Poezija

Iz rukopisa

 

Pastir

 

Кako naći jedan predeo,
u tom predelu jedno stado.
Ne bilo kakvo stado

Važno je da nema pastira,
već domaćina samo

Izmoliću od domaćina
da budem pastir stadu

U zoru da ga izvedem iz tora,
i pre mraka vratim u tor

Da budem dobar pastir

 

 

 

 

Biti

 

Poželim:
biti sa stokom

Da stoka
bude mi sve

Moram odmoriti od ljudi

Ili da oni
postanu dobra stoka

Кad već nisu
postali ljudi.

Poželim.

 

 

 

 

 

 

Razgovor sa vukom

 

Ostavi moje ovce

Zar si nesposoban
da imaš svoje stado

Stado od lisica,
stado od divljih svinja,
stado od zečeva

Ostavi moje ovce,
ostavi moju jagnjad

Tor moj ograđen je
mojim rukama

Zar ne vidiš:
moje ruku neprestano rastu
u krug, u kotar

Za moje stado.

 

Back to list

Iz rubrike