Za antologiju

Konverzija

 

Da bar padne sneg 

 

Da bar padne sneg,

šapne mi glas

žene

koju sam voleo

mesec-dva.

 

Sneg – zeleni gnoj.

Ona krvava ptica

što lebdi ponad

porodilišta.

 

Mislim: da bar padne

mesec, da ljosne

narandžast

u sukrvicu –

mislim, majko, lakše bi mi

bilo.

 

 

 

Zbilja, jednom sam

 

 

– Rano si se predao,

sleže ramenima prijatelj.

 

Zbilja: jednom sam video

u antreu devojku u crnom

hitonu, hitronogu coprnicu,

skakutala je u opšinjavajućim

krugovima – dok je negde daleko

rudeo plod i jagnje lizalo so

s pastirove košulje.

 

Zbilja: jednom sam video

lomaču u mračnoj ulici,

čoveka sličnog gorioniku,

premetao se kao plamteći glagol

kroz prazninu, urličući

nacističke parole.

 

Zbilja, jednom sam …

– udisao veštičiji vetar,

– drhtao u redu za iščekivanje,

– imao devet leta i osam jeseni,

– verovao da nije ono što nije.

 

 

 

 

 

U nekoj aleji

 

Po Brinkmanu

 

U nekoj aleji iskrsava renesansni anđeo

(zvoni telefon!)

mračan, u brokatu, i jebe samog sebe, tutnje

teretni vozovi (zvoni …) preko mosta

(zvoni!) gde vise plakati (majka mi čestita

četrdeseti rođendan: bio je sneg do pojasa,

trčala sam po hleb i mleko, tata je bio

u armiji, strašno brzo, sad su ti najlepše

godine, iskoristi ih) … u dronjcima

muzički komadi.

Prešao sam taj most, video te dronjke,

mahao tim dečačkim rukama, stezao sisu

takvim mladićkim šakama – sve sam to prošao

i sad ne mogu ni da se iscerim.

 

Možda da ustanem i stojim ukočen

sve dok budem imao snage?

 

Stalno sam…

 

(Već dugo)

Stalno sam

u samom središtu

ničega.

 

Ćuteći, kad govorim.

Pa i kad spavam,

sanjam.

Budim se

u samom središtu

ničega.

Ležim otvorenih očiju –

da, tu sam.

 

I sve je tu: kavez,

široka pustinja, pučina,

trunčica: kao kad šakom

snažno stegnem vodu,

pa mi isteče kroz prste,

ili kao pesak…

 

 

 

Doći će proleće…

 

po Ćurčinu

 

Doći će proleće, proleće

Kako ta jedna reč kaže sve

 

Nikada proleće neće doći,

moj Gospodine,

pa iako dođe, neće se razlikovati

od zime, od leta, jezika,

kolomasti, gnoja, gnusobe,

bunjišta, brbljanja, dragi Gospodine.

 

Ponavljao, ponavljao bih do kraja te reči:

iscrpljen,

do kraja, ponavljao, nikad

ne bih prestao, do kraja veka

na čijem ste početku Vi stojali –

drski, načitani, ambiciozni.

 

Februar je. Magla, mraz, rat.

Zbilja nemam prava

da mislim na bilo šta

osim na jezik

kao sredstvo obmane.

 

 

Poezija me odvaja …

 

Poezija me odvaja

od samog sebe,

od onog što sam

nameravao reći.

 

Jezički zid

me rascepi

od osećanja

i umesto praznine

iskrsne iluzivni zid

od reči.

 

Sedim pred tim zidom

ispisanog papira

i poželim sliku:

eremita preobraženog u

sipinu kost, pedera preobraženog

u metaforičkog pauna

ili devicu preobraženu

u zlatni presek.

 

Zalećem se i u mislima

prelećem taj zid

okretan kao pre

10 godina!

 

 

X

 

Bio sam bolestan, na rubu jezika.

Škljocao vilicama,

pokušavajući da u uništavanju

krenem od samog sebe.

 

Živeo sam u doba diktatora.

Učio i naučio veštinu

opstanka među iglenim ušicama.

 

Život sam razumevao tek kad

bih ležao slomljen vrućicom,

među bednicima, u bolnici.

 

Surovo sam se šalio – misleći,

pišući, govoreći, mucajući,

šalio sa sobom.

 

Bio sam često na samom rubu,

i jezik me je tešio,

vraćao u igru – zbog samog sebe.

 

 

(Vetar – kažem: vetar …)

 

Vetar – kažem: vetar i vidim

mrki korov, suvi zub, pustaru,

tela partizana, istrulela, odvratno

sama.

 

 

Vetar, koračam kraj vode i vidim:

vatrenu kolibu u kojoj gori rodoljub

s petokrakom na kapi i kišu tanadi

koja gasi njegovu želju,

da bi poslednja hulja mogla

da mu pljuje po humki

šest decenija docnije.

 

Vetar, kažem, i ništa. Ispijam gorki

gutljaj i posmatram svoju senku

bez očiju, bez osmeha, bez ičega.

 

 

Nesigurno

 

Posmatram oblike: radiolariju i

možda Afroditu. Ili slad. Ili panegirik.

Ili okorovljen pružni prelaz

gde stoji boginja Helena i njen otac

železničarski službenik. Pa srebrnastu

lunu koja otkriva naša dečija tela

zabavljena polnim razlikama.

I kažem: dosta si govorio!

Oktobar će proći. Kad stigne zima

stići će beli pokrov za žalovanje.

Kucnem o neka vrata i otvorim ih

uveren da neću ugledati nikoga

– što se ponavlja iz sata u sat.

 

author-avatar

O autoru Vasa Pavković

Rođen u Pančevu 1953. Piše poeziju, prozu, književnu kritiku i esejistiku. Autor je trinaest knjiga poezije, deset knjiga priča i tri romana. Objavio je desetak knjiga kritika i eseja i u periodu 1984-2022. uređivao neke od važnih književnih časopisa i novina. Dobitnik je više srpskih književnih nagrada, a njegove pesme, priče i eseji prevedeni su na dvadesetak jezika.

Back to list

Iz rubrike