pred Almirovim licem i vrati ga u sadašnjost. Iako mali, prsti dečaka jako spretno nižu tonove. Grupa muškaraca obrati pažnju, priča prestane. FEJAT, sedeći za šankom, prestane da zapisuje cifre sa računa u svoj rokovnik, već se okrene i začkiljenim okom pogleda dečaka. Povuče dim. DEČAK virtuozno niže tonove, lepršavo šarajući skale, trepćući, gledajući u zemlju pred sebe. U jednom trenu zašmuri, blago mumlajući melodiju koju svira. Pogodi visoku notu, pa deonicu sruši u velikom krešendu nakon kojeg nastupi muk. DEČKO se “probudi” i pogleda pred sebe zadihano. STARIJI ROMI se pogledaju među sobom. Neko kaže “Alal vera mali”. FEJAT pogleda u oca. ALMIR gleda u dečaka. Tišin. ALMIR konačno tišinu prekine: pita DEČAKA odakle mu harmonika? DEČAK ćuti. ALMIR kaže da svaki instrument ima dušu, ali retki umeju da je nateraju da propeva. DEČAK ćuti. ALMIR ga pita kako se zove, odakle je? FEJAT prosto kaže: “Nem je”. ALMIR pogleda u sina, pa žalosno u DEČAKA, u njegovu harmoniku, dugmiće koji se i dalje sijaju. KONOBARICA gleda u dečaka koji ćuti takođe čekajući nešto, pa nastavi da sređuje čaše. FEJAT nastavi: “Živi kod tetke iz Beča. Majka mu je ostala u Srbiji, u bolnici.” Zatim na Romskom doda da ju je njen suprug poslao tamo. ALMIR se zavali u stolicu. Tužno gleda u DEČAKA.

    1. INT. RESTORAN NA RECI (FLEŠBEK) – NOĆ

GAZDA ČELE podigne bradu KREZAVOG MLADIĆA da ga pogleda u oči i pita ga kako se zove

17. INT. TRPEZARIJA – DAN

ALMIR se okrene, promuklo kaže “Može”, gaseći cigaru. FEJAT kaže da imaju još dvojicu koji čekaju na probu. ALMIR ga pogleda ispod oka mrveći fitilj u piksi. Na Romskom ga pita da li je gluv? FEJAT se okrene, ode u hodnik gde glasno kaže da je audicija gotova i da će ih odvesti na bus. Neki se bune, FEJAT počne drčno da se prepire. MITAR izađe da pomogne. ALMIR gleda u dečaka. Pita ga da li je gladan. Pozove ga da sedne za sto. Svi gledaju u klinca. ALMIR digne ruku pozvavši KONOBARICU, pokaže na DEČAKA, simulira hranu loše izgovorivši 6. “Eier”. KONOBARICA shvati, ALMIR svoju čašu gurne u stranu klimajući za još jedno.

18. INT. TRPEZARIJA – DAN

DEČAK jede, ALMIR sedi i puši, gledajući ga.

    1. INT. RESTORAN NA RECI (FLEŠBEK) – NOĆ

VISOKI ROM ponovi pitanje KREZUBOM MLADIĆU – kako se zove? KREZUBI MLADIĆ/MLADI ALMIR glasno odgovori: “Almir, Gazda Čele”.

20. INT. TRPEZARIJA – DAN

 

U zadimljenoj trpezariji, okruženi tišinom ljudi oko njih, za stolom u sredini sede ALMIR i DEČAK. ALMIR puši, DEČAK mirno jede. Drugi deo: noć

21. EKS. ISPRED MOTELA – VEČE

Veče, kola se parkiraju ispred motela. Iz njih izlazi otmeni muškarac svetlije put i kose – FABIAN (38), noseći omanju putnu torbu. Rukuje se sa OSOBOM koja izađe iz motela i obrati mu se na Nemačkom. Nakon toga uđe u motel.

 

    1. INT. TRPEZARIJA – VEČE

FABIAN baci pogled na MUZIČARE u trpezariji. Neki od njih su već jeli i sredili se u odela. Neki vežbaju u holu, neki od njih još ručaju u trpezariji. FEJAD ustaje i toplo se pozdravi sa FABIJANOM. Razmene par reči na Nemačkom. FEJAD upozna ALMIRA sa FABIJANOM koji se predstavi i kao upravnik motela. ALMIR pita FEJADA da li je zamolio FABIJANA da donese ono što je tražio? FEJAD to učini sa par nemačkih reči nakon čega FABIJAN pokaže na torbu. FEJAD pruži ruku da je uzme ali ga ALMIR zaustavi i kaže “da će to on sam”. Zatim pita gde je mali? FEJAD vikne: “Dečko!”, i DEČAK se pojavi. ALMIR uzme torbu i povede ga za rame van trpezarije. MUZIČARI koji ručaju gledaju razmenu. Neko pita šta se dešava, kad dolaze zvanice i mladenci? Dobija odgovor da nije svadba, već privatno momačko veče. Petorica muškaraca će biti tu, motel se zatvara za večeras. MUZIČAR prokomentariše da je to neko sumnjivo društvo. Jedno od onih “sviramo i bežimo” večeri. FABIJAN se za to vreme izljubi sa KONOBARICOM. Krišom je rukom potapše po guzi. Na ruci mu je bračni prsten.

    1. INT. MOTELSKA SOBA – VEČE

DEČKO se presvlači, pored je omanja putna torba koju je FABIJAN doneo i iz koje ALMIR sad vadi dečiji sako. DEČKO zakopčava čistu belu košulju. ALMIR mu pokaže da zavrne nogavice koje su preduge. Zatim mu pruži sako. DEČAK ga obuče. ALMIR ga pogleda. DEČAK u tamnom odelu i beloj košulji 7. stidljivo stoji pred ALMIROM. ALMIR posmatra dečaka suznih očiju. On vidi nešto drugo:

    1. INT. OMANJA ŠATRA (FLEŠBEK) – NOĆ

KREZAVI MLADIĆ/MLADI ALMIR, obučen u omanji smeđi sako od somota uzima harmoniku i ulazi pod omanju šatru. Ka njemu se okreću mračna, alkoholom otečena lica. Sve je usporeno, naizgled veselo, ali za mladog momka nekako preteće.

    1. INT. MOTELSKA SOBA – VEČE

ALMIR pogleda DEČAKA i na Romskom mu kaže da ide sad, mora da se spremi. DEČAK ne razume, ali ga ovaj gurne i on shvati. Izađe. ALMIR iz torbe izvadi bočicu pilula. Gleda ih u šaci.

    1. INT. OMANJA ŠATRA (FLEŠBEK) – NOĆ

KREZAVI MLADIĆ/MLADI ALMIR gleda ORKESTAR oko sebe. Spreman je. “Jen’-dva-tri” – i bend krene u pravljenje buke.

    1. INT. MOTELSKA SOBA – VEČE

ALMIR proguta tri pilule. Uzdahne promuklo i nakašlje se. Okrene se i ode.

    1. INT. HOL MOTELA – VEČE

DEČKO se spušta niz stepenice motela u svom novom odelu. Neki MUZIČARI u prolazu ga samo pogledaju, neki mu se obrate, prokomentarišu “malog gospodina!” On samo trepće na putu ka trpezariji.

    1. INT. TRPEZARIJA – VEČE

DEČKO uđe u trpezariju. FEJAD u najzabačenijem uglu sobe sedi sa FABIJANOM, brojeći novac. Neko zazviždi i aplaudira kada vidi DEČAKA svog sređenog. U šali pita da popiju nešto, mali da časti za prvu tezgu, ha ha. FEJAD pogleda malog pošto mu buka skrene pažnju. Pogleda malog ispod oka, DEČAK pogleda njega dok stidljivo seda za sto. FEJAD se potom okrene i opsuje tog koji je zazviždeo – sad ga je zabrojao! Dobije odgovor: “neka se zabroji i kad bude trebao da ih plati!” FEJAD uzvrati da će to i uradi, ali da sigurno neće on ispasti kratak. KONOBARICA priđe DEČAKU, nagne se nad njim sa rukama na kolenima i pita ga nešto na Nemačkom. On ne razume. Ona pruži ruku i povede ga za šank. Govori mu na Nemačkom, pruži mu mali kolač da pojede. Klimne mu sa osmehom, kaže da uzme: “Frei”. On, nasmejan, uzme jesti.

    1. EKS. ISPRED MOTELA – NOĆ

Ispred motela se parkiraju 3 crna Mercedesa. U motel ulaze 5 MUŠKARACA u ranim tridesetim. Otmeno obučeni, oštrih, zatvorenih lica.

    1. INT. TRPEZARIJA – NOĆ

MUŠKARCI ulaze u trpezariju koja je sad sređena za proslavu: veliki sto je u sredini, odvojen je prostor za muzičare. FABIJAN im priđe i pozdravlja se sa jednim od njih na Nemačkom. Ostale upozna. Pokažu mu ko je od njih MLADOŽENJA. FABIJAN se rukuje sa njm i čestita mu na lošem Srpskom: “Chestita’”. FABIJAN kaže da će BRANKO uskoro doći, okrene se i na Nemačkom od KONOBARICE traži 5 čaša. Oni posedaju, nazdrave rakijom koju FABIJAN lično sipa. Svi nazdrave. Dok ispijaju ugledaju još jedan Mercedes koji se parkira spolja. MLADOŽENJA na Srpskom kaže: “Stigao je Branko.”

    1. EKS. ISPRED MOTELA – NOĆ

Ulickane cipele istupaju iz Mercedesa, srednjovečni muškarac polako izlazi kopčajući svoj sako. Ispod sakoa nosi crnu rolku, preko nje je zlatan krst. Balkanska lobanja, veliki baburast nos, podočnjaci i zalizana proćelava kosa: to je BRANKO (51). On samouvereno ulazi u motel.

    1. INT. TRPEZARIJA – NOĆ

Društvo se okrene, ustane da dočeka BRANKA. On se po ulasku glasno nasmeje: “Ho ho, banda je već tu. Gde ste bre?!” Sa svima se izljubi triput, za potiljak ih hvatajući šakom koju krasi prstenje i zlatna narukvica. Slavljeniku čestita na Srpskom, oslovljavajući ga kao “Sinovac”. FABIJANA na Nemačkom pita da li je sve OK, FABIJAN odgovori: “Jeste gazda”. FABIJAN ga upoznaje sa ALMIROM i FEJADOM. BRANKO ih zauzvrat upozna sa MLADOŽENJOM, predstavljajući ga kao svog sinovca, i ALMIROVOG velikog obožavatelja. Za ostalu četvoricu kaže da su “mladoženjini prijatelji – moji saradnici.” ALMIR zaćuti, sa tankim osmehom klimne. Nastupi čudna tišina. FABIJAN tiho kaže BRANKU da sad mogu da prođu knjige, ALMIR i FEJAD iskoriste taj tren da se povuku. BRANKO odgovori će pogledati knjige, ali prvo – okrene se ka MUŠKARCIMA i MLADOŽENJI – pita gde je njegovo piće?! Ponovo se nasmeje, ho ho ho, dok FABIJAN potrči da posluži.

    1. INT. TRPEZARIJA – NOĆ

Na postavljenom stolu je pečenje, sarme, supe i ostalo. Tanjiri su prljavi od ostataka. Neki od momaka raskopčavaju sakoe, opuštaju kaiševe, čačkaju zube čačkalicom dok gledaju u orkestar koji svira instrumental kao probu. Iza odškrinutih vrata iza šanka se naziru FABIJAN i BRANKO, stojeći gledaju u registrator koji FABIJAN drži. BRANKO čačka zube čačkalicom, podbočen, ispod oka gledajući i klimajući glavom na FABIJANOVA usplahirena objašnjenja. BRANKO zatim potvrdo klimne i potapše FABIJANA po potiljku, pa izađe. U prolazu pljucne isčačkami ostatak. FABIJAN sa olakšanjem zatvori registrator. BRANKO priđe orkestru, pogleda na sat, pogleda napolje i raspoloženo ali agresivno vikne: “Gazda, hoćemo li početi?! Hajde više u pičku materinu…” ALMIR je već počeo da izlazi na scenu sa mikrofonom, predstavi se preko razglasa koje seče uši.  Predstavlja celi bend, DEČAKA predstavivši kao našeg „počasnog gosta“. BRANKO ga skenira od glave do pete, tek sad videvši DEČAKA. Baci čačkalicu na pod pa priđe prozoru, gledajući napolje. ALMIR čestita mladoženji poslednje veče slobode i zatim pesma krene. Jedan od MUŠKARACA, reda radi, uzme i zavrljači čašu u zid – žurka je počela. DEČAK se trgne na eksploziju čaše koja pukne blizu njega ali nastavi da svira. ALMIR peva uvodnu numeru, FEJAD priđe BRANKU koji ga prizove. BRAKO pita FEJADA “gde su do sad?” ALMIR posmatra razmenu pevajući. MUŠKARCI zagrljeni pevaju zajedno sa MLADOŽENJOM, iako neki ne znaju Srpski, već mumlaju tonove. FEJAD pogleda na sat i kaže da bi trebali doći svakog trena – i baš tada – kombi se parkira ispred. Iz kombija izlazi 6 oskudno odevenih DEVOJAKA koji je dovezao MITAR. BRANKO klimne i potapše FEJADA po potiljku, a zatim glasno naruči ALMIRU “Jednu kafansku – bezobraznu!“. ALMIR počne… i u sobu uđu DEVOJKE. MUŠKARCI ih primete i nakaradno im se obraduju. Izljube se sa njima. Neke od njih imaju silikonske usne, dojke. DEVOJKE sedaju momcima u krilo, jedna priđe FEJADU (koji se iznenađeno obraduje) ali BRANKO joj pokaže MUŠKARCE: „Samo oni“, i ona posluša i ode od FEJADA. Sve sad priđu i izljube MLADOŽENJU, ostavivši njegovo svetlo, skoro dečačko, sveže obrijano lice svo izkarminisano. Poslednju on zgrabi i počne da je žestoko ljubi u usta, hvatajući drugu za dupe. BRANKO se smeje i kaže da još večeras može da se zajebava, ali da od sutra to više neće smeti. MLADOŽENJA se kliberi i klima. Jedan od MUŠKARACA kaže da mu se pridruže u WC-u. BRANKO na Nemačkom kaže da nema za MLADOŽENJU. Razumeli su. MUŠKARCI se pokupe i odu do WC-a. Povedu i 3 DEVOJKE. Jedna od devojaka, zavačući žvaku i smejući se, ugleda DEČAKA koji svira. Osmeh joj spadne sa lica, viodevši dete u na ovakvom mestu, ali to ignoriše i nastavi smejući se ka WC-u.

    1. INT. MOTELSKI WC – NOĆ

U WC-u se društvo okupi u krug. Od jednog MUŠKARCA neki dobiju malo kokaina na prevoj palca i gornjeg dela dlana, a jedan traže da mu se sipa na sise jedne od DEVOJAKA. MUŠKARAC sipa beli prah u procep sisa, a drugi zabije glavu između ropćući kao svinja. Opšti smeh. Ostali šmrknu na “jen’, dva, tri i…“ – zabava uđe u pun gas.

    1. INT. TRPEZARIJA – NOĆ

MUŠKARCI i DEVOJKE pevaju, piju, ljube se jedni sa drugima, razbijaju čaše, igraju. Bacaju pare na pod. Smenjuju se razne numere. Pije se, šmrče se krišom, okrenutih leđa od orkestra. Jedan od MUŠKARACA ode sa jednom DEVOJKOM do WC-a, držeći je za potiljak i otkopčavajući šlic. ALMIR peva, DEČAK svira. U deonici dok solira pijani MUŠKARAC priđe dečaku sa flašom viskija. Pijan, tera DEČAKA da pije, ali mu ALMIR, sve dok peva, blago sklanja ruku sa flašom. Ovaj ga pijano odgurne i ALMIR, imitirajući dobro raspoloženje, kaže DEČAKU da popije 10. samo malčice. DEČAK lizne malo viskija, pogreši notu, napravi grimasu. MUŠKARAC ga znojavo poljubi u glavu, poliže čelo i zalepi mu novčanicu od 500€. FEJAD gleda to, ALMIR i on se pogledaju među sobom. ALMIR nastavi da peva, gurnuvši DEČAKA napred ka njihovom stolu.

    1. INT. TRPEZARIJA – NOĆ

Nekim DEVOJKAMA otvoreno vire sise. One koje znaju srpski pevuše pijano. Jedan MUŠKARAC poput marame vrti tanga gaćice jedne devojke. BRANKO se smeje na sve to, jako po dupetu lupa DEVOJKU koja igra nad njim dok on sedi. ALMIR peva, već iscpljen, bled, mokar od znoja i blago promukao. DEČAK gleda širokih očiju – kutija od harmonike je puna para. MUZIČARI već imaju ogromne fleke od znoja, sami prsti su im mokri, kaplje znoj sa ivica pantalona. ALMIRU pukne glas, zakašlje se. DEČAK ga zabrinuto gleda. BRANKO, smejući se, mu daje punu čašu ledenog špricera koju ovaj iskapi. ALMIR ode u stranu, MUZIČARI završe numeru pa reše da naprave pauzu. MLADOŽENJI kažu da je pauza. Podižu ga na noge dok još može da stoji. FEJAD priđe BRANKU da popričaju i MUŠKARCI pridrže MLADOŽENJU predajući ga DEVOJKAMA. Njih 3 ga vode u sobu, mazeći ga. U trpezariji ostanu 3 preostale DEVOJKE. FEJAD i BRANKO odu u sobu iza šanka. Jedan MUŠKARAC od KONOBARICE naruči novu flašu viskija, uhvati je za sisu kada mu je ova pruži. Ona se istrgne, FABIJAN se uključi da stvar ne eskalira. Zamalo ne dođe do problema, ali se raziđu. FABIJAN, prek, ode iza šanka i KONOBARICU pošalje kući, pozvavši joj taksi i izbrojavši joj nešto para. Sve to gleda DEČAK. DEČAK isprati uplakanu konobaricu pogledom dok ona, ogrnuvši kaput, užurbano odlazi brišeći suzu. Pogledi im se sretnu u trenu kad ona zatvori staklena vrata iza sebe. DEČAK gleda kako je taksi odvozi. FABIJAN pusti neku narodnu muziku psujući sebi u bradu.

    1. INT. TRPEZARIJA – NOĆ

ALMIR izlazi iz WC-a, brišući se nakon umivanja. Polako dolazi do daha. Kad sedne mu ponude da šmrkne malo “da se popravi” uz viski koji mu sipaju, ali on neće pokazujući na srce. Pogleda u DEČAKA koji stoji na kraju sobe i gleda ga. Gledajući u njega on popije viski na iskap. Gleda DEČAKA teško dišući. DEČAK gleda u njega. Pesma sa radija je ALMIRU poznata i iz studiske verzije se prebaci u živu verziju:

    1. INT. OMANJA ŠATRA (FLEŠBEK) – NOĆ

KREZUBI MLADIĆ/MLADI ALMIR svira na svadbi pesmu sa radija, ZVANICE igraju kolo. MLADENCI se ljube dok RODITELJI liju suze radosnice. Pije se, GAZDA ČELE peva MLADENCIMA na uvo. Razgale se, lete pare koje KREZUBI MLADIĆ/MLADI ALMIR gleda kao zlatnu prašinu koja pada sa neba. KUMOVI ređaju novčanice u njegovu kutiju od harmonike. GAZDA ČELE namigne mladom ALMIRU koji svira i krezubo se nasmeši.

    1. INT. TRPEZARIJA – NOĆ

U trpezariji motela trešti narodnjačka muzika, srča je na podu, pepeo, nered. Prljavi tanjiri i gomila pijanih koji se teturaju. MUZIČARI se oporavljaju od svirke polivajući se i pijući vodu. ALMIR sedi uza zid. MUŠKARCI se, nasred sobe, hvataju sa DEVOJKAMA, igrajući uz muziku. Njihov ples je “jebanje preko pantalona”. ALMIR gleda u DEČAKA. DEČAK gleda taj ples pa pogleda u ALMIRA.

    1. INT. SOBA IZA ŠANKA – NOĆ

FEJAD i BRANKO su u sobi iza šanka. FEJAD govori BRANKU da je sposoban: organizovao je devojke a umešan je i za ostale stvari. BRANKO je malo pripit, ne razume šta ovaj hoće. FEJAD se unese, tiho kaže da je otac star, vremena nisu kao nekad. Nema para od pevanja – tata je u dugovima. BRANKO ga gleda. FEJAD kaže da bi voleo da radi za njega. BRANKO ga, pijan, osmotri od glave do pete. Odmakne se malo sa gađenjem, ali onda pogleda u stranu. Kaže da će pričati, al’ posle. Zatim izađe napolje.

    1. INT. TRPEZARIJA – NOĆ

ALMIR i DEČAK se gledaju, ALMIR rezignirano skrene svoj pogled, krvave oči odu u stranu i vide BRANKA i FEJADA kako izlaze iz sobe iza šanka. FEJADA malo preseče ALMIROV pogled. Pita ALMIRA da li je dobro? Ovog zanima šta je on to pričao sa BRANKOM? FEJAD slaže da su se rešavali pitanje oko ove svirke… Brzo ode. BRANKO stane na sred sobe, pita kad se završava pauza, pička mu materina?! Jel’ ovo proslava ili šta je? Prekine ga polugola DEVOJKA koja se vrati, kaže na Nemačkom da MLADOŽENJA ne može da jebe, ispovraćao je celu sobu. FABIJAN opsuje i otrči ka sobi.

    1. INT. TRPEZARIJA – NOĆ

MUŠKARCI donose bledog MLADOŽENJU, košulje mokre od oprane povraćke (poneka flekica se još vidi). Jedan od MUŠKARACA pita BRANKA da li da ga srede malo? Ovaj klimne nakon dvoumljenja i MLADOŽENJA dobije popravku: dve crte kokaina. Odmah oživi. BRANKO vikne ALMIRA – koliko traje ta pauza? Nisu plaćeni da odmaraju. ALMIR kaže da će zora, da su gotovi. BRANKO ustane. Priđe ALMIRU i kaže da će za pare koje dobija svirati onoliko koliko mu se traži. ALMIR ugleda pištolj za BRANKOVIM pojasom. MUŠKARCI iza, držeći MLADOŽENJU, čoporativno isprate BRANKOV prekor, isprse se gledajući ALMIRA. BRANKO gleda ALMIRa ne trepćući, kaže da neće dobiti ni pare ako ne nastave! ALMIR i BRANKO se gledaju. ALMIR popije jedno žestoko piće i besno vikne MUZIČARIMA na Romskom da je gotova pauza! Zatim se okrene DEČAKU i tiho kaže da nastavljaju. Ovaj poslušno klimne i uzme harmoniku. BRANKO se polakim, naelektrisanim korakom vrati nazad za sto. Sedajući se vidi da je mortus pijan ali da to dobro prikriva. Dva MUŠKARCA se iskradu sa po dve DEVOJKE, tražeći sobu. Svirka počne ponovo.

    1. INT. TRPEZARIJA – NOĆ

Društvo se raspalo: BRANKO sedi vidno pijan, jedini prati muziku i svirku. MLADOŽENJA leži i spava preko stola pored. Čuje se zvuk seksa i povraćanja u WC-u. Jedan od MUŠKARACA na Nemačkom preti jednoj DEVOJCI da mu je ukrala pare iz novčanika. Izlete polugoli napolje, projure pored prozora, gubeći se u pomrčini. ALMIR već trokira, glas mu je pukao. Kašlje, krešti, pa prestane da peva. Pljuje krv na patos. MUZIČARI sviraju dalje gledajući se nervozno. FEJAD molećivo traži BRANKU da završe veče i odu svojim putem. BRANKO ga gleda krvavih očiju. Traži još muzike. Još mu nije merak. FEJAD se pravda da je ćale bolestan i umoran, BRANKO pijano nudi koku da ga poprave. FEJAD se nasmeje na to i BRANKO pukne: udari FEJADA i uzvuče pištolj: “Kome se ti to smeješ jebem li ti majku cigansku?!” DEVOJKA koja mu je sedela u krilu pokuša da ga smiri, ali BRANKO joj iz okreta nadlanicom zvekne šamarčinu. DEVOJKA se prospe po podu. DEČAK se trgne i raširi oči, MUZIČARI naprasno prestanu sa svirkom. Svi se ukopaju u mestu. BRANKO počne pijano da viče brišući sve sa stola uz larmu i srču: platio je i sviraće dok ne pocrkaju! BRANKO pogleda ALMIRA. Pijano priđe i uperi mu pištolj u slepoočnicu. ALMIR, krvave usne jedva diše, ali ga ponosno i umorno gleda, bez straha. Svi ćute, u strahu da ne naprave pogrešan korak. BRANKO gleda ALMIRA. Gledaju se oči u oči. Sekunde traju kao minuti u teškim otkucajima srca. Tiho, lagano – začuje se harmonika… BRANKO se okrene, ALMIR ostane gledati u BRANKA. Svi pogledaju ka tom zvuku. Pogledaju u malog DEČAKA. On plače i svira sporu, laganu baladu. BRANKO spusti pištolj gledajući DEČAKA. Sporo mu priđe, teturajući se i zbunjeno ga gledajući, izbačene donje usne. DEVOJKA ustaje sa poda brišući krv iz nosa. FLORIJAN uplašeno stoji kod vrata trpezarije spreman na beg. BRANKO gleda DEČAKA. On svira. BRANKO ga, teturajući se, gleda u oči, u male prstiće, gleda u njegovu kosu, pored očiju – ne može se fokusirati. DEČAK završi numeru. Počne svirati nešto novo. BRANKO sluša to, okrene se ka ALMIRU, FEJADU i ostatku orkestra, prezrivo im se osmehujući. Dečak svira. Pogreši, pa nastavi dalje uplašen, ali BRANKO klimne, stavi mu ruku na rame i kaže: “Dobro je.” DEČAK prekine. BRANKO ga pogleda, uhvati za potiljak u poljubi u glavu, mazeći ga. „Dobro je, dobro.“ BRANKO ode do kutije od harmonike. Okrenut leđima, on izvadi novčanik i počne bacati novčanice unutra. Jedna, dve, tri, četriri, pljus!- baci celi štos. Pijano se odgega do svog stola. U opštoj tišini on sipa sebi jedno piće, skoro se ne prevali preko stola kad šmrkne malo belog praha koji je ostao rasut na stolu, pa piće ispije i polako ode. Niko ne progovara gledajući ga kako seda u Mercedes i kako se – nakon početne škripe guma – polako odvozi. DEČAK stoji sa harmonikom, tresući se. ALMIR pljune, promuklo prokrešti psovku na Romskom pa tiho kaže: „Pakovanje“. MUZIČARI počnu da se pakuju. DEČAK samo polako 13. priđe svojoj kutiji punoj novca, gledajući u nju uplašeno. ALMIR priđe FEJADU i pogleda mu masnicu. Pita da li je dobro. Ovaj klimne i značajno pogleda ka DEČAKU. ALMIR pogleda u FEJADA – razumeju šta sleduje. FEJAD namršteno gleda oca, a ovaj slegne ramenima i tiho uzahne. ALMIR ode a FEJAD priđe DEČAKU. Ostali MUZIČARI namršteno isprate to pogledima, ali se okrenu svom pakovanju.

    1. MOTELSKA SOBA – NOĆ

ALMIR sedi u svojoj sobi. Iscrpljen od pevanja i poniženja. Začuje glas: GAZDA ČELE hvali mladog ALMIRA da je bio dobar.

    1. INT. SOBA/SKLADIŠTE (FLEŠBEK) – NOĆ

GAZDA ČELE tapše KREZUBOG MLADIĆA/MLADOG ALMIRA po ramenu, hvaleći ga. Stoje u malenoj sobici punoj praznih gajbi BIP piva i ostalog. Spolja prodefiluje po koji KONOBAR, noseći prljavi escajg. GAZDA ČELE pita koliko novca je dobio? KREZUBI MLADIĆ/MLADI ALMIR mu se nasmeje krezubo i pokaže na kutiju: “Puno para, gazda Čele!” GAZDA ČELE priđe kutiji i KREZUBI MLADIĆ/MLADI ALMIR prestane da se osmehuje.

    1. INT. TRPEZARIJA – NOĆ

FEJAD pali cigaru i kaže DEČAKU da je bio dobar, dobar je bio. Ako se drži njih, mogao bi daleko da dogura. Ipak, FEJAD se priseti da se nisu bili dogovorili oko dnevnice. DEČAK ćuti i gleda. FEJAD se nasmeje: “Ne znaš ni koliko bi tražio! Ha, ha…” FEJAD priđe kutiji od harmonike. “Ali dosta si dobio…”

    1. KUPATILO U MOTELSKOJ SOBI – NOĆ

ALMIR se umiva u kupatilu. Uzme par tableta i popije sa vodom. Pogleda se u u ogledalu.

    1. INT. SOBA/SKLADIŠTE (FLEŠBEK) – NOĆ

GAZDA ČELE izbroji sav novac (Nemačke marke) koji je KREZUBI MLADIĆ/MLADI ALMIR dobio. Skoro sve stavi u unutrašnji džep sakoa i kaže mu na Romskom da će jednoga dana i on možda biti Gazda. Ali do tada, nek se on drži njega – biće još sviranja, velika je Jugoslavija. GAZDA ČELE baci nešto para nazad u kutiju pa izađe. KREZUBI MLADIĆ/MLADI ALMIR razočarano gleda u par novčanica što su u kutiji. Deluje kao da će se rasplakati, ali onda besno gurne kutiju na pod i šutne harmoniku.

    1. KUPATILO U MOTELSKOJ SOBI – NOĆ

ALMIR pljune krv u lavabo i ugasi svetlo. Totalni mrak.

    1. INT. TRPEZARIJA – NOĆ

Kutija od harmonike puna para. Evri. FEJAD gleda u tu kutiju: ceni da ima par hiljada evra. DEČAK stoji pored. Poslednji MUZIČARI koji su bili u sobi su izašli, ne žele da prisustvuju sceni. Na putu iz trpezarije uredno ostavljaju svoje bakšiše na sto. FEJAD se okrene i vikne da je MITAR u kombiju i da će  uskoro da krenu. Okrene se ka DEČAKU, kaže da i mali ide sa njima. Zatim čučne i kaže DEČAKU da je praksa da oni nose bakšiš. DEČAK je talenat i ima vremena za njega. Ako se drži njih sviraće još puno. Biće para. DEČAK priđe kutiji sa novcem i stane pred nju. FEJAD ustane. Zamoli ga da ne pravi scenu. Da ga nisu zvali, ne bi ni imao prilike da svira. Podigne glas: a ako se kurči, neće više nikada svirati sa njima više! Nije poslednji na svetu… FEJAD gleda besno u DEČAKA koji gleda u njega i ne trpće. Poput dve životinje čekaju tren koja će da popusti. FEJAD zažmuri pa šakom obriše znoj sa čela i bolno pređe preko masnice koju je dobio od BRANKA. Pipne je prstom i zaboli ga. Bol ga razjari, pa on DEČAKA zgrabi za ramena i prosto ga gurne u stranu. FEJAD zgrabi novac i počne da ga pakuje u svoj sako, u svoju tašnu. Na Romskom prošapće kako je pijana budala ostavila preko 3 hiljade evra. DEČAK potrči da mu kutiju otme, ali ga Fejad odgurne i zvizne mu šamar. Nastavi da tovari novac. Zatim se okrene ka malom držeći pare u obe šake. Džepovi su mu puni. DEČAK grebucka crvene kaplje na svojoj beloj košulji – usna mu je rasečena. FEJAD pogleda to. Ustane i izbroji malom 300 evra. Dečak stoji. FEJAD doda još dve stotke i pruži DEČAKU: “‘Na.” DEČAK stoji i gleda. FEJAD vikne da su toliko dobili i ostali – a sa njima rade preko 10 godina! DEČAK spusti pogled. Ignoriše ga. FEJAD ga zapanjeno gleda. Pa zatim zgrabi svoju tašnu i ode ka izlazu. DEČAK priđe praznoj kutiji od harmonike. Sporo uzme svoju harmoniku i nežno je spakuje u kutiju.

Treći deo: zora

    1. EKS. ISPRED MOTELA – ZORA

FEJAD izađe iz motela noseći svoju torbu. Još nije svanula zora ali noć više nije crna već plava. Iz upaljenog kombija punog ljudi ga MITAR pita gde je DEČAK, kada će da izađe? FEJAD mu kaže da vozi. Ovaj ponovo pita za DEČAKA, ali FEJAD drekne da vozi i ode do svojih kola. MITAR digne šake, pa nervozno ugasi kombi odmahujući glavom.

    1. EKS. ALMIROV BMW – ZORA

FEJAD sedne u auto besno zalupivši vrata. Zatim, nakon što proviri da vidi da li iko ide, pogleda u torbu. Gleda sav taj novac. Odvoji još para pa tutne sebi u džep pantalona. Zatim zatrubi i vikne ALMIRA: “Ćale, ideš?” Trubi i dalje. Sedne i čeka.

    1. EKS. ISPRED MOTELA – ZORA

DEČAK, bolnih ruku od sviranja, izlazi napolje noseći svoju kutiju za harmoniku. U kesi su mu njegove stare stvari, on još nosi odelo. Namerno ide što dalje od kombija i BMW-a. MITAR ga vidi, trubi. Vikne DEČAKA da stane da ga povezu kada vidi da DEČAK odmiče. DEČAK ga pogleda, pa se samo okrene i ode dalje niz put, iza motela. MITAR se parkira nasuprot FEJADA, zbunjen  ga upita “kuda ide DEČAK?” FEJAD odgovori da ga pusti, ko ga jebe… Nek’ odveze ostale na stanicu da bi ih što brže stigao kad krene nazad. Zauzvrat pita gde je ALMIR? MITAR ne zna… pa pita kako to – da pusti malog? FEJAD mu kroz zube odbrusi da ne ide sa njima i će se vratiti onako kako je i došao. Zatim se okrene i nastavi da trubi zovući ALMIRA. MITAR ga gleda par trenutaka, pa se odveze.

    1. EKS. PUT KROZ POLJE – ZORA

DEČAK korača putem. Čuje da ga neko zove. Stane i uplašeno se okrene. Iza njega u daljini mu neko prilazi. ALMIR polako dopešači do njega. U tišini, DEČAK i ALMIR stoje jedan naspram drugog. DEČAK, u malom, zgužvanom odelu, sa par kapljica krvi na beloj košulji – i starac ALMIR, izboran, potrošen, sa podočnjacima do poda u beloj razdrljanoj košulji. Ono malo kose mu kvari vetar. Zora je i (iako ih nesvanuli dan i dalje čini plavima) nad njima je zlatno jutro. ALMIR ga pita odkud mu ta harmonika? Čija je? DEČAK ćuti. ALMIR ga pita da li zna čija je bila? DEČAK nemo pogleda u pod… pa u ALMIRA. ALMIR ga upita kako mu se zove majka? Ili baba? Počne nabrajati ženska imena: Hajra, Maja, Ajša? Ne? Da nije Isma? Neka od ovih imena nije izgovorio godinama i ona ga razgale. U očima su mu suze ali on ne plače. On DEČAKU kaže: “Imao sam istu takvu, znaš? Možda je to baš ta.” ALMIR ga upita ko ga je naučio tako da svira? Njegov otac? Da li je tako pijanom ocu svirao da ga smiri kada je pijan? Ne bi li ovaj prestao da bije njega i majku, a? DEČAK stoji, gleda i ćuti, očiju ogromnih. ALMIR ga pita da li mu je FEJAD ostavio išta para? DEČAK obriše usnu. ALMIR ga pita da li zna kuda ide? Ima li stanica blizu, ima li novac za kartu? DEČAK gleda pred sebe. ALMIR ga gleda, gleda, gleda. Pa gurne ruku u džep. Izvadi svežanj para i kaže da će da hoće kupi harmoniku od njega. DEČAK ga pogleda.

    1. EKS. ALMIROV BMW – ZORA

FEJAD sedi u kolima. Zvera oko sebe, besno lupa po volanu, trubi, trubi, trubi.

    1. EKS. PUT KROZ POLJE – ZORA

ALMIR i DEČAK čuju udaljeno trubljenje kola pored jutarnjeg cvrkutanja ptica. Ne reaguju na to. ALMIR pruži 500 evra i kaže DEČAKU da će toliko dati za harmoniku. Zatim bez reči odmah izbroji još 200 evra. DEČAK stoji i gleda. ALMIR izbroji i zaokruži – hiljadu. Da kupi novu i da mu još ostane. DEČAK gleda u ALMIRA pa u novac. Blago odmahne glavom. ALMIR spusti ruku sa novcem. DEČAK blago zakorači unazad. Njegove male mačkaste oči sad imaju neki pronicljivi, dubok sjaj. ALMIR ga gleda. “Zašto nećeš?” DEČAK krene još par koraka unazad. ALMIR drži pare u ruci. DEČAK ga napusti i ALMIR ostane u polju stojati sam.

    1. ALMIROV BMW – ZORA

FEJAD trubi i psuje. Okrene se, odveže pojas, uhvati za bravu u trenu kad ALMIR priđe sa druge strane kola i uplaši ga otvorivši suvožačeva vrata. ALMIR umorno sedne u kola. FEJAD ga pita gde je bio do sad? Keve mu, uplašio se da je riknuo. ALMIR ćuti. FEJAD ga pita šta mu je. ALMIR mu jedva kaže da vozi. FEJAD krene. Njih dvojica se voze u tišini. FEJAD, gledajući malo u put, malo u oca, kaže da su uprkos svemu dobro prošli večeras. ALMIR ga pogleda, odmahne glavom i zgađeno okrene ka prozoru. FEJAD gleda oca, razmišlja o čemu se radi, pa potom slegne ramenima, pomalo uvređen šmrkne obrisavši nos, i ćutke ostane da vozi. Duboko zamišljen i odsutnog pogleda, ALMIR zamišljeno gleda saobraćajne znakove na nepoznatom jeziku pored puta, pa zatim pusta polja strane zemlje koja ih mimoilaze.

    1. EKS PUT KROZ POLJE – ZORA

Prazni put kroz polje. Zlatna zora na horizontu ravnice. Vetar njiše travu. Cvrkut ptica, zujanje mušica i… iz daljine, tiho sviranje harmonike koje je sve bliže i bliže. Usamljen, dečak ide niz put, svirajući za svoju dušu. Mirnog izraza lica i sigurnog koraka, on zna kuda ide. KRAJ

Back to list

Iz rubrike

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *